61766

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: развить умение проверять написание непроизносимых согласных. какие согласные называются непроизносимыми какие буквы в сочетаниях стн здн лнц являются орфограммами как проверить непроизносимый согласный...

Русский

2014-06-01

20.25 KB

0 чел.

Урок 71.

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Цель: развить умение проверять написание непроизносимых согласных.

Ход урока

  1.  Орг. Момент
  2.  Чистописание
  3.  Запишите сочетания:

      Стн      здн      лнц

  1.  Прочитайте пословицу, объясните её значение.

Чего сердце не заметит , того и глаз не увидит.

- Спишите , подчеркните орфограммы.

3. Повторение

1. Проверка домашнего задания.

- какие согласные называются непроизносимыми?

-какие буквы в сочетаниях стн, здн, лнц являются орфограммами?

- как проверить непроизносимый согласный?

2. индивидуальная работа.

- вставьте пропущенные буквы, соедините слово с проверочными:

       Грус..ный                          поверхность

       Поз...ний                           хруст

       Хрус..нул                          грусть

       Чес..ный                            опоздать

      Поверхнос..ный                 честь

  1.  Словарно- орфографическая работа
  2.  Игра «чей ряд быстрее».

Каждый ряд по одному выходит вставляет букву и объясняет

В..гон                 в..скресенье                  м..тро

К..лендарь              г..тов   пш..ница

К..ртофель  м..рковь ч..тверг

Кв..ртира ..гурец                            т..традь

М..газин ..бед д..журный

Зд..ние бат..н барь..р

З..навес ваг..н апт..ка

З..втрак озн..б бес..дка

Заг..р ен..т отт...нок

Здр..вствуй (те)       микроф..н л..ечка

Акв..риум ом..ним коп..ечка

- что общего в каждом ряду слов? (1-й- в каждом слове безударная гласная а, 2-й ряд- в каждом слове безударная гласная о, 3-й ряд- в каждом слове безударная гласная е).

5. Работа по теме урока.

1.коллективная работа ( упр. 230).

-давайте найдем слова с непроизносимыми согласными, подчеркнем их карандашом.

- выписать слова с непроизносимыми согласными через запятую

- запомните корень в словах опасный, прелестный. Какую ошибку можно допустить при разборе этих слов по составу?

(Опасный      прелестный)

  1.  Выборочное письмо ( упр. 231)

- из какой сказки эти предложения? (Серая шейка)

-прочитайте текст

- почему не может быть непроизносимыми согласными . Докажите правильность их написания.

6.Закрепление изученного.

  1.  Комментированное письмо ( упр. 232)

Березки бросают тени на голубоватый снег

  1.  Творческая работа.

- Из данных предложений составьте рассказ. Напишите предложения в нужном порядке.

Подберите к выделенным словам проверочные.

Недалеко от ручья паслись телята.

Опасный враг убежал.

Резкий свист напугал волка.

Вдруг из леса выбежал волк.

Теленку угрожала опасность.

Один теленок подошел у ручью.

У пастуха сильно забилось сердце.

Он громко свистнул.

7. Итог урока

- что нового узнали на уроке?

- что вызвало затреднение?

Д.з упр. 233


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69418. Алгоритм і його властивості. Схеми алгоритмів 20.57 KB
  Термін алгоритм виник задовго до появи комп’ютерів і походить від імені давнього філософа й математика з Хорезму що жив у IX ст. Саме він у своїх трактатах описав правила алгоритми додавання віднімання множення та ділення багатозначних чисел якими користуємося сьогодні.
69419. Графічне подання різних видів обчислювальних процесів 21.85 KB
  Схематично лінійний алгоритм зображується так: Початок b c у = а bс y Кінець Початок b c у = а bс y Кінець Введення значень b c Обчислення значень у Друкування значення у Розгалужений алгоритм описує процес обчислення такого виразу: Схематично розгалужений алгоритм...
69420. Шпальта: введення та редагування тексту. Вікно діалогу “Колонки” 147.35 KB
  Word дає змогу створювати документи двома способами: або з допомогою шаблону Обычный (Normal.dot), або з допомогою шаблону, який укаже користувач. На початковій стадії оволодіння технологією роботи з Word користувач, звичайно, створює документи, які задовольняє шаблон...
69421. Вставка в текст спеціальних символів. Створення і вставка автотексту. Вставка в документ Word діаграм 49.84 KB
  Для вставлення тих символів, аналогів яких нема на клавіатурі потрібно вибрати пункт меню Вставка, Символ. У таблиці символів вибираємо потрібний символ і натискаємо Вставить. Над таблицею символів розташована таблиця шрифтів.
69422. Друк документів в Word. Стилі документів 99.29 KB
  Для отримання твердої копії можна скористатись кнопкою піктографічного меню яка забезпечує швидкий спосіб друкування але має суттєвий недолік друкується увесь документ або виконати команду File Файл Print Печать.
69423. Робота з об’єктами в текстовому редакторі Word. Форматування об’єктів 113.32 KB
  У Word передбачені опції для форматування різноманітних елементів документа символів абзаців сторінок і розділів. При форматуванні символа будьякі типи форматування будуть застосовуватися до всіх символів виділеної частини тексту чи до всіх символів що будуть введені після...
69424. Сортування і фільтрація даних в Excel 181.22 KB
  Сортування може відбуватися за двома напрямками: за збільшенням значення ключової ознаки; за зменшенням значення ключової ознаки. Сортування даних по одній графі Наприклад необхідно впорядкувати список студентів за алфавітом.
69425. Послуги комп’ютерних мереж. Світова глобальна комп’ютерна мережа Internet 30.77 KB
  Internet утворює немовби ядро яке забезпечує взаємодію інформаційних мереж що належать різним установам у всьому світі. Таким чином Internet можна розглядати як деякий глобальний інформаційний простір.
69426. Загальна схема ПЗ. Операційні системи 17.36 KB
  Команди всіх операційних систем призначені для створення знищення копіювання переміщення файлів тощо. Операційна система стежить щоб ці помилки не були фатальними ні для файлів користувача ні для комп’ютерної системи вцілому.