61392

Reading in my life. Modal verbs (should)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

I’m a tourist. I want to visit your native city. Is it a good place to visit or not? Why? What should I do when I’m there? Where should I go? What should I see? What shouldn’t I do?

Английский

2014-05-27

17.01 KB

2 чел.

Lesson 7. Reading in my life

Text: Books in my life

Grammar: Modal verbs (should)

I. Make true sentences.

 1.  Fresh vegetables/be good for you.
 2.  People in this city/be friendly.
 3.  Grass/be blue.
 4.  Grass/be green.
 5.  Dogs/have got tails.
 6.  People/have got tails.
 7.  The weather/be very hot today.
 8.  It/be very cold today.
 9.  Doctors/design buildings.
 10.  English/be very easy language to learn.

II. Complete the sentences with should or shouldn’t.

 1.  Students ________ come to university every day.
 2.  Students ________ cut class.
 3.  We ________ buy things we don’t need.
 4.  It’s cold. You ________ put on your warm coat.
 5.  People _______ be cruel to animals.
 6.  Your train leaves at 11.00. You _______ get to the station at 10.50.
 7.  You _________ smoke in a public place.
 8.  We _________ cross a street at the crossroads.
 9.  When you go to New York City, you ______ see a play on Broadway.

10. You ______ walk alone on city streets after midnight. It’s dangerous.

III. Give some advice using should or shouldn’t, e.g. I always cough because I smoke a lot. You should stop smoking.

1. I have a bad headache.

2. I have problems in Geometry.

3. I’m going to visit Spain.

4. I’m a newcomer at this university.

5. I have a job interview tomorrow.

6. I’m sleepy.

IV. Write an e-mail answer about your hometown using should or shouldn’t.

I’m a tourist. I want to visit your native city. Is it a good place to visit or not? Why? What should I do when I’m there? Where should I go? What should I see? What shouldn’t I do? Are there places I shouldn’t visit? Will I enjoy the visit?

V. Read the text and say what kinds of books are mentioned in the text. Do you know any other genres?

Vocabulary

value - ценность

pleasure - удовольствие

delight – восхищение, наслаждение

Throughout – на протяжении

enormous - огромный

high-class  - высшего класса

Books in our life

Reading plays a very important role in the life of people. It educates a person, enriches his intellect. Books help to form a person's character, his moral values. Besides, books bring pleasure and delight. It's a wonderful way of spending spare time. Thanks to books we learn to express our thoughts and feelings more exactly.

People are fond of reading different kinds of books. Some people enjoy reading detective stories, adventure stories, novels, biographies, others prefer classics. Children like fairy tales, people who are fond of travelling prefer books about adventures and journeys. Legends and myths are read by those who are fond of history. Some people spend much time reading books and reading becomes their hobby, their passion.

Throughout the centuries books had enormous influence on the minds and hearts of people. Thanks to books we can talk to people who lived in different countries and ages. Through reading books we hear their voices, thoughts and feelings.

My favourite British writer is Agatha Christie. Her works were translated into many languages, and many films were made on her stories.

The name of Agatha Christie is a synonym for high-class detective story. Agatha Christie's novels are very popular now. The favourite characters of the "queen of detective story" are the detectives Hercules Poirot and Miss Marple. 

People of all continents read and reread "The Oriental Express", "Ten Little Negroes", "The Bertram Hotel", "The Corpse in the library" and other of her novels time and again, enjoy films made by her works, and one can hardly find a country where people do not know her name.

VI. Make a sentence with the words in bold. Use as many words as you can.

VII. Finish the sentences (there can be more than one variant)

 1.  Reading
 2.  Books…
 3.  Some people like…
 4.  Books had…
 5.  As for me, I prefer…
 6.  My favourite writer is…
 7.  His/her books are for me…

VIII. Be ready to speak about reading in your life.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80969. Особливості пізнавального інтересу учнів до історії 35.74 KB
  Метою розвитку мотиваційної сфери учнів у навчанні історії виступає формування стійкого інтересу до предмета що передбачає активне емоційнопізнавальне ставлення школярів до досліджуваних історичних подій до зясування їхніх причин і наслідків а також до оволодіння вміннями необхідними для всебічного вивчення минулоі о і сучасності на основі різноманітних джерел. Отже одним із важливих завдань навчання в умовах цілісної методичної системи є підвищення рівня розвитку інтересу. У числі загальних зовнішніх причин падіння інтересу...
80970. Організація самостійної роботи учнів при вивченні теми: «Виникнення та розвиток Київської Русі » (7 клас) 39.16 KB
  Проблема диференційованого підходу до учнів у навчанні історії. Диференційоване навчання організація навчальновиховного процесу з урахуванням типових індивідуальних особливостей учнів. Складнішим і ефективнішим видом диференційованого навчання є здійснення його в умовах поділу класу на групи залежно від рівня навчальних можливостей учнів.
80971. Планування роботи із контурною картою при вивченні теми: «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій» (8 клас) 37.85 KB
  Розглядаючи тему: Великі географічні відкриття доба відкриттів європейськими мореплавцями невідомих раніше морів та океанів островів і континентів здійснення першої навколосвітньої морської подорожі колонізації заморських територій кінець XVсеред. Нові географічні відкриття зумовлювалися насамперед бурхливим розвитком продуктивних сил прагненням європейців задовольнити зрослі потреби в дорогоцінних металах і прянощах відповідно пошуками морських шляхів до Китаю та Індії. Великі географічні відкриття стали можливими завдяки значному...
80972. Способи вивчення пізнавального інтересу учнів до історії 38.89 KB
  В учнівських диктантах було відтворено від 8 до 21 інформаційних одиниць. Діагностуючий диктант допомагає вчителю вчасно звернути увагу на труднощі в сприйнятті й осмисленні історичного матеріалу що є в учнів даного класу 9віку0. Якщо взяти за основу зміни особистісних особливостей учнів то в своїй роботі у напрямку посилення пізнавального інтересу учнів до історії перш за все беру до уваги що учні основної школи та старшої школи мають зовсім різну підготовки виходячи з їх віку.
80973. Дайте оцінку сучасним вимогам до уроків історії 39.52 KB
  Розуміння і виконання вчителем сучасних вимог до уроку які визначаються соціальним замовленням. Оптимального балансу в змісті уроку компонентів світової національної регіональної та локальної історії. Творчою емоційної атмосфери заснованої на інтерес учнів до змісту уроку та видами навчальної роботи...
80974. Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів до вивчення історії 32.33 KB
  Наприклад: 1 Складіть максимальну кількість речень з одними і тими самими словами але різних за смислом: лицаріхрестоносці кривава битва князівські дружини діагностика вербальної уяви.Порівняйте два зображення на історичну тему і знайдіть відмінності діагностика довільної уваги. По деталі здогадайтеся що це за споруда і назвіть її діагностика образної уяви. На основі аналітичного опису намалюйте предмет про який іде мова діагностика репродуктивної та творчої уяви.
80975. Права та обов’язки вчителя історії 36.39 KB
  Мають право на: захист професійної честі гідності; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчальновиховного процесу; проведення науководослідної експериментальної пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів; вільний вибір форм методів засобів навчання виявлення педагогічної ініціативи; дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання; соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; підвищення кваліфікації перепідготовку вільний вибір змісту...
80976. Проблема методів навчання історії та їх класифікація 36.03 KB
  Провідні поняття повязані з процесом навчання історії стали предметом наукового інтересу в дискусіях радянських методистів у 5070ті pp. В обговоренні проблеми свої варіанти класифікації методів навчання історії в різні роки запропонували всі провідні вчені однак вони так і не прийшли до єдиної думки. Тому в сучасній методичній літературі збереглася різноманітність підходів до визначення понять методи прийоми способи навчання різні підстави їх систематизації і деяка суперечливість у вживанні методичних термінів у спеціальній...
80977. Дайте загальну характеристику історичних карт 37.4 KB
  Історичні карти карти що відображують історичні явища і події взаємозвязки суспільних явищ минулого з географічними чинниками показують розміщення древніх культур держав соціальні рухи торгівельні дороги пересування людей військові удари на карті показують стрілками місця боїв схрещеними мечами райони повстань крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним зменшеним узагальненим образнознаковим зображенням історичних подій явищ процесів чи періодів...