61689

Вычитание «круглых» сотен

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цели: Изучить приемы вычитания круглых сотен. Мы учились складывать сотни. Тема урока Давайте вспомним как можно складывать сотни А теперь давайте узнаем как можно вычитать сотни 7 сот.

Русский

2014-05-30

17.54 KB

5 чел.

Конспект урока по математике.

11.02.13.

Тема: «Вычитание «круглых» сотен».

Цели:

Изучить приемы вычитания круглых сотен.

закрепить приёмы сложения круглых десятков;

Учитель:

Ход урока.

 1.  Организационный момент

Встало солнышко давно,

Заглянуло к нам в окно,

На урок торопит нас –

Математика сейчас.

 1.  Устный счет.
 2.  Вставьте знак: больше, меньше, равно.

4*3…..3*4

40+18…..25+10

98-23….14-7

4*8…..9*5

32+3…..3+32

72-56…..42-36

7*9…..9*9

92+7…..38+14

91-15……17-4

5*1…..2*9

29+31…..56+16

81-76…..81-76

 1.   Работа с геометрическим материалом.

Сколько  ?

Сколько   ?

 1.  Задача. Реши задачу, сделай краткую запись, запиши ответ.

В магазин привезла 5 коробок с крупой, весом 7 кг. Сколько всего килограмм крупы привезли в магазин?

Коробки-5шт.

1 кор-7кг.

Сколько кг в 5 кг?

5*7= 35 (кг)

Ответ: 35кг.

 1.  Карточки, 1 задача для индивидуальной работы.

Физкультминутка.

 1.  Актуализация знаний.

- Какие виды математических действий вы знаете?

- На прошлом уроке чему учились?  

 1.  Работа по теме урока.

- Мы учились складывать сотни.

На доске выражение: 700   500=200

- Какой знак действия необходимо вставить, чтобы получить такой ответ.

- Тема урока?

- Давайте вспомним, как можно складывать сотни?

- А теперь давайте узнаем, как можно вычитать сотни?

7 сот. – 2 сот. = 5 сот.

5 сот. – 4 сот. = 1 сот.

700 – 500 = 200

500 – 400 = 100

- Похоже ли это на сложение круглых сотен?

 1.  Первичное закрепление.

Задание №1.

1 пекарня- 3сот.

2 пекарня?                На ? меньше.

3 сот. – 1 сот. = 2сот.

Ответ: 2 сот.

Задание №2.

1 пекарня – 300

2 пекарня ? На ? меньше.

300-100= 200 (пир.)

Ответ: 200 пирожков.

- Что общего в задачах?

Чем отличаются записи задачи?

Задание №2. ( 2 уч-ся у доски)

7сот-2сот.=5сот. 9сот.-3сот.=6сот.

5сот.-4сот.=1сот. 6сот.-1сот.=5сот.

Задание №5.

1 вариант.

2 вариант.

100+300=

100+600=

300+500=

400+400=

800+100=

500+200=

Задание №6. ( 2 уч-ся у доски)

(200+300)+400=

(400+300)+200=

200+(300+400)

200+(400+300)

 1.  Творческое задание: составить задачу по выражению: 9*7.
 2.  Домашнее задание.
 3.  Итог урока.

- Чему учились?

- Что нового узнали?

- Чем сложение и вычитание, схожи, между собой?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81635. Написання суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- в прикметниках 51 KB
  Задачі: Формування комунікативної автономізаційної компетентностей: виробляти в учнів вміння і навички вживання суфіксів ськ цьк зьк. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно вживати та записувати у словах суфікси ськ зьк цьк. З мяким знаком зьк цьк ськ написать не забувай.
81636. Бабусенько ріднесенька 190.5 KB
  Мета: сприяти розвитку навичок виразного читання,слухання та комунікативних умінь; розвивати мовлення, творчу фантазію, збагачувати словниковий запас, уміння висловлювати думку; підкреслити важливу роль бабусі у житті кожної людини, допомогти відчути цінність зв’язку між поколіннями та дитиною...
81637. У гостях у дієслів майбутнього часу. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами 49.5 KB
  Мета: закріпити знання учнів про часові форми дієслів; навчитись утворювати просту і складену форми дієслів майбутнього часу; змінювати дієслова майбутнього часу за особами та числами; вчити працювати творчо; висловлювати свої думки; виховувати любов до рідної матусеньки.
81638. Іменник (узагальнюючий урок) 40 KB
  Мета: узагальнити знання учнів про граматичні ознаки іменника, розвивати вміння робити висновки та узагальнювати вміння аналізувати, розвивати творчі вміння аналізувати, розвивати творчі здібності, усне і писемне мовлення, виховувати старанність, любов до мови.
81639. Україна на планеті Земля 69.5 KB
  Мета: дати учням загальне уявлення про розташування України на карті; формувати пізнавальні комунікативні компетентності творче мислення; розвивати спостережливість уміння порівнювати класифікувати самостійно робити висновки; виховувати любов до своєї Батьківщини ощадливе ставлення до природи.
81640. Дівчатка й хлопчики 32.5 KB
  Хлопчики підходять до дівчаток і роблять їм комплімент потім навпаки. Діти називають риси характеру дівчаток і хлопчиків. Вчитель підводить їх до висновку що у дівчаток і хлопчиків є спільні риси характеру. Сьогодні поговоримо про дівчаток і хлопчиків жінок і чоловіків і про те чим...
81641. Стосунки зі старшими й молодшими. Образливі слова. Дружба 30.5 KB
  Мета. Довести до дітей значення стосунків і звичок для здоров’я людини. Виховувати шанобливе ставлення до людей різного віку. Обладнання. Зошит, підручник, ілюстрації до казок, кола з паперу червоного, зеленого й жовтого кольорів.
81642. Лики красоты 70.5 KB
  Красота и здоровья учащиеся владеют достаточно теоретическими знаниями о взаимосвязи гигиены спорта красоты и здоровья но в жизни часто не умеют отличить красивое от модного высокое прекрасное от попсы. Учитель Согласно данным опроса старшеклассниц 69 девушек формируют свой идеал красоты...
81643. О. Буцень «Чи є зима?» Розробка уроку українського читання у 2 класі 60 KB
  Українське читання Тема: О.Буценя Чи є зима удосконалювати навички правильного и виразного читання та навички літературного аналізу; формувати вміння працювати над текстом; орієнтуватися в структурі; розвивати самостійність критичність мислення пізнавальні інтереси. формувати соціальну компетентність: учити дітей працювати в парах у групах дискутувати вести діалог; виховувати спостережливість бережливе ставлення до природи культуру мовлення Обладнання: складова таблиця маски картки для читання малюнки черепахи сороки і ворони;...