61777

Эта Земля была создана для тебя и меня

Конспект урока

Педагогика и дидактика

You can see the some interesting facts about world records. Now please read and translate the task. So please answer my questions using these ex.

Английский

2014-06-01

19.08 KB

37 чел.

ГБОУ СПО Оренбургский Педагогический колледж им. Н.К.Калугина

Г.Оренбурга

Конспект урока английского языка

Проведенного в 8 б классе

По теме «The Earth was made for you and me»

Студенткой 56 группы

Лазаревой Натальей Валерьевной

Методист: Попова З.А.___________

Учитель: Гергерт И.М.___________

Оренбург 2013

Тема урока:  Эта Земля была создана для тебя и меня.

Вид урока: комбинированный

Цель урока:  повторение  и  закрепление грамматического навыка  употребления времен английского глагола, формирование лексического навыка по теме.

Планируемы результаты:

Предметные:

  1. Умение различать видовременные формы глагола;
  2. Умение использовать лексику по теме;
  3. Умение просмотрового и поискового чтения.

Метапредметные:

  1. Совершение навыков речевой деятельности;
  2. Расширение кругозора.

Личностные:

  1. Повышение уровня грамотности английской речи;
  2. Навыки умения просмотрового и поискового чтения.

Оснащение  урока:

  1. УМК «Enjoy English 8 Английский с удовольствием 8 класс» под редакцией

М.З. Биболетовой;

  1. Мульти-медиа проектор;
  2. Магниты для доски.

Ход урока:

Приветствие:

Hello student!

I’m glad to see you.

Thank you, take your seats, prepare for the lesson.

Hello teacher!

We are glad to see you too!

На доске презентация

Фонетическая и речевая зарядка:

So open your textbooks ex 111 at page 30

You can see the some interesting facts about world records. Now please read and translate the task. So please answer my questions using these ex.

So, Do you know the highest point?

Write  you are!

Please read and translate the sentence.

Next, What is the lowest point?

Please read and translate …

Now I want you to find some facts about  Russia.

So well done!

Mount Everest…..

Гора Еверест

Challenger deep…

На слайде гора Еверест

Марианская впадина и тд…..

Основной этап

Pay your attention to the ex 113 at page 30

Здесь вы видите таблицу прошедших времен.

Какие именно времена видите?

Итак, Past Simple  используется для того чтобы показать простое действие в прошлом, глагол переход во вторую форму или же добавляется окончание ed. Давайте разберем пример.

Please read and translate the examples of past simple….

Обратите ваше внимание на фразу last night. В каждом времени у вас есть своеобразные слова маяки, которые характерны только для этого времени. В Past Simple – это Last hight, week , month, years ago, yesterday…

Past continuous

Past perfect….

So, ex 114 read & translate the task. Read the first one! Translate please .

Ну а теперь упражнение на различие двух времен.

Read and translate the second.

Read and translate the first…

Ex 16. Отличие Past Simple от Past Perfect.

3 and 4…

Now, ex 117.

Please translate these words.

Environment

Coast

Geography

Wildlife

Climate

So, match the words and their definition. 5 minutes.

Ex 120. Look though all these texts.

Соотнесите название стран и заголовки текстов.

Разбить класс на группы.

Ваша задача прочитать текст и составить 5 вопросов к нему.

У вас …….минут.

*каждая группа задает вопросы другой.

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

We danced a lot at the disco last night……

Мы много танцевали прошлой ночью….

Yesterday he returned ….

When the teacher….

Окружающая среда

Морское побережье

География

Живая природа

климат

На слайде таблица

Рефлексия:

Итак, теперь вы можете мне сказать что это такое?

The Everest

Like Baikal

The Caspian see

Russia

Появляются слайды к упражнению 111…

На слайдах Эверест, Байкал, Россия, Каспийское море…

So, our home task will be…

Our lesson is over, good buy!

Good buy


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84533. Провідна система серця. Послідовність і швидкість проведення збудження по серцю 42.64 KB
  Послідовність і швидкість проведення збудження по серцю. Швидкість проведення збудження по структурах серця різна. Чинниками що впливають на швидкість проведення збудження по мязовим волокнам є: діаметр волокон амплітуда ПД величина порогу деполяризації швидкість розвитку піку ПД наявність нексусів між міокардіоцитами вони мають низький опір що сприяє швидкій передачі ПД з одного КМЦ на другий і збільшенню швидкості проведення збудження. Причинами великої швидкості проведення збудження по провідній системі серця є: великий діаметр...
84534. Потенціал дії типових кардіоміоцитів шлуночків, механізми походження, фізіологічна роль. Співвідношення у часі ПД одиночного скороченння міокарда 51.9 KB
  Типові кардіоміоцити ТКМЦ не мають властивості автоматії і генерують ПД під впливом подразника ПД що йде від водія ритму серця. ПД в ТКМЦ має особливості а саме він дуже тривалий в шлуночках до 300 мс в нервових волокнах 1 мс в скелетних мязах 25 мс. Фази ПД ТКМЦ: 1. Повязана з виходом із ТКМЦ йонів калію та вхід хлору 3.
84535. Періоди рефрактерності під час розвитку ПД типових кардіоміоцитів, їх значення 40.19 KB
  Значення великої тривалості ПД ТКМЦ стає зрозумілим якщо співставити його в часі з графіком зміни збудливості ТКМЦ при збудженні з графіком поодинокого скорочення міокарда: ПД ТКМЦ тривалий через наявність фази плато. АР відповідає розвитку латентного періоду поодинокого мязевого скорочення періоду укорочення та значної частини періоду розслаблення. Завдяки такому співвідношенню у часі фаз збудливості та періодів поодинокого скорочення міокарда досягається: неможливість виникнення в міокарді тетанічних скорочень; наступний цикл...
84536. Спряження збудження і скорочення в міокарді. Механізми скорочення і розслаблення міокарду 44.46 KB
  Тобто ПД викликає скорочення таким чином: ПД поширюється по мембрані ТКМЦ в тому числі і по мембрані Ттрубочок відкриття кальцієвих каналів саркоплазматичного ретикулума СПР вихід йонів кальцію із СПР підвищення концентрації йонів кальцію в міоплазмі з 108 до 105 моль л дифузія йонів кальцію до скоротливих білків протофібрил взаємодія з регуляторними білками з тропоніном зміна третинної структури тропоніну та тропоміозину відкриття активних центрів актину взаємодія активних головок міозину з активними центрами актину...
84537. Векторна теорія формування ЕКГ. ЕКГ, відведення. Походження зубців, сегментів, інтервалів ЕКГ 42.75 KB
  ЕКГ відведення. Походження зубців сегментів інтервалів ЕКГ. Крива змін цієї різниці потенціалів в часі називається електрокардіограмою ЕКГ.
84538. Серцевий цикл, його фази, їх фізіологічна роль. Показники насосної функції серця і методи їх дослідження 58.82 KB
  Показники насосної функції серця і методи їх дослідження. Його будова повністю пристосована для виконання функцій насоса: СЕРЦЕ насос ШЛУНОЧКИ ПЕРЕДСЕРДЯ КЛАПАНИ Резервуарна функція Забезпечення одностороннього току крові Насосна функція ХОК який є адекватним потребам організму Таким чином насосну функцію виконують перш за все шлуночки серця. Серце як насос працює циклічно мають місце ритмічне чергування систоли скорочення та діастоли розслаблення відділів серця. Чергування систоли та діастоли різних відділів серця можна...
84539. Характеристика періодів і фаз СЦ 47.19 KB
  Починається скорочення передсердя з мязевих пучків які охоплюють гирла вен; це попереджує рух крові по градієнту тиску із передсердя в вени так як клапани тут відсутні. і внаслідок цього в шлуночок надходить остання порція крові яка складає від 8 до 30 від всього обєму крові що надходить в шлуночок при його діастолі. Тому напруження міокарду шлуночка і тиск в ньому не змінюється не відбувається рух крові через порожнини серця; не змінюється положення клапанів. В стані спокою в шлуночку знаходиться близько 150 мл крові.
84540. Показники насосної функції серця і методи іх дослідження 42.01 KB
  Цей показник можна визначити за допомогою ехокардіографії тетраполярної реографії не інвазивні методи за допомогою методу розведення барвника внутрішньовенно вводять певні барвники і по динаміці зміни її концентрації в крові розраховують ХОК а також за допомогою методу Фіка він заснований на визначенні хвилинного поглинання кисню організмом людини і на визначенні артеріовенозної різниці вмісту кисню; для визначення а в різниці необхідно провести зондування правого передсердя для отримання змішаної венозної крові; далі розрахунок...
84541. Роль клапанів серця у гемодинаміці. Тони серця, механізми їх походження ФКГ, її аналіз 42.92 KB
  Клапани розташовані при вході та при виході обох шлуночків серця. Мітральний та трьохстулковий клапани перешкоджають зворотньому закиду крові регургітації крові в передсердя під час систоли шлуночків. Перший систолічний тон виникає на початку систоли шлуночків. Його формують такі компоненти: закриття стулок передсердношлуночкового клапану; це основний компонент першого тону дає осциляції найбільшої висоти виникає на межі фаз ізометричного та асинхронного скорочень; міокардіальний компонент повязаний із напруженням та вібрацією...