61689

Вычитание «круглых» сотен

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цели: Изучить приемы вычитания круглых сотен. Мы учились складывать сотни. Тема урока Давайте вспомним как можно складывать сотни А теперь давайте узнаем как можно вычитать сотни 7 сот.

Русский

2014-05-30

17.54 KB

6 чел.

Конспект урока по математике.

11.02.13.

Тема: «Вычитание «круглых» сотен».

Цели:

Изучить приемы вычитания круглых сотен.

закрепить приёмы сложения круглых десятков;

Учитель:

Ход урока.

 1.  Организационный момент

Встало солнышко давно,

Заглянуло к нам в окно,

На урок торопит нас –

Математика сейчас.

 1.  Устный счет.
 2.  Вставьте знак: больше, меньше, равно.

4*3…..3*4

40+18…..25+10

98-23….14-7

4*8…..9*5

32+3…..3+32

72-56…..42-36

7*9…..9*9

92+7…..38+14

91-15……17-4

5*1…..2*9

29+31…..56+16

81-76…..81-76

 1.   Работа с геометрическим материалом.

Сколько  ?

Сколько   ?

 1.  Задача. Реши задачу, сделай краткую запись, запиши ответ.

В магазин привезла 5 коробок с крупой, весом 7 кг. Сколько всего килограмм крупы привезли в магазин?

Коробки-5шт.

1 кор-7кг.

Сколько кг в 5 кг?

5*7= 35 (кг)

Ответ: 35кг.

 1.  Карточки, 1 задача для индивидуальной работы.

Физкультминутка.

 1.  Актуализация знаний.

- Какие виды математических действий вы знаете?

- На прошлом уроке чему учились?  

 1.  Работа по теме урока.

- Мы учились складывать сотни.

На доске выражение: 700   500=200

- Какой знак действия необходимо вставить, чтобы получить такой ответ.

- Тема урока?

- Давайте вспомним, как можно складывать сотни?

- А теперь давайте узнаем, как можно вычитать сотни?

7 сот. – 2 сот. = 5 сот.

5 сот. – 4 сот. = 1 сот.

700 – 500 = 200

500 – 400 = 100

- Похоже ли это на сложение круглых сотен?

 1.  Первичное закрепление.

Задание №1.

1 пекарня- 3сот.

2 пекарня?                На ? меньше.

3 сот. – 1 сот. = 2сот.

Ответ: 2 сот.

Задание №2.

1 пекарня – 300

2 пекарня ? На ? меньше.

300-100= 200 (пир.)

Ответ: 200 пирожков.

- Что общего в задачах?

Чем отличаются записи задачи?

Задание №2. ( 2 уч-ся у доски)

7сот-2сот.=5сот. 9сот.-3сот.=6сот.

5сот.-4сот.=1сот. 6сот.-1сот.=5сот.

Задание №5.

1 вариант.

2 вариант.

100+300=

100+600=

300+500=

400+400=

800+100=

500+200=

Задание №6. ( 2 уч-ся у доски)

(200+300)+400=

(400+300)+200=

200+(300+400)

200+(400+300)

 1.  Творческое задание: составить задачу по выражению: 9*7.
 2.  Домашнее задание.
 3.  Итог урока.

- Чему учились?

- Что нового узнали?

- Чем сложение и вычитание, схожи, между собой?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83563. Міжнародні кримінальні суди: міжнародні кримінальні трибунали ad hoc і постійний Міжнародний суд 37.84 KB
  До юрисдикції трибуналу відносилися злочини проти миру військові злочини і злочини проти людяності. і додатках до них а також геноцид і злочини проти людяності. У Статуті трибуналу по Руанді йшлося про злочини проти людяності а також про порушення норм що стосується конфліктів неміжнародного характеру як вони відображені в Женевських конвенціях 1949 р. Міжнародного кримінального суду як постійного органу що має юрисдикцією відносно осіб відповідальних за найсерйозніші злочини які викликають заклопотаність міжнародного співтовариства.
83564. Міжнародна співпраця в боротьбі із злочинністю 36.13 KB
  Важливою формою міжнародної співпраці в боротьбі із злочинністю є надання правової допомоги в кримінальних справах. Правовою основою такої співпраці є багатосторонні конвенції наприклад Європейська Конвенція про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 1959 р. і двосторонні міжнародні договори наприклад Договір між Україною та Сполученими...
83565. Поняття, цілі та принципи права міжнародної безпеки 36.29 KB
  Право міжнародної безпеки галузь міжнародного права принципи і норми якої регулюють взаємодію суб\'єктів в цілях забезпечення миру і безпеки. Безпека кожної держави залежить від безпеки всіх тому скорочення озброєння до рівня необхідного для самооборони і участі в колективних миротворчих діях стало вимогою часу. Сучасна система безпеки охоплює не тільки військові та політичні але також і інші аспекти економічні екологічні гуманітарні і зрозуміло правові.
83566. Загальна колективна безпека. Право на самооборону та гуманітарна інтервенція 37.54 KB
  Колективна безпека це система спільних дій держав та або міжнародних організацій з метою підтримання міжнародного миру та безпеки попередження або припинення за допомогою адекватних та легітимних засобів актів агресії. Залежно від рівня створення систем колективної безпеки розрізняють два їх види загальну універсальну та регіональні системи колективної безпеки. Основи загальної колективної безпеки заклав Статут ООН. Характерною рисою системи безпеки ООН перш за все є попередження загрози миру шляхом створення і підтримки усесторонньої...
83567. Регіональні міжнародні організації у системі колективної безпеки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Організація Північноатлантичного договору 37.3 KB
  Організація з безпеки і співробітництва в Європі Організація Північноатлантичного договору Статут ООН містить спеціальний розділ VIII про регіональні угоди і органи для вирішення питань що відносяться до підтримки миру і безпеки на регіональному рівні. Рада Безпеки заохочує мирне вирішення суперечок в рамках таких угод і органів. Без повноважень Ради Безпеки вони не можуть вчиняти примусові дії за винятком тих що здійснюються в порядку колективної самооборони.
83568. Заходи зміцнення довіри. Міжнародний контроль 36.51 KB
  Заходи зміцнення довіри порівняно новий елемент системи міжнародної безпеки. Першими міжнародноправовими актами з даного питання можна вважати Угоди між СРСР і США про заходи щодо зменшення небезпеки виникнення ядерної війни 1971 р. Саме поняття заходи зміцнення довіри було введено в обіг Заключним актом НБСЄ 1975 р. Заходи довіри розроблялися і Генеральною Асамблеєю ООН.
83569. Роззброєння. Договір ПРО 39.94 KB
  Вона припускає розпуск збройних сил ліквідацію військових споруд і озброєнь; знищення і припинення виробництва зброї масового знищення а також засобів її доставки; скасування органів військового керівництва і припинення військового навчання; припинення витрачання коштів на військові цілі. І Особливе значення має запобігання вживанню ядерної зброї і інших видів зброї масового враження хімічної бактеріологічної радіологічної екологічної. Генеральна Асамблея ООН прийняла ряд резолюцій що забороняють застосування ядерної зброї. був...
83570. Поняття та джерела права збройних конфліктів 38.01 KB
  Право збройних конфліктів являє собою самостійну галузь міжнародного права принципи і норми якої регулюють допустимість засобів і методів ведення війни забезпечують захист жертв збройних конфліктів встановлюють взаємостосунки між воюючими і невоюючими державами. Ми можемо знайти правила ведення війни у правових памятниках старовини та у практиці держав. Так ще Закони Ману містили норми про заборону деяких засобів ведення війни зокрема отруйних стріл. Або загальновідоме Іду на Ви князя Святослава як звичай оголошення війни.
83571. Поняття та види збройних конфліктів 36.34 KB
  Розрізняють міжнародні збройні конфлікти і збройні конфлікти неміжнародного характеру. міжнародними збройними конфліктами визнаються такі конфлікти коли один субєкт міжнародного права застосовує збройну силу проти іншого субєкта. міжнародними є також збройні конфлікти в яких народи ведуть боротьбу проти колоніального панування і іноземної окупації та проти расистських режимів в здійснення свого права на самовизначення. Збройні конфлікти неміжнародного характеру це збройні конфлікти що не підпадають під дію ст.