61243

THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH

Другое

Педагогика и дидактика

What should we do? Who is to blame? These questions are regularly asked by any high school English teacher at least twice a year: after winter and summer academic sessions.

Английский

2014-05-26

15.57 KB

1 чел.

1 term 2 lesson

THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH

What should we do? Who is to blame? These questions are regularly asked by any high school English teacher at least twice a year: after winter and summer academic sessions. On the one hand, during the academic year the instructors spare no pains to give the students all the knowledge they possess, on the other, - the students demonstrate willingness to absorb it, and in the learning process they are engaged they manifest their wish not to give up and cope with the articles, tenses, phrasal verbs and spelling rules.

But at the final exam the students use the same four-letter words they have used since primary school and still prefer simple tenses to Perfect and Progressive we have been trying so hard to instill into their minds.

At the same time we remember Nabokov 's words: "I grew up like any ordinary child who spoke 3 languages". Indeed a lot of people in the world speak at least 2 languages, plenty of people speak 4 and some can communicate in 5 and even more, so it can't be all that impossible; can it?

Admitting that learning a language needs systematic study we, instructors of English as a Foreign Language, work hard to make it pleasure for our students.

As professionals we have tried a variety of approaches over the past several decades. English by TV, video, computer-assisted training, "communication" movement, - these have been combined in various quantities with traditional learning like grammar exercises, translation and reading. And some approaches looked so powerful only a few years ago! Some theories seemed so irresistibly attractive! Just remember Esperanto, artificial language invented by a Polish doctor Lamenhof in 1887. It is considered a very easy language to learn: there are 5 vowel sounds and the grammar is based on 16 rules which have no exceptions. And now after a hundred years there are 8 million people in the world speaking Esperanto and still 800 million speak English. And whatever the political views on the subject, we could agree that the English language dominates in such areas as the media, international safety, communications, the computer software industry and education. The scientists supply different ideas trying to explain the phenomena of English, but all admit that English spread around the world mainly via the British colonies and acknowledge that the future of the language is strongly linked to the future of the U.S.A.

Поставьте следующие предложения во множественное число.

1.This is a spider. 2. That is a snail. 3. This is a space film. 4. That is a cartoon. 5. This is a star. 6. This is a boy. 7. This is a baby. 8. That is a plate. 9. That is a flower. 10. That is a bookshelf. 11. Is this a sofa? 12. Is this a bookcase? 13. Is this a man? 14. Is that a ball? 15. Is that a train? 16. Is that a plane? 17. Is the window open? 18. Is the door closed? 19. Is the boy near the window? 20. That is not a king. 21. That is not a queen. 22. That is not a bus. 23. This isn't a mountain. 24. That isn't a goose. 25. This isn't a mouse. 26. It is a sheep. 27. It is a cigarette. 28. It is a cat. 29. It is not a girl. 30. It isn't a bag. 31. It isn't a tree. 32. It is not a bad egg. 33. It is a good egg. 34. Is that a flower?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64887. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ В МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ 142.5 KB
  Інтегрування України в європейські та світові інституційні структури вимагає приведення її чинного законодавства з питань міграції до європейських та міжнародних стандартів. Із часу становлення України як суверенної держави...
64888. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ВІДТВОРЕННЯ КОРІННИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У ГРАБОВИХ ДІБРОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 514 KB
  Висока цінність деревини дуба приуроченість дубових лісостанів до високопродуктивних ґрунтів зумовили суттєве зменшення їх площі. Значної актуальності ця проблема набуває в період сучасного поступового потепління зростання сухості клімату та динамічного розширення площ...
64889. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ БУРИЛЬНИХ ТРУБ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 625.5 KB
  Технічне діагностування ТД труб нафтогазового сортаменту як один із ефективних засобів забезпечення їх експлуатаційної надійності є невід’ємною складовою частиною технології спорудження й експлуатації глибоких свердловин на нафту і газ.
64890. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України 1.72 MB
  Формування продуктивності зрошуваних агрофітоценозів є складним багатофакторним процесом, оскільки залежить від природних (температура і вологість повітря, кількість атмосферних опадів, фотосинтетично активна радіація та ін.) й агротехнологічних...
64891. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 168 KB
  Це неможливо без змін у формуванні пізнавальної самостійності студентів без суттєвих змін змістового організаційного і методичного забезпечення навчального процесу. Проведений аналіз наукової літератури засвідчив що дослідження різних аспектів самостійної навчальної...
64892. МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОРДИНАЛЬНИХ ОЦІНОК З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ 383 KB
  Експертне оцінювання об’єктів альтернатив застосовується в найрізноманітніших галузях людської діяльності. Потреба у експертному відборі найкращого за низкою критеріїв об’єкту альтернативи виникає у випадках коли задача прийняття рішення є слабко структурованою...
64893. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 212.5 KB
  Особлива увага приділяється інтерпретації символів іншомовного наукового тексту як складника професійного становлення спеціалістів. Зміст тексту може бути передано як у усній так і письмовій формах. Для подальшого розуміння проблеми інтерпретації наукового іншомовного тексту вагомим є вивчення питання...
64894. МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ ПОРІД В УМОВАХ ПРИАЗОВ’Я 10.02 MB
  Для проведення науково-господарського досліду сформували три дослідні групи першу з яких укомплектували тваринами місцевої селекції – червоної степової породи; а другу і третю – імпортними тваринами: червоної литовської породи та чорнорябої литовської породи.
64895. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ ЖИРІВ 329 KB
  Визначена мета обумовила вирішення наступних наукових задач: систематизувати теоретичні та прикладні аспекти визначення показників складу і якості та методів контролю в технології натуральних і модифікованих жирів...