61391

THE CONCEPT OF BUSINESS

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Go through the following vocabulary notes to avoid difficulties in understanding ex. II and the text. Use these words in your own sentences.

Английский

2014-05-27

14.99 KB

0 чел.

I. THE CONCEPT OF BUSINESS

1. Go through the following vocabulary notes to avoid difficulties in understanding ex. II and the text. Use these words in your own sentences.

exchange

обмен

outlays

издержки

distribution

распределение

excess

избыток

sale

продажа

property

собственность

profit

прибыль

demand

спрос

production

производство

expenses

затраты

dealership

местное предста

enterprise

промышленное пред

вительство

приятие

convert

переработать

purchase

покупка

manufacture

производство

economic surplus

избыточный продукт

2. Match the words in the left column with the definitions in the right column.

excess of revenues over outlays and expenses in a business enterprise over a given period of time, usually a year

an industrial, commercial, or professional operation; purchase and sale of goods and services

creation or manufacture for sale of goods and services with exchange value

exchange of goods, property, or services for an agreed sum of money or credit

a quantity or amount in excess of what is required

process of physically satisfying the demand for goods and services

3. Read the text and give the definition of business.

Business is a word that is commonly used in many languages. Traditionally, business simply meant exchange or trade for things people wanted or needed. Nowadays, the concept and activities of business have increased. One definition of business is production, distribution, and sale of goods or services for a profit. 

First, production is the creation of services or processing of materials into products. For example, iron ore is converted into metal car parts. Next, these products need to be moved from the plant to the marketplace. This is known as distribution. A car might be moved from a plant in Germany to a car dealership in Poland. Third is the sale of goods and services. Sale is the exchange of a product or service for money. A car is sold to someone in exchange for money.

Goods are products that people either need or want; for example, cars can be classified as goods. Services, on the other hand, are activities that a person or group performs for another person or organization. For example, an auto mechanic performs a service when he repairs a car. A barber renders a service when he cuts your hair.

Business, then, is a combination of all these activities: production, distribution, and sale. However, there is another important factor, i.e., creation of profit or economic surplus. A major goal in the functioning of any business is making a profit. Profit is the money that remains after all the expenses are paid. Creating an economic surplus or profit is, therefore, a primary goal of business activity.

4. Answer these questions using the active vocabulary of the text.

1 What is the traditional definition of business?

2 Is business production, distribution and sale of goods and services for a profit?

3 What is the creation of services or processing of materials into products?

4 How do we call the process of moving products from the plant to the market place?

5 Sale is the exchange of a product or service for money, isn’t it?

6 What kind of activities are services?

7 What is a major goal of any business company?

8 What does a company get after all expenses are paid?

5. Read the text again and decide whether these statements are true (T) or false (F).

Business is production, distribution, and sale of goods or services for a profit.

Production is the exchange of a product or service for money.

Distribution is moving from the plant to the marketplace.

Sale is the creation of services or processing of materials into products.

Services are activities that a person or group performs for another person or organization.

Profit is the money that remains after all the expenses are paid. I

6. Choose Russian equivalents to the following phrases.

Exchange for things           The creation of services     The money that remains

A обмен вещей;           а) оказание услуг;     а) деньги оставленные;

B обмен на вещи;          Ь) создание услуг;     Ь) деньги, которые остаются;

C изменение вещей.           с) организация услуг.     с) деньги, что оставят.

7.  Make an outline of the text consisting of 5-8 sentences.

8I. Retell the text according to its outline.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55578. Читання як спосіб іншомовної комунікації 38 KB
  Враховуючи ці особливості формування компетенції в читанні та той факт що читання поряд з усним мовленням є найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації пропоную у якості домашнього читання для учнів...
55579. РІЗНОМАНІТНІСТЬ УРОКІВ ЧИТАННЯ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 105.5 KB
  Всім давно відомо що знання фантазія логіка думки і міркувань любов до рідної мови уміння зв’язно логічно і образно розповідати виховуються читанням. Від учителя початкових класів в значній мірі залежить чи полюблять діти читання...
55580. Шляхи формування самостійного читача в системі позакласного читання 135 KB
  З читання як самостійної діяльності дитини у світі книг починається її самоосвіта самовиховання формування високих художніх смаків розвиток духовних сил. Читання практична діяльність.
55581. READING 104.5 KB
  God blessed the monastery when Ukraine became independent. In 1993 it was opened by the efforts of many people. Mother Superior Vira and nuns of the abode accepted the responsibility to restore the old monastery.
55582. В.Сухомлинський «Усмішка» 139.5 KB
  Що було найгловнішим в житті Сухомлинського Без роздумів він відповідав: любов до дітей. Читаймо казки Василя Сухомлинського – ніжні і мудрі і вони будуть напувати нас чистою джерельною водою.
55583. Виразне читання в початкових класах 79 KB
  І цілком слушно, що одному з провідних предметів початкової ланки школи – читанню і розвитку мовлення приділяється велика увага. Бо що таке читання або уміння дитини читати? Це насамперед наявність інтересу до читання...
55584. ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 128.5 KB
  Розширити знання учнів про слова ввічливості; розвивати навики читання; Вправи на розвиток кута зору: вправи в таблицях дя кую про шу ви бачте про бачте добрий день Діти...
55585. Читання вибудовує долі 43 KB
  В історії розвитку людства читання завжди відігравало важливу роль. Але на жаль нині в українському суспільстві цінність читання знижується. Тож читання сьогодні є основою освіти й самоосвіти неперервною навичкою освіти людини протягом усього життя.
55586. Дивовижні пригоди в лісовій школі 41.5 KB
  Пята та шоста група отримують завдання серед запропонованих карток відібрати тільки імена та прізвища письменників Додаток 3. Довідкова служба повідомляє заздалегідь підготовану інформацію про письменника...