61669

Метание в движущуюся цель. Бег сто метров на время

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель:Овладение техникой броска мяча в движущуюся цель. Образовательные: - Обучение технике броска мяча; Развивающие: - Развитие координации движений, внимания; - развивать прыгучесть, ловкость, внимание.

Русский

2014-05-30

21.39 KB

1 чел.

Конспект урока по физкультуре

Тема: «Метание в движущуюся цель. Бег сто метров на время».

Цель:Овладение техникой броска мяча в движущуюся цель.

Образовательные:

- Обучение технике броска мяча;

Развивающие:

- Развитие координации движений, внимания;

- развивать прыгучесть, ловкость, внимание.

Воспитательные:

- Воспитание дисциплинированности.

- воспитывать чувство коллективизма и любовь к занятиям физическими упражнениями.

Место проведения: Уличная площадка

Инвентарь: мячи, скакалки, обруч.

Ход урока.

Задачи

Содержание

Дозировка

Методические указания

1.Подготовительная часть.

- организация учащихся.

-создание целевой установки на достижение результатов предстоящей деятельности.

- Мотивация учащихся предстоящей деятельности.

Построение.

Сообщение задач на уроке.

Беговые упражнения:

  1.  Приставными шагами, правым боком, затем левым боком.
  2.       2.   С захлестыванием голени, руки назад - пяткой касаться ладони.
  3.  С высоким подниманием бедра.

Упражнения в ходьбе:

  1.  На носочках, руки на пояс.
  2.  На пятках, руки за голову.
  3.  На внутреннем своде стопы.
  4.  На внешнем своде стопы.

Наклоны головы вперёд, назад, вправо, влево. Под счёт.

Руки на поясе. Повороты туловищ на каждый шаг.

Рывки руками.

И.п. - ноги врозь, руки на пояс 1-2 - наклон вперед прогнувшись, 3-4 - наклон назад 6-8 раз.

Разминка голеностопных суставов – вращение по и против часовой стрелке по 4 круга в каждую сторону.

Выполнение классических выпадов вперед – по 8 раз для каждой ноги.

Махи ногами – по 10-15 махов для каждой ноги.

2 мин.

1 мин.

3 мин.

2 мин.

1 мин

1 мин.

1 мин.

1 мин.

1 мин.

1 мин.

1 мин.

Учащиеся построены в одну шеренгу.

Учащиеся выполняют беговые упражнения.

Учащиеся по команде учителя выполняют упражнения в ходьбе.

Упражнения выполняются строго в заданном темпе, движения выполняются четко и до конца.

Основная часть.

Способствовать развитию внимания, ловкости,быстроты.

Заключительная часть.

Подведение итогов учебной деятельности, осуществленной на уроке.

Учащиеся встают в очередь и по одному бросают в движущуюся цель мяч. (На турнике весит обруч привязанный на скакалке.)

Учащиеся стоятся. Начинаем бег на сто метров на время, по очереди.

Учащиеся выстраиваются в шеренгу по одному. Учитель подводит итог.

10 мин.

5-6 мин.

3-5 мин.

.

Заключительная часть.

Подведение итогов учебной деятельности, осуществленной на уроке.

3-5 мин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85333. Причини порушень слуху 41.95 KB
  Стійкі порушення слуху у дітей можуть бути вродженими і набутими. Висновок про природжений або набутий характер порушення слуху робиться зазвичай на підставі відомостей отриманих зі слів батьків а ці відомості часто виявляються досить неточними. З іншого боку нерідко дійсно вроджене порушення слуху залишається протягом декількох місяців а іноді років нерозпізнаним а коли воно виявляється то приписується якомусь випадковому захворювання або травмі що мали місце незадовго до виявлення дефекту слуху.
85334. Поняття про складне порушення розвитку 38.45 KB
  У літературі та практиці на даний час не встановилася єдина термінологія одні й ті ж порушення можуть бути названі і складними і комплексними і множинними. Порушення розвитку може бути ізольованим одиничним або складним множинним. Одиничне порушення це порушення якоїсь однієї системи організму.
85335. Прояви порушення вищих психічних функцій при ДЦП 44.98 KB
  У цих дітей рухові розлади поєднуються з психічними та мовними порушеннями і вони потребують психологопедагогічної та логопедичної корекції. Інші вищеназвані категорії дітей з порушеннями опорнорухового апарату як правило не мають порушень пізнавальної діяльності і не вимагають спеціального навчання і виховання. Порушення опорнорухового апарату можуть бути наслідком поліомієліту різних вроджених і набутих деформацій рухового апарату ряду спадкових і вроджених захворювань.
85336. Вплив порушення зору на формування особистості людини-інваліда. 49.76 KB
  Тіфлопсіхологіі як розділ спеціальної психології що вивчає психічний розвиток осіб з порушенням зору отримала свою назву від грецького tiphlos сліпий і спочатку займалася лише психологією сліпих. 81] В даний час об’єктом вивчення тіфлопсіхологіі є не тільки сліпі але й особи що мають глибокі порушення зору. Тіфлопсіхологіі вивчає закономірності та особливості розвитку осіб з порушенням зору формування компенсаторних процесів що забезпечують відшкодування недоліків інформації пов’язаних з порушенням діяльності зорового аналізатора...
85337. Визначення поняття «дитячий церебральний параліч» 39.89 KB
  Вони виникають з самого народження дитини і існують протягом усього життя. Головною причиною ДЦП вважається гіпоксія нестача кисню або ядуха дитини в утробі матері або відразу після народження. Хоча в більшості випадків тяжкість родів визначається вже наявними порушеннями внутрішньоутробного розвитку дитини. Після пологів спровокувати недуга може і гемолітична хвороба новонароджених так звана ядерна жовтяниця при якій відбувається інтоксикація головного мозку дитини.
85338. Діагностика порушень зору 38.28 KB
  Діагностика порушень зору процедура необхідна для кожної людини. В ідеалі діагностику порушень зору необхідно проходити раз на рік для того щоб своєчасно встигнути виявити захворювання на початковому етапі його розвитку. Діагностика порушень зору передбачає аналіз здатності людського ока чітко розглядати об’єкти розташовані у видаленні та поблизу від очей а також дається оцінка полю зору і здатності розрізняти кольори.
85339. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями роботи внутрішніх органів 38.6 KB
  Розкриваючи соціальнопсихологічні особливості людини з порушеннями роботи внутрішніх органів зупинимося на таких соматичних захворюваннях: цукровий діабет онкологічні захворювання та бронхіальна астма. Цукровий діабет Цукровий діабет ендокринне захворювання обумовлене абсолютною або відносною інсуліновою недостатністю що приводить до порушення всіх видів обміну речовин перш за все вуглеводного ураження судин нервової системи а також інших органів і тканин. Причинами виникнення цукрового діабету можуть бути порушення центральної...
85340. Психологічні проблеми сімейного виховання дітей з обмеженими можливостями 37.62 KB
  У зв’язку зі станом дитини змінюється поведінка дорослих у родині виникають проблеми з якими батьки не можуть упоратися самостійно: порушується взаємодія із соціальним оточенням; коло спілкування становлять близькі родичі спеціалісти; виражена тривога і неспокій батьків викликані відставанням дитини в розвитку від однолітків; відсутність необхідних знань з психології і педагогіки аномальної дитини; відсутність досвіду роботи з психологом на ранніх етапах розвитку дитини; пасивність позиції матері у відносинах фахівець мати дитина ....
85341. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями опорно-рухового апарату 39.38 KB
  У них вище ніж у інших інвалідів самооцінка; вони відчувають себе найбільш особистісно сильними найменше виражена депресивність. У цієї категорії інвалідів міжособистісні відносини взагалі стабільні і благополучні вони не виглядають відгородженими ізольованими від інших людей. Проте насправді все це є прямо протилежне: у цих інвалідів виявляється значна психологічна дезадаптація їх самооцінка суперечлива. Їх загальне відношення до оточуючих більш негативне ніж у інвалідів I і II групи з дитинства.