61369

Развивать умения и навыки устной речи

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Задачи: - Учить рассказывать о друзьях, используя фразы типа He is... He isn’t... He can...- Учить понимать на слух небольшое сообщение с опорой на рисунок. - Учить читать слова, которые не соответствуют правилам чтения (a friend, to, with, why, what).

Русский

2014-05-27

16.53 KB

0 чел.

Тема: «Читаем рассказ Ника о друге» Урок 62

Цель: Развивать умения и навыки устной речи

Задачи:

- Учить рассказывать о друзьях, используя фразы типа He is… . He isnt… . He can… .

-Учить понимать на слух небольшое сообщение с опорой на рисунок.

-Учить читать слова, которые не соответствуют правилам чтения (a friend, to, with, why, what).

Оборудование:

Ход урока:

1Орг.момент

Hello children!

My name is Давыд Евгеньевич

What day is it to day?

What the везе like to day?

- Сегодня мы познакомимся с новыми друзьями: мальчиком с планеты Земля и необычным животным с далекой планеты.

2Фонет. Зарядка с глаголом to be

I am happy

You are happy

He is happy

She is happy

We are happy

You are happy

They are happy too.

III Речевая разминка

IV Активизация навыков аудирования и развитие произвольного внимания

Игра «верно-неверно»

It’s time to play the new game. Listen to my sentences and decide if they are true or false.

(Дети отвечают на вопросы YES или No)

-Children can fly?

-Bears live in the garden?

-Buratino has got a sister and a brother?

-Malvina has got a dog?

-Cats live in the house?

-Cats can fly?

-Mouse can sing?

-Fox lives in the forest?

-Dog can run?

V  Формирование навыков аудирования

- Сегодня мы познакомимся с новым мальчиком. Но сначала нам нужно угадать, о ком рассказывает диктор. Мы можем увидеть фотографии двух мальчиков на картинке в учебнике.

-Open your  textbooks, page 112, exercise 1. Listen to the speaker and name the boy.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33459. Призначення покарання за сукупністю злочинів 33.5 KB
  У зв'язку з цим можливі різні підходи до призначення покарання за таку сукупність. Існують різні законодавчі системи призначення покарання при сукупності. Серед них можна вирізнити такі: а система повного абсолютного складання покарань; б система обмеженого складання покарань; в система поглинення; г система обов'язкового або факультативного підвищення покарання; д змішані системи призначення покарання за сукупністю злочинів.
33460. Примусові заходи виховного характеру 27 KB
  Метою застосування примусових заходів виховного характеру є забезпечення інтересів неповнолітнього які полягають в одержанні ним необхідного виховання освіти лікування захисту від насильства та жорстокості соціальної допомоги а також у наявності можливості пристосуватися до реалій навколишнього життя підвищити свій культурний соціальний та загальноосвітній рівень набути професії та працевлаштуватися. За наявності підстав для застосування виховних заходів суд може застосувати: застереження обмеження дозвілля і встановлення особливих...
33461. Примусовими заходами медичного характеру 31.5 KB
  93 КК примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом лише до осіб: 1 які вчинили у стані неосудності суспільне небезпечні діяння; 2 які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; 3 які вчинили злочин у стані осудності але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання. Стаття 94 КК передбачає вичерпний перелік примусових заходів медичного характеру. Вибір конкретного заходу визначається судом виходячи із: а характеру і тяжкості захворювання б тяжкості вчиненого діяння та...
33462. Причинний зв‘язок 32 KB
  У кримінальноправовому розумінні причинний зв‘язок означає що злочинний наслідок породжується суспільно небезпечним і протиправним діянням суб‘єкта. Якщо ж навпаки суспільнонебезпечні наслідки настали незалежно від того чи було вчинене діяння причинний зв‘язок відсутній. Причинний зв‘язок можливий не тільки між діями і наслідками.
33463. Система покарань 28.5 KB
  Передбачені чинним кримінальним законодавством окремі види покарань утворюють певну систему. Система покарань встановлена ст. 51 КК і є тією юридичною базою на якій ґрунтується діяльність судів по застосуванню покарань.
33464. Співучастю у злочині 29 KB
  Таким чином, при окресленні обєктивних і субєктивних ознак співучасті має місце вказівка на спільність
33465. Субєкт злочину 29 KB
  Передусім субєктом злочину може бути тільки фізична особа, тобто людина. Нести кримінальну відповідальність можуть громадяни України, іноземці й особи без громадянства. Тому не можуть бути визнані субєктом злочину юридичні особи (підприємства, установи, громадські організації і т. ін.).
33466. Субєктивна сторона злочину 25.5 KB
  Відсутність певного мотиву або мети також може виключати склад злочину і кримінальну відповідальность.
33467. Судимість 35 KB
  Підставою судимості є наявність обвинувального вироку суду який набрав законної сили і яким особа засуджується до певного покарання. Тому такими що не мають судимості визнаються: а особи засуджені вироком суду без призначення покарання; б особи засуджені вироком суду із звільненням від покарання; в особи які відбули покарання за діяння злочинність і караність яких виключена законом.Погашення судимості. Погашення судимості це автоматичне її припинення при встановленні певних передбачених законом умов.