61766

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: развить умение проверять написание непроизносимых согласных. какие согласные называются непроизносимыми какие буквы в сочетаниях стн здн лнц являются орфограммами как проверить непроизносимый согласный...

Русский

2014-06-01

20.25 KB

0 чел.

Урок 71.

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Цель: развить умение проверять написание непроизносимых согласных.

Ход урока

  1.  Орг. Момент
  2.  Чистописание
  3.  Запишите сочетания:

      Стн      здн      лнц

  1.  Прочитайте пословицу, объясните её значение.

Чего сердце не заметит , того и глаз не увидит.

- Спишите , подчеркните орфограммы.

3. Повторение

1. Проверка домашнего задания.

- какие согласные называются непроизносимыми?

-какие буквы в сочетаниях стн, здн, лнц являются орфограммами?

- как проверить непроизносимый согласный?

2. индивидуальная работа.

- вставьте пропущенные буквы, соедините слово с проверочными:

       Грус..ный                          поверхность

       Поз...ний                           хруст

       Хрус..нул                          грусть

       Чес..ный                            опоздать

      Поверхнос..ный                 честь

  1.  Словарно- орфографическая работа
  2.  Игра «чей ряд быстрее».

Каждый ряд по одному выходит вставляет букву и объясняет

В..гон                 в..скресенье                  м..тро

К..лендарь              г..тов   пш..ница

К..ртофель  м..рковь ч..тверг

Кв..ртира ..гурец                            т..традь

М..газин ..бед д..журный

Зд..ние бат..н барь..р

З..навес ваг..н апт..ка

З..втрак озн..б бес..дка

Заг..р ен..т отт...нок

Здр..вствуй (те)       микроф..н л..ечка

Акв..риум ом..ним коп..ечка

- что общего в каждом ряду слов? (1-й- в каждом слове безударная гласная а, 2-й ряд- в каждом слове безударная гласная о, 3-й ряд- в каждом слове безударная гласная е).

5. Работа по теме урока.

1.коллективная работа ( упр. 230).

-давайте найдем слова с непроизносимыми согласными, подчеркнем их карандашом.

- выписать слова с непроизносимыми согласными через запятую

- запомните корень в словах опасный, прелестный. Какую ошибку можно допустить при разборе этих слов по составу?

(Опасный      прелестный)

  1.  Выборочное письмо ( упр. 231)

- из какой сказки эти предложения? (Серая шейка)

-прочитайте текст

- почему не может быть непроизносимыми согласными . Докажите правильность их написания.

6.Закрепление изученного.

  1.  Комментированное письмо ( упр. 232)

Березки бросают тени на голубоватый снег

  1.  Творческая работа.

- Из данных предложений составьте рассказ. Напишите предложения в нужном порядке.

Подберите к выделенным словам проверочные.

Недалеко от ручья паслись телята.

Опасный враг убежал.

Резкий свист напугал волка.

Вдруг из леса выбежал волк.

Теленку угрожала опасность.

Один теленок подошел у ручью.

У пастуха сильно забилось сердце.

Он громко свистнул.

7. Итог урока

- что нового узнали на уроке?

- что вызвало затреднение?

Д.з упр. 233


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52487. Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних 43 KB
  Систематизувати й поглибити знання учнів шляхом розв’язування текстових задач, що потребують використання залежностей між величинами; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів; виховувати інтерес до математики, взаємодовіру, посилювати міжпредметну інтеграцію
52488. Функції психодіагностики в навчально-виховному процесі 146.5 KB
  Інформація яка буде одержана за допомогою діагностики дасть змогу сформулювати точні уявлення про позашкільні інтереси учнів їхні плани. Влітку перед початком занять я як майбутній класний керівник 5 класу проводжу попередню діагностику учнів класу: непряму переглядаю особові справи спілкуюся з класоводами цього класу; пряму відвідую сімї моїх майбутніх вихованців. Після чого складається таблиця Початкові відомості про учнів класу. У деяких учнів можуть зміниться навіть взаємини в родині її склад житлові умови та матеріальний...
52489. Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням. (професії «Бармен, офіціант», «Кухар, офіціант») 106.5 KB
  Це може бути відповідь згода заперечення уточнююче запитання прояв солідарності співчуття радості і т.Запитання зустрічне запитання: − Cn you tke nother plce − Just now.Повідомлення запитання: Tht stek is not tsty .Спонукання запитання або повідомлення: We hve no strwberries tody.
52490. Кольори в ритмічній пульсації 57.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про творчість французького композитора Клода Дебюссі на прикладі фортепіанної мініатюри Місячне сяйво з Бергамаської сюїти. Залучити учнів до сприйняття музичного творущо розкриває витончені відтінки багатогранної образної палітри настроїв людини та довкілля яке вона сприймає. Виховувати музичний смак учнів потяг до прекрасного. Групи учнів получили творчі завдання.
52491. Побудова стовпчикових і кругових діаграм 77.5 KB
  Вчити будувати й читати кругові й стовпчасті діаграми. Розвивати логічне мисленя, обчислювальні навички, навички роботи на комп`ютері. Виховувати активність, працелюбність
52492. Связь украинцев с украинской диаспорой за рубежом 132 KB
  Ход урока Учитель: Ldies nd gentlemen I m very gld to see you t our conference devoted to the meeting with the members of Ukrinin Dispor in the other countries. Учитель: Let me introduce you member of Ukrinin Dispor from London Mry Brown. I m techer of Ukrinin History t school. Ukrinin ssocition in London is situted in 154 Hollnd Prk venue.
52493. Використання дидактичного матеріалу на уроках світової літератури в 5 класі 405 KB
  Індійське Казки Існують різні класифікації видів казок. Він поділяв казки на чарівні казки про тварин та побутові. Народні казки казки побутові чарівні про тварин або фантастичні Завдання до теми Назви фантастичних героїв та чарівні предмети що зустрічаються у вірші К. ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ У чудищ Я был в избушке на курьих...
52494. Дидактические игры для уроков с элементами обществознания 206.5 KB
  Другой вариант игры работа с печатным текстом. Так например на уроке по теме Походы Батыя на Русь учитель формулирует правила игры перед самостоятельным прочтением учащимися первого пункта Взятие Киева по учебнику Д. Вот один из возможных вариантов победителя игры: 1.
52495. Дидактические игры при обучении химии 429.41 KB
  Влияние дидактической игры на эффективность обучения Алгоритм разработки и проведения дидактических игр. Дидактические игры на уроках химии. В ходе игры учащиеся приобретая новые знания и умения расширяют свой кругозор.