617

Вычисление сумм и произведений методом накопления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вычислить значение функции, содержащее алгебраическое произведение методом накопления в системе Turbo Pascal. В рамках данной работы были выработаны практические навыки по вычислению произведения методом накопления в системе Turbo Pascal.

Русский

2013-01-06

50 KB

35 чел.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий

Кафедра социальной и педагогической информатики

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Программирование на языке высокого уровня.

ТЕМА: Вычисление сумм и произведений методом накопления.

Выполнила студентка 1 курса

ПОИ – Д – Б – 1 Бизюкина Анастасия

Проверил Денисов А. А.

Москва 2012

Цель работы: научиться вычислять суммы и произведения методом накопления в системе Turbo Pascal.

Ход работы:

  1.  Формальная постановка задачи:

Вычислить значение функции, содержащее алгебраическое произведение. Задано значение параметра x и количество множителей n.

  1.  Словесное описание алгоритма:
  2.  вводим исходные данные;
  3.  накопителю для произведения присваиваем 1;
  4.  в цикле вычисляем очередной множитель и домножаем его на накопитель.
  5.  выводим ответ на экран.
  6.  Таблица данных:

Исходные данные

Имя

Тип

Структура

Смысловое значение

Диапазон значения

Точность

Число позиций

n

Integer

Простая переменная

Количество слагаемых

minInteger<n<maxInteger

x

Real

Простая переменная

Заданные значения параметра

minReal<x<maxReal

2 знака после запятой

E10:2

Выходные данные - результат

P

Real

Простая переменная.

Искомое произведение

minReal<P<maxReal

2 знака после запятой

E10: 2

Промежуточные данные

i

Integer

Простая переменная

Индекс текущих множителей

1<i<n

  1.  Блок – схема алгоритма:

  1.  Текст программы:

Program proizvedenie;

var x, P: real;

     i, n: integer;

begin

readln( x,n);

P:=1;

fot i:=1 to n do

begin

P:=P*((i*ln(x)+3/7)/exp((i–1)*x/i));

end;

writeln( P);

readln;

end.

  1.  Пример работы программы:

Вывод: В рамках данной работы были выработаны практические навыки по вычислению произведения методом накопления в системе Turbo Pascal.

                    x, n

7                       P

STOP

6          i<n

5                     i:=i+1

4 P:=P*((i*ln(x)+3/7)/exp((i–1)*x/i))

3                                      i:=1

P:=1

нет

да

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72949. Реструктуризація підприємств 6.12 MB
  Мета: сформувати у студентів знання щодо основ проведення реорганізації підприємства спрямованої на розукрупнення змісту реорганізаційної угоди. Реорганізація підприємств спрямована на їх розукрупнення поділ виділення До розукрупнення підприємства поділ виокремлення вдаються...
72950. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями 291 KB
  Розглянути особливості визначення вартості капіталу сформованого за рахунок різних джерел визначити суть фінансового лівериджу та принципи формування ефекту фінансового важеля розкрити основи оптимізації структури капіталу і фактори що на неї впливають розглянути особливості...
72951. Управління фінансовими ризиками 203.5 KB
  Економічна сутність фінансових ризиків. Основні види фінансових ризиків. Фактори які впливають на рівень фінансових ризиків. Фінансовий ризик є об’єктивним явищем у функціонуванні будь–якого підприємства; він супроводжує практично всі види фінансових операцій і всі напрями його фінансової діяльності.
72952. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності 162 KB
  Віднесення банку до категорії проблемних Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв: 1 банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків: щоденного розміру...
72953. Внітрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 356 KB
  Фінансове планування передбачає визначення: величини необхідних і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення операційної інвестиційної та інших видів діяльності; оптимальної структури капіталу за джерелами формування...
72954. Банкрутство і фінансова санація підприємств 389 KB
  До внутрішніх факторів банкрутства відносять: дефіцит власного оборотного капіталу; низький рівень техніки технології та організації виробництва; зниження ефективності використання виробничих ресурсів виробництва; створення наднормативних залишків; незадовільна платіжна дисципліна; недостатні обсяги...
72955. Визначення вартості грошей у часі та її використання 307.58 KB
  Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми: 1 управління формуванням прибутку; 2 управління розподілом прибутку. Виконання фінансовим менеджером підприємства основних завдань управління формуванням прибутку підприємства спрямоване на врахування таких особливостей...
72956. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 134.5 KB
  З позицій бізнесу підприємництва поняття менеджменту розглядається щонайменше з трьох позицій: як система економічного управління фінансовий менеджмент –- процес управління формуванням розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів...
72957. Система забезпечення фінансового менеджменту 411 KB
  Для вирішення конкретних задач фінансового менеджменту застосовується ряд спеціальних систем і методів фінансового аналізу який представляє собою процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення...