61717

Наши ближайшие соседи

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Слайд 2 Государственные границы Это линии раздела между территориями государств. Слайд 3 Норд вег значит путь на север. Слайд 6 Берега Финляндии омывают Ботнический и Финский заливы Балтийского моря.

Русский

2014-06-01

17.69 KB

22 чел.

Конспект урока по окружающему миру

Тема: « Наши ближайшие соседи».

Цель: ознакомить с государствами - ближайшими соседями России; научить рассуждать, защищать свою точку зрения.

Задачи:1) познакомить учащихся со странами граничущими с Россией

2)

3)

Оборудование: мультимедийное оборудование , карточки с заданиями, учебник Окружающий мир 3 класс.

Ход урока:

I.Орг.момент: Здравствуйте ребята! меня зовут  Алданыш Куанышбаевна, сегодня урок окружающего мира  проведу у вас я.

II. Сообщение темы и цели урока: Тема сегодняшнего урока  «Наши ближайшие соседи».

Слайд2 Государственные границы-

Это линии раздела между территориями государств.

Россия имеет сухопутные границы со странами: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Северная Корея.

Морскими соседями России являются Япония и США.

На северо-западе Россия граничит с Норвегией и Финляндией. С кем же граничит Россия на юго-западе?(Эстония, Латвия, Литва).

Слайд3 «Норд вег» значит «путь на север».

Фьерды- узкие морские заливы с крутыми скалистыми берегами (возникли благодаря ледникам).

Столица- город Осло.

Денежная единица- норвежская крона.

  1.  Слайд6 Берега Финляндии омывают Ботнический и Финский заливы Балтийского моря.
  2.  Ее называют: «страна тысячи озер» или «страна болот».
  3.  Столица –Хельсинки .
  4.  Глава государства- президент.
  5.  В Лапландии (северная часть страны) живет народ  саами, разводят оленей.
  6.  В Лапландии живет Дед Мороз.

Денежная единица- финляндская марка

Слайд14 большую протяженность границы России, имеет с Казахстаном.

Слайд 16 Великая китайская стена -- древнее оборонительное сооружение -- является символом Китая. Она строилась на протяжении многих веков, начиная с 5 века до н. э. вплоть до 17 века, и тянется от побережья Желтого моря до пустынь Северо-Западного Китая.

Протяженность стены называют от 4,5 до 6 тысяч км, толщина несколько метров (в среднем 5 метров), высота 6-10 метров.

Слайд19 Подаренная народом Франции в дар американскому народу в знак дружбы, укрепившейся в годы американской революции в 1884 г. статуя считается символом США, олицетворяющим свободу и широкие возможности этой страны.

III Физ.минутка: - А теперь все тихо встали…
- А сейчас мы в лес пойдём… 
- А теперь все тихо встали,
Дружно руки вверх подняли,
В стороны, вперёд, назад,
Повернулись вправо, влево
Тихо сели, вновь за дело.

IV Закрепление: «Отгадай слово»(карточка)

IVИтог урока: Что нового узнали? Что было непонятно?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69172. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 36.5 KB
  Інформаційна технологія ІТ це сукупність методів і процедур які реалізують функції збирання передавання оброблення зберігання та доведення до користувачів інформації в організаційноуправлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів.
69173. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 119 KB
  Ефективність будь-якої інформаційної системи обробки даних багато в чому залежить від способу організації її інформаційної бази ІБ. Склад і зміст ІБ визначаються з одного боку вимогами теми і самою суттю управління а з іншого вимогами автоматизованої обробки даних на ЕОМ.
69174. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами 157.5 KB
  Методологічні оснобливості фінансової діяльності та їх вплив на організацію системи автоматизованого оброблення інформації. Це в свою чергу впливає на структуру і вимоги до інформаційної системи яка повинна бути досить розгалуженою та розподіленою.
69175. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ 179.5 KB
  У системі Міністерства фінансів України найвищою формою організації обробки інформації повязаної із формуванням та виконанням Державного бюджету з допомогою обчислювальної техніки 3 4го поколінь стала автоматизована система фінансових розрахунків АСФР.
69176. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 287 KB
  Державна податкова адміністрація ДПА посідає особливе місце в народногосподарському комплексі України оскільки від ефективності її роботи значною мірою залежить наповнення бюджету країни. Структурно ДПА є складним розподіленим багатопрофільним комплексом який...
69177. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ - АІС «ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА» 109 KB
  Система Держказначейства України До функцій Головного управління Державного бюджету можна віднести наступні: організація здійснення та контроль за виконанням Державного бюджету України управління прибутками та видатками цього бюджету на рахунках казначейства...
69178. АВТОМАТИЗІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СТРАХОВІЙ СФЕРІ 82 KB
  Страхування сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду призначеного для відшкодування можливих втрат нанесених субєктам господарювання або збитків...
69179. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ 1.58 MB
  Організація фінансово-економічного аналізу його інформаційна база. Суть зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансовоекономічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві яка передбачає певну етапність...
69180. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ 130 KB
  Вона обслуговується програмнотехнічним комплексом АРМ1 що виконує такі основні функції: 1 пересилання міжрегіональних електронних документів засобами електронної пошти Національного банку України; 2 перевірку правильності формування електронних документів...