61689

Вычитание «круглых» сотен

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цели: Изучить приемы вычитания круглых сотен. Мы учились складывать сотни. Тема урока Давайте вспомним как можно складывать сотни А теперь давайте узнаем как можно вычитать сотни 7 сот.

Русский

2014-05-30

17.54 KB

4 чел.

Конспект урока по математике.

11.02.13.

Тема: «Вычитание «круглых» сотен».

Цели:

Изучить приемы вычитания круглых сотен.

закрепить приёмы сложения круглых десятков;

Учитель:

Ход урока.

 1.  Организационный момент

Встало солнышко давно,

Заглянуло к нам в окно,

На урок торопит нас –

Математика сейчас.

 1.  Устный счет.
 2.  Вставьте знак: больше, меньше, равно.

4*3…..3*4

40+18…..25+10

98-23….14-7

4*8…..9*5

32+3…..3+32

72-56…..42-36

7*9…..9*9

92+7…..38+14

91-15……17-4

5*1…..2*9

29+31…..56+16

81-76…..81-76

 1.   Работа с геометрическим материалом.

Сколько  ?

Сколько   ?

 1.  Задача. Реши задачу, сделай краткую запись, запиши ответ.

В магазин привезла 5 коробок с крупой, весом 7 кг. Сколько всего килограмм крупы привезли в магазин?

Коробки-5шт.

1 кор-7кг.

Сколько кг в 5 кг?

5*7= 35 (кг)

Ответ: 35кг.

 1.  Карточки, 1 задача для индивидуальной работы.

Физкультминутка.

 1.  Актуализация знаний.

- Какие виды математических действий вы знаете?

- На прошлом уроке чему учились?  

 1.  Работа по теме урока.

- Мы учились складывать сотни.

На доске выражение: 700   500=200

- Какой знак действия необходимо вставить, чтобы получить такой ответ.

- Тема урока?

- Давайте вспомним, как можно складывать сотни?

- А теперь давайте узнаем, как можно вычитать сотни?

7 сот. – 2 сот. = 5 сот.

5 сот. – 4 сот. = 1 сот.

700 – 500 = 200

500 – 400 = 100

- Похоже ли это на сложение круглых сотен?

 1.  Первичное закрепление.

Задание №1.

1 пекарня- 3сот.

2 пекарня?                На ? меньше.

3 сот. – 1 сот. = 2сот.

Ответ: 2 сот.

Задание №2.

1 пекарня – 300

2 пекарня ? На ? меньше.

300-100= 200 (пир.)

Ответ: 200 пирожков.

- Что общего в задачах?

Чем отличаются записи задачи?

Задание №2. ( 2 уч-ся у доски)

7сот-2сот.=5сот. 9сот.-3сот.=6сот.

5сот.-4сот.=1сот. 6сот.-1сот.=5сот.

Задание №5.

1 вариант.

2 вариант.

100+300=

100+600=

300+500=

400+400=

800+100=

500+200=

Задание №6. ( 2 уч-ся у доски)

(200+300)+400=

(400+300)+200=

200+(300+400)

200+(400+300)

 1.  Творческое задание: составить задачу по выражению: 9*7.
 2.  Домашнее задание.
 3.  Итог урока.

- Чему учились?

- Что нового узнали?

- Чем сложение и вычитание, схожи, между собой?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48256. ПЕДАГОГІКА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.93 MB
  Виховання у вузькому педагогічному значенні цілеспрямована виховна діяльність педагога з метою досягнення конкретної мети в колективі учнів. Навчання – процес керівництва пізнавальною діяльністю учнів засвоєнням ними знань умінь і навичок. Воно завжди має двосторонній характер включає в себе і діяльність педагога викладання пояснення інструктування і діяльність учнів учіння засвоєння. Педагог учитель викладач інструктор викладає учням навчальний матеріал спонукає їх до учіння спрямовує й організовує їх пізнавальну...
48257. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН 83 KB
  Мультиферментные комплексы примеры биологическая роль. Микросомальная система оксидоредуктаз ее биологическая роль. Понятие биологическая роль. Роль кислорода.
48258. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ НБУ 1.51 MB
  Перший її рівень представляє Національний банк України який відіграє роль центрального банку з характерними лише для нього функціями та операціями. Виходячи з цього Національним банком України розроблено два Плани рахунків: один для установ Національного банку України другий для комерційних банків. Безперервність діяльності банку вважається що банк постійно функціонує і продовжуватиме свою діяльність у майбутньому. Якщо реальна вартість продажу менша ніж залишкова вартість первісна вартість за мінусом зносу банку необхідно врахувати...
48259. Ідейно-теоретичні концепції свободи преси 892.5 KB
  Основні принципи авторитаризму – контроль регламентація та використання засобів масової комунікації. У цих рисах німецька нацистська журналістика дуже схожа з радянською тоталітарною системою масової комунікації тому її можна визначити як перехідну модель журналістики між авторитарною та тоталітарною системами журналістики. Саме суди визначають межі втручання влади у сферу масової комунікації. Тут не вистачає специфіки комунікації як творчого процесу бо з одного боку визначення надто широке телевізор телефон наприклад теж можна...
48260. Феномен університетської освіти у історичному вимірі 945.5 KB
  В XI столітті XII столітті були засновані: Болонський університет 1088 Болонський університет найстаріший університет Європи в місті Болонья Північна Італія заснований в 1088 році як юридичний навчальний заклад. Заснований Університет Історія 9 століття Салерно Італія Медичний факультет; статус університету під сумнівом кінець 11 століття Болонья Італія Точна дата заснування не відома; офіційний рік заснування 1088; В кінці 11 століття існувала школа права; поступовий розвиток в університет 13 століття Заснований Університет...
48261. Літературознавство як наука 224 KB
  Автор будьякого художнього твору завжди репрезентує певний культурний прошарок своєї доби спостерігаючи яку беручи участь в її житті він водночас представляє певний ідеологічний або політичний напрям. Щоб розібратися в задумі письменника в політичній спрямованості його твору чи творчості треба знати основні факти біографії митця його зв'язки з іншими людьми участь у політичному і громадському житті. Вужчим за науковим обсягом вважаються так звані допоміжні галузі літературознавства – бібліографія археологія текстологія методика...
48262. Уголовно-процессуальное право 108.76 KB
  Структурно уголовно-процессуальное право распадается на части; Общую и Особенную. Деление это носит двойственный характер. С одной стороны, оно отражает специфику структуры Уголовно-процессуального кодекса, что уже понятия уголовно-процессуального права. С другой стороны, такая дифференциация оправдана методологически.
48264. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЇ 4.42 MB
  Епізоотологія наука яка вивчає об'єктивні закономірності процесів виникнення розвитку поширення і згасання інфекційних хвороб тварин та на основі пізнання загальних закономірностей а також сучасних даних суміжних наук розробляє раціональні заходи профілактики і ліквідації епізоотій. Назва науки Епізоотологія як вчення про заразні захворювання сільськогосподарських і диких тварин птахів риб бджіл складається з трьох грецьких слів: ері на zoon тварина і logos вчення. Тобто мова йде про значне ураження тварин...