61677

Лепка спортсмена(или кошки) в музеях хранятся скульптуры известных мастеров

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Отличие скульптуры от др. видов искусства: язык скульптуры трехмерность объемность пропорции фактура; способы выполнения – высекание лепка вырезание отливка; материалы мрамор дерево металл песчаникпенопласт резина воск;значение света можно смотреть с разных точек зрения. По назначению скульптура бывает: Монументальная памятники обычно в городской парковой среде особый жанр монументальной скульптуры мемориальная надгобия Декоративнаяв основном носит прикладной характер украшает архитектурные сооружениядекоративные...

Русский

2014-06-10

12.62 KB

11 чел.

Конспект урока по  ИЗО

Тема урока: Лепка спортсмена(или кошки) в музеях хранятся скульптуры известных мастеров.

Цель: расширить представления о работе скульптора.

Задачи:

1) Развивать умение уловить и передать пропорции.

2) Формировать умение смотреть с разных точек зрения на скульптуру.

Оборудование: пластилин, картон, клеенка, газета.

Ход урока:

I) Орг.момент

II) Изучение новой темы

Скульптура –один из видов изо,в котором художник создает объемные изображения. Скульптура –это тоже рассказ о человеке, о том, какой он, что любит, о чем думает.

Отличие скульптуры от др. видов искусства: язык скульптуры- трехмерность, объемность, пропорции, фактура; способы выполнения – высекание, лепка, вырезание, отливка; материалы- мрамор, дерево, металл, песчаник(пенопласт, резина, воск);значение света -можно смотреть с разных точек зрения.

Лепка-это процесс создания скульптурного изображения из мягкого пластичного материала способом прибавления к изначальному объему материала, его уплотнения, вытягивания, расплющивания.

По назначению скульптура бывает:

Монументальная- памятники, обычно в городской парковой среде, особый жанр монументальной скульптуры- мемориальная (надгобия)

Декоративная-в основном носит прикладной характер, украшает архитектурные сооружения(декоративные орнаменты).

Станковая- (скульптуры малых форм- медали монеты)

Какие скульптуры есть у нас? где они установлены?

У кого есть дома сувениры- скульптуры малых форм? Из чего они сделаны?

Сегодня мы с вами будем лепить фигуру человека.

III) Работа над заданием.

Вылепить фигуру человека в движении, из единого куска пластилина. Затем придать фигуре  движение и передать особенности одежды.

IV) Итог урока.

Выставка лучших работ, выставление оценок.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25239. Життєвий світ і система 32 KB
  Габермас досліджує шлях уречевлення комунікації визначаючи його як роз'єднання системи і життєвого світу. Концепція життєвого світу дістає своє емпіричне втілення за Габермасом в архаїчних суспільствах де структури нормативної інтеграції опосередковані мовленнєвою комунікацією водночас становлять системні структури. Тому архаїчне родове суспільство Габермас розглядає як втілення єдності системи й життєвого світу. Однак ця система зберігає своє відношення хоча й перетворене до життєвого світу.
25240. Життєвий світ та система 22 KB
  Поняття життєвого світу пов’язане з горизонтом. Розрізняють внутрішній та зовнішній горизонти. Внутрішній горизонт – це сукупність припущень якими ми керуємося в сприйнятті та розумінні речей. Зовнішній горизонт – це сукупність речей через яку ми сприймаємо річ.
25241. Філософія “критичного раціоналізму” К.Поп пера 25.5 KB
  логічна теорія наукового методу – є теорією дедуктивного методу перевірки згідно з якою гіпотезу можна перевірити тільки емпірично і тільки після того як вона була висунута. Процедура перевірки передбачає що з даної теорії за допомогою інших раніше прийнятих положень виводяться деякі одиничні положення €œпрогнози€ з них вибираються ті положення які не виводяться з попередньо прийнятої теорії і шляхом порівняння їх з результатами практичних застосувань і експериментів виноситься рішення стосовно них. При цьому позитивне рішення може...
25242. Основні концепції історико-філософського процесу 29.5 KB
  Основні концепції історикофілософського процесу. Можна виділити 3 історикофілософські парадигми: негативістську класичнугегелівську та пост класичну. Він будує свою систему як свбоме усвідомлення всього попереднього історикофілософського досвіду. Стрижнем історикофілософського наслідування її внутрішнім механізмом є діалектичне заперечення яке одержує значення найважливішого методологічного принципу аналізу поступального руху філософського знання наступна філософська система не просто відкидає попередню а діалектично заперечує її...
25243. Співвідношення понять метафізики та діалектики 28 KB
  Співвідношення понять метафізики та діалектики. Предмет метафізики – надемпіричний. Кантівська критика метафізики: €œстара мф – це наука про надчуттєви принципи буття €œнова€ – умоглядна картина світу. Помилка старої метафізики – некритичне розповсюдження діяльності розсудку за межі можливого досвіду.
25244. Сучасна лінгвістична філософія 33 KB
  Ніцше: оманливість мови та критика незмінності і однаковості подвійного суб’єкта. Платон €œКратил€: Проблема називання об’єктів позначає початок витоків людської мови. Задля опису функціонування мови Сосюр розрізнив поняття мови загальної системи правил і мовлення конкретного застосування мови. Хомський: пристосовує картезіанську метафізику до структури мови.
25246. Поняття трансцендентальної єдності аперцепції у Канта 25.5 KB
  Зв’язок багатоманітного не міститься в чистій формі чуттєвого споглядання це дія виключно розсуду. – вищий принцип всякого застосування розсуду і об’єктивна умова всякого пізнання – це те завдяки чому все дане в спогляданні багатоманітне об’єднується в понятті про об’єкт.Ап застосування категорій розсуду до чуттєвого споглядання призводить до конструювання для люд. – другий вид синтезу чуттєвого матеріалу поруч з категоріями який є властивим розсуду.
25247. Поняття трансцендентальної єдності апперцепцій у філософії Канта 21.5 KB
  – є трансцендентальна єдність самосвідомості тобто така що передує досвіду і утв можливість апріорногодо досвідного пізнання. Кант поєднує в нову структуру суть якої – коли б свідомість була не єдиною а мозаїчною то окремі властивості об’єкта потрапляли б у різні її незалежні частини і синтез їх став би неможливим а саме в ньому і полягає пізнання. Синтетична єдність свідомості є об’єктивною умовою будьякого пізнання.