61213

Основні етапи розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера. Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Навчальні цілі: визначити поняття інформаційної моделі реального обєкта; розвинути вміння описувати інформаційні моделі шляхом виділення суттєвих (відповідно до мети моделювання) властивостей обєктів...

Украинкский

2014-05-26

264.5 KB

12 чел.

Урок №1

обзарєва Т.Е. м. Запоріжжя, ЗОШ № 1, вч. інформатики та інформаційних технологій

Урок №1.

Тема: Основні етапи розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера. Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі.

Навчальні цілі:

 •  визначити поняття інформаційної моделі реального об'єкта;
 •  розвинути вміння описувати інформаційні моделі шляхом виділення суттєвих (відповідно до мети моделювання) властивостей об'єктів;
 •  опанувати табличну форму подання інформаційних моделей (за допомогою Microsoft Word Microsoft Excel).

Завдання вчителя:

 •  розглянути приклали інформаційних моделей;
 •  акцентувати увагу учнів на значенні мети при створенні інформаційної моделі;
 •  сформувати та закріпити вміння вільно формувати визначення інформаційної моделі;
 •  зіставити інструменти моделювання з різними формами подання інформаційної моделі;
 •  увести поняття формалізації задачі.

Ключові поняття:

 •  інформаційна модель;
 •  комп’ютерна модель;
 •  мета створення інформаційної моделі.

Тип уроку. Комбінований.

Реалізація дидактичної мети уроку:

 •  перевірка якості ЗУН (знання, уміння, навички) проводиться на кожному етапі уроку вибірково, під час перевірки домашнього завдання – у кожного учня;
 •  диференціація навчальної діяльності учнів відбувається під час групової роботи з рольовим розподілом та підготовки коротких повідомлень.

Матеріали до уроку:

таблиця «Приклади інформаційних моделей об'єктів»;

таблиця «Інформаційні моделі прикладних середовищ»;

картки із домашнім завданням.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ

Етап уроку

Зміст роботи

Орієнтов-ний час, хв

І

Організаційний момент

1

II

Постановка проблеми

2

III

Актуалізація опорних знань (опитування)

3

IV

Формулювання теми уроку та визначення його цілей (проблемно -пошукова робота)

2

V

Вивчення нового матеріалу (повідомлення вчителя з елементами бесіди)

5

VI

Закріплення нового матеріалу (дослідницька)

10

VII

Удосконалення набутих знань (колективне обговорення)

10

VIII

Підбиття підсумків

3

ІХ

Рефлексія

7

X

Домашнє завдання

2

Хід уроку

І. Організаційний момент: привітання, перевірка присутніх, підготовка робочих місць.

II. Постановка проблеми.

Проблемними можуть бути такі питання:

Як створити натурну модель?

Що треба знати і вміти, щоб створити натурну модель?

Що передує створенню натурної моделі, наприклад, літака? (приклад з відповідей учнів, розробка креслення, виконання розрахунків).

Скільки моделей створюється при цьому? Які вони: матеріальні чи абстрактні?

Що треба знати, щоб власноруч створити, наприклад, авіамодель? Навчання з яких шкільних предметів стане тут у нагоді?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Учитель:

• Учні, чім об’яснити таке явище як зміна дня та ночі? (Учні поясняють). Спробуйте пояснити це вашому молодшому брату чи сестрі. Як, яким чином ви це йому покажете? (Учні повинні привести пример демонстрації явище при допомозі глобуса та лампочки).

• Замісто реальних об’єктів ми використовували їх моделі. На підставі даного прикладу можна зробити висновок ... (Учні – людина в ході своєї діяльності широко використовує моделі як засіб пізнання світу). Приведіть приклади моделей, які ви вже використовували в навчальній діяльності, за допомогою яких ви получили нові знання. (Приклади, які приводять учні: таблиця Менделєєва, модель будови атома, модель кришталевих ґрат, модель скелета, муляжі тощо)

В процесі пізнання світу також широко використовується метод спостереження та експерименту. Наш експеримент.

• Називає різні моделі по ланцюжку (глобус, схема руху потягів метрополітену, іграшковий автомобіль, атлас з історії, збірник поезій, план евакуації школи, м'яч тощо) і пропонує учням визначити кожну модель матеріальна чи нематеріальна, абстрактна;

• Продовжить приклади на спостереження та експеримент.

IV. Формулювання теми уроку визначення його цілей.

Проблемними можуть бути такі питання:

Чи створювали ви раніше під час навчання у школі абстрактні моделі?

Які вони?

На заняттях з яких дисциплін?

Як приклад, учитель пропонує розглянути задачу зі шкільного курсу математики.

Пригадайте відому шкільну задач з математики: вода із труби А наповнює басейн, а з труби Б – витікає з басейну. Витрати рідини в трубах різні. Треба знайти кількість води, що залишиться у басейні через певний час.

Розв'язати задачу можна кільком способами. Наведіть хоча б три способи. Оцініть складність розв'язування, потрібний час, вірогідність і точність отримання правильного розв'язку.

Варіант діалогу, що містить орієнтовні запитання вчителя та можливі відповіді учнів:

Запитання: Яка мета розв'язування подібних задач під час навчання математики?

Відповідь: Отримання високої оцінки, гарні знання тощо.

Запитання: Як можна перевірити, чи правильну відповідь ви отримали?

Відповідь: Звіритися з «розв'язником», запитати у вчителя, в інших учнів тощо.

Запитання: Якщо зробити акцент на слові «басейн», як інакше можна було б перевірити правильність розв'язання задачі?

Відповідь: Перевірити правильній розв'язання можна було б і експериментальним шляхом.

Запитання: Отже, якими трьома можна було б розв'язати запропоновану задачу?

Відповідь: Можна запропонувати, такі способи: оренда реального басейну, побудова маленького басейну з підручних матеріалів, розв'язування задачі за допомогою певних математичних методів з параметрами.

Запитання: Чи однакові результати ви б мали, застосовуючи ці способи? Фахівці яких професій можуть розв’язувати подібні задачі? З якою метою?

Відповідь: Мабуть - ні, оскільки ситуація з реальним басейном набагато складніша. Подібні розрахунки (розв'язування задачі) можуть складати, наприклад, конструктори для визначення показників санітарно-технічного стану басейну та ін.

Висновки:

 •  розв’язуючи задачу, ми тим самим модель (абстрактну) реальну чи процесу;
 •  для створення моделі об'єкта (явища чи процесу), яка досить точно характеризуватиме реальний об'єкт, треба навчитися збирати, правильно подавати і опрацьовувати інформацію про нього, тобто створювати інформаційну модель;

Учитель повідомляє тему уроку і .разом з учнями визначає цілі навчальної діяльності (учні роблять відповідні записи в зошиті).

V. Вивчення нового матеріалу.

План:

 1.  Основні етапи розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера.
 2.  Поняття інформаційної моделі.
 3.  Форми подання інформаційних моделей.
 4.  Комп'ютерні моделі.
 5.  Побудова моделі.

КОНСПЕКТ: Моделювання – це метод пізнання, який складається в створенні та дослідженні моделей.

Вчитель: 

Приступаємо к рішенню першого питання та спробуємо самостійно сформулювати поняття моделі. Для того, щоб дати визначення поняття будь-якого об’єкту, в науці використовують наступний підхід – виділяють істотні признаки цього об’єкту, а потім формулюють визначення. Вам необхідно виділить відмітні (суттєві) признаки об’єкту “модель”. Для цього ми проаналізуємо наведені зразки моделей та визначимо, що в них загальне. Це дозволить нам самостійно сформулювати визначення поняття “модель”. Візьміть карточку №1.

Завдання № 1

Впишіть відповіді на питання та визначить, що спільного у всіх приведених прикладах моделей.

Об’єкт – Людина

Модель – Манекен

 1.  Манекен – це те ж об’єкт? ________________________________________
 2.  Хто є творцем цієї моделі? ________________________________________
 3.  З якою метою створена дана модель?         демонстрація одягу__________
 4.  За якими ознаками ця модель відповідає об’єкту? ____________________

__________________________________________________________________

 1.  Ознаки об’єкту, що не представлені у моделі ________________________

__________________________________________________________________

Об’єкт – Людина

Модель – Макет скелета людини

1. Макет скелета – це те ж об’єкт? ____________________________________

2. Хто є творцем цієї моделі? ________________________________________

3. З якою метою створена дана модель? _______________________________

__________________________________________________________________

4. За якими ознаками ця модель відповідає об’єкту?   склад та структура опорно-рухової системи людини_________________________________

5. Ознаки об’єкту, що не представлені у моделі ________________________

__________________________________________________________________

Обговорення результатів. Які моделі вам були представлені? (Манекен, модель скелета) Виділите признак по першому питанню для всіх зразків (модель це завжди об’єкт). За якими признаками ви вели дослідження?

Учитель за допомогою учнів складає основні признаки моделювання:

МОДЕЛЬ

ОБ’ЄКТ

ІСТОТНІ ВЛАСТИВОСТІ

МЕТА МОДЕЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

СТРУКТУРА

ПОВЕДІНКА

Йде вивчення основних понятий, запис їх у зошит. Я починаю, ви продовжуєте. “Модель – це об’єкт, …”.

Індивідуальне опитування учнів, в результаті якого необхідно підібрати формулювання поняття моделі (опора на сильних учнів).

Визначення: Модель –це об’єкт, який володіє суттєвими властивостями вихідного об’єкта, в залежність от цілі моделювання. 

Оскільки ми займаємося вивченням інформатики та комп’ютерних технологій, то й в моделюванні нас цікавить відповідь на питання: як створити комп’ютерну модель? Представимо це питання поетапно в вигляді схеми.

Повторення матеріалу попередньої теми «Інформація та інформаційні процеси».

Проблемними можуть бути такі питання:

Які є форми подання моделей? Яка була у нас в завдані 1 и прикладах?

Як обрати крашу форму подання? Оскільки інформаційна модель – це опис деяких властивостей об'єкта, то такий опис має відбуватися мовою розмовною, графічною, спеціальною тощо.

Варіант діалогу, що містить орієнтовні запитання вчителя та можливі відповіді учнів:

Запитання: Які є форми подання даних? Наведіть приклади інформаційних моделей, поданих різними формами.

Відповідь:

Усна форма: опис подій, повідомлення про новини, плітки тощо.

У вигляді жестів чи сигналів: рухи диригента, регулювальника дорожнього руху, судді спортивного матчу тощо.

Знакова форма:

 •  символьна - художній твір, довідка, пояснювальна записка, шкільні підручники, партитура музичного твору, електронний документ;
 •  графічна - креслення, схеми, плани, портрети, фотографії, комп'ютерна графіка;
 •  таблична - розклад уроків, табель успішності, таблиця Менделєєва тощо.

Для наочності використовуємо презентацію.

Завдання з класифікації моделей.

Завдання № 2

Класифікуйте данні приклади моделей, заповнив таблицю (див. зразок)

Фактор часу: Д – динамічні; С – статичні.

МОДЕЛІ

Матеріальні

Інформаційні

(зменшені або

(представлені на МОВІ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ)

збільшені копії об’єкта)

образні

образно-знакові

знакові

1

С

2

С

3

С

1. Макет будови молекули води

8. Іграшкова модель машини, що керується по радіо

2. Ескіз костюмів до театральної вистави

9. Оглавление книги

3. Атлас автомобільних доріг

10. Таблиця „Режим дня школяра”

4. Схема метрополітену

11. Періодична система елементів Д.І. Менделєєва

5. Схема хімічної реакції

12. Фотографія дитини

6. Формула води Н2О

13. Альбом фотографій, що відображає дорослішання дитини

7. Макет скелета людини

14. Графік зміни добової температури повітря

VІ. Закріплення знань. 

1.Задание на відпрацьовування понятий “істотні властивості” та “ціль моделювання”

Практичне завдання: Необхідно заповнити порожні чарунки таблиці.

(Учні заповняють таблицю. Вчитель коментує, допомагає, аналізує)

ОБ’ЄКТ

ЛЮДИНА

ЗЕМЛЯ

Моделі

Манекен

Фотографія

Матеріальна точка

Словесний портрет

Набор хімічних речовин

Система, що прагне до самозбереження

МОДЕЛЬ

ГРАФІК

СХЕМА

Об’єкти

Курс валют

Температура

Рух поїздів

Математичні функції

Чергування у класі

Витрата електроенергії

Подивитеся на нашу таблицю. Який ми можемо зробити висновок виходячи із всього проробленого?

КОНСПЕКТ: Один и той самий об’єкт може мати безліч моделей, а різні об’єкти можуть описуватися однією моделлю.

З всього вищесказаного можна зробити наступні висновки:

 •  Суттєво неважно, які об’єкти обираються в якості моделюючих. Важно лише то, що с їх допомогою вдається відбити найбільше суттєві ознаки досліджуваного об’єкту, явища чи процесу;
 •  Ніяка модель не може замінить сам об’єкт. Але при вирішенні конкретного завдання, коли нас цікавить певна властивість досліджуваного об’єкта, модель виявляється корисною, а часом й єдиним інструментом дослідження.

Найбільше розповсюджені признаки, по яким класифікуються моделі:

 •  область використання;
 •  часовій фактор;
 •  форма (спосіб) уявлення моделей;
 •  тип даних.

Для наочності використовуємо презентацію.

Учитель:

С класифікацією моделей все зрозуміло? Добре. Ми знаємо, що для розробки моделі необхідно правильно виділити властивості об’єкта, суттєві з точки зору цілі моделювання. Візьміть Карточку № 3. Завдання виконується по варіантам (1- 3) в групі з двох учнів та доповнить іншим прикладами. Виділить істотні властивості об’єкта іноді трудно, а саме від того, наскільки правильно та повно виділені суттєві властивості залежить відповідність моделі заданій мети. Одними з основних ознак є її відповідність оригіналу.

Завдання № 3

Визначити усі відомі суб’єкту властивості об’єкту моделювання та виділить серед них суттєві з точки зору мети моделювання.

Об’єкт моделювання – ЛІТАК

№ з/п

Суб’єкт

Мета моделювання

Суттєві властивості

Форма представлення моделі

1.

Дитина

спостерігати як летить паперовий літак,

Корпус, Крила, Хвостова частина,

Їх взаємне розташування, Вміння літати,

Матеріальна модель

2.

Касир

продавати авіабілети за місцями,

Розташування рядів крісел, Кількість крісел у рядку,

Вартість білету для кожного місця,

Інформаційна модель у вигляді плану салону

3.

Авіадиспетчер

безпека руху літаків у контрольованому районі,

Точка на екрані радару

4.

Об’єкт моделювання –

1.

2.

Виконавши завдання, візьміть Карточку № 4, ми знайдемо наукове визначення терміну “відповідність”.

Завдання № 4

Основні властивості моделей

Адекватність моделі – видає задовільні результати при вирішенні життєвих задач.

Поясніть, чому при вимірюванні відстані від Москви до вказаних місць використовують різні моделі Землі – площину, кулю, геоїд?

VIІ. Удосконалення набутих знань (застосування звань, набутих раніше під час навчання інформатики, до нової теми).

Повторення матеріалу попередньої теми «Інформаційні системи». Розглянемо три різновиди інформаційних моделей систем:

 •  модель “чорного ящика”;
 •  модель состава;
 •  структурна модель.

1. Модель “чорного ящика” використовується в тих випадках, коли внутрішній устрій системи недоступне чи не уявляє інтересу, але важливо описати її зовнішні взаємодії.

Загальний вид моделі:

Рисунок 5

Вхід системи – вплив на систему с боку зовнішньої середи, а вихід – вплив, який оказує система на навколишню середу.

Побудуємо модель “чорного ящика” для системи “університет”:

Рисунок 6

Учням пропонується побудувати системи “дерево”, “врач”, “ПК” (самостійно).

Рисунок 7

При побудові моделі для персонального комп’ютера, учні не підрозділяють взаємодію ПК з навколишнім середовищем на інформаційне та фізичне. Тому їх необхідно направить. Визначення основних параметрів для ПК (пов'язаних с головною функцією) в учнів проблем не викликає. Активно обговорюються способи рятування чи зменшення небажаних вихідних впливів.

2. Модель состава системи дає опис складових її елементів та підсистем, але не розглядає зв'язків між ними. Важливо звернути увагу учнів, що побудова моделі залежить від точки зору на систему.

Наприклад:

ПК можна розглядати як систему, що складається із системного блоку, монітору, клавіатури, маніпулятору миші, принтеру. А можна вказати основні компоненти комп’ютеру: пам’ять, процесор, пристрій увода-виводу.

При обговоренні моделі состава звертається увага на то, що все залежить от мети моделювання.

3. Структурна модель системи (структурна схема).

На ній відображається склад системи та її внутрішні зв'язки. Зв'язки (відношення) бувають матеріальні та інформаційні.

Інформаційні зв'язки – обмін інформацією між частинами системи, підтримуючі її цілісність та функціональність. Розглянемо зв’язки в різних системах.

Рисунок 8

В процесі побудови схеми учні приводять приклади систем з поясненням зв’язків що мають місце.

Системні моделі, як правило, виявляються краще пристосованими для використання при рішенні різних життєвих задач. Адже такі моделі вже своєю будовою – виділеними елементами та зв’язками між ними – підказують припущення про те, що задачі яку вирішують суттєво, а що ні.

Повідомлення вчителя з елементами бесіди.

Проблемними можуть бути такі питання:

Яка відмінність між інформаційними моделями і комп'ютерними?

Чому люди створюють комп'ютерні моделі?

Створення певної форми інформаційної моделі залежить від мети її створення і потребує певного інструментарію, яким може бути олівець, фломастер, лінійка, фарба тощо.

Оскільки знакова форма подання даних доступна для опрацювання за допомогою комп'ютера, то можна створити комп'ютерну модель, тобто інформаційну модель, реалізовану на комп'ютері.

У курсі інформатики будемо розглядати інформаційні моделі як різновид абстрактних моделей, оскільки комп'ютерне моделювання належить саме до цієї категорії.

Моделювання за допомогою комп'ютерів та інших сучасних технічних і програмних засобів відкриває величезні можливості для дослідження явищ та процесів у природі й суспільстві.

У наш час моделювання (потужний засіб пізнання світу) стало провідною інформаційною технологією у деяких науках та галузях практичної діяльності.

Однією з найновіших та перспективних видів інформаційних систем с ГІС – геоінформаційні системи, де графічне моделювання картографічних даних є їх невід'ємною частиною. Без комп'ютерів таке моделювання з динамічною зміною масштабу зображення (карти місцевості) неможливе.

Наведіть приклади, коли моделювання об'єктів чи процесів неможливе здійснити без комп'ютерів (наприклад, у кінематографії моделювання катастроф, показ життя динозаврів, семи чудес світу тощо).

ВИСНОВКИ (причини створення комп'ютерних моделей):

оригіналу об'єкта моделювання насправді може не існувати;

модель, що є спрощенням існуючого об'єкта, дає змогу досліджувати деякі властивості реального об'єкта.

модель дає змогу досліджувати не конкретний об'єкт, а деякий клас об’єктів, що мають властивості досліджуваного;

оригінал може бути недоступний з деяких причин.

VІІІ. Підбиття підсумків уроку.

Висновки (формулюють учні під керівництвом учителя):

інформаційна модель об'єкта являє собою опис даного об'єкта, що має його назву, а також назви параметрів (суттєвих відповідно до мети дослідження) та їх значень, перелік дій та можливе середовище застосування (умови реалізації зазначених дій);

форми подання інформаційних моделей аналогічні видам інформації;

етапи вирішення задачі побудови моделі.

ІX. Рефлексія.

 •  Учні заповнюють форму самооцінювання. Адреси веб-сторінок записані на дошці (можливі відповіді теж).

ПРИКЛАДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ'ЄКТІВ

Адреса

Назва об'єкта

Мета створення моделі

Форма подання інформаційної моделі

Параметри і значення (суттєві щодо мети моделювання)

 •  Сенкан: Інфомодель. 2 прикметника, 3 дієслова (активне чи пасивна дія), речення в ньому (4-5 слів). Підсумок – іменник (синонім йому).
 •  Учні заповнюють таблицю (чім повніше відповідь, тим вище оцінка):

Інформація, яка представлена

Джерело інформації

Носій

Вид інформації

Властивість інформації

Інформаційний процес, що використовували

Інформаційні системи, що використовували

Постановка проблеми

Повідомлення вчителя

Дослідження

Рисунки

Повторення

Тощо

 •  Подивимося презентацію «Комп’ютерне моделювання»(Презентация2.ppt).
 •  Пример про всесвіт: завдання та результат (rudenok.rar).
 •  Спробуйте найти вивчені поняття за допомогою Справки вашого ПК.

X. Домашнє завдання:

 1.  Гаевський О. Ю. Інформатика 7-11 кл. Навч. посіб. - К.: Вид-во А.С.К.. 2004. - § 79, С. 407-413.
 2.  Інформатика: Навч. посібн. для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл/ І.Т. Зарецька та ін..- К.: Форум, 2001, стор.459-468, 469-473.
 3.  Завдання для індивідуальної та групової роботи.
 •  для 10А, який пройшов базовий курс інформатики 7-9 клас:

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРИКЛАДНИХ СЕРЕДОВИЩ

Форма подання даних

Об’єкти

Інструмент моделювання

Текстова *

Символ, слово, абзац, сторінка, текст

Текстовий процесор Microsoft Word *

Графічна *

Піксель, графічний примітив, фрагмент малюнка, малюнок *

Графічний редактор Microsoft Paint

Таблична

Комірка, блок комірок, таблиця, діаграма *

Табличний процесор Microsoft Excel

Символьна

Символ, слово, команда, процедура, програма

Середовище програмування Borland Pascal, VB

Символьна,

Графічна,

Таблична

Текст, зображення, вбудовані об'єкти різних середовищ, формули, звук

Середовище створення презентації Microsoft PowerPoint *

Список чи картотека

Елемент поля, поле, запис, сукупність записів, таблиця

Система управління базою даних Microsoft Access

Вказівка: * Ці комірки  слід залишити порожніми їх заповнюють учні. У такий спосіб подається карта навчання і складається узагальнююча таблиця (на наступному уроці).

 •  групова робота з рольовим розподілом: обрати для себе модель мобільного телефону або автомобіль, з описом його переваг за зразком:

Мета -

Властивості об'єкта -

Суттєві ознаки

Відомості (параметри) щодо

 •  Заповнить таблицю.

Ціль моделювання

Суттєві властивості

Форма моделі, клас моделі

Модель

Визначити площу ділянки

Спланувати посадки на наступний рік

Пояснити, як добратися до ділянки з найближчого міста

 •  Скласти особистий план дій на тиждень чи день.
 •  Створити комп’ютерну презентацію за темами на вибір:
 •  „Інформаційний процес” за планом:
  •  назва;
  •  пристрій, якій використовує процес;
  •  носій та форма запису інформації в пристрої;
  •  шум при цьому процесі;
  •  де використовується;
  •  техніка безпеки в використанні;
  •  Схема Джерело-Споживач для цього процесу;
 •  чи „Інформаційні системи” чи „Частина ПК” за планом:
  •  назва;
  •  техніка безпеки в використанні;
  •  де використовується;
  •  принцип взаємодії.
 •  Створити таблицю моделей у комп’ютерних іграх за зразком:

Назва комп’ютерної гри

Назва об'єкта

Мета створення моделі

Форма подання інформаційної моделі

Параметри і значення (суттєві щодо мети моделювання)

 •  Провести класифікацію комп’ютерних ігор як систем за таблицею:

Назва комп’ютерної гри

Структурна модель

Модель “чорного ящика”

Модель состава

Ваші міркування за класифікацією

(відповідь на питання: чому?)

 1.  Скласти до обраної моделі рекомендації з ТБ та ОП.

Примітка: усі шаблони таблиць, малюнків (без заповнення) знаходяться у папці уроку для роботи учнів. Шаблони використовуються як шкільна дошка та робочий зошит учня, які потім зберігаються у папці учня, який виконав завдання. Шаблони таблиць для домашнього завдання учні забирають на дискеті, результати приносять на перевірку в електронному вигляді.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34574. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РОССИЙСКОГО ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА (вторая половина XV – середина XVI вв.) 20.36 KB
  СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РОССИЙСКОГО ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА вторая половина XV середина XVI вв. Основную массу жителей Московского государства составляли крестьяне. Лошадь использовалась в поле и на различных отработках в пользу государства и феодала. В условиях аграрного строя крестьянский двор являлся главной единицей обложения налогами платежами оброками и повинностями со стороны государства владельцев вотчин и поместий.
34575. ПРАВЛЕНИЕ ИВАНА IV ГРОЗНОГО. УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСПОТИЧЕСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ 24.36 KB
  Новый титул царь не только резко подчеркивал суверенность российского монарха во внешних сношениях особенно с ордынскими ханствами ханов на Руси называли царями но и четче чем прежде отделял государя от его подданных. На нем присутствовали помимо высших церковных чинов сам царь князья бояре и думные дьяки. Избранная рада проводила реформы рассчитанные на длительный период а царь стремился к немедленному результату. Властолюбивый царь не мог долго терпеть рядом с собой умных и властных советников.
34576. СМУТНОЕ ВРЕМЯ: КРИЗИС ВЛАСТИ, ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БОРЬБЫ (начало XVII в.) 22.54 KB
  Некоторые историки связывают возможности стабилизации с именем Лжедмитрия I. Низы вливались в отряды Лжедмитрия I. Вряд ли царствование Лжедмитрия можно считать альтернативой такой лидер не мог увлечь российское общество не был способен реформировать его. Во время правления Василия Шуйского и Лжедмитрия II гражданская война достигла своего пика.
34577. КРЕПОСТНОЕ ПРАВО В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (XV – XV III вв.) 17.29 KB
  Отличительной чертой крепостного права как формы феодальной зависимости крестьян является прикрепление их к земле и подчинение административной и судебной власти феодала. Процесс закрепощения крестьян в России начинался в конце XV в. Основным источником доходов помещиков становится земля а вернее труд крестьян на их землях. крестьяне имели право свободного перехода от одного владельца к другому и часто этим правом пользовались.
34578. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 20.78 KB
  собрался Земский собор для решения вопроса о власти. Земский собор 1613 г. Заседания чаще всего шли в Успенском соборе Кремля. Земский собор отсек европейских кандидатов приняв решение о том что царем должен быть человек из российских земель.
34579. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА I. ОФОРМЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА 24.13 KB
  Гридунова Петр I вошел в историю России как царьреформатор благодаря кардинальным преобразованиям в различных сферах общественной жизни в том числе государственного управления экономики культуры. началась реформа госаппарата. Создание нового полноценного государственного аппарата было бы невозможно если бы реформа не коснулась низшего звена управления местного аппарата. РЕФОРМА В АРМИИ.
34580. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1725–1762 гг. 17.79 KB
  Меншиков который сумел подчинить себе и нового императора двенадцатилетнего Петра II даже рассчитывал женить его на своей дочери. О продолжении дела Петра Великого в этот период вспоминали мало даже столица государства была фактически перенесена в Москву. Петра II мало интересовали государственные проблемы. Петр II внезапно умер заболев оспой и верховники пригласили на царствование племянницу Петра I вдову курляндского герцога Анну Иоанновну оговорив ее воцарение рядом условий кондиций не выходить замуж не назначать...
34581. ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ»: ЦЕЛИ, МЕТОДЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ 19.82 KB
  В отличие от откровенно продворянской и прокрепостнической политики самодержавия предшествующего периода политика просвещенного абсолютизма Екатерины II приобрела новые черты: лавирование; использование для маскировки своей продворянской прокрепостнической сути политических экономических и философских концепций просветителей с выхолащиванием их антифеодального содержания; применение социальной демагогии о стремлении к ограничению рабства всеобщему благосостоянию к свободе экономической деятельности и т. Вольным экономическим...
34582. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРИИ (XV – XIX вв.) 19.54 KB
  В процессе формирования территории России можно выделить 3 этапа. Заявление Ивана III что вся территория Киевской Руси его отчина привело к многовековой борьбе России с Польшей за западнорусские земли Киевской Руси. Таким образом вся Волга была включена в состав России. При царе Федоре Иоанновиче Борис Годунов дипломатическим путем возвратил России эту территорию.