61128

Кіммерійці та скіфи на території сучасної України

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: ознайомити учнів із господарським життям, культурною спадщиною та релігійними віруваннями кіммерійців і скіфів; розглянути причини, хід та наслідки скіфо-перських війн; розширити знання школярів про давню історію нашої держави.

Украинкский

2014-05-24

68 KB

0 чел.

Урок 22

Урок 21.

Всесвітня історія.                                                                          6 клас.

Тема: Кіммерійці та скіфи на території сучасної України.

Мета: 

  •  ознайомити учнів із господарським життям, культурною  

             спадщиною та релігійними віруваннями кіммерійців і скіфів;

  •  розглянути причини, хід та наслідки скіфо-перських війн;
  •  розширити знання школярів про давню історію нашої держави.

Очікувані результати.

Після цього уроку учні зможуть:

називати час, на який припадає поява та розквіт Великої Скіфії, походів

Дарія І; заселення кіммерійцями, скіфами Північного Причорномор'я;

показувати на карті територію Великої Скіфії;

застосовувати та пояснювати на прикладах поняття «пектораль»;

описувати найзначніші пам'ятки культури скіфів;

визначав внесок кіммерійців та скіфів у світову культуру.

Тип уроку.  Комбінований.

Обладнання: атлас, зошит, підручник.

Основні поняття: Північне Причорномор'я, кочівництво, Борисфен, Танаїс,

царські скіфи, скіфи-кочовики, скіфи-орачі, акінак, пектораль, звіриний стиль,     

Товста Могила, Папай.

Основні дати:

IXVII ст. до н. є. — кіммерійська доба;

VIIIII ст. до н. є. — панування скіфів;

кін. VII ст. до н. є. — скіфи в Передній Азії;

513 р. до н. є. — похід Дарія. 

Історичні постаті: Атей, Іданфірс.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне  опитування.

1)    Покажіть на карті Іранське нагір'я. Розкажіть, коли і як виникла Перська держава.

2)    Які народи і країни були підкорені персами?

3)    Які реформи провів Дарій І?

4)    Розкажіть про загибель Перської держави.

При висвітленні останнього питання учитель акцентує увагу учнів на подіях, пов'язаних із невдалим походом Дарія І у Скіфію, і повідомляє, що на уроці будуть розглядатися розселення, заняття, духовний світ народів, що населяли в давнину територію нашої держави,— кіммерійців і скіфів.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Кіммерійці.

Розповідь учителя.

Кіммерія — перша назва, дана землям, що входять до складу сучасної України. Давні автори, зокрема Гомер, описують її як країну на краю світу, оповиту вічним холодом і мороком. Такий опис Кіммерії подано в «Одіссеї»:

Врешті дістались ми течій глибоких ріки Океану

Там розташовані місто й країна людей кіммерійських,

Хмарами й млою вповиті. Ніколи промінням ласкавим

Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне...

Робота з підручником.

  1.  Як називали перших мешканців степів Північного Причорномор'я, території, що зараз входить до нашої держави?
  2.   Із яких джерел ми про них дізналися?
  3.   Хто витіснив кіммерійців із північного Причорномор'я?

Перевіривши виконання завдання, учитель може доповнити відповіді учнів.

Додаткова інформація.

Давні джерела першими мешканцями степів Північного Причорномор'я називають кочовиків — кіммерійців. Про них написано в ассирійському літописі VIII ст. до н. є.; вони також згадуються в поемах Гомера і більш пізніх працях Геродота. Ассирійські джерела стверджують, що у VIIIVII ст. до н. є. кіммерійці здійснили похід до Малої Азії через Урарту, а деякі з них дійшли навіть до Єгипту. Однак, вочевидь, це вторгнення знесилило кочовиків, і вони зникають із Північного Причорномор'я. Геродот уважає, що кіммерійці витіснили скіфські племена.

Головним джерелом з історії та культури кіммерійців є їхні поховання. Оскільки це був кочовий народ, поселень після себе вони не залишили. У похованнях кіммерійців археологи знаходять зброю обладунки, прикраси, посуд — усе те, що могло, за віруваннями кіммерійців, знадобитися мерцю в потойбічному світі.

Основним заняттям кіммерійців було кочове скотарство, особливо конярство. Коні були для кіммерійців не тільки засобом пересування, а й забезпечували їх продуктами харчування: молоком, м'ясом.

Кіммерійці були вправними воїнами. Їхньою основною зброєю були луки, у ближньому бою — мечі. Вони були добрими зброярами, виготовляли зброю не тільки з бронзи, а й із заліза, що на той час було рідкістю. Мистецтво кіммерійців мало в основному прикладний характер: вони оздоблювали геометричними візерунками свою зброю, посуд, елементи кінської збруї.

Після скіфської навали частина кіммерійців відійшла до Криму й оселилася на Керченському півострові. По собі вони залишили ряд топографічних назв, давніх і сучасних. Так, у давнину Керченська протока носила назву Боспору Кіммерійського, а поблизу міста Керч й досі збереглися Кіммерійські вали, що вважаються залишками укріплень цього народу.

2.  Скіфи: розселення, заняття, духовний світ

Робота в групах.

Учні об'єднуються у п'ять груп, кожна з яких одержує картку з певною інформацією, котру їм необхідно опрацювати і підготувати виступ. Для виконання завдання надається 5 хвилин. після чого представники груп виступають із повідомленнями, під час яких учні можуть ставити питання, уточнювати незрозумілі моменти, тому що наприкінці уроку буде проводитися тестова робота.

Інформаційна картка  1. Розселення скіфів.

Скіфи — загальна назва іраномовних народів, що з VI ст. до н. є. населяли територію басейнів Дніпра, Дністра, Дунаю і Дону. Історики вважають, що перші скіфи почали з'являтися в причорноморських землях ще з II тис. до н. є. Однак установлення їхнього панування на тих теренах припадає на кінець VII ст. до н. є. У період свого розквіту скіфи займали величезну територію між Танаїсом (Доном) і Істром (Дунаєм). Окрім цього, скіфи мали величезний культурний вплив на сусідні народи, про що свідчать знахідки скіфських речей далеко за межами історичної Скіфії. Так, скіфська зброя знайдена в похованих на Алтаї!

Геродот у своєму описі Скіфії згадує цілий ряд скіфських племен. На річці Буг, біля грецької колонії Ольвія жили елліни-скіфи; «межиріччі Дністра і Бугу жили алазони, вище за течією — скіфи-орачі. У низов'ї Дніпра мешкали скіфи-землероби. На Лівобережжі Дніпра і далі на схід простягнулися землі скіфів-кочовиків. На півдні і сході вони межували з царськими скіфами, володіння яких доходили до Дону.

Інформаційна картка 2. Джерела з історії скіфів.

Першим згадкам про скіфів ми завдячуємо ассирійським літописам VII ст. до н. є. Вони змальовують напад цих кочовиків на Малу Азію. Приблизно в цей же час Скіфію оспівували грецькі поети Гомер і Гесіод.

Найбільш докладний опис Скіфії та її історії залишив нам Геродот. Він уважав, що скіфи прийшли зі сходу приблизно в VI ст. до н. є., витіснивши племена кіммерійців. Геродот, як і більшість античних авторів, указує на надзвичайну войовничість скіфів і приділяє їхнім походам велику увагу. Так, він згадує перемогу над мідянами, а також захоплення ними в 612 р. до н. є. столиці Ассирії Ніневії. У своїх походах, пише він, скіфи дійшли до Сирії, де фараон Псамметих був змушений відкупатися від них. Їхній наступ був зупинений лише тоді, коли лідійський цар підступно перебив скіфських вождів.

Інформаційна картка 3. Скіфське суспільство.

Скіфське суспільство було досить архаїчним і довго зберігало риси патріархату. Його основою були вільні кінні стрілки з луку — гіппотоксоти. Вони жили великими сім'ями, у яких уся влада належала їхнім головам. Символом цієї влади були бронзові молоточки. Поза такими сім'ями жили бідняки і безправні раби. Існувала також знать, найвпливовішими з якої були старійшини, що мали велику владу, разом із царем приймали рішення.

Як вже зазначалося, скіфи поділялися на ряд племен. Головними з цих племен були царські скіфи. Вони поділялися на три частини, кожною з яких правив цар. Один із цих царів був царем усіх скіфів, однак двоє інших зберігали певну незалежність. Влада передавалася у спадок, причому не старшому, а молодшому сину.

Кожне царство, у свою чергу, поділялося на номи — області, якими, керували намісники — номархи. У кожному номі були свої народні збори, які зазвичай проводилися навколо святилищ і вирішували місцеві справи. Однак із часом вони все більше втрачали своє значення

Інформаційна картка 4. Заняття скіфів.

Скіфи, що прийшли зі східних степів, були кочовиками. Але поступово вони змішалися з місцевим населенням, тому частина з них почала займатися рільництвом і скотарством. Вони вирощували пшеницю, жито, ячмінь. Зерно стало основною статтею імпорту причорноморських земель. Також скіфи розводили велику рогату худобу овець і, звичайно, коней.

Скіфські ремісники робили прикраси і зброю з бронзи і заліза, глиняний посуд ліпився вручну, оскільки скіфи не знали гончарного круга.

Інформаційна картка  5. Релігія скіфів.

Про релігію скіфів, ми знаємо з творів грецьких авторів, переважно Геродота. Найбільш шанованою богинею скіфського пантеону була Табіті — богиня домашнього вогнища. Батьком людей і богів уважався бог Папай, якого греки ототожнювали із Зевсом. Його дружиною була богиня землі Апі. Богом сонця був бог-лучник Гойотсир, який зображувався на колісниці в супроводі грифона. Богинею кохання була Аргимпаса.

Окрім цього, скіфи поклонялися речам, тваринам тощо. Так, дуже важливим був культ зброї: своєму мечу — акінаку скіф приносив у жертву кожного свого полоненого. Жерцями були глави сімей, а верховним жерцем був цар.

3.  Скіфо-перські війни.

Під час вивчення цього матеріалу можна заслухати повідомлення учнів на тему «Дарій І і скіфи». Учитель може доповнити повідомлення учнів.

Додаткова інформація

Скіфи вели постійні війни із сусідами та між собою. Нерідко їм доводилося об'єднуватися, перед лицем загарбників. Так, у 5І4 р. до н. є. Скіфію намагався захопити персидський цар Дарій. Проти нього скіфи використали тактику виснаження супротивника, ухиляючись від прямого зіткнення. У результаті цього персидська армія була змушена відступити.

Для скіфського походу Дарій зібрав величезну армію. За його наказом був побудований міст через Дунай, яким його війська кілька днів переходили річку. Після закінчення переходу цар залишив біля мосту загін греків-найманців і дав їхньому командиру ремінь, на якому були зав'язані шістдесят вузлів.

— Кожного дня розв'язуй вузол. Якщо через шістдесят днів я не повернусь — я переміг скіфів і повертаюся до Персії через Кавказ. Тоді зруйнуй міст.

Із першого ж дня походу на персів почали нападати скіфські кінні загони. Вони обстрілювали війська з луків, а потім зникали в степу. Дарій уперто переслідував ворога, усе більше заглиблюючись в степ. Річки та колодязі зустрічалися все рідше, навіть ті, які пощастило знайти, були завалені, а вода в них — отруєна. Військо перського царя страждало від спеки, утоми і спраги. До того ж скіфські загони почали все частіше нападати. Тоді Дарій направив до скіфів посольство. Послів зустрів старий скіфський вождь Ідантірс.

—  Чому ви тікаєте від нас, скіфи? — запитали посли. — Якщо ви вважаєте, що ви сильніші — станьте з нами до бою! Якщо ж ні — відішліть нашому цареві глек вашої води та жменю вашої землі на знак покори.

—  Ми не тікаємо, — відповів скіф. — Ми кочуємо, як кочували наші пращури і як звикли ми!

—  Але що ж нам передати цареві царів? — розгублено спитали перси.

— Передайте йому наші дари, — відповів Ідантірс і віддав персам кошик, зав'язаний хусткою.

Коли в таборі Дарій відкрив кошик, то з нього вилетів птах, вибігла миша і вистрибнула жаба. На дні залишилося п'ять стріл із бронзовими наконечниками. Дарій зрадів:

— Нарешті вони підкорилися! Птах живе в повітрі, миша на землі, жаба у воді. Отже, вони віддають мені всі простори своєї землі і складають переді мною свою зброю — стріли!

— Ні, царю, — заперечив один із його наближених, що був добре обізнаний у звичаях скіфів, — ці дари означають: якщо ви не полетите геть, як птахи, або не заховаєтеся в землі, як миші, або ж не пірнете у воду, як жаби, то загинете від наших стріл.

У таборі почалися суперечки щодо тлумачення подарунків, але тут скіфи вчинили несподіваний напад. Як тільки Дарій вишикував свої війська, скіфи відступили, не втративши жодного воїна.

Тоді Дарій зібрав своїх підданих і сказав:

— Скіфи люблять свободу більше, ніж золото, їм не потрібні пурпурові тканини і дорогий посуд. їх не можна підкупити, а тому не можна й перемогти.

Із цими словами він наказав відступати. Ішов тридцятий день після переходу через Дунай. Утомлена армія рухалася повільно, постійно страждаючи від нападів скіфів. Царю довелося залишити напризволяще майже половину армії і повністю обози. Коли цар підійшов до Дунаю, минув шістдесятий день, і міст було знищено. Тоді серед оточення Дарія знайшовся один єгиптянин, що мав напрочуд дужий голос. Він став викликати командира найманців, які почули крик, підпливли на човнах і швидко відновили міст. Після переходу Дарій наказав остаточно спалити його. Скіфський похід Дарія був першою поразкою перської армії.

4.   Велика Скіфія.

Робота з підручником і контурною картою.

Спираючись на текст відповідного пункту параграфа підручника позначити на контурній карті територію Великої Скіфії.

Цю роботу учні можуть виконувати самостійно або під керівництвом учителя. У разі обрання останнього варіанта доцільним буде коментоване читання тексту підручника.

Додаткова інформація

Велика Скіфія

У IV ст. до н. є. скіфи зіткнулися з новим ворогом — Македонським царством. В умовах прямої загрози один зі скіфських царів, Атей, зумів об'єднати розрізнені племена в єдину державу. В історичній літературі її заведено називати Великою Скіфією. За свідченнями давніх авторів, вона займала територію від Дунаю до степового Криму. Уважається, що столицею цієї держави було місто, залишки якого знайдені в районі Кам'янки, на Дніпрі, Македонський цар Філіп II організував похід проти скіфів, у результаті якого Атей був убитий, однак інших значних результатів загарбникам досягти не вдалося. Пізніше, у 331 р. до н. є., за царювання сина Філіпа  Александра Македонського, його намісник у Фракії Зопіріон організував новий похід. Цього разу метою македонців було захоплення Ольвії. Однак облога міста не дала ніяких результатів, а по дорозі додому македонське військо було знищене скіфами.

УIII ст. до н. є. у Криму, на річці Салгир, поблизу сучасного Сімферополя, будується нова скіфська столиця — Неаполь. У цей же час скіфи стикаються з новим супротивником — сарматами. У результаті Скіфське царство зменшується, йому залишається територія що простяглася від устя Бугу до степового Криму. Пізніше Скіфія обмежується лише територією Криму.

У II ст. до н. є. починається конфлікт між скіфами і грецький колоніями, особливо Херсонесом і Боспором. Шукаючи захисту громадяни міст звернулися до правителя Понтійського царства (на території сучасної Туреччини) Мітридата VI Євпатора. Він відіслав до Криму свого полководця Діофанта, який захопив Неаполь. Проти понтійського царя спалахує повстання скіфів, яке очолив колишишній раб боспорського царя Савмак. Його проголошують царем Боспору.

Однак Діофант розбив армію повстанців, а самого Савмака захоплюють, перевозять до Понту і там страчують. Пізніше інший полководець Мітридата Неоптолем знищує флот скіфів, а також основу скіфської армії — кінноту. Це завдає нищівного удару по скіфах. Скіфські міста в Криму існували до Піст. н. є., поки не були знищені готами, а решта Північного Причорномор'я була захоплена сарматами.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Тестова робота.

Заповніть пропуски в тексті.

Скіфи — загальна назва іраномовних народів, що з ... населяли територію басейнів річок: ......., ...,…. . Найбільш докладний опис Скіфії та її історії залишив нам……Скіфи поділялися на ряд племен. Головними із цих племен були………. . Скіфські ремісники робили ... і ... із бронзи і заліза. Скіфи вирощували ..., ..., …… .

Найбільш шанованою богинею скіфського пантеону була ... — богиня………. .

V.  ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє тестові завдання, відзначає типові помилки, оцінює роботу учнів на уроці.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)    Опрацювати текст параграфа.

2)    Підготуватися до уроку узагальнення з теми «Передня Азія в давнину».

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46193. Водоотводящие системы промышленных предприятий 872.67 KB
  Данная работа представляет собой учебный курсовой проект по дисциплине «Очистка сточных вод предприятий железнодорожного транспорта», выданного кафедрой «Гидравлика, водоснабжения, водные ресурсы и экология» СГУПС
46194. Расчет заработной платы 1.04 MB
  Общая схема расчета зарплаты Предпосылки расчета ЗП Этапы расчета зарплаты Описание этапов функции пользователя Внесение и изменение данных в инфотипы релевантные для расчета зарплаты
46195. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 10.84 MB
  Настоящее учебное пособие содержит общие сведения о классификации моделей и подходов к математическому описанию процессов клеточного роста и образования клетками продуктов метаболизма; о применении их при планировании экспериментов, статистической обработке полученных результатов и оптимизации биотехнологических процессов. Удобно для использования при выполнении практических заданий, решении задач, планировании и обработке результатов научно-исследовательских и лабораторных работ по спецдисциплинам, при подготовке коллоквиумов, отчетов по лабораторным и научно-исследовательским практикумам, при выполнении курсовых и дипломных работ
46196. Исследование систем управления 261 KB
  Барнауле Региональная кафедра Менеджмента и маркетинга Конспект лекций по дисциплине Исследование систем управления Составитель к. Анализ и синтез организационных структур управления Анализ структуры управления фирмы Алгоритм определения предпочтительной организационной структуры управления диверсифицированной фирмы
46197. Оценка эффективности результатов закупочной деятельности 15.21 KB
  При этом должны анализироваться такие например показатели как доля задержанных заказов; доля случаев когда просрочки доставки вызвали ощутимое отсутствие МР ГП на складе; число случаев остановки производства в результате просрочки и т. Следующие параметры позволяют принимать обоснованные решения при выборе продавца: доля просроченных доставок и отказов поставки; доля поставок не соответствующих договорам по качеству продукции; доля заказов доставленных вопреки договоренности не единой партией; качество услуг различных...
46198. Динамика механизмов 522 KB
  К механизму машинного агрегата во время его движения приложены различные силы. Это движущие силы, силы сопротивления (иногда их называют силами полезного сопротивления), силы тяжести, силы трения и многие другие силы. Характер их действия может быть различным...
46199. Понятие лексической семантики. Структура лексического значения. Значение и смысл. (денотативный и коннотативный аспекты значения). Феноменология лексического значения в речи 15.15 KB
  Структура лексического значения. денотативный и коннотативный аспекты значения. Феноменология лексического значения в речи. Лексическая семантика является частью семантики которая занимается значениями подразделяя их на денотат и коннотат отдельных лексических элементов слов морфем и лексем отличаясь таким образом от семантики предложений.
46200. Взаимодействие субъекта с внешним миром и проблема развития интеллекта 15.1 KB
  Взаимодействие субъекта с внешним миром и проблема развития интеллекта. Пиаже интересовало отличает ли субъект внешний мир от внутреннего субъективного мира и каковы границы это различия действует ли внешний мир непосредственно на ум субъекта или его идеи на продукты собственно умственной активности а если субъект активен в познании то какого взаимодействие между его мыслью и явлениями внешнего мира каковы законы которым это взаимодействие подчиняется. Источник знания не в объектах и не в субъектах а в их взаимодействии. С помощью...
46201. THE NUMERAL 15.1 KB
  The crdinls from twentyone to twentynine from thirtyone to thirtynine etc.The derivtive ordinls re derived from the simple nd derivtive crdinls by mens of the suffix th:fourfourth tententh sixteensixteenth twentytwentieth etc.Before the suffix th the finl у is replced by ie:thirty thirtieth etc. In this cse only the lst component of the compound numerl hs the form of the ordinl:twentyfirst fortysecond sixtyseventh one hundred nd first etc.