61392

Reading in my life. Modal verbs (should)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

I’m a tourist. I want to visit your native city. Is it a good place to visit or not? Why? What should I do when I’m there? Where should I go? What should I see? What shouldn’t I do?

Английский

2014-05-27

17.01 KB

2 чел.

Lesson 7. Reading in my life

Text: Books in my life

Grammar: Modal verbs (should)

I. Make true sentences.

 1.  Fresh vegetables/be good for you.
 2.  People in this city/be friendly.
 3.  Grass/be blue.
 4.  Grass/be green.
 5.  Dogs/have got tails.
 6.  People/have got tails.
 7.  The weather/be very hot today.
 8.  It/be very cold today.
 9.  Doctors/design buildings.
 10.  English/be very easy language to learn.

II. Complete the sentences with should or shouldn’t.

 1.  Students ________ come to university every day.
 2.  Students ________ cut class.
 3.  We ________ buy things we don’t need.
 4.  It’s cold. You ________ put on your warm coat.
 5.  People _______ be cruel to animals.
 6.  Your train leaves at 11.00. You _______ get to the station at 10.50.
 7.  You _________ smoke in a public place.
 8.  We _________ cross a street at the crossroads.
 9.  When you go to New York City, you ______ see a play on Broadway.

10. You ______ walk alone on city streets after midnight. It’s dangerous.

III. Give some advice using should or shouldn’t, e.g. I always cough because I smoke a lot. You should stop smoking.

1. I have a bad headache.

2. I have problems in Geometry.

3. I’m going to visit Spain.

4. I’m a newcomer at this university.

5. I have a job interview tomorrow.

6. I’m sleepy.

IV. Write an e-mail answer about your hometown using should or shouldn’t.

I’m a tourist. I want to visit your native city. Is it a good place to visit or not? Why? What should I do when I’m there? Where should I go? What should I see? What shouldn’t I do? Are there places I shouldn’t visit? Will I enjoy the visit?

V. Read the text and say what kinds of books are mentioned in the text. Do you know any other genres?

Vocabulary

value - ценность

pleasure - удовольствие

delight – восхищение, наслаждение

Throughout – на протяжении

enormous - огромный

high-class  - высшего класса

Books in our life

Reading plays a very important role in the life of people. It educates a person, enriches his intellect. Books help to form a person's character, his moral values. Besides, books bring pleasure and delight. It's a wonderful way of spending spare time. Thanks to books we learn to express our thoughts and feelings more exactly.

People are fond of reading different kinds of books. Some people enjoy reading detective stories, adventure stories, novels, biographies, others prefer classics. Children like fairy tales, people who are fond of travelling prefer books about adventures and journeys. Legends and myths are read by those who are fond of history. Some people spend much time reading books and reading becomes their hobby, their passion.

Throughout the centuries books had enormous influence on the minds and hearts of people. Thanks to books we can talk to people who lived in different countries and ages. Through reading books we hear their voices, thoughts and feelings.

My favourite British writer is Agatha Christie. Her works were translated into many languages, and many films were made on her stories.

The name of Agatha Christie is a synonym for high-class detective story. Agatha Christie's novels are very popular now. The favourite characters of the "queen of detective story" are the detectives Hercules Poirot and Miss Marple. 

People of all continents read and reread "The Oriental Express", "Ten Little Negroes", "The Bertram Hotel", "The Corpse in the library" and other of her novels time and again, enjoy films made by her works, and one can hardly find a country where people do not know her name.

VI. Make a sentence with the words in bold. Use as many words as you can.

VII. Finish the sentences (there can be more than one variant)

 1.  Reading
 2.  Books…
 3.  Some people like…
 4.  Books had…
 5.  As for me, I prefer…
 6.  My favourite writer is…
 7.  His/her books are for me…

VIII. Be ready to speak about reading in your life.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65545. РЕГУЛЬОВАНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ З АКТИВНИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ 243.5 KB
  Формування вхідних струмів АВ може здійснюватись низькочастотним та високочастотним керуванням ШІМкерування. Системи керування АВ дуже різняться між собою деякі АВ можуть мати кілька варіантів системи керування ними як наприклад шестиключовий АВ напруги тому потребують більш детального...
65546. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ІДЕЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТРАКТУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ПЕРШОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ ХВИЛІ 157.5 KB
  Останнє набуло особливої значимості для формування національної ідеї збереження духовності нації. Своє бачення національної ідеї українства оприявнювала й література передусім через твори тих письменників доробок котрих мав виразне національне спрямування.
65547. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДСИСТЕМАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ 937 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності функціонування ТК цукрового заводу за рахунок удосконалення систем автоматизації шляхом використання алгоритмів діагностики і прогнозування. При вирішенні поставлених задач одержані нові наукові результати: вперше показано що для оцінки...
65548. МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ ЛОГІКО-ЧАСОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЬ 857.65 KB
  Для візуального подання інформації та її реалістичного відображення необхідно створити системи відтворення зображень серед яких перспективними є світлодіодні матричні екрани які широко використовуються в професійних інсталяціях.
65549. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА СЕРЕДНІХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ І РЕЖИМІВ РІЗАННЯ 868.5 KB
  В умовах ринкової економіки вибір типа конструкції інструменту його параметрів режимів різання має бути кількісно обґрунтований з урахуванням багатьох технічних економічних і ергономічних факторів причому рішення що приймаються мають бути оптимальними.
65550. ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДЕГРАДАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ СТЕКОЛ ТА КЕРАМІКИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 376.5 KB
  Визначальним фактором прогресу сучасного людського суспільства є розвиток матеріалознавства, пошук, розробка та широке впровадження принципово нових та синтетичних матеріалів з унікальними функціональними властивостями, високою надійністю і технологічною відтворюваністю.
65551. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 223 KB
  Тому одним із найважливіших завдань які стоять перед кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є підвищення рівня інвестиційної привабливості. Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної привабливості набуває в сільському господарстві яке значно відстало...
65552. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРАМИ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1.36 MB
  Метою дисертації є розробка методу корекції похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності електродів термопар на основі аналізу властивостей цієї похибки.
65553. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 295.64 KB
  Водночас важливим шляхом у процесі трансформування є глибоке осмислення й усвідомлення власного історичного досвіду звернення до національних джерел зародження і розвитку професійної підготовки фахівців пожежнорятувальної служби.