61632

Деление суммы на число

Конспект урока

Педагогика и дидактика

На сколько больше орехов он отдал сестре чем оставил себе Задание 6 устно Прочитайте задание. Оба способа решения дали одинаковые результаты Чем отличается решение Можно ли решениями поставить знак равно Правило Чтобы разделить сумму на число...

Русский

2014-05-30

16.71 KB

0 чел.

Конспект урока математики в 3 «В» классе

Тема: Деление суммы на число

I Оргмомент

- Итак, друзья, внимание-

Ведь прозвенел звонок.

Садитесь поудобнее -

Начнем скорей урок.

II Актуализация знаний

  1.  Устный счет
  2.  Найти значения выражения ( по цепочке с объяснением)

64:8

11:2

26-3

60:30

40*7

40:2

46-6

  1.  У мальчика было 18 орехов, 10 орехов он отдал сестре. На сколько больше орехов он отдал сестре, чем оставил себе?
  2.  Задание 6 ( устно)

- Прочитайте задание.

- Посмотрите пример под буквой а)

26*3=(20+6)*3= 20*3+6*3=78

- Какую ошибку допустил буратино?

Б) 123*7= (100+20+3)*7= 100*7+ 20*7+3*7=861

- Какую ошибку допустил буратино?

III Изучение нового материала

Задача

6 красных и 8 зеленых яблок разложили поровну на 2 тарелки. Сколько яблок положили на каждую тарелку?

( Учитель кладет «яблоки» в пакет и предлагает кому- либо из детей разделить эти яблоки поровну, разложив их на два «блюдца»)

Ученик должен каждый раз, доставая по 2 карточки, выставлять их затем по одной на каждую полочку. При этом может оказаться так, что оба вынутых им яблока будут красными( или зелеными). Тогда на каждой полочке прибавится по одному одинаковому яблоку. Но может оказаться и так, что в паре окажутся разные яблоки. Тогда на одной полочке добавится красное яблоко, а на другой- зеленое.

Когда все яблоки будут разложены, на доске появится запись:

(6+8):2=7 (яблок)

- Теперь нужно разложить яблоки так, чтобы на обеих тарелках было поровну зеленых и красных яблок.

6:2+8:2=3+4=7 (яблок)

- Сравните ответы, полученные в обоих случаях. ( Оба способа решения дали одинаковые результаты)

- Чем отличается решение?

- Можно ли решениями поставить знак равно?

Правило

Чтобы разделить сумму на число, можно разделить на это число каждое слагаемое и полученные результаты сложить:

( a+b):с = a:c+b:c

IV Первичное закрепление

Задание 3

- Какой способ решения самый удобный?

Задание 4 ( У доски)

Задание 8

 V Итог урока

- Что нового вы узнали на уроке?

Домашнее задание

Задание 5,9


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47880. Загальна патологія 135.5 KB
  Павлова про розвиток хвороби та його основні положення. Наука яка вивчає закономірності виникнення розвитку і кінця хвороби або іншими словами вивчає життєдіяльність хворого організму називається патологічною фізіологією. Перша частина нозологія або загальне вчення про хвороби. При аналізі хвороби виникає два запитання: чому виникла хвороба і як вона розвивається.
47881. Судова, правоохоронна та правозахисна діяльність 271 KB
  Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності Поняття правоохоронного органу. Під правоохоронним органом розуміють державну установу або державну юридичну особу яка діє в системі органів влади й виконує на основі закону державні функції владні організаційнорозпорядчі контрольноперевірочні тощо в різних сферах внутрішньої та зовнішньої діяльності Української держави. За законом до правоохоронного органу належить такий державний орган предмет діяльності якого законодавче зафіксовано як його завдання або функції саме...
47882. ГОСПОДАРСЬКІ РІШЕННЯ У РІЗНИХ СФЕРАХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 814 KB
  Сутнісна характеристика господарських рішень План: Господарські рішення та їх види Способи формалізації та реалізації господарських рішень Якість і ефективність господарських рішень Доповідь: Особливості управління ризиками господарської діяльності Л1Ст. ГОСПОДАРСЬКІ РІШЕННЯ ТА ЇХ ВИДИ Від прийняття господарських рішень їх якості раціональності й обґрунтованості в багатьох випадках залежать реальні можливості досягнення цілей організації її ефективна діяльність....
47884. Субєкти правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях 266.5 KB
  Правова робота в нових ринкових нестабільних відносинах стає невід'ємною виробничою частиною діяльності юридичних осіб незалежно від форм власності і господарювання
47885. Методологія наукового пізнання та журналістика 149.5 KB
  Специфіка обєкта пізнання в журналістиці. Схеми пізнання обєкта. Специфіка обєкта пізнання в журналістиці. Схеми пізнання обєкта.
47886. Барокко. Архітектура. Скульптура. Живопис 519 KB
  Мета завдання лекції Метою викладання теоретичного курсу є знайомство з основними теоретичними поняттями мистецтвознавства особливостями історичних етапів світової образотворчості декоративноужиткового мистецтва та архітектури памятками світової культури допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності виховати високий рівень художньоестетичного смаку креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності. засвоєння історії образотворчого декоративноужиткового...
47887. Міждисциплінарні методи в журналістиці 502 KB
  Міждисциплінарні методи в журналістиці Міждисциплінарні методи в журналістиці Логіка викладу Вступ. Методи історії: метод повної історичної реконструкції метод часткової історичної реконструкції порівняльноісторичний метод метод архівного дослідження. Біографічний та автобіографічний метод як важливе джерело відомостей про особу у роботі журналіста.
47888. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 292.08 KB
  Це стадія промисловості що історично передувала великому машинному виробництву. Одночасно в промисловості зберігалося ремесло і дрібне товарне виробництво. Більшість галузей промисловості у своєму розвитку поступалися континентальним країнам Європи а англійський флот значно відставав від голландського. Все це позитивно вплинуло на розвиток англійської промисловості.