61076

Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: поглибити знання про поетичний талант Ґете; розвивати творчі здібності учнів виховувати повагу до виявів чужих почуттів; працювати над виразним читанням віршів. Актуалізація опорних знань...

Украинкский

2014-05-23

78.5 KB

6 чел.

Конспект перевірив:___________________

                  

                               До уроку допустив:__________________

Конспект уроку світової літератури

Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії

проведеного 16 листопада 2011 року

в 9 класі Золотоніської ЗОШ №5

студентки групи 44-55 АУ V курсу

філологічного факультету

дистанційно-заочної форми навчання

Глухівського державного педагогічного університету

Сябро Тетяни Михайлівни

Оцінка:________________

Тема. Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії

Мета: поглибити знання про поетичний талант Ґете; розвивати творчі здібності учнів, виховувати повагу до виявів чужих почуттів; працювати над виразним читанням віршів.

Тип уроку: додаткове читання з елементами аналізу ліричних творів.

Я створював лише те, що палило мене зсередини й вимагало втілення.

Й. В. Гете

Хід уроку

І. Організаційна частина

Привітання:

- Добрий день, учні!

- Добрий день

ІI. Актуалізація опорних знань

- На сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомство з творчістю відомого німецького поета-філософа та поета-просвітителя Йоганна Вольфґанґа Ґете. Ми поговоримо про провідні мотиви його лірики. (Тему уроку учні записують у зошити.) Спочатку спробуємо пригадати, що ми вже знаємо про поета та його творчість.

«Мозкова атака»

(На дошці (або великому аркуші паперу) записуються короткі вислови — асоціації, які виникли в дітей стосовно теми уроку (зберігається до кінця уроку!) «Мозковий штурм» («мозкова атака») — метод опитування, за якого приймаються будь-які відповіді учасників щодо обговорюваного питання чи теми. На першому етапі учасники активно висувають свої ідеї, у тому числі й нереалістичні, фантастичні й нелогічні. Головне — кількість ідей, а не їхня якість. На цьому етапі забороняється оцінювати висунуті ідеї. Кожну пропозицію приймають і записують на дошці або аркуші паперу. Від учасників не вимагається обґрунтувати пропозицію або пояснити думку. Час для висунення ідей зазвичай обмежений. Другий етап — оцінювання та обговорення ідей, ранжування їх за рівнем значущості, поділ на групи тощо.

Переваги цього методу:

- за короткий час збирається максимальна кількість різних думок;

- залучаються до роботи ті, хто зазвичай є пасивними і соромляться брати участь у дискусіях;

- активізуються уява і творчі можливості учасників, вони отримують можливість відійти від стереотипних уявлень і стандартних схем;

- дає можливість для наступного обговорення в групах.

Для організації мозкового штурму необхідно:

- сформулювати запитання, проблему або ситуацію і попросити учасників висловити свої ідеї та пропозиції;

- обрати в групі протоколіста;

- повідомити, що учасники можуть пропонувати будь-які ідеї, які спадають їм на думку;

- не обговорювати ідеї відразу після того, як їх запропоновано;

- записувати так, щоб кожен член групи міг добре бачити нотатки;

- після того, як названо 10–15 ідей, підвести риску;

- опрацювати спільно з учасниками список ідей: додати нові, вилучити ті, що не стосуються теми, розподілити ідеї за категоріями, відібрати найкращі тощо.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

  •  Ґете — насамперед геніальний поет. Кохання, природа, то зворушливо-ніжна, то бурхлива, нестримні поривання душі, дивовижні й прекрасні явища в житті — ось теми його віршів. Завжди в центрі цих віршів — сам автор, який одночасно виступає й у ролі ліричного героя, духовно активного та чутливого, завжди готового до зустрічі з дивом. Він не просто споглядає реальність, а перетворює її на згустки яскравих, захопливих вражень.
  •  Сьогодні ми перегорнемо ще одну сторінку творчості поета та познайомимося з лірикою Ґете.

ІV. Робота над темою уроку

1. Виразне читання та аналіз поезій Ґете

- Зараз звучатимуть вірші у виконанні ваших товаришів. Завдання: після кожного прочитання будемо заповнювати (у зошитах і на дошці) відповідні графи таблиці. На роботу над кожною поезією матимемо 2–3 хвилини.

Назва вірша

Тема, сюжет

Художні особливоcті

Ваше сприйняття,

асоціації

«Ганімед»

«Нічна пісня мандрівника»

«Травнева пісня»

«Нічна пісня»

«Ентузіазм»

«Старість»

«До Місяця»

(Читці по черзі читають вірші зі збірки. Після кожного прочитання учні формулюють висловлювання і записують у зошити, а учитель — на дошці.)

2. Узагальнення

- Повернемось до таблиці і спробуємо узагальнити. (Узагальнення роблю спільно з учнями.)

Ґете — геніальний лірик. Основні мотиви його лірики: замилування природою, щасливі любовні переживання, ствердження духу бунтарства. За ствердженням поета, любов панує і в природі, і в житті людини; цивілізація не в змозі подарувати людині такої радості та повноти світовідчуття, як природа. Природа для поета — ніжна і добра мати; її вільний і прекрасний світ — джерело життя і натхнення. Ґете яскраво змальовує пейзажі. Ідеал Ґете — внутрішньо вільна, закохана в життя людина, яка прагне звільнитися від пут змертвілих традицій.

Лірика Ґете тісно пов’язана з традиціями народної поезії. Вірші його вирізняються оптимізмом, активним бойовим характером. Поета цікавить історія, сучасність, рідна земля, чужі краї, філософія і мистецтво.

3. Повідомлення учнів за темами «Ґете і Україна», «Переклади Ґете українською» (за випереджувальним завданням)

Орієнтовний зміст повідомлень

— Йоганн Вольфґанґ Ґете — видатний просвітитель Німеччини, якому належить чільне місце серед просвітників усього світу. Багато зробив Ґете задля популяризації Просвітництва на теренах України. Особливо тісними були його зв’язки з Харківщиною, де готувалося відкриття першого університету. Ґете був зацікавлений ідеєю добору викладацького складу для університету, особисто займався цим питанням (університет було відкрито 1805 року, а вже з 1803 року Ґете листувався з попечителем Харківського навчального округу С. Потоцьким щодо добору кращих професорів та викладачів).

Ім’я Ґете було популярним у Харкові: учений-просвітник був обраний почесним членом Ради Харківського університету, а на виборах ректора був одним із перших претендентів на цю посаду.

Для Івана Франка Ґете — один із найяскравіших європейських письменників, художні пошуки якого привели до кардинальних змін у характері художнього мислення, відкриття нових незвіданих горизонтів образного освоєння дійсності. Називаючи Ґете «найбільшим поетом нашого часу», український критик бачить у його творчості невідому раніше оригінальність та здатність представити найрізноманітніші аспекти сучасного йому життя, які включають і об’єктивне зображення всіх верств тогочасного німецького суспільства, і відтворення «найщоденніших, звичайних речей».

Творча спадщина німецького просвітителя не обійшла стороною українську культуру, справивши на неї вагомий вплив і привнісши в літературний процес України нові обрії в осмисленні людини й світу. У ХІХ ст. перекладами Ґете займались П. Гулак-Артемовський (переспів балади «Рибалка»), І. Франко (численні статті, нариси, огляди творчості Ґете; «Перша передмова до перекладу “Фауста”», переклад першої частини «Фауста»). У ХХ ст. його твори перекладали Д. Загул, М. Рильський, М. Бажан, М. Лукаш, І. Вирган. Відомий письменник-емігрант І. Качуровський, щойно повернутий із забуття, провів дослідження «Відгуки творчості Ґете в поезії Ю. Клена».

Значним був також вплив Ґете на творчість українських письменників. Так, тема перемоги щирого кохання, зображена у творі Ґете «Герман і Дорофея» знайшла відображення у творі М. Макаровського «Наталя, або Дві долі разом», традиція роману-виховання («Літа Вільгельма Майстера») — у творах Шевченка «Художник», «Близнецы», а доля Маргарити («Фауст») відобразилась у долі Оксани («Слепая» Шевченка).

Як бачимо, розвиток української літератури відбувався в єдності з розвитком прогресивних літературних ідей світу. У цей час письменництво України активізує пошук власного шляху в літературі, орієнтується на найкращі зразки європейського художнього слова.

V. Рефлексія

Асоціації

Підберіть та запишіть слова-асоціації для характеристики Ґете-людини і Ґете-поета. На роботу відводиться 2 хв. (Учні за бажанням зачитують. Найцікавіші характеристики дописуються до тих, які було написано на дошці (або аркуші паперу) на початку уроку).

VІ. Домашнє завдання

Повторити вивчене, підготуватись до написання контрольного твору.

Додаток

Й. Ґете

Ганімед

О, як ранковим блиском

Ти все затопила кругом,

Весно, кохана!

Стобарвним любовним блаженством

Горнеться серцю моєму

Вічних твоїх теплот

Святе почуття,

Красо безконечна!

О, як обняти тебе

Цими руками!

Ах, на грудях твоїх

Лежу я в томлінні,

I квіти твої, і трави

Горнуться серцю моєму.

Спрагу мою

Палаючу студиш ти,

Вітре ранковий, милий!

Любовно з туманного долу

Кличе мене соловей.

Іду! Я йду!

Куди? Де путь?

Вгору! В висоти путь!

Пливуть здаля оболоки,

I клоняться вниз оболоки

Взяти тоскну любов,

Взяти мене!

На вашій груді

В висоти!

Обнявши, обняти!

В висоти, до лона твого,

Вселюблячий Отче!

(Переклад М. Ореста)

Нічна пісня мандрівця

Над гір вершинами

Спокій,

Йдучи стежинами,

Слух твій

Звика до німоти;

Не чуть пташні вже хору.

Стривай лишень, скоро

Спочинеш і ти.

(Переклад В. Марача)

Нічна пісня мандрівника

Над горами зорі

Зійшли,

Ні звуку у зворі,

Лиш ти

Стомлено йдеш.

Ніч в гаї колише пташину.

Жди. За хвилину

Іти заснеш.

(Переклад П. Тимочка)

Нічна пісня мандрівника

На гірських вершинах

Спить сніг.

Вітерець в долинах

Затих.

Тиша без краю, без меж.

Змовкнув пташиний галас.

Почекай — зараз

Ти заснеш теж. (Переклад М. Губко)

Травнева пісня

Сміється природа радо мені,

Як сяє сонце по зимнім сні!

Барвисті квіти по всіх лугах,

Пташині хори по всіх гаях,

І в кожнім серці радість, весна:

О земле, сонце, любов ясна!

Любов моя, ти світлий чар!

Ти злото ранніх нагірних хмар!

Твій подив свіжим лугам, полям,

Благословення траві й квіткам...

Дівчатко любе, дівча ясне!

Як зір твій сяє: ти любиш мене!

Як жайворонок — повітря й спів,

Як чиста квітка — росу полів,

Тебе люблю я гарячим чуттям,

Ти радістю, сміхом, новим життям

Підносиш спів мій, хвилюєш кров.

О, будь щаслива, моя любов!

(Переклад М. Зерова)

Нічна пісня

Якби на м’якій перині

Я міг забуття знайти.

«Засни,— чийсь шепіт долинув,—

Чого іще хочеш ти?»

То тихо шепочуть зорі

З небесної висоти:

«Засни і забудеш горе —

Чого іще хочеш ти?»

Здіймешся, величний, чистий,

З житейської суєти,

Де вічна палає пристрасть —

Чого іще хочеш ти?

Злетиш в осяйну прохолоду,

У дивовижні світи.

Засни — знайдеш насолоду.

Чого іще хочеш ти?

У ту прохолоду порину,

Щоб забуття знайти.

Ох — на м’яку перину.

Чого іще хочеш ти?

(Переклад М. Губко)

Ентузіазм

Ентузіазм — це річ хороша,

Але на устриць трохи схожа,

Що, як полежать довший час,

Уже не ваблять зовсім нас.

Різниться він од оселедця

Тим, що до бочки не кладеться. (Переклад В. Мисика)

Старість

Старість із нами поводиться чемно:

Стукає й стукає в двері. Даремно —

Ніхто не запрошує, тиша німа.

Одначе й стояти їй часу нема.

Натисне на клямку, зайде спрожогу.

Тоді ми нахабою лаєм небогу.

(Переклад В. Мисика)

До Місяця

Сієш срібло висоти

На поля, гаї,—

Може, й болі втішиш ти,

Місяцю, мої.

Ти осяяв надовкруг

Долі і луги,

Імені, мов любий друг,

Додаєш снаги.

П’ю зі спогадів своїх

Мед і злий полин,

До страждання від утіх

Йду я сам-один.

Вгамувались почуття!

Місяць не зайшов,

Та поглину до життя

Вірність і любов.

І хоч я в минулі дні

Мав для щастя все,

Це тепер лиш біль мені

В спогадах несе.

Лийся, річко, не вгавай,

Долами шуми,

І про те мені співай,

Що в кінці зими

Ти покинеш береги,

Буйна, бунтівна,

А новим брунькам снаги

Увіллє весна.

І щасливий той, кого

Світ не полонив,

Хто принади всі його

З другом розділив,

Хто плекає тайкома

Те, що в тишині,

Коли вляжеться пітьма,

З’явиться у сні.

(Переклад П. Тимочка)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24374. Сущность и структура теоретического знания 52.5 KB
  Теория это высшая самая развитая форма организации научного знания дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях определенное области действительности объекта данной теории 77. С помощью этих знаковых образований языка теории возникает возможность более точно и глубоко судить о соответствующей изучаемой предметной области. Кроме того тот или иной вид теории определяется предметом и задачами исследования глубиной раскрытия сущности предметов и др. Также имеют место попытки поиска идеальной схемы...
24375. Основания науки: нормы и идеалы науки, роль философских идей и принципов в обосновании научного знания (законы и категории) 116.5 KB
  Среди идеалов и норм можно выделить два взаимосвязанных блока: а собственно познавательные установки которые регулируют процесс воспроизведения в различных формах научного знания; б социальные нормативы фиксируют роль науки и ее ценность для общественной жизни на определенном этапе исторического развития. Существует еще и такое мнение что в период нормального эволюционного периода развития науки возможно бессознательное использование многих научных идеалов и норм. Закон единства и борьбы противоположностей является ядром диалектики...
24376. Понятие научной картины мира. Ее исторические формы. Функции научной картины мира (как онтология, форма систематизации знаний, исследовательская программа) 119.5 KB
  Функции научной картины мира как онтология форма систематизации знаний исследовательская программа По Радугину стр. 93 Становление понятия научной картины мира Вопрос о существовании научной картины мира и ее месте и роли в структуре научного знания впервые был поставлен и в определенной степени разработан выдающимися ученымиестествоиспытателями М.Планк в рамках обсуждения проблемы онтологических оснований научного знания поставил вопрос о существовании научной картины мира.
24377. Понятие метода. Классификация методов – эмпирические и теоретические методы познания 66 KB
  Классификация методов эмпирические и теоретические методы познания По Радугину стр. Как стороны единого процесса познания чувственное и логическое характеризуют любое познание непосредственное отношение субъекта к объекту особенности индивидуальной познавательной деятельности. Оно относится к научному познанию и связано с анализом методов и форм познания на различных уровнях научного исследования характеризуют типы исследований. Задача теоретического уровня познания состоит в познании сущности явлений их законов.
24378. Наблюдение, измерение, эксперимент как метод научного познания 93.5 KB
  Эта активность возрастает от наблюдения к модельному эксперименту. В акте научного наблюдения можно выделить: 1 объект наблюдения; 2 субъект наблюдения наблюдатель; 3 средства наблюдения; 4 условия наблюдения; 5 систему знаний исходя их которой задают цель наблюдения. Следует подчеркнуть следующие особенности научного наблюдения: опирается на развитую теорию или отдельные теоретические положения; служит решению определенной теоретической задачи постановке новых проблем выдвижению новых или проверке существующих гипотез; имеет...
24379. Анализ и синтез, индукция и дедукция как метод научного познания 54.5 KB
  Анализ это метод исследования состоящий в мысленном расчленении разложении целого или вообще сложного явления на его составные более простые элементарные части и выделение отдельных сторон свойств связей. Однако метод анализа дает сущность в абстрактном виде вне конкретных форм ее проявления. Синтез это метод исследования состоящий в соединении воспроизведении связей проанализированных частей элементов сторон компонентов сложного явления и постижения целого в его единстве.
24380. Формализация, идеализация и роль моделирования 93.5 KB
  Вторая группа методы построения и оправдания теоретического знания которое дано в форме гипотезы приобретающей в результате статус теории. Современная гипотетикодедуктивная теория опирается на некоторый эмпирический базис совокупность фактов которые нуждаются в объяснении и делают необходимым создание теории. Именно идеализированный объект делает возможным создание теории. Научные теории прежде всего отличаются положенными в их основу идеализированными объектами.
24381. Возникновение, сущность и роль системного подхода в научном познании (Л. Фон Берталанфи и А.Богдан) 138.5 KB
  В результате суть системного подхода исследование механизма жизни системы. Каковы же основные черты системного подхода Это прежде всего параметрическое описание поэлементного состава строения исследуемого объекта. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕНАУЧНОГО СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 50е начало 80х гг.
24382. Соотношение логического и исторического в процессе познания 71.5 KB
  Вопрос об отношении логического к историческому или как он сформулирован у Маркса об отношении научного развития к действительному развитию был непосредственно связан с необходимостью материалистически обосновать способ восхождения от абстрактного к конкретному. Если теоретическая реконструкция действительности осуществляется именно способом восхождения от абстрактного к конкретному то сразу же встает вопрос о том на что же должна ориентироваться теория определяя последовательность этого восхождения порядок развития понятий порядок...