6169

Бази даних XML

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Бази даних XML Завдання Вивчити відповідні розділи документації СУБД. Навести власні приклади використання конструкцій мови доступу до СУБД. Підготувати звіт у вигляді файлу з прикладами та його друкованого варіанту. Створення ...

Украинкский

2012-12-30

130 KB

6 чел.

Бази даних XML

Завдання

1. Вивчити відповідні розділи документації СУБД.

2. Навести власні приклади використання конструкцій мови доступу до СУБД.

3. Підготувати звіт у вигляді файлу з прикладами та його друкованого варіанту.

1. Створення   контейнера.   Основні   властивості   контейнера.   Типи   контейнерів. Вилучення та перейменування контейнерів. 

2. Додавання, вилучення, заміна документу.

3. Використання XQuery.

3.1.    Пошук елементів XML-документу засобами XPath.

3.2.    Числові та логічні предикати.

3.3.    Врахування контексту пошуку елементів.

3.4.    Використання FLWOR.

3.5.    Вставка елементів у документ.

3.6.    Вилучення елементів з документу.

3.7.    Модифікація елементів у документі.

3.8.    Перейменування елементів у документі.

4. Індекси в XML-документах. Створення, вилучення,модифікація індексів. 

5. Програмний інтерфейс до XML-бази даних: написати програму мовою Python для   створення   контейнера,   внесення   набору   документів,   здійснення пошуку та виведення результатів.

1. Створення   контейнера.   Основні   властивості   контейнера.   Типи   контейнерів. Вилучення та перейменування контейнерів.

2. Додавання, вилучення, заміна документу.

3. Використання XQuery. 

3.1 Пошук елементів XML-документу засобами Xpath

3.2.    Числові та логічні предикати.

  1.  Врахування контексту пошуку елементів.

ПРОДОЛЖИТЬ

3.4.    Використання FLWOR.

3.6 Вилучення елементів з документу.

3.7.    Перейменування елементів у документі.

4. Індекси в XML-документах. Створення, вилучення модифікація індексів

5. Програмний інтерфейс до XML-бази даних (на мові Python)

Файл student.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<students>

<student>

  <name>

     <fname>Vasja</fname>

     <lname>Pupkin</lname>

  </name>

  <group>KV91</group>

</student>

     <student>

  <name>

     <fname>Ipolit</fname>

     <lname>Sydorov</lname>

  </name>

  <group>KV92</group>

</student>

</students>

Текст програми:

from dbxml import *

from bsddb3 import *

def MyParse():

   mgr = XmlManager()

   mycont = mgr.createContainer("students.dbxml")

   

   docName = "MyLab"

   upcontext = mgr.createUpdateContext()

   xmlinput = mgr.createLocalFileInputStream("student.xml")

   mycont.putDocument(docName,xmlinput,upcontext)

   

   myquery = r"collection('students.dbxml')/students/student/name[fname='Ipolit']/string()"

   qcontext = mgr.createQueryContext()

   qcontext.setDefaultCollection("students.dbxml")

   upcontext = mgr.createUpdateContext()

   queryexp = mgr.prepare(myquery , qcontext)

   results = mgr.query(myquery , qcontext)

   

   for value in results:

      print value.asString()

Результати:

     MyParse()

     Ipolit

     Sydorov


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67175. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 115.5 KB
  В условиях сословноиерархической структуры общества пронизанной сверху донизу сословной замкнутостью и отношениями вассального служения сюзерену; в процессе бесконечных войн которые несли голод разрушение смерть и ощущение трагизма человеческой жизни...
67176. Организация разработки требований к сложным программным средствам 139 KB
  Проекты программных средств различаются по уровню сложности масштабу и необходимому качеству. Чаще всего проблемами с которыми встретились не достигшие своих целей проекты программных продуктов являются: недостаток информации от пользователя...
67177. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ГОСУДАРСТВО 138.5 KB
  Любое государство функционирует в определенной социальной среде зависит от экономики и культуры общества его структуры психологии и ценностных предпочтений граждан в свою очередь оказывая на них мощное воздействие.
67178. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ. ИНГАЛЯЦИОННЫЙ НАРКОЗ 278 KB
  Универсальной и общепризнанной теории действия анестетиков нет. Ранние теории наркоза в настоящее время представляются полностью несостоятельными: Коагуляционная теория Кьюн 1864 коагуляция белка под влиянием эфира и хлороформа обнаружилось что коагуляция происходит только при концентрациях значительно превышающих терапевтические.
67179. Проблеми державного відтворення української культури у 1917-1920 рр. та особливості національно-культурного розвитку українських земель у 1920-1930-х рр. XX століття 133 KB
  Відкриття Української Академії наук УАН. відбулося територіальне роз'єднання українських земель завершилося формування української нації ускладнилася соціальна структура та політизувалося суспільне життя. Ця орієнтація зумовила вивчення проблем етнографії фольклору мови а також стимулювала бажання...
67180. Повернення об’єктів функціями. Потенційні проблеми 74.5 KB
  Якщо об'єкти можна передавати функціям, то з таким самим успіхом функції можуть повертати об'єкти. Щоби функція могла повернути об'єкт, по-перше, необхідно оголосити об'єкт, який повертається нею, типом відповідного класу. По-друге, потрібно забезпечити повернення...
67181. Асиметричні криптоперетворення та їх застосування для забезпечення конфіденційності 240.65 KB
  Найбільшою особливістю асиметричних перетворень є використання асиметричної пари ключів, які містить відкритий ключ, що відомий всім, та особистого ключа, що пов’язаний з відкритим ключем за допомогою певного математичного перетворення.
67182. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 305.5 KB
  Аристотель выделял два рода правления, один из которых направлен к выгоде правителя, другой — подданных, общества. В них по-разному проявлялась роль права как посредника между человеком и государством. Ясно, что в обществах, где в выгоде находились правители, право в большей мере использовалось в качестве
67183. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЦНС 137 KB
  Командные двигательные центры расположены в стволе мозга и моторных областях коры которые связаны с локальными моторными аппаратами нисходящими путями. Так например нейроны моторной коры вызывающие сгибание руки контактируют посредством своих аксонов с управляющими именно...