61481

Дифтонги и трифтонги. (diptongos у triptongos)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Сочетание двух гласных звуков сильного и слабого слабого и сильного или двух слабых а также сочетание трех гласных звуков слабого сильного слабого произносимых как один слог с одним ударением называются дифтонгами и трифтонгами записать...

Русский

2014-05-28

14.67 KB

0 чел.

              Дифтонги и трифтонги.

              (diptongos у    triptongos).

Сочетание двух гласных звуков (сильного и слабого, слабого и сильного или двух слабых), а также сочетание трех гласных звуков (слабого, сильного, слабого), произносимых как один слог с одним ударением, называются дифтонгами и трифтонгами!

(записать)

В дифтонге с гласным u читается каждый гласный, причем выступающий в этом сочетании сильный гласный находится всегда под ударением, а слабый гласный u произносится кратко, например: Europa [эуропа], auto [ауто], bueno [буэно]. Сочетание произносится как один слог:Eu-ropa, au-to, bue-no.

(записать)

Итак:

сочетания:

ai,    ei,    oi,   ia,    ie,   io

произносим:

[ай] [эй] [ой] [йа] [йэ] [йо]

(записать)

Новые слова:

dais
coméis
diablo
Diego
piojo

[дайс]
[
комэ́йс]
[
дйабл’о]
[
дйэго]
[
пйохо]

вы даете
вы едите
дьявол
Дие́го
вошь

averiguáis
averigüéis
limpiáis
limpiéis

[аβэрига́йс]
[аβэригуэ́йс]
[лимпйа́йс]
[лимпйэ́йс]

вы исследуете
чтобы вы исследовали
вы чистите
чтобы вы почистили

(ВЫУЧИТЬ!)

сочетания:

iai, iei, ioi; uai, uei, uoi

произносим:

[йай] [йэй] [йой] [уай] [уэй] [уой]

Сочетание двух слабых гласных, например: iu, ui, произносятся, как [йу], [уи], причем ударение падает на вторую гласную, например:

viudo
fuíste

[бйу́до]
[
фуи́стэ]

вдовец
ты был

Сочетания гласных, в которых графическое ударение стоит над слабой гласной, не образуют дифтонгов или трифтонгов, например:

día
sentíais
baúl

[ди́-а]
[
сэнти́-айс]
[
ба-у́л’]

день
вы чувствовали
чемодан


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42631. Доступ до спільних ресурсів в середовищі Windows XP 958 KB
  Створив папку давши їй назву своє прізвище Ілюстрація. Ілюстрація. Натиснув на кнопку Разрешенията дозволив всім повний доступ Ілюстрація. Встановив автоматичне кешування документівнатиснувши кнопку Кешированиеі в списку вибрав Автоматическое кэширование программ и документов Ілюстрація.
42632. Проект виконується групою, що складається з 3-5 осіб, згідно з варіантом (табл.1). Етапи виконання проекту 64.5 KB
  Завдання для робочих груп 1 Форматування тексту Дано текст що складається з речень розділених крапками. Дано текст. Дано текст. Дано рядок що складається зі слів розділених пробілами.
42634. СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ПРОГРАМ В ІНТЕГРОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПРОГРАМУВАННЯ 72 KB
  Сьогодні існує широкий набір інтегрованих середовищ програмування які обирає програміст в залежності від мови програмування що він використовує для створення програми. Основними командами даної опції є Open відкриття існуючого файлу New створеня нового файлу для редагування Sve Sve s Sve ll збереження файлу що знаходиться в редакторі на диску з поточною чи новою позначкою або збереження всіх відкритих файлів чи файлів програми та Quit вихід. Для редагування тексту програми використовуються наступні клавіші і комбінації...
42635. Арифметико-логічні основи функціонування компютера 106 KB
  Правила виконання арифметичних операцій над числами з фіксованою крапкою. Завдання 1 Згідно номера варіанта який співпадає з номером студента за списком запишіть десяткові числа 100№ зі знаком плюс та знаком мінус. Обчисліть двійковий код додатнього числа перетворіть отриманий код у вісімкову та шістнадцяткову системи числення виконайте перевірку. Зразок...
42636. Дослідження базових схем підсилюваньних каскадів на біполярних транзисторах 299.5 KB
  Re эмиттерное сопротивление Rl R2 резисторы делителя задающего режим каскада по постоянному току. Особенностью классической схемы каскада с ОБ рис. Для каскада с ОБ: Для каскада с ОЭ: Для каскада с ОК: Проектирование усилителя начинается с определения режима транзистора по постоянному току который называют статическим режимом. В зависимости от тока коллектора транзистора и величины падения напряжения на электродах транзистора усилительного каскада а также от амплитуды входного сигнала различают следующие режимы усиления: режим А;...
42637. ДОСЛİДЖЕННЯ СТАРТСТОПНОГО ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВЯЗКУ КОДОМ МТК-2 254.5 KB
  Ознайомитися з особливостями стартстопних кодових комбінацій міжнародного телеграфного коду МТК2. 7 00111 Латиниця 31 11111 N Н 6 00110 Цифри 27 11011 O О 9 3 00011 Пробіл 4 00100 P П 0 13 01101 Кирилиця 0 00000 Символьне повідомлення передавання і приймання якого необхідно здійснити за допомогою стартстопного телеграфного звязку кодом МТК2 задане індивідуально кожному студенту і у табл.2 зазначено: порядковий номер студента № тривалості стартового...
42638. ДОСЛІДЖЕННЯ БІТОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЛОГІЧНИХ ТИПІВ, ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЕРАЦІЙ ВІДНОШЕННЯ 163 KB
  Бітові операції дозволяють обробляти цілі дані за допомогою операцій з їх бітовою структурою. Будь-які дані представляються у пам’яті комп’ютеру як ланцюг бітів. Біт – це число, яке може мати тільки одне з двох значень – „0” або „1”.Таблиця 5 № варіанта Мова Операції Значення УЛО1 УЛО2 УЛО3 ОВ1 ОВ2 БЛО B C D Паскаль NOT NOT ND = 7 2 56 56 67 100 46 78 Ci ^ == = 6 2 7 14 7 7 24 1 Паскаль NOT NOT OR = = 3.12 Паскаль NOT ND = = 4 4 23.3 4 Паскаль NOT NOT XOR = 64 15.2 Паскаль NOT ND = = 55 55 12 45 6 10 12 59 Ci ^ = ^ 17.
42639. ДОСЛІДЖЕННЯ ВКАЗІВНИХ ТИПІВ ДАНИХ 71.5 KB
  Значення змінної покажчика може бути присвоєно іншому покажчикові якщо їх типи є ідентичними. Покажчикові може бути присвоєно пусте значення null яке вказує на абстрактний неіснуючий обєкт. Розіменування дозволяє отримати доступ до значення обєкту на якій вказує покажчик. Розмір значення змінної залежить від її типу.