61657

Н.Н. Носов «Телефон»

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Ребята а какие правила пользования телефоном вы помните и знаете Почему нельзя подолгу разговаривать по телефону IV Знакомство с рассказом Телефон Прочитайте название рассказа...

Русский

2014-05-30

13.24 KB

7 чел.

Конспект урока по чтению.

Тема: Н.Н. Носов «Телефон».

Ход урока:

I.Орг.момент

II.Проверка д/з

III.Речевая разминка
- Прочитайте фрагмент стихотворения А.Барто  «Почему телефон занят». Ответьте на вопрос, который заключен в названии.

Придут домой ученики-

И начинаются звонки,

Звонки без передышки.

А кто звонит? Ученики,

Такие же мальчишки.

- Андрей, что задано, скажи?

Ах, повторяем падежи?

Все снова, по порядку?

Ну, ладно трубку подержи,

Я поищу тетрадку…

IV. Выразительное чтение. Работа в парах

-Поработайте сам.но в парах. Приготовьте выразительное чтение.

- Ребята, а какие правила пользования телефоном вы помните и знаете?

- Почему нельзя подолгу разговаривать по телефону?

IV Знакомство с рассказом « Телефон»

- Прочитайте название рассказа Н.Носова. Вы прекрасно знаете, что его рассказы  наполнены юмором. Как  вы думаете , о чем этот рассказ?

- Ознакомьтесь с рассказом сам.но

- Над чем вы смеялись, когда читали рассказ?

VI. Физ.минутка: - А теперь все тихо встали…
- А сейчас мы в лес пойдём… 
- А теперь все тихо встали,
Дружно руки вверх подняли,
В стороны, вперёд, назад,
Повернулись вправо, влево
Тихо сели, вновь за дело.

VII.Работа над текстом

1.Беседа. Чтение диалога в лицах.

- Прочитайте, как у ребят появился телефон.

-Прочитайте диалог в лицах.

- А хотите узнать что было дальше? Сами как думаете, каким будет продолжение?

2. Чтение рассказа до конца. Беседа.

- Что Мишка сделал со своим телефоном?(найдите в тексте)

Чем закончился рассказ?

VIII.Итог урока

- Понравился ли вам  рассказ Н.Носова?

- Кто из героев больше понравился? Чем?

- Чему научил вас рассказ « Телефон»?

Домашнее задание : прочитать рассказ драгунского « Друг детства».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36590. Язык SQL 499.5 KB
  На раннем этапе развития систем управления базами данных(СУБД) в условиях низких технических характеристик ЭВМ основное внимание разработчиков СУБД было направлено на проблемы размещения информации в базе и обмена данными между дисковой памятью и оперативной памятью, поскольку это в первую очередь определяло эффективность функционирования СУБД
36591. Теорія механізмів і машин 8.12 MB
  Структура та класифікація механізмів Структура механізму це його будова. Будовою механізму визначаються такі його важливі характеристики як види виконуваних рухів способи їх перетворення число ступенів вільності. Основними структурними елементами механізму є ланки тверді тіла та кінематичні пари рухомі зєднання твердих тіл. Ланки механізму рухомо зєднані між собою.
36592. ТЕОРІЯ СИСТЕМ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 1.09 MB
  Поняття інформаційної системи. Модель організації як відкритої системи. Сучасні організації підприємства корпорації інтегровані в системи міжнаціональних економічних звязків у транснаціональні компанії в інформаційні системи що обслуговують світовий ринок.
36593. ЦИФРОВА ТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ 2.83 MB
  Математичні основи цифрової техніки Відображення інформації у ЦТ Системи числення та кодування Двійкова арифметика Основні поняття та закони булевої алгебри Функції алгебри логіки Форми зображення логічних функцій Мінімізація логічних функцій Структурна реалізація логічних функцій Схемотехніка цифрових пристроїв Цифрові сигнали форми їх зображення Основні параметри і характеристики цифрових мікросхем Розширювачі на логічних елементах Збільшення...
36594. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 109.5 KB
  Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни Цивільний захист визначений державними вимогами спільний наказ Міністерства освіти і науки України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 21.2010 року № 969 922 216 Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України і не...
36595. Основи екології. Курс лекцій 161.5 KB
  Предметом вивчення екології є умови та закономірності існування формування та функціонування біосфери від окремої особі до біосфери в цілому та їх взаємозвязок з зовнішніми умовами а також загальні закони розвитку екології. Самою простою структурою сучасної активної частини біосфери являється біогеоценоз. Це дало йому поштовх до створення всеохоплюючої теорії біосфери тобто тієї частини зовнішніх оболонок нашої планети які безпосередньо повязані з існуванням життя на Землі. Вернадський дав визначення біосфери: âБіосфера являє...
36596. Філософія. Курс лекцій 643.5 KB
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання. Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятним для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним, плюралістичним. Це означає, що на одні і тіж самі питання в різних філософських школах даються різні відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення
36597. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЛОСОФИИ 899 KB
  Мировоззрение человека и философия.Мировоззрение человека: его сущность структура и исторические формы. Бытие и материя основа раскрытия сущности мира и человека. Философское понимание человека.
36598. Фінанси підприємства. Курс лекцій 766.5 KB
  Економічний зміст і причини виникнення Фінансова криза на підприємстві це кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів потенціалу розвитку у ході котрого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршується настільки що це загрожує його подальшому існуванню. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою як правило...