61689

Вычитание «круглых» сотен

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цели: Изучить приемы вычитания круглых сотен. Мы учились складывать сотни. Тема урока Давайте вспомним как можно складывать сотни А теперь давайте узнаем как можно вычитать сотни 7 сот.

Русский

2014-05-30

17.54 KB

5 чел.

Конспект урока по математике.

11.02.13.

Тема: «Вычитание «круглых» сотен».

Цели:

Изучить приемы вычитания круглых сотен.

закрепить приёмы сложения круглых десятков;

Учитель:

Ход урока.

 1.  Организационный момент

Встало солнышко давно,

Заглянуло к нам в окно,

На урок торопит нас –

Математика сейчас.

 1.  Устный счет.
 2.  Вставьте знак: больше, меньше, равно.

4*3…..3*4

40+18…..25+10

98-23….14-7

4*8…..9*5

32+3…..3+32

72-56…..42-36

7*9…..9*9

92+7…..38+14

91-15……17-4

5*1…..2*9

29+31…..56+16

81-76…..81-76

 1.   Работа с геометрическим материалом.

Сколько  ?

Сколько   ?

 1.  Задача. Реши задачу, сделай краткую запись, запиши ответ.

В магазин привезла 5 коробок с крупой, весом 7 кг. Сколько всего килограмм крупы привезли в магазин?

Коробки-5шт.

1 кор-7кг.

Сколько кг в 5 кг?

5*7= 35 (кг)

Ответ: 35кг.

 1.  Карточки, 1 задача для индивидуальной работы.

Физкультминутка.

 1.  Актуализация знаний.

- Какие виды математических действий вы знаете?

- На прошлом уроке чему учились?  

 1.  Работа по теме урока.

- Мы учились складывать сотни.

На доске выражение: 700   500=200

- Какой знак действия необходимо вставить, чтобы получить такой ответ.

- Тема урока?

- Давайте вспомним, как можно складывать сотни?

- А теперь давайте узнаем, как можно вычитать сотни?

7 сот. – 2 сот. = 5 сот.

5 сот. – 4 сот. = 1 сот.

700 – 500 = 200

500 – 400 = 100

- Похоже ли это на сложение круглых сотен?

 1.  Первичное закрепление.

Задание №1.

1 пекарня- 3сот.

2 пекарня?                На ? меньше.

3 сот. – 1 сот. = 2сот.

Ответ: 2 сот.

Задание №2.

1 пекарня – 300

2 пекарня ? На ? меньше.

300-100= 200 (пир.)

Ответ: 200 пирожков.

- Что общего в задачах?

Чем отличаются записи задачи?

Задание №2. ( 2 уч-ся у доски)

7сот-2сот.=5сот. 9сот.-3сот.=6сот.

5сот.-4сот.=1сот. 6сот.-1сот.=5сот.

Задание №5.

1 вариант.

2 вариант.

100+300=

100+600=

300+500=

400+400=

800+100=

500+200=

Задание №6. ( 2 уч-ся у доски)

(200+300)+400=

(400+300)+200=

200+(300+400)

200+(400+300)

 1.  Творческое задание: составить задачу по выражению: 9*7.
 2.  Домашнее задание.
 3.  Итог урока.

- Чему учились?

- Что нового узнали?

- Чем сложение и вычитание, схожи, между собой?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23005. Романські мови 42.5 KB
  Романські мови як державні чи офіційні вживають 66 країн у т. Ще декілька романських мов мають статус парціальної часткової мови у відповідних країнах: галісійська каталанська та окситанська у формі аранської говірки в Іспанії ретороманська у Швейцарії. романські мови зазнали світового поширення Нова Романія або Латинська Америка та численні країни Африки.
23006. Мовознавство – наука про мову. Об’єкт та предмет мовознавства 32 KB
  Мовознавство наука про мову. Обєкт та предмет мовова. Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Обєкт це те що вивчається природна мова основним обєктом мовова є мова.
23007. Мова, її визначення, основні ознаки і властивості 35 KB
  Мова її визначення основні ознаки і властивості. Мова основний обєкт мовова. Мова система знаків яку ми використовуємо для спілкування комунікації передачі та сприйняття інформації. Мова це звукове вираження думки Шлейхер.
23008. Зв’язок мовознавства з іншими науками 43 KB
  Звязок мовова з іншими науками. Такі кардинальні проблеми загального мовознавства як зв'язок мови і мислення взаємовідношення між мовою і суспільством специфіка відображення людиною довкілля в мові знаковість мови мовні універсалії методи і методики лінгвістичного дослідження не можуть бути розв'язані без філософії. Зв'язок мовознавства з історією як і з іншими науками є обопільним. Зв'язок мовознавства з логікою яка вивчає форми вираження одиниць мислення понять суджень умовиводів полягає в тому що проникнути в...
23009. Мовознавство загальне і конкретне (часткове) 34 KB
  Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Конкретне мовознавство вивчає окремі мови україністика полоністика богемістика русистика або групи споріднених мов славістика германістика романістика тощо. Окремі мови різняться ступенем унормованості стилістичною диференціацією мовних засобів багатство словника. Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови як людського засобу спілкування а також структуру й закономірності функціонування...
23010. Мовознавство теоретичне і прикладне 31.5 KB
  Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Прикладне мовово напрям у мовознавстві який опрацьовує методи вирішення практичних завдань повязаних із використанням мови. Теоретичне мовознавство включає лише лінгвістичні проблеми що стосуються найсуттєвіших ознак мови як суспільного явища в її відношенні до інших явищ дійсності. У такому разі загальне мовознавство лінгвістична дисципліна яка вивчає всі мови світу і є ніби узагальненням конкретних...
23011. Основні проблеми загального мовознавства 30.5 KB
  Основні проблеми загального мовова Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Загальне мовознавство вивчає загальні особливості мови як людського засобу спілкування а також структуру й закономірності функціонування всіх мов світу. До них належать суть мови її природа походження закони розвитку звязок із мисленням культурою. Цей курс охоплює такі основні проблеми: природу і сутність мови в науці немає єдиного розуміння цієї проблеми різні напрями...
23012. Методи дослідження в мовознавстві 35 KB
  Методи дослідження в мовові Термін метод від гр. дослідження вчення шлях пізнання неоднозначний: він уживається в загальнонауковому філософському значенні у спеціальнонауковому що стосується певної галузі науки: в значенні прийом спосіб дії яке звичайно позначається словом методика. їх часто називають методами. наведення метод дослідження згідно з яким на підставі знання про окреме роблять висновок про загальне.
23013. Синхронічний та діахронічний аспекти вивчення мовних одиниць 33 KB
  syn разом і chronos час тобто одночасність 1 стан мови в певний момент її розвитку в певну епоху; 2 вивчення мови в цьому стані в абстракції від часового чинника. dia через і chronos час тобто різночасність 1 історичний розвиток мови; 2 дослідження мови в часі в її історичному розвитку. Поступові кількісні зміни у мові протягом століть зумовили Якісні зміни причому такі що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти. Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови.