61630

Умножение многозначного числа на однозначное

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: учить находить способы определения значений произведений, в которых один множитель – однозначное число, а второй – многозначное.

Русский

2014-05-30

18.44 KB

2 чел.

Урок 49

умножение многозначного числа на однозначное

Цель: учить находить способы определения значений произведений, в которых один множитель – однозначное  число, а второй – многозначное

Ход урока

  1.  Орг. Момент
  2.  Повторение
  3.  Проверка домашнего задания
  4.  Индивидуальная работа

Запишите натуральное число :

- следующее за 999;  

- предшествующее 1000;

- на единицу больше 99;

- на единицу меньше 105;

     3. устный счет

1. Продолжите закономерность :

16,12,15,11,14,10,…….

2.Заполните пропуски : ( на доске)

7*…=56 8*…=72 6*…=24

…*5=40 …*4=36 …*3=12

16:…=4 27:…=9 63:…=7

…:2=9 …:3=8 …:9=6

3.задача

Вике 11 лет , а Инне – 4 года. На сколько лет младше Вики будет Инна через 6 лет?     ( на 7 лет)

4.задача

Вове 5 лет 4 месяца, а Маше 6 лет 4 месяца. На сколько Миша старше Вовы?   ( на 1 год)

4.Работа по теме урока.

1. Рассказ учителя « из истории символов».

 За всю историю человечества было придумано много способов умножения. Только в  конце 15 начале 16 века итальянский математик Лука Пачиоли приводит 8 различных способов умножения в своем трактате об арифметике.

 Знак умножения «косой крест» впервые в 1631 году ввел английский математик Вильям Оутред ( 1575-1660гг.), а позже, в 1698 году, выдающийся немецкий математик Г. Лейбниц ввел знак умножить «точка».

2.Коллективная работа ( №192)В учебнике и у доски

3.Работа над задачей

Для изготовления королевской короны потребовалось 12 крупных рубинов, 14 изумрудов, а мелких бриллиантов – в 8 раз больше, чем рубинов и изумрудов вместе. Сколько бриллиантов потребовалось на карону?

( ответ: 208)

  1.  12-14=28   2) 26*8=208

ФИЗМИНУТКА

Собираем детвору поиграть в одну игру.

Покажите мне, ребята, как в лесу живут зверята.

Как лисенок просыпается,

Как бельчонок умывается,

Как зайчонок поскакал,

Как волчонок пробежал,

Как ежонок и ежиха собирают ежевику.

Только медвежонок спит, просыпаться не спешит.

5.Работа над пройденным материалом.

1. Практическая работа

2. работа над задачей 193 п.1.2. устно решения нет

3.работа в парах №194 п.1

(23,46,69,115,184 и тд.)

4.Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 поставьте знаки действий и скобки так, чтобы получилось 1.

( ответ: (1+23):4-5=1).

6.Итог урока

- что нового узнали сегодня на уроке?

Д.з №193, п 3.; №194,п. 2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81634. Подорож у країну імен та прізвищ. (Велика буква в іменах, прізвищах та по-батькові людей) 115 KB
  Мета: формувати в дітей уміння розрізняти поняття «ім’я», «по батькові», «прізвище», учити правильно писати власні іменники, ознайомити з етимологією деяких із них, розвивати дослідницький інтерес, спостережливість, творчість, фантазію, уміння працювати з підручником самостійно, у парах, аналізувати...
81635. Написання суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- в прикметниках 51 KB
  Задачі: Формування комунікативної автономізаційної компетентностей: виробляти в учнів вміння і навички вживання суфіксів ськ цьк зьк. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно вживати та записувати у словах суфікси ськ зьк цьк. З мяким знаком зьк цьк ськ написать не забувай.
81636. Бабусенько ріднесенька 190.5 KB
  Мета: сприяти розвитку навичок виразного читання,слухання та комунікативних умінь; розвивати мовлення, творчу фантазію, збагачувати словниковий запас, уміння висловлювати думку; підкреслити важливу роль бабусі у житті кожної людини, допомогти відчути цінність зв’язку між поколіннями та дитиною...
81637. У гостях у дієслів майбутнього часу. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами 49.5 KB
  Мета: закріпити знання учнів про часові форми дієслів; навчитись утворювати просту і складену форми дієслів майбутнього часу; змінювати дієслова майбутнього часу за особами та числами; вчити працювати творчо; висловлювати свої думки; виховувати любов до рідної матусеньки.
81638. Іменник (узагальнюючий урок) 40 KB
  Мета: узагальнити знання учнів про граматичні ознаки іменника, розвивати вміння робити висновки та узагальнювати вміння аналізувати, розвивати творчі вміння аналізувати, розвивати творчі здібності, усне і писемне мовлення, виховувати старанність, любов до мови.
81639. Україна на планеті Земля 69.5 KB
  Мета: дати учням загальне уявлення про розташування України на карті; формувати пізнавальні комунікативні компетентності творче мислення; розвивати спостережливість уміння порівнювати класифікувати самостійно робити висновки; виховувати любов до своєї Батьківщини ощадливе ставлення до природи.
81640. Дівчатка й хлопчики 32.5 KB
  Хлопчики підходять до дівчаток і роблять їм комплімент потім навпаки. Діти називають риси характеру дівчаток і хлопчиків. Вчитель підводить їх до висновку що у дівчаток і хлопчиків є спільні риси характеру. Сьогодні поговоримо про дівчаток і хлопчиків жінок і чоловіків і про те чим...
81641. Стосунки зі старшими й молодшими. Образливі слова. Дружба 30.5 KB
  Мета. Довести до дітей значення стосунків і звичок для здоров’я людини. Виховувати шанобливе ставлення до людей різного віку. Обладнання. Зошит, підручник, ілюстрації до казок, кола з паперу червоного, зеленого й жовтого кольорів.
81642. Лики красоты 70.5 KB
  Красота и здоровья учащиеся владеют достаточно теоретическими знаниями о взаимосвязи гигиены спорта красоты и здоровья но в жизни часто не умеют отличить красивое от модного высокое прекрасное от попсы. Учитель Согласно данным опроса старшеклассниц 69 девушек формируют свой идеал красоты...