61434

Город. Фрагмент урока по английскому языку в 3 классе

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Дидактическая: закрепление навыков говорения, аудирования, чтения по теме “Город”. Развивающая: продолжить формирования навыков диалогической, монологической речи...

Русский

2014-06-06

210.4 KB

26 чел.

Фрагмент урока по английскому языку в 3 классе.

Тема: Город

Номер урока по теме: урок №3

Цели занятия: 

 1.  Дидактическая: закрепление навыков говорения, аудирования, чтения по теме “ Город”
 2.  Развивающая: продолжить формирования навыков диалогической, монологической речи, чтения с поиском специальной информации;
 3.  Воспитательная: прививать навыки работы в коллективе, воспитывать культуру поведения средствами английского языка.

Задачи: 

 1.  Обогащение страноведческого материала, путем ознакомления с темой «Столицы, изучаемого языка»
 2.  Тренировать в чтении текста.
 3.  Совершенствовать навыки говорения на основе диалогов и сообщений.
 4.  Развивать познавательную активность учащихся.
 5.  Воспитывать умение вести диалог.

Межпредметная связь: география, этика.

Оборудование: 

 1.  раздаточный материал (карточки),
 2.  УМК “Happy English. ru”,
 3.  магнитофон.

Этапы урока:

1.       Организационный момент (пояснение цели и структуры занятия, формы его проведения) – 4 минуты.

2.       Фонетическая и речевая зарядки; 5 минут

3.       Изучение нового материала: чтение учебного текста с целью поиска специальной информации. 10 минут

4.       Отработка полученного материала при работе с карточками. (ПСС) 10 минут

5.       Закрепление знаний: фронтальное повторение ключевых фраз и составление диалогов в парах. 10 минут

6.       Объяснений домашнего задания. 4 минуты

7.       Выставление оценок. 1 минута

 1.  Фонетическая зарядка.

Преподаватель включает магнитофон. Ученики слушают и повторяют песню за диктором. Одновременно повторяют алфавит.

 1.  A, B, C, D, E, F, G
  What’s her name?
  How old is she?
  H, I, J, K, L, M, N
  She’s called Nancy Moon. She’s ten.
  O and P and Q, R, S
  Where’s her home?
  What’s her address?
  T, U, V, W, X, Y, Z
  Number 1, the Moon.
  She said.

 1.  Работа с карточками

Соедините картинку с названием

 1.  Big Ben
 2.  The National flag
 3.  Queen Elizabeth II
 4.  Double –decker bus
 5.  Princess Diana

3) Преподаватель делит учеников на группы. Читает фразы, ученики повторяют.

Excuse me, can you tell me the way to the Hotel?
2. Excuse me, how do I get to the Hotel?
3. Turn right at the bank.
4. Turn left into Pushkin street.
5. Take the second turning on the right.
6. Go past the church.
7. Go down /along this road as far as the traffic lights.
8. The library is on the/your right.
9. It is not very far.
10.
It is about five minutes’ walk.

Ученики составляют диалоги по теме “Город”(как пройти). Преподаватель контролирует ход работы, консультирует индивидуально. Ученики представляют свои диалоги. Преподаватель оценивает.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25077. Застосування моральних критеріїв 35 KB
  Значні моральні колізії супроводжують і такі винаходи сучасної науки як трансплантація органів генна інженерія клонування. Практика трансплантації органів вийшла сьогодні з вузько експериментальних рамок на рівень звичайної медичної галузі. Проте в сучасній медицині триває процес розширення показань до різних видів пересадок що є одним з об'єктивних підстав того що однією із стійких особливостей сучасного суспільства стає дефіцит донорських органів Стан дефіциту донорських органів це хронічне невідповідність між їх попитом та...
25078. Моральні проблеми 31 KB
  Складними є моральні та правові проблеми зачаття людини. Народжених підстерігають хвороби і моральні випробування у стосунках між ними та медпрацівниками рідними близькими. Моральні проблеми які виникають до народження чи до зародження людини пов'язані з використанням нових репродуктивних технологій: штучної інсемінації екстракорпорального лат.
25079. Біоетика – нормативне знання 56 KB
  Прикладом такого розуміння евтаназії є введення летальної дози препарату термінальному хворому з метою полегшення тяжких страждань. Ще одна відмінність дуже важлива в дискусії з приводу евтаназії. Можливість такої евтаназії розглядається у пацієнтів не здатних приймати самостійні рішення наприклад душевнохворі. Якщо розглядати в сукупності випадки добровільної недобровільної евтаназії з випадками активної пасивної евтаназії можна виділити чотири різновиди евтаназії: 1 добровільна активна; 2 недобровільна активна; 3 добровільна пасивна;...
25080. Біоетика та евтаназія 33.5 KB
  Моральне добро найбільш узагальнене імперативнооціночне поняття моралі і категорія етики яка виражає позитивне моральне значення явищ суспільного життя в їх співвіднесенні з етичним ідеалом. Добро це все позитивно оцінюване моральною свідомістю при співвіднесенні з гуманістичними принципами тобто те що сприяє розвитку в людині і суспільстві людяності взаєморозуміння і згоди. Добро є виконання вимог моралі слідування моральному обовязку.
25081. Поняття добра і зла 35 KB
  Це вузлові пункти людського пізнання. Добро і зло нерідко розглядають як синонімів понять моральної і аморальне а на саму етику як вчення про добро і зло. Зло категорія етики за змістом протилежна добру узагальнено якою виражено уявлення про безнравственном що суперечить вимогам моралі заслуживающем осуду. Іммануїл Кант вважав зло необхідним наслідком чуттєвої природи людини.
25082. Смертна кара 36 KB
  Майже всі суспільства людства на певній стадії свого розвитку застосовували смертну кару до кримінальних і політичних злочинців. Деякі країни скасували смертну кару за винятком особливих обставин таких як наприклад зраду під час військових дій. Такі держави як Китай США та інші зберегли смертну кару за злочини окремо визначені законодавством. У країнах які практикують смертну кару метод страти визначається законодавчо.
25083. Глобалізація загострила таку проблему як тероризм 36.5 KB
  Глобальні проблеми групуються навколо трьох фундаментальних напрямків розвитку людства: людинатехніка людинаприрода людина культура. Людинатехніка використання атомної енергії а також через непрогнозованність наслідків роботи машин що працюють на принципах самовдосконалення і самонавчання. Людинакультура тенденція до втрати культурних національних рис. Людинаприрода погіршення екологічної ситуації зростають природні катаклізми та техногенни катастрофи.
25084. Благодійність 33 KB
  Існують різні погляди на благодійність: 1 благодійність немає сенсу і є аморальною тому що а це різновид бізнесу; б інструмент ідеологічного і політичного впливу; в засіб розваги для багатих бо велика помпезність потребує великих грошей і вони більші ніж ті що йдуть для бідних. 2 благодійність має тісний звязок з владою а саме з владою церкви яка говорить про милосердя. 3 благодійність і милосердя існують для того щоб мати похвалу від сучасників та залишитись у памяті нащадків. 5 благодійність направлена на послаблення...
25085. Етикет 37.5 KB
  Іноді достатньо одного погляду на людину щоб оцінити її смак і манеру вбиратися. Одяг підкреслює гарний смак одних і несмак інших. У здоровому цивілізованому суспільстві панує здоровий естетичний смак. Смак володар моди.