61483

Использование информационных технологий на уроках истории

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

По моему мнению на уроке истории целесообразнее применять ИТ при изучении нового материала, закреплении полученных знаний и уроке-контроле.

Русский

2014-06-06

27 KB

1 чел.

Использование информационных технологий на уроках истории

Наш современный мир становится все более зависимым от информационных технологий, так как они все больше используются во всех сферах общественной жизни. Поэтому использование информационных технологий в школе объективный и естественный процесс, это требование сегодняшнего дня.

По моему мнению на уроке истории целесообразнее применять ИТ при изучении нового материала, закреплении полученных знаний и уроке-контроле. С помощью ИТ, урок можно сделать интересным, например благодаря красочным презентациям, это способствует быстрому и легко усвояемому запоминанию материал. Программа Power Point дает возможность использовать на уроке карты, рисунки, портреты исторических деятелей, диаграммы. Кроме мультимедийных презентаций на уроке истории можно использую флеш-фильмы. Они позволяют нам наглядно увидеть то или иное событие, наглядно представить происходящее. Особенно полезны флеш-фильмы на уроках истории при изучении военных сражений, битв. Для более глубокого усвоения материала и контроля знаний на уроке истории можно использовать различного рода тесты. Это могут быть как тесты, составленные учителем в программах Word или Power Point, или готовые варианты тестов, которых очень много сейчас в сети Интернет. Тесты могут быть простые в виде текстов, предусматривающие несколько вариантов из которых нужно выбрать правильный. Также они могут быть представлены в виде картинок, изображений, фотографий. Способы работы с тестами также разнообразны – фронтальный опрос, индивидуальный опрос, самостоятельное выполнение тестов, после чего на экран выводятся правильные ответы.

Я считаю, что использование информационных технологий помогает учителю повышать интерес детей к предмету и приводит к целому ряду положительных следствий:

облегчает процесс усвоения материала учащимися;

расширяет общий кругозор детей;

возрастает уровень использования наглядности на уроке;

повышение интереса к изучению истории и успеваемости; идет более полное усвоение теоретического материала;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58920. Головні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні. Складання речень за малюнками 41.5 KB
  Мета: дати дітям поняття про головні і другорядні члени речення. Що таке речення Що виражає речення Які види речень за метою висловлювання ви знаєте Що називається розповідним реченням Які знаки ставляться в кінці розповідного речення Приклад.
58921. Загальне поняття про іменник. Іменники – назви істот і неістот 35 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, познайомити з іменниками – назвами істот і неістот, учити розрізняти їх за характерними ознаками; розвивати вміння класифікувати предмети; розвивати мовлення...
58922. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 88 KB
  Розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідомість дух патріотизму сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
58923. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома 92.5 KB
  Мета. вдосконалювати вміння аналізувати порівнювати встановлювати причиннонаслідкові звязки застосовувати теоретичні знання для прогнозування; повторити і узагальнити основні поняття з теми закріпити вміння за електронною формулою атома...
58924. Звук (ж). Позначення його буквами «Ж», «ж» (же) 122.5 KB
  Обладнання: паперові сонечка жучки за кількістю учнів на лапках яких букви А О У И І Е малюнок сонця яке посміхається паперові промінчики сонця на кожного учня паперові бджілки 2 ілюстрації жуків хруща мармурового бронзівки золотистої плавунця...
58925. Повторення і закріплення вивчених літер українського алфавіту. Вправляння у звуко-буквенному аналізі слів 60 KB
  Мета. Продовжити роботу над звуковим аналізом слів, учити розрізняти голосні та приголосні звуки; будувати короткі зв язні висловлювання; розширювати знання учнів про квіти-первоцвіти; розвивати зв’язне мовлення;
58926. Лист. Адреса 58 KB
  Повідомлення теми мети й завдань уроку Знаєте діти отримала нещодавно листа але від кого незрозуміло. Привіт Напесать листа до вас Змусили проблеми. Простенького листа неспроможний написати. Робота з таблицею Типи листів Листи Особисті приватні Службові офіційні...
58927. Ідея віротерпимості й національної толерантності у романі В. Скотта «Айвенго» 86 KB
  Мета: навчати учнів робити висновки з прочитаного ознайомити з поняттям толерантності віротерпимості конфлікту компромісу; розвивати уміння аналізувати отриману інформацію та робити висновки; виховувати повагу до думок інших людей.
58928. Шкільні речі. Кольори 42.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями з теми «Шкільні речі»; формувати лексичні навички шляхом багаторазового повторення; розвивати фонематичний та інтонаційний слух, слухову та зорову пам’ять...