61434

Город. Фрагмент урока по английскому языку в 3 классе

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Дидактическая: закрепление навыков говорения, аудирования, чтения по теме “Город”. Развивающая: продолжить формирования навыков диалогической, монологической речи...

Русский

2014-06-06

210.4 KB

34 чел.

Фрагмент урока по английскому языку в 3 классе.

Тема: Город

Номер урока по теме: урок №3

Цели занятия: 

 1.  Дидактическая: закрепление навыков говорения, аудирования, чтения по теме “ Город”
 2.  Развивающая: продолжить формирования навыков диалогической, монологической речи, чтения с поиском специальной информации;
 3.  Воспитательная: прививать навыки работы в коллективе, воспитывать культуру поведения средствами английского языка.

Задачи: 

 1.  Обогащение страноведческого материала, путем ознакомления с темой «Столицы, изучаемого языка»
 2.  Тренировать в чтении текста.
 3.  Совершенствовать навыки говорения на основе диалогов и сообщений.
 4.  Развивать познавательную активность учащихся.
 5.  Воспитывать умение вести диалог.

Межпредметная связь: география, этика.

Оборудование: 

 1.  раздаточный материал (карточки),
 2.  УМК “Happy English. ru”,
 3.  магнитофон.

Этапы урока:

1.       Организационный момент (пояснение цели и структуры занятия, формы его проведения) – 4 минуты.

2.       Фонетическая и речевая зарядки; 5 минут

3.       Изучение нового материала: чтение учебного текста с целью поиска специальной информации. 10 минут

4.       Отработка полученного материала при работе с карточками. (ПСС) 10 минут

5.       Закрепление знаний: фронтальное повторение ключевых фраз и составление диалогов в парах. 10 минут

6.       Объяснений домашнего задания. 4 минуты

7.       Выставление оценок. 1 минута

 1.  Фонетическая зарядка.

Преподаватель включает магнитофон. Ученики слушают и повторяют песню за диктором. Одновременно повторяют алфавит.

 1.  A, B, C, D, E, F, G
  What’s her name?
  How old is she?
  H, I, J, K, L, M, N
  She’s called Nancy Moon. She’s ten.
  O and P and Q, R, S
  Where’s her home?
  What’s her address?
  T, U, V, W, X, Y, Z
  Number 1, the Moon.
  She said.

 1.  Работа с карточками

Соедините картинку с названием

 1.  Big Ben
 2.  The National flag
 3.  Queen Elizabeth II
 4.  Double –decker bus
 5.  Princess Diana

3) Преподаватель делит учеников на группы. Читает фразы, ученики повторяют.

Excuse me, can you tell me the way to the Hotel?
2. Excuse me, how do I get to the Hotel?
3. Turn right at the bank.
4. Turn left into Pushkin street.
5. Take the second turning on the right.
6. Go past the church.
7. Go down /along this road as far as the traffic lights.
8. The library is on the/your right.
9. It is not very far.
10.
It is about five minutes’ walk.

Ученики составляют диалоги по теме “Город”(как пройти). Преподаватель контролирует ход работы, консультирует индивидуально. Ученики представляют свои диалоги. Преподаватель оценивает.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43550. Організація будівництва 5-ти поверхового, 2-х секційного, 60-ти квартирного житлового будинку 139.72 KB
  Мета технологичного проектування – знаходження оптимальних технологічних рішень і організаційних умов для виконання будівельних процесів, які забезпечують випуск будівельної продукції в задані строки при мінімальному використанні усіх видів ресурсів.
43551. Статистический анализ факторов, обуславливающий эффективность производства и реализации зерна 252 KB
  Экономико статистический анализ производства и реализации зерна. Показатели эффективности производства и реализации зерна. Прогнозирование основных показателей эффективности производства зерна. Статистический анализ факторов обуславливающий эффективность производства и реализации зерна.
43552. Організація будівництва автомобільної дороги 937 KB
  Обґрунтування строку виконання робіт та визначення змінного темпу будівництва. Вибір метода організації дорожньобудівельних робіт . Визначення обсягів дорожньобудівельних робіт за їх видами . Організація матеріальнотехнічного забезпечення дорожньобудівельних робіт.
43553. Проект Внутрігосподарського землеустрою СВК „Надія” 236.5 KB
  Ружинський район входить до складу лісостепової зони України, яка характеризується достатньою кількістю опадів, помірною зимою, досить теплим літом. Переважаючі вітри: влітку – південно західні, взимку – східні та південно-східні.
43554. Тепловой расчет конвективной туннельной сушильной установки 3.04 MB
  Выполнить тепловой расчет конвективной туннельной сушильной установки, определить длительность сушки, размеры установки, выбрать вентилятор для подачи наружного воздуха, дымосос и циклон, на основании следующих данных.
43555. Модуль 2ННК-М 402 KB
  Для проведення ГК в свердловину опускають детектор γ-опромінення і електронну схему, яка перетворює зареєстровані γ-кванти в імпульси напруги. В інших типах РК вимірюється штучна радіоактивність,створена в породах джерелом гамма (ГГК) або нейтронного стаціонарного (ННК-НТ), ННК-Т, НГК і імпульсного (ІННК,ІНГК) випромінювання.
43556. Створення приймача амплітудно-модульованих сигналів 4.37 MB
  Вибір та розрахунок вибіркових систем тракту проміжної частоти Склад комплекту: пристрій має самостійне призначення може працювати з підсилювачем звукової частоти;Допоміжне обладнання: блок живлення від мережі змінного струму 220В 50Гц; стандартні зєднання з підсилювачем звукової частоти. Необхідну вибірність по сусідньому каналу отримують в каскаді перетворювача частоти за допомогою або фільтрів зосередженої селекції або пєзоелектричних фільтрів а вибірність по дзеркальному каналу забезпечується вхідним колом.
43557. Проектирование базы данных для Excel и Access 107 KB
  Для Excel: подготовить таблицу и заполнить ее данными с использованием стандартной формы по тематике задания не менее 10 строк в таблице; описать и выполнить в режиме вычислений функции информационной технологии необходимые вычисления фильтрацию данных сортировку данных подведение итогов; разработать схемы алгоритмов реализующих функции информационной технологии и составить соответствующие им коды приложений на языке программирования VB. Для ccess: разработать связанные таблицы; создать...
43558. РАСЧЕТ КАМЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА 244.5 KB
  Техническую двуокись титана получают методом высокотемпературного парофазного гидролиза из очищенного тетрахлорида титана. Полученный диоксид титана охлаждается проходя через камеру предварительного охлаждения трубную камеру циклон и осаждается в бункерах этих аппаратов. Из...