6110

Правові основи функціонування транспорту

Реферат

Логистика и транспорт

Правове регулювання безпеки руху та експлуатації транспорту. Правове становище рухомого складу галузей транспорту. Правове становище земель транспорту. Приватизація об'єктів транспортного комплексу України

Украинкский

2012-12-28

27.13 KB

17 чел.

Правові основи функціонування транспорту

1. Правове регулювання безпеки руху та експлуатації транспорту

2. Правове становище рухомого складу галузей транспорту

3. Правове становище земель транспорту

4. Приватизація об'єктів транспортного комплексу України

1. Правове регулювання безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту здійснюється в Україні згідно із ЗУ «Про дорожній рух», Правил дорожнього руху та інших підзаконних актів, Регулюючи суспільні відносини в сфері дорожнього руху ЗУ «Про дорожній рух» визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів виконавчої,влади,об'єднань, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності та господарювання. Законом визначено умови і порядок допуску до участі у дорожньому русі транспортних засобів. Порядок і основні вимоги виробництва ТЗ, переобладнання, проходження ними технічного огляду. Згідно ст. 29 ЗУ «Про дорожній рух», до участі в дорожньому русі допускаються ТЗ, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючим в Україні правилам, нормативам і стандартам, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам і пройшли державний технічний огляд.

Основи безпечної експлуатації автомобільних доріг та вулиць закріплено у розділі 4 ЗУ «Про дорожній рух», згідно ст. 21 Закону автомобільна дорога, вулиця являє собою частину території в тому числі у населеному пункті, призначеному для руху ТЗ і пішоходів, з усіма розміщеними на ній спорудами.

Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими службами, діяльність яких регулюють відповідні державні органи з безпеки дорожнього руху.

Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважені ними органи несуть відповідальність за створення безпечних умов руху на дорогах, вулицях та залізних переїздах, що знаходяться у їх віданні і несуть відповідальність, в т.ч. і кримінальну, якщо дорожньо-транспортна подія сталась з їх вини.

Завдання на наступний раз - ознайомитись із ЗУ «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р.). Безпеку життя і здоров'я громадян на залізничному транспорті, безпеку руху поїздів та охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу залізничного транспорту згідно з чинним законодавством забезпечують залізниці та підприємства залізничного транспорту загального користування.

Рухомий склад, обладнання та інші технічні засоби залізничного транспорту повинні відповідати вимогам безпеки руху, схоронності вантажів, охорони праці, екологічної безпеки та мати сертифікат.

З метою забезпечення безпеки руху поїздів залізницями та підприємствами залізничного транспорту загального користування здійснюється комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв. Залізниці та підприємства залізничного транспорту загального користування також забезпечують збереження вантажів, багажу та вантажобагажу на шляху слідування та на залізничних станціях. Положення щодо безпеки руху і експлуатації морського транспорту містяться у Кодексі торговельного мореплавства. Відповідно до ст. 23 судно може бути допущене до плавання тільки після того, як буде встановлено, що воно задовольняє вимоги безпеки та мореплавства, охорони морського життя і навколишнього природного середовища. Забезпечення безпеки мореплавства згідно з КТМУ, здійснюється морськими портами, на які у зв'язку з цим покладено такі функції:

1) забезпечення безпечного руху в портових водах, безпечної стоянки та обробки суден;

2) утримання у справному стані гідротехнічних споруд, засобів зв'язку і електронавігації, що перебувають у володіння порту.

3) утримання у справному стані засобів навігаційного устаткування на під'їзних коліях і акваторії порту;

4) контроль і підтримання оголошених глибин;

5) визначення районів обов'язкового використання буксирів;

6) забезпечення виконання вимог чинного законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища;

7) надання допомоги потерпілим.

Безпека мореплавства на підходах до морських портів для будь-яких суден забезпечується лоцманською службою порту.

Безпеку діяльності авіації України, використання повітряного простору держави та безпеку 4 польотів регулюють Авіаційні правила. Ними визначаються норми льотної придатності цивільних повітряних суден, будівництва і придатності до експлуатації аеродромів і аеропортів, а також системи регулювання використання повітряного простору України та його обслуговування. Авіаційні правила також закріплюють стандарти і нормативи у галузі охорони природного середовища.

За ЗУ «Про трубопровідний транспорт» забезпечення безпеки функціонування трубопроводів покладено на підприємства трубопровідного транспорту. Вони зобов'язані дотримуватись діючих норм, правил безпеки та технічної експлуатації трубопроводів, правил пожежної охорони та охорони навколишнього середовища.

2.

Повітряне судно - це літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, що відбивається від земної поверхні та здатний маневрувати в тривимірному просторі.

Повітряні судна поділяються на державні, цивільні та експериментальні. Повітряне судно є державним, якщо воно використовується на військовій, митній, прикордонній правоохоронній службах та зареєстровано у реєстрі державних повітряних суден. Повітряне судно є цивільним, якщо воно зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден.

Повітряне судно є експериментальним, якщо воно призначене для проведення випробувань, дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт. Експериментальне повітряне судно до реєстрів не заноситься.

Кожний виготовлений в Україні екземпляр цивільного повітряного судна повинен бути сертифікований на відповідність його конструкції, характеристик та експлуатаційно-технічної документації, вимогам, передбаченим правилами сертифікації цивільних повітряних суден України.

Цивільне повітряне судно, що імпортується в Україну, може бути допущено до експлуатації, якщо буде встановлено, що воно відповідає національним вимогам держави — виробника та додатковим технічним умовам України в частині льотної придатності і тим самим забезпечує відповідність типу повітряного судна, що імпортується в Україну, діючим в Україні нормам льотної придатності.

Цивільні повітряні судна підлягають обов'язковій реєстрації і можуть бути лише в одній державі. Цивільні повітряні судна підлягають перереєстрації у державному реєстрі цивільних повітряних суден у разі зміни власника судна та інших випадках, передбачених законодавством.  Державні повітряні судна підлягають реєстрації у реєстрі державних повітряних суден України. Правила реєстрації державних повітряних суден України встановлює Міністерство оборони України.

Торговельне судно означає самохідну чи несамохідну плавучу споруду, що використовується:

1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого морського промислу, розвідки і добування корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об'єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі;

2) для несення спеціальної державної служби (охорона промислів, санітарна і карантинна служби, захист моря від забруднення тощо);

3) для наукових, навчальних і культурних цілей;

4) для спорту;

5) для інших цілей.

Риболовне судно - це будь-яке торговельне судно, що використовується для рибного або іншого морського промислу.

Знаряддя промислу є невід'ємною частиною риболовного судна, у зв'язку з чим морські події, пов*язані з пошкодженням знарядь промислу риболовного судна іншими суднами, класифікуються як зіткнення суден у морі.

Ядерне судно - це судно, що обладнане ядерною енергетичною установкою. Судна України можуть перебувати у всіх формах власності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Ядерне судно має перебувати тільки у державній власності.

Право власності на судно, що будується, регулюється законодавством держави, на території якої перебуває таке судно, якщо договором на будівництво судна не встановлено інше.

Право власності та інші майнові права на судна, що перебувають за межами України, а також виникнення, зміна та припинення цих прав регулюються законодавством держави, під прапором якої плаває судно.

Судновласником визнається юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних підставах та яка здійснює відносно закріпленого за нею судна права, до яких застосовуються правила про право власності, Залізничний транспорт  виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності тощо.

Залізниця - статутне територіально-галузеве об'єднання, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні транспортної мережі.

Магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.

Промислові трубопроводи - всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також: нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо.

Магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України.

Приватизація, а також: зміна власності державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту забороняється.

Зміна форм власності промислового трубопровідного транспорту здійснюється згідно з чинним законодавством.

Автомобільний транспортний засіб - дорожній транспортний засіб , за допомогою якого Здійснюється перевезення пасажирів і вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій. Автомобільні транспортні засоби за своїм призначенням поділяються на пасажирські автомобілі, вантажні автомобілі, вантажо-пасажирські автомобілі та причепи.

3.

Землями транспорту визнаються землі, надані в користування підприємствам і організаціям транспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту, вдосконалення і розвитку об'єктів транспорту.

Розміри земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, визначаються відповідно до затверджуваних у встановленому порядку норм або проектно-технічної документації.

Розміщення споруд та інших об*єктів транспорту на землях, наданих в користування підприємствам транспорту, здійснюється за погодженням з Місцевими органами влади та самоврядування.

Підприємства транспорту зобов'язані раціонально використовувати надані їм земельні ділянки, не порушувати інтереси інших землекористувачів (у тому числі орендарів), не допускати заболочення, погіршення якості земель і забруднення їх промисловими та іншими відходами неочищеними стоками, вживати заходів для захисту грунтів від ерозії, здійснювати украплення ярів, крутих схилів, пісків, а також додержувати інших вимог щодо охорони земель. Поряд з прямим призначенням лісових смуг, що обслуговуються підприємствами транспорту в транспорту в лісопосадках може вирощуватись ділова деревина (хвойні дерева, береза, липа тощо).

Підприємства дорожнього господарства повинні проводити на магістральних дорогах з інтенсивним рухом заміну плодових дерев у лісосмугах на породи дерев промислового призначення для запобігання випадкам отруєння плодами дерев, насиченими шкідливими речовинами вихлопних газів автомобільного транспорту. Керівники підприємств транспорту несуть відповідальність за забруднення земель, прилеглих до транспортних магістралей, бур'янами.

До земель залізничного транспорту належать землі надані в користування під залізничне полотно та його облаштування, станції з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; захисні і укріплюючі насадження, службові культурно-побутові приміщення, необхідні для забезпечення роботи залізничного транспорту. Смуга відведення - це землі залізничного транспорту, що зайняті залізничним полотном, інженерними та штучними спорудами, обладнанням, лінійно-колійними та іншими технологічними будівлями, пристроями залізничної сигналізації, енергетики та зв'язку, лініями електропостачання, захисними лісонасадженнями, спорудами тощо.

Для забезпечення у межах смуги відведення нормальної експлуатації залізничних колій, ліній електропостачання та зв'язку, інших пристроїв та об'єктів залізничного транспорту загального користування, а також у місцях, де є небезпека зсувів, обвалів, розливів, селей, снігознесень та інших небезпечних впливів, встановлюються охоронні зони. Охоронні зони - ділянки землі, прилеглі до земель залізничного транспорту загального користування і необхідні для забезпечення збереження, міцності та стійкості споруд, пристроїв та інших об'єктів залізничного транспорту.

Порядок встановлення охоронних зон, їх розміри і режим користування визначається Кабінетом Міністрів України.

Землі залізничного транспорту повинні утримуватись в належному санітарному стані і використовуватись для вирощування деревини, у тому числі ділової та кормів для тваринництва. До земель автомобільного транспорту належать землі, надані в користування під споруди і устаткування енергетичного, гаражного, паливо-подавального господарства, автовокзали, автостанції, лінійні виробничі споруди, службово-технічні будівлі, станції технічного обслуговування, автозаправні станції,

автотранспортні, транспортно-експедиційні підприємства, авторемонтні заводи, бази, вантажні двори, майданчики контейнерні та для перечеплення, службові та культурно-побутові приміщення й інші об'єкти, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.  До земель авіаційного транспорту належать землі, надані в користування під: аеропорти,  аеродроми, відокремлені споруди (об'єкти управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисні та інші споруди), службово-технічні території з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту; вертольоті станції, ремонтні заводи цивільної авіації, аеродроми, вертольотодроми, гідроаеродроми та інші майданчики для експлуатації повітряних суден, службові об'єкти, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.  До земель морського транспорту належать землі надані в користування під: морські порти з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням об'єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту; гідротехнічні споруди і засоби та культурно - побутові приміщення та інші споруди що обслуговують морський транспорт. Акваторією морського порту є відведені порту водні простори.  Поняття "територія морського порту" є значно ширше за поняття землі морського транспорту. Територією морського порту є відведені порту землі. До території морського порту належать намиті, насипані або створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій площі, створені за рахунок порту і за користування якими не стягується плата. Територія і акваторія морського порту є державною власністю і надається порту в користування.

До земель морського транспорту не належать території, насипані або намиті в акваторії за кошти портів.

Спорудження на підходах до портів (каналів) мостових, кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших об'єктів, а також спорудження радіосистем у зоні радіонавігаційних об'єктів погоджуються з адміністрацією портів.

До земель річкового транспорту належать землі, надані в користування під: порти, V спеціалізовані причали, пристані і затони з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт; пасажирські вокзали, павільйони і причали; судноплавні канали, судноплавні, енергетичні та гідротехнічні споруди, службово-технічні будівлі; берегоукріплювальні споруди і насадження; спеціальні насадження для вирощування деревини, в тому числі ділової; вузли зв'язку, радіоцентри і радіостанції; будівлі берегові навігаційні знаки та інші споруди для обслуговування водних шляхів, судноремонтні заводи, ремонтно-експлуатаційні бази, майстерні, судноверфі, відносно-ремонтні пункти, склади, матеріально-технічні бази, інженерні мережі, службові та культурно-побутові приміщення, інші об'єкта, що забезпечують роботу річкового транспорту

Для робіт, пов'язаних із судноплавством і сплавом на внутрішніх водних шляхах, поза населеними пунктами виділяється у встановленому порядку берегову смуга. Землі берегової смуги не вилучаються у землекористувачів.

Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначаються залежно від грошової оцінки земель. Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок. За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.

4.

Приватизація - це відчуження або перехід майна із державної власності у власність громадян або юридичних осіб в порядку і на умовах передбачених спеціальним законодавством. Згідно з законодавством не підлягають приватизації: майнові комплекси підприємств авіаційної промисловості; автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств; майнові, комплекси підприємств, які здійснюють виробництво основної залізничної техніки (електровози, тепловози, дизель-поїзди, вагони); майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою; метрополітен, міський електротранспорт; магістральні газо- і нафтопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби держави в цілому; транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією Пожеж та наслідків стихійних лих.

Па залізничному транспорті: приватизація цілісних майнових комплексів, підприємств і структурних підрозділів, не пов'язаних з діяльністю залізниць , окремих інвентарних об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, що належать залізницям та підприємствам залізничного транспорту загального користування здійснюється за погодженням з Мінтрансом України та Укрзалізницею.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39660. Социальная стратификация 230.5 KB
  Социальная стратификация Содержание лекции Понятие и содержание социальной структуры общества. Гетерогенность и неравенство как базовые характеристики общества. Ленин о классовой структуре общества. Современные модели классовой структуры общества.
39661. Социальные группы и их классификация 210 KB
  Социальные группы и их классификация Лекция Череповец 2005 Тема 2. Социальные группы и их классификация Содержание лекции Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные черты. Псевдогруппы и типология их.
39662. Социальные организации 243.5 KB
  Социальные организации Лекция Череповец 2005 Содержание лекции Понятие организации. Подходы к определению организации: К. Элементы организации: социальная структура участники цели технология. Социальные свойства организации.
39663. Социальные институты 151 KB
  Явные функции социальных институтов: закрепления и воспроизводства общественных отношений регулятивная интегративная транслирующая коммуникативная. Типология социальных институтов. Виды и функции социальных институтов. Разрабатывая понятие института представители этого направления трактовали его в содержательном плане как группу людей объединенных какимилибо идеями для выполнения какихлибо функций а в формализованном категориальном виде как систему социальных ролей организующую систему поведения и социальных отношений.
39664. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ 220 KB
  СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ Лекция Череповец 2007 Тема 2. Социология семьи1 Содержание лекции Понятие семьи и брака. Особенности связей и структура семьи. Историческое развитие семьи: промискуитет.
39665. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ 176 KB
  Виды социальных процессов. Берджес о классификации основных социальных процессов: кооперация конкуренция приспособление конфликт ассимиляция амальгамизация. Всеобщий характер социальных изменений. Понятие и виды социальных изменений.
39666. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 176.5 KB
  Природа социальной мобильности. Сорокин о социальной мобильности и ее механизмах. Источники социальной мобильности. Типология социальной мобильности.
39667. УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 140.5 KB
  Понятие и функции управления. Объекты и методы управления. Структуры управления в организациях. Типы структур управления организациями: бюрократический и органический: достоинства и недостатки.
39668. СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 160 KB
  СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТА Лекция Череповец 2003Тема 3. Социология конфликта Содержание лекции Природа конфликта в организации. Понятие конфликта. Типы конфликта.