61253

Времена года. Погода

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель урока: вывести учащихся на творческий уровень владения темой (свободное владение лексическим и грамматическим материалом в рамках пройденной темы).

Русский

2014-05-26

20.02 KB

0 чел.

План-конспект зачетного урока

Класс: 4

Дата проведения: 19.04.2012

Тема урока: «Времена года. Погода»

Цель урока: вывести учащихся на творческий уровень владения темой (свободное владение лексическим и грамматическим материалом в рамках пройденной темы).

Задачи:

Практические: 

 1.  активизировать в речи употребление лексики по теме «Seasons. Weather»;
 2.   практиковать учащихся в монологической и диалогической речи;
 3.  совершенствование орфографических навыков.

Развивающие:

 1.  развивать умения и навыки устной речи с опорой на известные детям модели;
 2.  развивать навыки восприятия и понимания речи на слух (полное понимание прослушанного);
 3.  развивать эмоционально-правильную реакцию в ходе беседы;
 4.  развивать внимание, мышление, логику высказывания.

Воспитательные:

 1.  воспитание чувства товарищества, взаимопомощи;
 2.  воспитание любви к природе, желания охранять и оберегать ее.
 3.  развивать у учащихся интерес к изучению английского языка.

Оборудование: доска, картинки с изображением погоды, спортивных игр

Ход урока

1. Организационный момент. Приветствие

- Hello boys and girls, you may sit down

 1.  How are you today?
 2.  How many seasons do you know? Name them.
 3.  What season is it now?
 4.  How is your mother?
 5.  What is the weather like today?

2. Фонетическая зарядка

Слова на доске: Warm, cold, hockey,  hot, bright, sunny, rainy, favourite, cloudy, windy, foggy, snowy

-Read the words with the sound [k] (cold, cloudy, hockey)

-Read the words with the sound [i] (sunny, rainy, windy, foggy, snowy)

-Read the words with the sound [f] (foggy, favourite)

-Read the words with the sound [r]  (rainy, bright, frosty)

3. Речевая разминка

We have a guest today. It is Winnie-the- Pooh. Winnie likes play and has some tasks for you.And his first task is to listen to the statements and agree or disagree.

 1.  It is hot in spring.
 2.  It is cold in summer.
 3.  It is snowy in autumn.
 4.  It is rainy in winter.

4. Проверка домашнего задания

5.Формирование навыков письменной речи

- We have remembered the words to describe weather. Can you write them?

Fo- -y, sno - - , ra- - y, clo-d- , co-d , h-t, s-n

Well done! The next task is to write the words:

1. tho (hot)

2. swyno (snowy)

3. nnysu (sunny)

4.uclydo (cloudy)

5. wydin (windy)

6. mawr (warm)

7.dlco (cold)

8. nyair (rainy)

6. Совершенствование аудитивных навыков

- Listen to the texts and guess what season do these children like.

1) I like sunny but the cold weather is also fun and I like it the best. It’s great to play snowballs and skate with my friends. (winter)

2) I like this season best because my birthday is in April. It’s not too hot and it’s not too cold. I can play tennis and badminton. (spring)

3)I like this season because it’s yellow and red. It’s the best time to go for walks.(autumn)

4)I like this season very much. It’s hot and sunny. I can go swimming a lot. It’s fantastic! (summer)

7. Физкультминутка

“Mime the actions”; It’s cold. It’s hot. Play football. Etc.

8. Совершенствование навыков устной речи

- Do you like playing? What we can do in spring, autumn, winter and summer?

 1.  In winter I can ….
 2.  In summer I can…
 3.  In spring I can…
 4.  In autumn I can…

- What is your favourite season? Why? ( составление мини-рассказов по плану)

- I know … seasons. They are …, …, …., ….. .

-My favourite season is…..

It’s…in…. .

I canin ….

9. Рефлексия. Подведение итогов урока

That’s all we have time for. Let’s say “Good bye” to Winnie and invite him to visit us again. Do you like the lesson?

Your marks are…  See you soon. Good luck to you.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44002. Подбор основных элементов проектируемого здания 4.46 MB
  Основным направлением развития массового жилищного строительства является сборное, панельное домостроение. Однако более 35% объемов жилищного строительства осуществляется еще недостаточно индустриальными методами. Поэтому индустриальные методы монолитного домостроения рассматриваются как резерв повышения общего уровня дальнейшей индустриализации
44003. Розробка установки для зварювання прямолінійних швів товстостінної обичайки неплавким електродом у середовищі інертного газу 367 KB
  До того у звязку із значною вартістю і істотними складнощами робіт по виправленню дефектів швів особливо важливим є питання вибору оптимальних параметрів процесу зварювання і їх підтримки впродовж усього технологічного циклу. Слід зазначити що розширення технологічних можливостей і підвищення продуктивності дугового зварювання неплавким електродом також є вельми важливим. Спрощення технології складання деталей під зварювання зниження кутових деформацій звуження зони термічного впливу сприяють більш широкому застосуванню технологій...
44005. Вибір відповідників перекладу текстів науково-навчального жанру та визначення ступеня їх відповідності 287 KB
  У звязку з цим стало зрозумілим що основні труднощі перекладу і весь характер перекладацького процесу зумовлюються розбіжностями в структурах і правилах функціонування мов що беруть участь у цьому процесі. Розвитку лінгвістичної теорії перекладу сприяло і те що дослідження перекладацького процесу дало важливі результати для рішення багатьох інших мовознавчих проблем. Рецкер висловив переконання що вибір перекладачем того чи іншого варіанта перекладу часто аж ніяк не є довільним а є закономірним і визначається співвідношенням одиниць...
44006. Розрахунок верстату з ЧПУ 188 KB
  На базі верстатів з ЧПУ та обробляючих центрів буде створюватися гнучкий виробничий модуль який вимагає обмеженого втручання обслуговуючого персоналу який складається з верстата контрольновимірювального пристрою завантажувальнорозвантажувального пристрою автоматичного маніпулятора накопичувача для заготівок та оброблених деталей пристроїв управління та автоматизованого підтримування робочого процесу. Вже зараз при переході від верстатів з ручним управлінням к верстатам з ЧПУ продуктивність праці значно підвищується в результаті...
44007. Учёт и аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками в коммерческой организации 999.5 KB
  Контроль за состоянием расчетов приводит к сокращению дебиторской и кредиторской задолженности ускорению оборачиваемости оборотных средств что влияет на финансовое состояние предприятия. Рассмотреть методику отражения хозяйственных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками а так же интерпретировать способы бухгалтерской оценки величины дебиторской и кредиторской задолженности предприятия на каждой из стадий учётного процесса. Практическая значимость работы определяется тем что приведенные в дипломе данные по учёту расчётов с...
44008. ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК СКЕЛЕЛАЗІВ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 1.29 MB
  Скелелазіння як спосіб подолання скельного рельєфу людиною в процесі освоєння і пристосування до життя в гірських районах виник дуже давно. Скелелазіння як подолання скельного рельєфу не з метою вирішення утилітарних життєвих завдань (полювання, пошук найкоротших шляхів в горах і т. п.), а для самоствердження, рішення спортивних завдань, тобто як різновид активного відпочинку та спорту, виникло в гірських районах в XIX столітті.
44009. Усовершенствование двигательных навыков скалолазов на этапе базовой подготовки 1.17 MB
  В 1986 принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя — Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии.