61631

Умножение однозначного числа на десяток и сотню

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Момент Проверка домашнего задания Ребята давайте вспомним что мы проходили на прошлом уроке кто мне скажет что было Блиц-опрос Для счета предметов применяются числа натуральные Любое трехзначное число больше меньше двухзначного.

Русский

2014-05-30

19.79 KB

1 чел.

Урок 50

Умножение однозначного числа на десяток и сотню

Цель: учить пользоваться алгоритмом умножения однозначного числа на десяток и сотню, находить значение произведения вида 10*2, 100*2.

Ход урока

 1.  Орг. Момент
 2.  Проверка домашнего задания

Ребята давайте вспомним что мы проходили на прошлом уроке , кто мне скажет что было

Блицопрос

 1.  Для счета предметов применяются……… числа? ( натуральные)
 2.  Любое трехзначное число ( больше, меньше) двухзначного.  (больше)
 3.  Наименьшее натуральное число …..( один)
 4.  Для числа 889 последующим будет… (890)
 5.  Для числа 600 предыдущем будет….. ( 599)
 6.  Для записи натуральных чисел используют числа ……( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 7.  Наибольшее трехзначное число…… (999)
 8.  Наименьшее двухзначное число  …. (99)
 9.  Сумма наибольшего однозначного и наименьшего двухзначного числа равна…. (одн-9;двухзн-10; 10+9=19)
 10.  Работа по теме урока.
 11.  Коллективная работа (№196) хором читают

Решают задачу

- Назовите условие задачи?

- Назовите вопрос задачи?

- Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Как?

- Каким действием?

Первая: 3*9=27(чел)-учеников в классе

Вторая: 3*10=30(чел)- учеников в этом классе

- чем различаются записанные произведения? (  различаются второй множитель . вторым множителем 3*10 является не табличным умножением).

Давайте посмотрим заданием  под цифрой 4

К доске по порядку

10*2=20 10*5=50

10*7=70 10*9=90

 1.  Коллективно-индивидуальная работа ( №197)

Один ученик на доске на оценку , остальные в тетрадях

(5*8)+(6*4)=64

5*((8-6)+4)=30

(5+8)+6*4=37

физминутка

мы подуем высоко ( дети встают на носочки ., поднимают руки вверх)

мы подуем низко ( приседают)

мы подуем далеко ( наклоняются вперед, вытягивают руки)

мы подуем близко (стоят прямо, подносят руки ко рту)

4.Работа над пройденным материалом

1. решение задачи.

Саша задал своей сестре Наташе задачу: «в прошлом году в школе училось на 25 девочек больше, чем мальчиков . В начале этого года  в школу приняли 80 мальчиков и 65 девочек. Кого больше в школе- мальчиков или девочек, и на сколько»?( ответ : девочек на 10 больше)

 1.  80-65=15
 2.  25-15=10

2.самостоятельная работа (№198)

5.Итог урока

- чему учились сегодня на уроке? Каких результатов достигли

Д.з № 197 п.4 и №199


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...
65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...
65239. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода 189.5 KB
  Метою роботи є підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту та скорочення витрат електричної енергії куль і футерівки шляхом отримання рішень щодо удосконалення керування формуванням співвідношення руда вода...
65240. Управлінські рішення в системі «маркетинг – фінансовий менеджмент» машинобудівних підприємств 331.5 KB
  В умовах ринкових відносин маркетинг відіграє на підприємстві важливу роль у забезпеченні його стійких ринкових позицій та здобутті лояльних споживачів. Розроблення та реалізація маркетингових програм підприємства потребує як фінансово-економічного обґрунтування, так і фінансового забезпечення.
65241. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби 603 KB
  Визначити шляхи компромісного розвязання проблеми побудови мереж наземного цифрового телевізійного мовлення на загальнонаціональному регіональному і місцевому рівнях.
65242. Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів шляхом удосконалення схем та параметрів системи наддуву 1.54 MB
  Таке високе значення тиску наддувного повітря при застосуванні найбільш вживаної системи вільного газотурбінного наддуву призводить до суттєвого погіршення умов узгодження роботи лопаткових машин турбокомпресора з поршневою частиною...