61243

THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH

Другое

Педагогика и дидактика

What should we do? Who is to blame? These questions are regularly asked by any high school English teacher at least twice a year: after winter and summer academic sessions.

Английский

2014-05-26

15.57 KB

1 чел.

1 term 2 lesson

THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH

What should we do? Who is to blame? These questions are regularly asked by any high school English teacher at least twice a year: after winter and summer academic sessions. On the one hand, during the academic year the instructors spare no pains to give the students all the knowledge they possess, on the other, - the students demonstrate willingness to absorb it, and in the learning process they are engaged they manifest their wish not to give up and cope with the articles, tenses, phrasal verbs and spelling rules.

But at the final exam the students use the same four-letter words they have used since primary school and still prefer simple tenses to Perfect and Progressive we have been trying so hard to instill into their minds.

At the same time we remember Nabokov 's words: "I grew up like any ordinary child who spoke 3 languages". Indeed a lot of people in the world speak at least 2 languages, plenty of people speak 4 and some can communicate in 5 and even more, so it can't be all that impossible; can it?

Admitting that learning a language needs systematic study we, instructors of English as a Foreign Language, work hard to make it pleasure for our students.

As professionals we have tried a variety of approaches over the past several decades. English by TV, video, computer-assisted training, "communication" movement, - these have been combined in various quantities with traditional learning like grammar exercises, translation and reading. And some approaches looked so powerful only a few years ago! Some theories seemed so irresistibly attractive! Just remember Esperanto, artificial language invented by a Polish doctor Lamenhof in 1887. It is considered a very easy language to learn: there are 5 vowel sounds and the grammar is based on 16 rules which have no exceptions. And now after a hundred years there are 8 million people in the world speaking Esperanto and still 800 million speak English. And whatever the political views on the subject, we could agree that the English language dominates in such areas as the media, international safety, communications, the computer software industry and education. The scientists supply different ideas trying to explain the phenomena of English, but all admit that English spread around the world mainly via the British colonies and acknowledge that the future of the language is strongly linked to the future of the U.S.A.

Поставьте следующие предложения во множественное число.

1.This is a spider. 2. That is a snail. 3. This is a space film. 4. That is a cartoon. 5. This is a star. 6. This is a boy. 7. This is a baby. 8. That is a plate. 9. That is a flower. 10. That is a bookshelf. 11. Is this a sofa? 12. Is this a bookcase? 13. Is this a man? 14. Is that a ball? 15. Is that a train? 16. Is that a plane? 17. Is the window open? 18. Is the door closed? 19. Is the boy near the window? 20. That is not a king. 21. That is not a queen. 22. That is not a bus. 23. This isn't a mountain. 24. That isn't a goose. 25. This isn't a mouse. 26. It is a sheep. 27. It is a cigarette. 28. It is a cat. 29. It is not a girl. 30. It isn't a bag. 31. It isn't a tree. 32. It is not a bad egg. 33. It is a good egg. 34. Is that a flower?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22959. Психіка людини 56 KB
  Голодна людина має енергію скеровану на пошук їжі. Людина народжується в суспільстві яке задає певні правила виховання. Людина деякі з цих правил бере добровільно в свою свідомість як ті правил яким вона буде підкорятись. Людина перестає контролювати себе і відчуває певне задоволення.
22960. ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ 68 KB
  Питання сутності людини це питання про те які глибинні людські якості визначають специфіку людини і проявляється зовні в її природі. Природи людини дуже суперечлива. Наші біологічні властивості це лише передумови виникнення людини а якщо не буде соціальних умов то людина не виникне.
22961. Виявлення сутності суспільства 63 KB
  Пізнання. Уявлення про знання і пізнання. Теорія пізнання її предмет і метод. Чуттєве і раціональне пізнання.
22962. Форми раціонального пізнання 62 KB
  На їх основі створюються більш складні форми наукового пізнання: 1. Умовивід це форма мислення за допомогою якої з раніше встановленого знання або судження виводяться нові знанні нові судження. Напрямком сучасної західної філософії для якої головна проблема це зв’язок пізнання і розуміння герменевтика.
22963. Наукове пізнання 46.5 KB
  Це сукупність способів принципів пізнання прийомів і процедур якими керуються в тій або іншій галузі науки. Ця дисципліна входить до якоїсь галузі науки. Для сучасної науки в цілому характерним є методологічний плюралізм тобто вона прагне використовувати будьякі принципи і прийоми дослідження в їхньому сполученні і взаємодії. Питання етики науки.
22964. Філософський зміст буття 40.5 KB
  Форми буття. Це питання стосовно буття. Буття як філософська категорія означає умоосягаєму одвічну першореальність яка обумовлює все існуюче и пронизує його.
22965. Поняття про світогляд 53 KB
  Особливості ставлення людини до світу 2. А ми пристосовуємось до світу іншим способом ми активно перетворюємо його прагення пристосувати світ до себе змінюючи його своєю діяльністю олюднення світу тобто робити світ більш придатним до людини. Все це означає пізнання людини пізнання світу пізнання одночасно. Висновок: людині щоб існувати треба перетворювати дійність але для цього це перетворювання відбувається в голові людини.
22966. Історичні типи світогляду: світоглядні погляди або уявлення певної епохи 52 KB
  Будьте уважні термін філософія змінювався. Вперше в первинному розумінні терміном філософія позначалась уся сукупність зань про все в перекладі любов до мудрості. Філософія – це любов до мудрості це людська справа мудрими можуть будити лише боги а люди можуть тільки любити мудрість. Те що для буденної свідомості для релігії здається безсумнівною істиною те для філософії є вихідним пунктом роздуму над цим філософія думає.
22967. Форми філософського знання 51 KB
  Онтологія – теорія буття теорія дійсності розглядаються основні принципи що визначають устрій світу. Ми робимо такий висновок що Філософія – це найбільш пізній зрілий тип світогляду це система найбільш загальних теоретичних уявлень про взаємодію людини і світу. В людини є виначальні орієнтації визначаються особливостями її життєдіяльності і духовного світу. Ми змушені рахуватися з закономірностями зовнішнього світу.