617

Вычисление сумм и произведений методом накопления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вычислить значение функции, содержащее алгебраическое произведение методом накопления в системе Turbo Pascal. В рамках данной работы были выработаны практические навыки по вычислению произведения методом накопления в системе Turbo Pascal.

Русский

2013-01-06

50 KB

35 чел.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий

Кафедра социальной и педагогической информатики

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Программирование на языке высокого уровня.

ТЕМА: Вычисление сумм и произведений методом накопления.

Выполнила студентка 1 курса

ПОИ – Д – Б – 1 Бизюкина Анастасия

Проверил Денисов А. А.

Москва 2012

Цель работы: научиться вычислять суммы и произведения методом накопления в системе Turbo Pascal.

Ход работы:

  1.  Формальная постановка задачи:

Вычислить значение функции, содержащее алгебраическое произведение. Задано значение параметра x и количество множителей n.

  1.  Словесное описание алгоритма:
  2.  вводим исходные данные;
  3.  накопителю для произведения присваиваем 1;
  4.  в цикле вычисляем очередной множитель и домножаем его на накопитель.
  5.  выводим ответ на экран.
  6.  Таблица данных:

Исходные данные

Имя

Тип

Структура

Смысловое значение

Диапазон значения

Точность

Число позиций

n

Integer

Простая переменная

Количество слагаемых

minInteger<n<maxInteger

x

Real

Простая переменная

Заданные значения параметра

minReal<x<maxReal

2 знака после запятой

E10:2

Выходные данные - результат

P

Real

Простая переменная.

Искомое произведение

minReal<P<maxReal

2 знака после запятой

E10: 2

Промежуточные данные

i

Integer

Простая переменная

Индекс текущих множителей

1<i<n

  1.  Блок – схема алгоритма:

  1.  Текст программы:

Program proizvedenie;

var x, P: real;

     i, n: integer;

begin

readln( x,n);

P:=1;

fot i:=1 to n do

begin

P:=P*((i*ln(x)+3/7)/exp((i–1)*x/i));

end;

writeln( P);

readln;

end.

  1.  Пример работы программы:

Вывод: В рамках данной работы были выработаны практические навыки по вычислению произведения методом накопления в системе Turbo Pascal.

                    x, n

7                       P

STOP

6          i<n

5                     i:=i+1

4 P:=P*((i*ln(x)+3/7)/exp((i–1)*x/i))

3                                      i:=1

P:=1

нет

да

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19796. Моделі OSI. Рівень моделі OSI, їх призначення 19.93 KB
  Модель OSI англ. Open Systems Interconnection Reference Model модель взаємодії відкритих систем абстрактна модель для мережних комунікацій і розробки мережевих протоколів. Представляє рівневий підхід до мережі. Кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. Завдяки такій структ
19797. Апаратні та програмні компоненти ЛОМ 15.56 KB
  Весь комплекс програмноапаратних засобів мережі може бути описаний багатошаровою моделлю що складається з шарів:комп'ютери чи комп'ютерні платформи;комунікаційне обладнання;операційні системи;мережеві додатки.Комп'ютериВ основі будьякої мережі лежить апаратний шар
19798. Архітектура, основні поняття і визначення глобальних мереж 19.54 KB
  Комунікаційна мережа система що складається з об'єктів що здійснюють функції генерації перетворення зберігання і споживання продукту званих пунктами вузлами мережі і ліній передачі зв'язків комунікацій з'єднань що здійснюють передачу продукту між пунктами.Відм...
19799. Базові технології локальних мереж 30.5 KB
  Базові технології локальних мереж В локальних мережах як правило використовується середовище передачі даних моноканал що розділяється і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфік
19800. Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet IP –адреси; доменна система DNS 26.5 KB
  1.Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet: IP –адреси; доменна система DNS Засоби доступу до Інтернету є: Підключення по комутованій телефонній лінії за допомогою модемуПідключення до домашньої мережі підключення будинкамиПідключення із застосуванням супутни...
19801. Мережеві протоколи. Типи протоколів 34.5 KB
  Мережеві протоколи.Типи протоколів. Мереже́вий протоко́л в комп'ютерних мережах заснований на стандартах набір правил що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм мережевих вузлів чи сис...
19802. Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ 36 KB
  Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ. Лока́льна комп'ю́терна мере́жа англ. Local Area NetworkLAN являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів іноді досить великого на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею WAN локальна мережа зазвич
19803. Поняття браузера. Пошукові системи в Internet 27 KB
  2.Поняття браузера. Пошукові системи в Internet. Браузер це програма для навігації та перегляду вебресурсів вебсторінок яка дозволяє запитувати і переглядати файли в локальній мережі та мережі Інтернет. Зазвичай браузери наділені здібностями перегляду елек
19804. Структура та основні принципи роботи мережі Internet 15.57 KB
  Принципи побудови мережі Інтернет це безліч комп'ютерів хостів і різних мереж об'єднаних мережею на базі протоколів зв'язку TCP / IP. Комп'ютери підключені до мережі Інтернет можуть мати будьякі апаратні і програмні платформи але при цьому вони повинні підтримувати ст