61216

Інформатика – наука ХХ століття. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації. Кодування. Інформаційні процеси

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: засвоєння та узагальнення окремих фактів до формування в учнів понять категорій систем на ocнoві життєвого досвіду загальні основи термінології предмету Інформатика спеціалізаціі технологія властивості...

Украинкский

2014-05-26

154 KB

1 чел.

обзарєва Т.Е. м. Запоріжжя, ЗОШ № 1, вч. інформатики та інформаційних технологій

Урок 2. Розділ І. Інформація та інформаційні процеси (4 год.)

Тема: Інформатика – наука ХХ століття. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації. Кодування. Інформаційні процеси. Основні етапи розвитку комп’ютерної техники. Характеристика різних поколінь комп’ютерів і перспективи розвитку комп’ютерної техники. Основні галузі застосування комп'ютерів.

Мета: засвоєння та узагальнення окремих фактів до формування в учнів понять, категорій, систем на ocнoві життєвого досвіду (загальні основи термінології предмету “Інформатика” (спеціалізаціі технологія)), властивості інформації та види кожного з термінів за допомогою найпримітивніших методів пошуку інформації в текстових документах; опанувати алгоритм заповнення табличних форм та малюнків (за допомогою Microsoft Word Microsoft Excel).

Формувати навички безпечної дії на ПК, формувати логічне та аналітичне мислення методом проекту.

Виховувати уважність, дисциплінованість при роботі  на  ПК.

Обладнання: ПК, Інтернет, таблиці та інструкції, електронна та друкована версії лекції 1.

Міжпредметні зв’язки: трудове навчання, фізична культура, хімія, фізика, математика, гуманітарні предмети.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації.

Нові терміни: інформаційна картина мира, інформаційне суспільство, інформаційна культура та інформаційна сфера, проект, повідомлення, шум, адекватність, репрезентивність.

 Література:

 1.  Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Информатика: Учебник.-К.: Форум, 2000, ст. 3-5, завдання 1-11.
 2.  Руденко В.Д. и др. Курс информатики/ Под ред. Мадзигона В.Н. – К.: Феникс, 1998, ст. 24-25, питання.
 3.  Информатика: Учебное пособие для 10-11 кл./ И.Т.Зарецкая, Б.Г.Колодяжный, А.М.Гуржий, О.Ю.Соколов. - К.: Форум, 2001, стр. 5 – 8.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ

Етап уроку

Зміст роботи

Орієнтов-ний час, хв

І

Організаційний момент

1

II

Мотивація навчальної діяльності

18

III

Повідомлення теми, мети, завдань.

1

IV

Узагальнення окремих фактів (проблемно - пошукова робота)

65

V

Повторення та узагальнення понять і засвоєння відповідних їм системних знань

3

VI

Підбиття підсумків уроку

2

Хід уроку

 1.  Організаційний момент: Привітання. Перевірка присутніх та знайомство з  новими учнями. На уроці сьогодні нова-стара тема, робота на ПК по підгруппам на завдану тему з повторення матеріалу, практична робота з історії інформатики. (1 хв)
 2.  Мотивація навчальної діяльності (у вигляді беседи повторення):

а) Оживити в пам’яті набуті знання. (1 хв)

Як вже знаєте ми живемо у макросвіті, звичайно світ поділяється на живі та ... неживі ( учні ... ) макрооб’єкти, які мають свою структуру та ... ( учні ... )  архітектуру. Уся різноманітність складається з матеріального об’єкта - ( учні ... ) речовини. Усі матеріальні об’єкти взаємодіють між собою і тому володіють ( учні ... ) енергією. Людина сприймає оточуючий світ ( питання до учнів – Як? ... ) (отримує інформацію) за допомогою інструментарію (( учні ... ) органів почуття, приладів), ( питання до учнів – Що з інфо робить? ... ) ( учні ... ) зберігає та накопичує знання, оцінює, аналізує та приймає рішення (обробляє їх), створює нові знання чи передає їх. Прийшов час й вам не тільки продовжувати вивчати останню складову сучасного світу, яку ви вивчали у попередних класах інших матеріальних об’єктів. ( питання до учнів – Яка це складова? ... ) Але предмет наш вивчає її як об’єкт та основним для нашої уваги стане процес інформатизації суспільства та комп'ютеризація його.

При розгляді будь-якого об’єкту (предмет інформатика тощо) обговорюють о його структурі, архітектурі, властивостях, видах, класифікації, історії та використанні. О тож наші ключеві слова (див. перелік) та план лекції. Включається презентація від РНМЦІІТ (INFORM.PPT).

б) Закріплення знань, поглиблибити та розширити відомості і розширити відомості про раніше вивченного у предметі.

Цей урок підготовлено за допомогою найулюбнішего редактору учнів ( учні ... ), файл що запускає наочність має розширення ( учні ... ). (15 хв)

1-й слайд

 •  Приведить приклади використання інформації у житі людини.
 •  Приведить приклади, коли без інформації не прожити.
 •  Чому до мультімедійного уроку взят такий епіграф?

2-й слайд

 •  Що ви можете сказати про це висловлення? Шо виправити чи додати?
 •  Коли данні, факти, відомості перетворюваються у інформації? Що треба для цього?
 •  Що таке джерело інформації? Які вони можуть бути?
 •  Що таке приймач інформації? Які вони можуть бути?
 •  Що таке відображує ця стрілка? Які вони можуть бути?
 •  Що таке повідомлення? Які вони можуть бути?
 •  Яку назву має ця схема? Приведіть приклади.

3-й слайд

 •  Що таке інформаційні процеси? Приведіть приклади.
 •  Поясніть вислів. Де учень працює з інформації та які дії з нею виконує.
 •  Перелічить види інформації та приведіть приклади кожного, поясніть, що при цьому діється.

4-й слайд

 •  Приведить прикладі, які підтверджують ці висловлювання.

5-й слайд

 •  Про що закликають міркувати автори мультімедійного уроку? Щоб ви сюда вставили та запропонуйти ефекти для пропонованих об’єктів.

6-й слайд

 •  Заперечте авторам мультімедійного уроку. Які ще сучасні методи зберігання інформації ви знаєте?
 •  Що сучасного ви бачити на малюнках? Що є найсучасніших у ПК сьогодні?

7-й слайд

 •  Заперечте авторам мультімедійного уроку. Дайте визначення поняття "інформатика".
 •  Як ви міркуєте, що за закони й методи вивчає наука інформатика?

8-й слайд

 •  Перелічити види інформації. Приведіть приклади.
 •  Розглянемо види комп’ютерної інформації. Якої нема на екрані? Як вона виглядає у ПК?

9-й слайд

 •  Розглянемо види комп’ютерної інформації дрібнише.
 •  За допомогою якого редактору можно отримати цій документ?
 •  Чи є сучасними питання інтеллектуальноі власности для  людини ХХІ століття та нашої батьківщіни, для інформації, яка створена на ПК?

10-й слайд

 •  Яку назву має графічна інформації правого об’єкту? За допомогою якого редактору його можно отримати? Яку інформації треба занести до цього редактору, щоб отримати цю діаграму?

11-й слайд

 •  Яке призначення мають ці піктограмми?
 •  Що треба, щоб об’єкти спрацювали?

12-й слайд

 •  Яке призначення мають ці піктограмми?
 •  Що треба, щоб об’єкти спрацювали?

13-й слайд

 •  Якого виду інформації немає у презентації теми? Щоб ви сюда вставили та запропонуйте ефекти для пропонованих об’єктів.
 •  Які способи уявлення інформації ви знаєте? Які форми уявлення інформації ви знаєте?
 •  А як це виглядає у ПК? Глянемо на презентацію. Лише ця інформації є нова для вас.
 •  Приведіть приклади з вашого життя ціх форм інформації.
 •  Висновок: ця форма притаманна усім електроним приладам, якім є й ПК.

14-й слайд

 •  Що таке кодування інформації? Для чого воно? Чи притаманна вона лише ПК? Приведіть приклади де ж ще використовується кодування.
 •  У чому проявляється кодування у ПК?
 •  Чому усе у цифровому вигляді?
 •  Чому усе у двійковому коді? Які ще види кодів використовуються у ПК? Як ви міркуєте чому?
 •  Як пояснити малюнок та числовий запис на слайді.

в) Усвідомити вивчення нового матеріалу. Порівняйте план лекції на дошці та тількі що проглянутий матеріал. Що нового в цієй темі для вас? Що нового ви узнали? Що ще не розглянуто з плану? (1 хв)

г) Сформувати практичні навичкі та вміння. Для розв’язання будь-якої завдання на ПК треба знати: (1 хв)

 •  методику розв’язання завдання на ПК;
 •  основні правила роботи на ПК: розкладку клавіатури, роботу з мишею, елементи інтерфейсу ОС, одиниці виміру інформації, специфікацію файлу, склад й призначення та дії з загальними папками/файлами/меню/вікнами/довідкою. (Роздати таблиці для перегляду).
 •  ТБ роботи на ПК(проглянути інструкцію з ТБ);
 •  організаційну діаграму завдання (Роздати таблиці для перегляду теми, що вивчається);
 •  сучасні методи творчої роботи – метод проектів.

Без вивчення перелічених практичних навичок та вмінь за ПК ліпше й не сідати, тому що можливі випадки (учні - ... ). Як з ними боротися? Як змінити наслідки? Відповісти на питання учнів з таблиць.

 1.  Повідомлення теми, мети, завдань. Відкрийте тетраді запишить з доски тему та план лекції. У зошит запишемо тільке ті факти, визначення, що є новими для вас. Останне читайте у підручнику цій параграф (см. завдання на дошці). Мету прочитати. Ми її вже втилюємо у життя. Завдань буде: визначенню параметрів інформації. (1 хв)
 2.  Узагальнення окремих фактів: 

(1 хв) Ми починаємо вивчати з вами науку інформатику з точки зору інформаційних технологій. Інформація та інформаційні технології є об'єктами вивчення цiєї науки інформатики. (Урок 2. Розділ І. Інформація та.ppt)

Що ж таке інформація? Яка вона буває? Що з нею роблять? (Кодопозитив — Малюнок 1 на дошці)

Що це таке інфо та ІТ ???

Інформація

ІТ

???

Яка вони бувають

???

Що з ними роблять

???

Мал. 1

На ці запитання ми повинні відповісти на наших перших заняттях. Давайте спробуємо пояснити поняття інформація спираючись на власний досвід:

 •  для чого треба нам інформація та знання інфотехнологій;
 •  для чого треба нам ТБ;
 •  для чого треба нам правила роботи на ПК та правила розв’язання завдань на ньому;
 •  де можна використати ці знання;
 •  звідки інфо береться та хто/як розробляє ці правила?
 •  як отримати навички їх використання та чому вони необхідні.

4.1. Мотивація учбової діяльності: для порозуміння та виконання єдиних вимог у суспільстві; забезпечення безпечної дії на уроці; визначення значень загальноосвітніх та загальнонаукових термінів. (1 хв)

4.2. Учбові питанні на теоретичну частину уроку: см. лекцію 1 (папка на Робочому столі). (10 хв.)

 •  Інформатика – наука ХХ століття. Ваші міркування: чому?
 •  Поняття інформації і повідомлення. Для поняття інформація є таблиця з визначеннями у ПК папка Кобзарєва/Вступ/інфо. Ми не знаємо друге поняття у нашому другому вислюванні. Ваша думка? Для чего они нужни та як пов’язані між собою?

Але ми вивчали як з’являється інформація. Вчитель узагальнює отримані результати i демонструє схему: процесу отримання інформації. (кодопозитив — Мал. 2.)

                                                                    ……………………..

                                                               ………………………………….

                                                                 ………………………………….

Мал. 2

Давайте спробуємо пояснити кожен з елементів наведеної схеми.

Джерело — це фізичний об'єкт (явище) , який надає інформацію.

Результати подані у формалізованому вигляді (набором чисел, графічних зображень, (слів, знаків) називаються даними.

Дані, отримані від джерела інформації, є повідомленням, тобто це якісна характеристика об'єкта.

Інформацію можна визначити, як повідомлення, яке знімає невизначеність про об'єкт, що існувала до надходження цього повідомлення.

Якщо повідомлення не усувають невизначеність, вони можуть бути віднесені до інформаційних шyмiв.

Шум, це своєрідна перешкода. Але не icнyє чистого шуму. (Бажано щоб учні навели приклади шумів). Бувають випадки, коли шум перетворюється на інформацію (Кодопозитив — Мал. 3.).

Мал. 3

 •  За допомогою якого редактору виконані ці малюнки? Сьогодні ви вже можите це аналізувати. Не як два роки назад.
 •  Форми і способи подання інформації. 3а допомогою чого сприймається інформація? В яких формах ми сприймаємо інформацію?

Відповіді узагальнюються, систематизуються та демонструється схема (Кодопозитив — Мал.4. з питанням до учнів, хто/що носії та добавити свої приклади).

Види інформацій

За способами сприйняття

За формою подання

За суспільним значенням

масове подання

спеціальне подання

Візуальна Аудіальна Тактильна Нюхова Смакова

Текстова Числова Графічна Звукова Комбінована

повсякденна суспільно-політична естетична

Наукова

Виробнича

Технічна

управлінська

Мал. 4

 •  Форми і способи подання електронної інформації. Ми сьогодня це теж у перше визнали з презентації. Повторить у дошці як ви запам’ятали. Запишить у зошити.
 •  Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Ми не знаємо друге поняття у нашому другому вислюванні. Ваша думка? Для чего они нужни та як пов’язані між собою?
 •  Властивості інформації. Які ви знаєте? Що вони відображують? Але час змінюється та сьогодні важливі ще дві властивості: адекватність та репрезентивність, тому що опрацьовує інфо людина зі своїм досвідом та своєї точки зору як фахівець.

Запишемо у зошиті:

Адекватність інформації — це відповідність образа, створюваного за допомогою отриманої інформації (інформаційної моделі – питання учням: Що це?), реальному об'єкту, процесу або явищу.

Репрезентативність інформації пов’язана з правильністю її вибору та формування для адекватного відображення властивостей об’єкта. Найважливіше значення тут має обрані методики та методи відбору інформації та її оцінки.

4.3. Практична частина уроку: з інформацією усно, письмово, на ПК (за вибором учнів).

а) (5 хв) Як можна вирішувати завдання на ПК при роботі з інформацією? Треба с початку навчитися складати план дій (є типові - алгоритм роботи) з інформацією. Наприклад:

Приклад 1. Людина після ДТП в лікарні.

За допомогою учнів вчитель розкладає цю ситуацію на складові.

Хто є об'єктом дослідження, i хто або що, джерелом інформації?

Хворий-пацієнт. Маємо його показники а) температура; б) тиск; в) пульс тощо, які повідомляє xipypry медична сестра. Xipypг отримує повідомлення i має інформацію на ocнoві якої можна робити висновки про стан хворого та можливі дії медперсоналу.

В даному випадку джерело інформації співпадає з об'єктом, який нас цікавить. Розглянемо інший випадок.

Приклад 2. Робота авіадиспетчера.

Об'єкт, який нас цікавить — конкретний літак. Маємо характеристики: його координата в повітряному пpocтopi, висоту, відстань до літовища, кількість пального, швидкість літака тощо.

В результаті отриманих повідомлень (з борту літака, з радарних та метеослужб тощо), маємо інформацію про рух літака. Задача авіадиспетчера — аналізуючи ці дані скерувати посадку цього літака.

Приклад 3. Робота оператора приладу

Відомий режисерський прийом в фільмах детективного жанру, коли людина телефонує в поліцію i хоче розповісти щось важливе, наприклад, повідомити місце свого знаходження, але cтopoннi шуми перешкоджають поліцейським почути співрозмовника. Проаналізувавши той шум вони приходять до висновку, що це якесь конкретне мicце (літовище, залізничний вокзал, станція метрополітену тощо) .

Про інформацію можна казати, що це відображення реального (матеріального, предметного) світу, що виражається у вигляді сигналів i знаків.

Проблемна ситуації:

б) (10 хв) Уявіть собі, що ми з вами знаходимось на засіданні суду. Розглядається справа одного рецидивіста. Наша задача оцінити (охарактеризувати) інформацію, яка висвітлюється на цьому засіданні:

 1.  Виступ або відповіді самого злочинця. Достовірна (вipoгiднa) інформація чи ні.
 2.  Виступ адвоката, який отримав за захист злочинця гpoшi. Об'єктивна інформація чи ні.
 3.  Акт експертизи в якому дуже багато спеціальних термінів. Зрозуміла інформація чи ні.
 4.  Виступ прокурора, який згадав якісь давні гріхи підсудного. Актуальна інформація чи нi.
 5.  Виступ свідка, який не все бачив. Повна інформація чи нi.
 6.  Виступ свідка, який взагалі сплутав злочинця з іншою людиною. Корисна інформація чи ні.

Розглянемо знайому таблицю. Права частина відкривається в залежності від правільності відповіді.

Властивість

Пояснення

Об'єктивна

Не залежить від суджень будь кого.

Вірогідна

Відповідає істинному стану речей

Повна

Достатня для правильних висновків та рішень

Актуальна

Важлива в даний момент часу

Корисна

Має практичну цінність

Зрозуміла

Не потребує додаткових повідомлень (запитань)

Друга частина уроку

в) (18 хв) Питання про інформаційні процеси розглядається в групах. Учні розділяються на 3-4 групи. Кожній гpyпi видається великий аркуш паперу (можливе використання другої сторони старої непотрібної таблиці), маркери та запитання для опрацювання. Одна група грає роль бізнесової структури (фірми), друга — виборчого штабу кандидата в народні депутати, третя — правоохоронної структури тощо. Кожна група повинна за 10-15 хвилин визначити i зафіксувати на пaпepi відповіді на запитання:

 1.  Яка інформація (дані) потрібна їй (гpyпi) для плідної роботи. Після визначення з'ясувати якими властивостями має характеризуватися ця інформація?
 2.  Визначити джерела повідомлень.
 3.  Навіщо ця інформація потрібна, тобто що з нею робити?
 4.  Визначити до якого виду належать ці повідомлення.
 5.  Чи потрібна вона буде надалі, тобто, якщо це так, чи в змозi ми все запам'ятати?
 6.  Які інфопроцеси та інфотехнології ви маєте намір використати.

Вчитель контролює процес i якщо виникають складності допомагає. Під час цієї роботи учні ще раз повторюють тi питання, які розглядалися раніше. Коли час вичерпано на дошці вивішуються роботи групи — аналізуються i узагальнюються всіма учнями. Таким чином сьогодні ми даємо відповідь на останнє запитання нашого першого уроку (Кодопозитив — Мал. 1).

Після роботи в групах ми дійшли висновку, що до основних інформацiйних пpoцeciв відносяться (демонструється кодопозитив — Мал. 5).

Мал. 5

Вчитель продовжує урок у вигляді бесіди. Говорячи про інформаційні процеси, зокрема про зберігання інформації, постає питання: де ж вона може зберігатися? І знов таки якщо інформацію треба передавати, завдяки чому відбувається передача інформації? Учні висловлюють cвoї думки, вчитель допомагає, узагальнює та систематизує відповіді. (Про вci види носіїв з прикладами).

Взагалі носіями інформації вважаються знаки, символи, сигнали тощо. Вони інформують-нас про щось. Але те на чому вони (знаки, символи) знаходяться, ніби є носіями носіїв. Ми будемо вважати носіями інформації те, на чому зафіксована інформація в певний момент часу.

Є довготривалі та недовготривалі носії інформації демонструється та пояснюється схема (Кодопозитива - Мал. 6). Пояснюючі схему треба наголосити ще раз, що поділ цей дуже умовний.

Мал. 6

Носії призначені для зберігання інформації одночасно можуть слугувати для передавання цієї інформації.

Продовжуючи бесіду про передачу інформації, вчитель підводить учнів до таких понять, як мережа, глобальна комп'ютерна мережа, сучасні засоби передавання інформації (Кодопозитив'— Мал. 7).

Мал. 7

г) (10 хв) Робота з інструкціями з ТБ за допомогою вчителя (якщо це потрібно). Розподіл робочих місць та правила посадки за ПК. Вмикнути ПК. Відкрити Тест 1 – Техніка безпеки.

д) (5 хв) Повторимо прості навики роботи на ПК. Знайти документ текстовий "Перевірка". У наведеній таблиці неправильно розташовані пояснення до властивостей інформації. Завдання учням: розташувати пояснення таким чином, щоб вони відповідали властивостям. {Це робиться за допомогою заздалегідь підготовленого матеріалу у ТР)

Властивість

Пояснення

Об'єктивна

Має практичну цінність

Вірогідна

Важлива в даний момент часу

Повна

Не потребує додаткових повідомлень (запитань)

Актуальна

Достатня для правильних висновків та рішень

Корисна

Відповідає істинному стану речей

Зрозуміла

Не залежить від суджень будь кого

е) (5 хв) Проглянути приклади інформації та розкласти їх по папкам, що Вам пропоновані. (У конверті відповіді на завдання порівняйте їх).

ж) Спробуйте найти вивчені поняття за допомогою Справки вашого ПК.

 1.  Повторення та узагальнення понять і засвоєння відповідних їм системних знань. (3 хв.)

5.1. Сучасні технології роботи з інформацією. Усі новітні технології пов’язані з роботою над документами за допомогою ІТ. Наприклад, це проект. Для його розробка повинні бути – ідея, ресурси, організація. Ми будемо вчити це з вами з уроку в урок.

Використання слов "алгоритм", "система", ІТ, "проект", "портфоліо" є символи нашого часу. Сучасним інструментом для роботи з інформацією є ПК (його інструменти, технологічні та інформаційні процедури – це є об’єкти нашого навчання). Запишімо у зошит:

По сфере деятельности проекты подразделяются на организационные, технические, социальные, экономические и т. п.

По продолжительности периода реализации проекты могут быть краткосрочными — до одного года, среднесрочными — от одного года до двух лет, и долгосрочными — более двух лет.

По сложности и масштабу различают простые, средние и сложные проекты.

В самом общем смысле проект — это некая новая идея, которая в результате определенной деятельности воплощается в жизнь в виде реального продукта (объекта), материального или интеллектуального. В качестве продукта могут выступать разного рода услуги, например услуги по оформлению и дизайну помещений, информационно-аналитические услуги, образовательные услуги. Для того чтобы появился какой-либо продукт, необходимо выполнить определенные действия, а также обеспечить весь процесс его создания необходимыми ресурсами: денежными, материальными, трудовыми.

Важно отметить, что для успешного выполнения проекта необходима четкая цель.

Проект — это целенаправленное, ограниченное по времени и ресурсам мероприятие, ориентированное на создание уникального  продукта или услуги.

Системный подход к проектной деятельности позволяет:

 •  ставить цели и обеспечивать их выполнение;
 •  принимать правильные решения для эффективного управления любым процессом;
 •  правильно организовывать деятельность;
 •  прогнозировать результаты работы.

Основные этапы разработки проекта

Замысел проекта

Первым этапом на пути создания нового продукта всегда является зарождение и осмысление некоторой идеи. От того, насколько тщательно продумана идея проекта, будет зависеть успех ее воплощения в жизнь. При разработке проекта надо учитывать особенности конкретной социальной среды: политику, экономику, законы, экологию и другие факторы, оказывающие на него влияние.

Поэтому, принимая решение о начале проекта, необходимо понять, возможна ли реализация замысла в данной конкретной среде. Если ответ на этот вопрос будет положительным, то можно приступать к разработке проекта. На этом пути существует два важных этапа: планирование деятельности; контроль и анализ результатов. Це будемо вивчати на майбутньому уроці.

5.2. Розробка ДЗ. В якості ДЗ, для повторення вивченного з інформатики, рекомендую обрати краткосрочний проект "Чи потрибен мені дома ПК?", згідно рекомендацій МОУ, які пропонує вч. інформатики нашого місця Васильченко С.В. Оберіть одне з питань та відбірить матеріал для виконання проекту:

1. Що ми хочемо мати дома: ЕОМ, ПК чи ІС?

2. Що мені дають знання інформатики, інформаційних технологій?

3. Які пристрої замінює ПК?

4. Для чого призначен ПК?

5. Класифікуйте ПЗ для ПК.

6. Скласти перелік ПЗ, яке бажано мати на домашньому  ПК.

7. Перерахуйте обставини, які переконують ваших батьків в тому, що вам потрібен ПК (чи його апгрейд). Оформити у вигляді пам’ятки.

Як ви міркуєте, з чого треба почінати, щоб відповісти на питання? Обгрунтувати цю думку? Чи є таки думки достатні, щоб відповісти? А інші думки як урахувати? Що таке соціальне опитування? З чого воно складається та як проводиться?

 1.  Підбиття підсумків уроку: (2 хв)

6.1. Підведемо підсумок уроку: (Орг_диагр.doc)

 •  з чим ми познайомились,
 •  що нового ви узнали та які нові терміни вивчили,
 •  які умінні ви отримали та які навички треба відпрацювати вам тепер.

Сьогодні ми розпочали вивчення науки інформатики. Почали ми з вивчення основного об'єкту цієї науки — інформації, про інформатику та її об’єкти. На наступному уроках  ми розглянемо нове поняття ІС та основи роботи з нею.

6.2. Виставлення оцінок викладачем: вчитель лише дає емоційне враження з уроку, дає рекомендації на майбутнє.

6.3. Домашнє завдання: прочитати текст у книзі, обрати завдання на проект та отримати рекомендації вчителя. Запис ДЗ зробити за робочим столом по роздавальному матеріалу (см. лекцію 1 ).

Примітка: усі шаблони таблиць, малюнків (без заповнення) знаходяться у папці уроку для роботи учнів. Шаблони використовуються як шкільна дошка та робочий зошит учня, які потім зберігаються у папці учня, який виконав завдання.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27857. Дифференциальная защита трансформатора с торможением (схема, расчет) 86 KB
  для отстройки защит от броска тока намагничивания и от максимальных значений установившегося первичного тока небаланса максимального расчётного необходимо соответствующим образом выбрать ток срабатывания защиты минимальный и число витков торм. Далее расчёт витков НТТ основной и неосновной обмоток и максимальный первичный ток небаланса выполняется точно так же как и для реле РНТ в соответствии с таблицей. Дополнением к этому расчёту является выбор числа витков тормозной обмотки. FСРмин=100 А витков FРАБ=IРАБWРАБ Fторм=IтормWторм...
27858. Причины отклонения частоты в энергосистеме. Автоматическая частотная разгрузка 38.5 KB
  Смысл АЧР заключается: при дефиците мощности частота начинает снижатся в сети уже при частоте равной 48 Гц система разваливается. АЧР отключает наименее ответственные потребители восстанавливая таким образом баланс мощности. Величина мощности отключаемой устройством АЧР должна определятся с учётом того что в общем случае мощность потребляемой нагрузки зависит от частоты и снижается вместе с ней. 1 2...
27859. Схема устройства АВР на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 В. Схе 145.5 KB
  Схема устройства АВР на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 В. Схемы устройств АВР в установках выше 1000 В. АВР двигателей. Схемы и устройство АВР на переменном оперативном токе на установках меньше 1000В.
27860. Схема токовой ступенчатой защиты на постоянном оперативном токе в совмещенном и разнесенном исполнениях. Автоматическая частотная разгрузка (требования к АЧР, расчет) 100.5 KB
  Автоматическая частотная разгрузка требования к АЧР расчет Схемы токовых ступенчатых защит 1. Автоматическая частотная разгрузка АЧР Смысл АЧР заключается: при дефиците мощности частота начинает снижатся в сети уже при частоте равной 48 Гц система разваливается. АЧР отключает наименее ответственные потребители восстанавливая таким образом баланс мощности. Работа АЧР должна выполнятся при снижении частоты до 4748 Гц.
27861. Особенности расчета максимальной токовой защиты с дешунтированием катушки отключения выключателя 137.5 KB
  Проверить отсутствие возврата реле после дешунтирования катушки отключения т. возврат реле в начальное состояние на время работы катушки отключения выключателя должен быть исключен. Проверка коммутационной способности переключающих контактов реле. РТ85 МТЗ с независимой выдержкой времени выполненной по схеме неполной звезды на переменном оперативном токе с дешунтированием ОКВ с промежуточным реле РП341 и реле времени РВМ12.
27862. Совместное действие устройств АПВ и токовой защиты. Расчет тока срабатывания поперечной дифференциальной токовой направленной защиты 156.5 KB
  Совместное действие устройств АПВ и токовой защиты. Совместное действие защиты и устройств АПВ Согласованное действие АПВ с действием РЗ можно повысить эффективность устройств автоматики расширить защитные зоны простых токовых быстродействующих защит. При этом допускается не селективная работа защиты с последующим исправлением в результате действия устройств АПВ. При замыкании в точке сети Iотс выключает Q1 →АПВ→ включает его обратно.