6169

Бази даних XML

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Бази даних XML Завдання Вивчити відповідні розділи документації СУБД. Навести власні приклади використання конструкцій мови доступу до СУБД. Підготувати звіт у вигляді файлу з прикладами та його друкованого варіанту. Створення ...

Украинкский

2012-12-30

130 KB

6 чел.

Бази даних XML

Завдання

1. Вивчити відповідні розділи документації СУБД.

2. Навести власні приклади використання конструкцій мови доступу до СУБД.

3. Підготувати звіт у вигляді файлу з прикладами та його друкованого варіанту.

1. Створення   контейнера.   Основні   властивості   контейнера.   Типи   контейнерів. Вилучення та перейменування контейнерів. 

2. Додавання, вилучення, заміна документу.

3. Використання XQuery.

3.1.    Пошук елементів XML-документу засобами XPath.

3.2.    Числові та логічні предикати.

3.3.    Врахування контексту пошуку елементів.

3.4.    Використання FLWOR.

3.5.    Вставка елементів у документ.

3.6.    Вилучення елементів з документу.

3.7.    Модифікація елементів у документі.

3.8.    Перейменування елементів у документі.

4. Індекси в XML-документах. Створення, вилучення,модифікація індексів. 

5. Програмний інтерфейс до XML-бази даних: написати програму мовою Python для   створення   контейнера,   внесення   набору   документів,   здійснення пошуку та виведення результатів.

1. Створення   контейнера.   Основні   властивості   контейнера.   Типи   контейнерів. Вилучення та перейменування контейнерів.

2. Додавання, вилучення, заміна документу.

3. Використання XQuery. 

3.1 Пошук елементів XML-документу засобами Xpath

3.2.    Числові та логічні предикати.

  1.  Врахування контексту пошуку елементів.

ПРОДОЛЖИТЬ

3.4.    Використання FLWOR.

3.6 Вилучення елементів з документу.

3.7.    Перейменування елементів у документі.

4. Індекси в XML-документах. Створення, вилучення модифікація індексів

5. Програмний інтерфейс до XML-бази даних (на мові Python)

Файл student.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<students>

<student>

  <name>

     <fname>Vasja</fname>

     <lname>Pupkin</lname>

  </name>

  <group>KV91</group>

</student>

     <student>

  <name>

     <fname>Ipolit</fname>

     <lname>Sydorov</lname>

  </name>

  <group>KV92</group>

</student>

</students>

Текст програми:

from dbxml import *

from bsddb3 import *

def MyParse():

   mgr = XmlManager()

   mycont = mgr.createContainer("students.dbxml")

   

   docName = "MyLab"

   upcontext = mgr.createUpdateContext()

   xmlinput = mgr.createLocalFileInputStream("student.xml")

   mycont.putDocument(docName,xmlinput,upcontext)

   

   myquery = r"collection('students.dbxml')/students/student/name[fname='Ipolit']/string()"

   qcontext = mgr.createQueryContext()

   qcontext.setDefaultCollection("students.dbxml")

   upcontext = mgr.createUpdateContext()

   queryexp = mgr.prepare(myquery , qcontext)

   results = mgr.query(myquery , qcontext)

   

   for value in results:

      print value.asString()

Результати:

     MyParse()

     Ipolit

     Sydorov


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80484. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ДЕРЖАВА І ПРАВО УСРР В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ І ВОЄННОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ 122.5 KB
  Радянське державне будівництво в Україні в умовах громадянської війни та воєнної інтервенції весна 1918 кінець 1920 рр. в Україні розгорталися в загальному контексті громадянської війни на території Росії. Під час збройної боротьби на політичну арену вийшли різноманітні отамани діяльність яких стала однією з характерних рис громадянської війни в Україні. Більшовики спираючись на допомогу радянської Росії докладали чимало зусиль щоб відновити в Україні радянську владу.
80485. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД З ПОЧАТКУ XX ст. до 1917 року 27.16 KB
  Кожний стан поділявся на групи становища які мали особливі тільки їм надані законом права та обов\'язки. У Луганську та Катеринославі Ради розпустили міські думи і провели роботу по підготовці виборів нового складу цих органів на засадах загального та рівного виборчого права. Вона містила норми про права підданих яких не було в попередніх редакціях Основних законів. Джерела права.
80486. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ (листопад 1917 — квітень 1918 рр.) 49.43 KB
  Центральна Рада вважала що в такій ситуації можливий єдиний вихід щоб вона стала дійсною фактичною крайовою владою це утворення Української Народної Республіки. Особливе місце в структурі вищих органів УНР займала Центральна Рада. У III Універсалі міститься конструкція згідно з якою Центральна Рада поставлена українським народом разом з братніми народами України. берегти права здобуті боротьбою а в IV Універсалі сказано: Ми Українська Центральна Рада представниця робочого народу селян робітників і солдатів .
80487. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ (друга половина XIX – поч. ХХ ст.) 43.41 KB
  Сільські і волосні органи самоуправління були підпорядковані не тільки системі державних органів управління селянами мировим посередникам повітовим мировим з\'їздам і губернським по селянських справах присутствіям але й поміщикам. Сфера діяльності нових органів всестанового самоврядування була обмежена господарськокультурними справами: освітою охороною здоров\'я торгівлею будівництвом та ін. Маніфест декларував створення Державної думи як законодавчого органу на основі загального виборчого права а також введення громадянських свобод. У...
80488. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО — ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (перша пол. XIII — друга пол. XIV ст.) 40.5 KB
  Державний лад та правова система Галицько – Волинського князівства. У Новгороді та Пскові утворилися феодальні республіки у ВолодимироСуздальській землі утвердилась одноосібна влада князя в ГалицькоВолинській землі великий вплив на владні відносини мала боярська аристократія. Вершини могутності ГалицькоВолинське князівство досягло під час князювання Романа Мстиславича...
80489. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ (листопад 1917 — квітень 1921 рр.) 53.6 KB
  Слід звернути увагу й на заяву Ради міністрів Української держави від 10 травня: Гетьман не думає стати самодержцем. 15 жовтня було оприлюднено листа Скоропадського голові Ради Міністрів в якому він вказуючи на завершення першого періоду будування Української держави наголошував на тому що настав вже час приступити до вироблення закону який має завершити нашу планомірну працю по будуванню державності а саме до вироблення закону про вибори до Державного Сейму . На відміну від системи центральних органів Української держави формування...
80490. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 — початок 1929 рр.) 59.71 KB
  Формально правову основу організації та діяльності державного механізму республіки на початку 20х років визначала Конституція УСРР 1919 р. розпочалася робота з підготовки реформи адміністративнотериторіального устрою УСРР де все ще зберігалися волості повіти і губернії. закладалися правові основи адміністративнотериторіальної реформи УСРР.
80491. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ТОТАЛІТАРНО-РЕПРЕСИВНОГО РЕЖИМУ (1929-1941 рр.) 208 KB
  Правовий статус України її місце у складі союзної держави Союзу РСР були законодавчо закріплені як в Конституції СРСР 1924 р. Слід мати на увазі що Всеукраїнський з\'їзд керувався директивами Комуністичної партії та постановами Всесоюзних зїздів Рад і ЦВК СРСР. вона мала право: видавати декрети постанови і розпорядження ті з них які визначали загальні норми економічного та політичного життя або вносили докорінні зміни в практику діяльності установ республіки підлягали затвердженню сесією ВУЦВК; припиняти дію і відміняти постанови...
80492. ДЕРЖАВА ТА ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ ( VI – початок XIII ст. ) 202 KB
  ВСТУП ДО КУРСУ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИ. План: Вступ до курсу історія держави та права України. ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ Що ж являє собою історія держави і права України Це наукова дисципліна яка вивчає: еволюцію української державної традиції в цілому; розвиток механізмів державної влади в Україні; зародження та функціонування правової системи в цілому і окремих галузей права України. Історія держави і права України вивчає факти і виявляє закономірності історичного розвитку її перш за все цікавлять юридичні...