61717

Наши ближайшие соседи

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Слайд 2 Государственные границы Это линии раздела между территориями государств. Слайд 3 Норд вег значит путь на север. Слайд 6 Берега Финляндии омывают Ботнический и Финский заливы Балтийского моря.

Русский

2014-06-01

17.69 KB

22 чел.

Конспект урока по окружающему миру

Тема: « Наши ближайшие соседи».

Цель: ознакомить с государствами - ближайшими соседями России; научить рассуждать, защищать свою точку зрения.

Задачи:1) познакомить учащихся со странами граничущими с Россией

2)

3)

Оборудование: мультимедийное оборудование , карточки с заданиями, учебник Окружающий мир 3 класс.

Ход урока:

I.Орг.момент: Здравствуйте ребята! меня зовут  Алданыш Куанышбаевна, сегодня урок окружающего мира  проведу у вас я.

II. Сообщение темы и цели урока: Тема сегодняшнего урока  «Наши ближайшие соседи».

Слайд2 Государственные границы-

Это линии раздела между территориями государств.

Россия имеет сухопутные границы со странами: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Северная Корея.

Морскими соседями России являются Япония и США.

На северо-западе Россия граничит с Норвегией и Финляндией. С кем же граничит Россия на юго-западе?(Эстония, Латвия, Литва).

Слайд3 «Норд вег» значит «путь на север».

Фьерды- узкие морские заливы с крутыми скалистыми берегами (возникли благодаря ледникам).

Столица- город Осло.

Денежная единица- норвежская крона.

  1.  Слайд6 Берега Финляндии омывают Ботнический и Финский заливы Балтийского моря.
  2.  Ее называют: «страна тысячи озер» или «страна болот».
  3.  Столица –Хельсинки .
  4.  Глава государства- президент.
  5.  В Лапландии (северная часть страны) живет народ  саами, разводят оленей.
  6.  В Лапландии живет Дед Мороз.

Денежная единица- финляндская марка

Слайд14 большую протяженность границы России, имеет с Казахстаном.

Слайд 16 Великая китайская стена -- древнее оборонительное сооружение -- является символом Китая. Она строилась на протяжении многих веков, начиная с 5 века до н. э. вплоть до 17 века, и тянется от побережья Желтого моря до пустынь Северо-Западного Китая.

Протяженность стены называют от 4,5 до 6 тысяч км, толщина несколько метров (в среднем 5 метров), высота 6-10 метров.

Слайд19 Подаренная народом Франции в дар американскому народу в знак дружбы, укрепившейся в годы американской революции в 1884 г. статуя считается символом США, олицетворяющим свободу и широкие возможности этой страны.

III Физ.минутка: - А теперь все тихо встали…
- А сейчас мы в лес пойдём… 
- А теперь все тихо встали,
Дружно руки вверх подняли,
В стороны, вперёд, назад,
Повернулись вправо, влево
Тихо сели, вновь за дело.

IV Закрепление: «Отгадай слово»(карточка)

IVИтог урока: Что нового узнали? Что было непонятно?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25287. Віра і релігійна віра. Психологічні аспекти осягнення феномену віри 28.5 KB
  Віра і релігійна віра. Психологічні аспекти осягнення феномену віри Поняття віра€ є полісемантичним багатозначним. Віра – це особливого роду суб’єктивний акт те як ми віримо. У змістовному відношенні виділяють: 1 етичну віру віра довір’я; напр.
25288. Вчення про Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм 28.5 KB
  Вчення про Бога: теїзм деїзм пантеїзм Теїзм від грецького theos бог – релігійнофілософське вчення яке визнає існування Бога як надприродної істоти що наділена розумом і волею і таємничим чином впливає на всі матеріальні та духовні процеси. На відміну від деїзму теїзм стверджує безпосередню участь Бога в усіх світових подіях а на відміну від пантеїзму відстоює існування Бога поза світом і над ним. deus – бог – вчення яке визнає існування Бога в якості першопричини світ який потім розвивається за своїми власними законами. деїзм...
25289. Аналіз доказів буття Бога 32.5 KB
  Аналіз доказів буття Бога Особливості доказів буття Бога: 1 на думку богословів кожен доказ без інших не може бути взятий; 2 вони є непрямими; 3 всі докази не стверджуються з логічною необхідністю вони лише вірогідні. Якщо Бог сукупність всіх досконалостей то суди входить досконалість як Буття а отже Бог існує. Все що ми мислимо – то є буття. Кант: з поняття Бога не можна вивести буття Бога бо вони протилежні одне одному.
25290. Зв’язок української філософії з політикою українізації. „Поворот” на філософському фронті України та його наслідки 26.5 KB
  Поворот€ на філософському фронті України та його наслідки. У ній активну участь взяли письменники та літературні діячі України. Зеров відзначає той факт що відбувається відродження шляхом повернення України до Заходу тобто через відновлення віковічних зв'язків з Західною Європою. У столиці тогочасної України у Харкові відбувається організаційне оформлення ідей та позицій.
25291. П.Копнін – засновник київської світоглядно-гносеологічної школи 29.5 KB
  Копнін – засновник київської світоглядногносеологічної школи Павло Копнін 19221971. Основні праці Копніна: Боротьба матеріалізму та ідеалізму€ канд. Копніна був найпліднішим у його творчості. Починаючи з Копніна в Україні виникає нове культурне явище.
25292. Основні напрямки філософських пошуків В.Шинкарука 33 KB
  Радіщева€ дисертація Людина та світ людини€ Соціальноісторичні та світоглядові аспекти філософських категорій€. В своїй дисертації Шинкарук висловлює такі думки: людина є внутрішня€ та зовнішня€ де перше визначає друге; зовнішня натура як ієрогліф€ внутрішньої; вирішальна значущість внутрішнього світу людини який уможливлює поставлення себе над усіма випадками€; принцип самопізнання як наріжний для людини; обмеженість опосередкованості розуму та переваги безпосереднього спілкування€ з духовним світом. Відповідно...
25293. Проблема людини і світу у працях українських шестидесятників 32 KB
  Проблема людини і світу у працях українських шестидесятників Парадигмальні зрушення котрі було започатковано в українській філософії 60х років мали значущість не лише науковофілософську а й загальнокультурну й навіть політичну. Цінності культури розглядаються як квінтесенція духовного досвіду людини та як найважливіший регулятив її світовідношення. У центр своїх наукових пошуків Іванов поставив проблему людини. При розгляді цієї проблеми виходив з діяльних аспектів людського буття єдності онтологічних світоглядних та гносеологічних...
25294. Проблема методології та логіки наукового пізнання в Україні 60-80-х років 32.5 KB
  Проблема методології та логіки наукового пізнання в Україні 6080х років Головною орієнтацією наукового пізнання в цей період було звернення до матеріалізму в природознавстві.Копнін – засновник світоглядногносеологічної школи – орієнтував свою філософію на розкриття світоглядних методологічних і гносеологічних аспектів розвитку наукового пізнання проблеми діалектичної логіки розвиток діалектики як теорії пізнання діалектичного матеріалізму з’ясування взаємозв’язку філософії з іншими науками обґрунтування творчої активності суб’єкта...
25295. Діалектичний матеріалізм – міф чи реальність 33 KB
  діалектичний матеріалізм – міф чи реальність. Діалектичний матеріалізм позначає філософію в офіційній доктрині комуністичних партій але також у деяких її критиків напр. Анрі Лефевр €œДіалектичний матеріалізм€ 1940. Подальше застосування терміна належить Леніну €œМатеріалізм та емпіріокритицизм€ 1908.