6181

Транспортна логістика

Реферат

Логистика и транспорт

Транспортна логістика План Сутність і задачі транспортної логістики. Вибір виду транспортного засобу. Складання маршрутів руху транспорту. Транспортні тарифи та правила їх застосування. Сутність і задачі транспортної ло...

Украинкский

2012-12-30

102.5 KB

50 чел.

Транспортна логістика

План

10.1. Сутність і задачі транспортної логістики.

10.2. Вибір виду транспортного засобу.

10.3. Складання маршрутів руху транспорту.

10.4. Транспортні тарифи та правила їх застосування.

10.1. Сутність і задачі транспортної логістики

Транспорт - це галузь матеріального виробництва, що здійснює перевезення людей і вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг (рис. 10.1).

Рис. 10.1 Місце транспорту в структурі суспільного виробництва

Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживання здійснюється із застосуванням різних транспортних засобів. Витрати на виконання цих операцій складають до 50% від суми загальних витрат на логістику.

Транспорт представляють як систему, що складається з двох підсистем: транспорт загального користування та транспорт незагального користування.

Транспорт загального користування - галузь народного господарства, що задовольняє потреби всіх галузей народного господарства й населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Транспорт загального користування обслуговує сферу обертання й населення. Це залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий), автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний.

Транспорт незагального користування - внутрівиробничий транспорт, а також транспортні засоби усіх видів, що належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем.

Транспорт органічно вписується у виробничі й торгові процеси. Тому транспортна складова бере участь у безлічі задач логістики. Разом з тим існує досить самостійна транспортна область логістики, у якій багатоаспектна погодженість між учасниками транспортного процесу може розглядатися поза прямим зв'язком зі сполученими виробничо-складськими ділянками руху матеріального потоку. До задач транспортної логістики в першу чергу відносять задачі, рішення яких підсилює погодженість дій безпосередніх учасників транспортного процесу. Актуальність у рішенні таких задач виникає у випадку, коли обсяги транспортної роботи виділяються у великий самостійний масив (наприклад, при функціонуванні транспорту загального користування, а також у ряді випадків транспорту незагального користування).

Специфіку логістичного підходу до організації транспортних процесів пояснимо на прикладі взаємодії ланок транспортного ланцюга у випадку змішаного перевезення (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Традиційна організація перевезення за участю декількох видів транспорту (принципова схема)

Як випливає з рис. 10.2, єдина функція управління наскрізним матеріальним потоком відсутня. Погодженість ланок у питаннях просування інформації та фінансів об'єктивно низька, тому що координувати їх дії немає кому.

Принципово іншою є організація змішаного перевезення, зображеного рис. 10.3. Наявність єдиного оператора наскрізного перевізного процесу створює принципову можливість проектувати наскрізний матеріальний потік, домагатися заданих параметрів на виході.

Застосування логістики в транспорті, так само, як і в виробництві чи торгівлі, перетворює контрагентів з конкуруючих сторін у партнерів, які взаємодоповнють один одного в транспортному процесі.

Логістика, як відзначалося, це єдина техніка, технологія, економіка та планування. Відповідно, до задач транспортної логістики варто віднести забезпечення технічної та технологічної спряженості учасників транспортного процесу, узгодження їх економічних інтересів, а також використання єдиних систем планування. Коротко охарактеризуємо кожну з цих задач.

Технічна спряженість у транспортному комплексі означає погодженість параметрів транспортних засобів як усередині окремих видів, так і в міжвидовому розрізі. Ця погодженість дозволяє застосовувати модульні перевезення, працювати з контейнерами й вантажними пакетами.

Технологічна спряженість передбачає застосування єдиної технології транспортування, прямі перевантаження, безперевантажне повідомлення.


Економічна спряженість —
це загальна методологія дослідження кон'юнктури ринку й побудови тарифної системи.

Показники матеріального потоку на вході до вантажоотримувача піддаються управлінню та мають заздалегідь задане значення

Рис. 10.3. Логістична організація перевезення за участю декількох видів транспорту (принципова схема)

Порівняльна характеристика традиційного і логістичного підходів до організації змішаних перевезень наведена в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Порівняльна характеристика змішаного та інтермодального перевезення

Змішане перевезення

Інтермодальне перевезення

Два та більше видів транспорту

Два та більше видів транспорту

Відсутність єдиного оператора процесу перевезення

Наявність єдиного оператора процесу перевезення

Некілька транспортних документів

Єдиний транспортний документ

Відсутність єдиної тарифної ставки фрахту

Єдина тарифна ставка фрахту

Послідовна схема взаємодії участників

Послідовно-центральна схема взаємодії участників

Разрізнена та в результаті понижена відповідальність за вантаж

Єдина та в результаті висока відповідальність за вантаж

Результат: низька ймовірність виконання “шести правил логістики1

Результат: высокая ймовірність виконання “шести правил логістики”

1 Потрібний вантаж, у потрібному місці, у потрібний час, у необхідній кількості, необхідної якості, з мінімальними витратами.

Спільне планування означає розробку та застосування єдиних планів графіків.

До задач транспортної логістики відносять також:

створення транспортних систем, у тому числі створення транспортних коридорів і транспортних ланцюгів;

забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;

спільне планування транспортного процесу зі складським і виробничим;

вибір виду транспортного засобу;

вибір типу транспортного засобу;

визначення раціональних маршрутів доставки тощо.

10.2. Вибір виду транспортного засобу

Задача вибору виду транспорту розв’язується у взаємному зв'язку з іншими задачами логістики, такими, як створення й підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упакування тощо.

Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні риси різних видів транспорту.

Розглянемо основні переваги і недоліки автомобільного, залізничного, водного та повітряного транспорту, істотні з погляду логістики.

Автомобільний транспорт. Традиційно використовується для перевезень на короткі відстані. Одна з основних переваг - висока маневреність. За допомогою автомобільного транспорту вантаж може доставлятися “від дверей до дверей” з необхідним ступенем терміновості. Цей вид транспорту забезпечує регулярність постачання, а також можливість постачання малими партіями. Тут, у порівнянні з іншими видами, висуваються менш вагомі вимоги до упаковування товарів.

Основним недоліком автомобільного транспорту є порівняно висока собівартість перевезень, плата за які звичайно стягується за максимальною вантажопідйомністю автомобіля. До інших недоліків цього виду транспорту відносять також терміновість розвантаження, можливість розкрадання вантажу та викрадення автотранспорту, порівняно малу вантажопідйомність. Автомобільний транспорт екологічно несприятливий, що також стримує його використання.

Залізничний транспорт. Цей вид транспорту добре пристосований для перевезення різних партій вантажів за будь-яких погодних умов. Залізничний транспорт забезпечує можливість порівняно швидкої доставки вантажу на великі відстані. Перевезення регулярні. Тут можна ефективно організувати виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

Істотною перевагою залізничного транспорту є порівняно невисока собівартість перевезення вантажів, а також наявність знижок.

Недоліки залізничного транспорту - обмежена кількість перевізників, а також низька можливість доставки до пунктів споживання, тобто при відсутності під'їзних колій залізничний транспорт повинен доповнюватися автомобільним.

Морський транспорт. Є самим великим перевізником у міжнародних перевезеннях. Основні переваги - низькі вантажні тарифи та висока провізна спроможність.

Недоліки морського транспорту: його низька швидкість, тверді вимоги до упакування та закріплення вантажів, мала частота відправлень. Морський транспорт істотно залежить від погодних і навігаційних умов і вимагає створення складної портової інфраструктури.

Внутрішній водний транспорт. Тут низькі вантажні тарифи. При перевезеннях вантажів вагою більш 100 т на відстань більше 250 км цей вид транспорту — самий дешевий.

До недоліків внутрішнього водяного транспорту, крім малої швидкості доставки, відносять також низьку доступність у географічному плані. Це обумовлено обмеженнями, що накладає конфігурація водних шляхів, нерівномірність глибин і змінні навігаційні умови.

Повітряний транспорт. Основні переваги — найвища швидкість, можливість досягнення віддалених районів, висока збереженність вантажів.

До недоліків відносять високі вантажні тарифи та залежність від погодних умов, що знижує надійність дотримання графіка постачання.

Трубопровідний транспорт. Забезпечує низьку собівартість при високій пропускній здатності. Ступінь збереженості вантажів на цьому виді транспорту висока.

Недоліком трубопровідного транспорту є вузька номенклатура підлягаючих транспортуванню вантажів (рідини, гази, емульсії).

Виділяють шість основних факторів, що впливають на вибір виду транспорту. У табл. 10.2 дається оцінка різних видів транспорту загального користування по кожному з цих факторів. Одиниці відповідає найкраще значення.

Таблиця 10.2

Оцінка різноманітних видів транспорту в розрізі основних факторів,

які впливають на вибір виду транспорту

Вид

транспорта

Фактори, що впливають на вибір виду транспорту

час

доставки

частота

відправлень

надійність дотримання

графіка доставки вантажу

здатність перевозити різноманітні

вантажі

здатність доставляти вантаж в любу точку території

вартість перевезення

Залізничний

3

4

3

2

2

3

Водний

4

5

4

1

4

1

Автомобільний

2

2

2

3

1

4

Трубопровідний

5

1

1

5

5

2

Повітряний

1

3

5

4

3

5

Експертна оцінка значимості різноманітних факторів показує, що при виборі транспорту, у першу чергу, беруть до уваги наступні:

надійність дотримання графіка доставки;

час доставки;

вартість перевезення.

Слід зазначити, що дані табл. 10.2 можуть слугувати лише для приблизної оцінки ступеня відповідності того чи іншого виду транспорту умовам конкретного перевезення. Правильність зробленого вибору повинна бути підтверджена техніко-економічними розрахунками, заснованими на аналізі всіх витрат, пов'язаних із транспортуванням різними видами транспорту.

Наприклад, вартість доставки 5 т дорогого вантажу (цінність - 50 000 дол.) автомобілем складала 1000 дол., літаком - 3000 дол. Вибір припав на автомобіль. Однак проведений згодом аналіз повної вартості показав, що плюс до провізного тарифу при автомобільному перевезенні довелося заплатити:

 експедитору: 5% від вартості вантажу за експедирування й охорону, тобто 2000 дол. (під час перевезення літаком ці витрати виключалися);

 банкіру: 1,5% від вартості вантажу як відсотки за кредит, тому що перевезення автомобілем здійснювалася 15 днів, протягом яких 50 000 дол. були виведені з обороту, що склало ще 750 дол. ( тут 36 - річна банківська процентна ставка за кредит);

сумарні витрати при доставці склали 3750 дол. Вибір автомобіля, зроблений тільки лише на зіставленні тарифів, виявився невірний - літак був вигіднішим.

10.5. Складання маршрутів руху транспорту

Складання кільцевих маршрутів у першому наближенні може здійснюватися методом, відомим як алгоритм Свіра чи алгоритм двірника-склоочисника (рис. 10.4). Задамо положення споживача матеріального потоку в полярній системі координат. Полюс системи - точу 0, розмістимо в місці дислокації розподільного складу. Виберемо первісне, нульове, положення полярної осі = 0. Положення споживача визначається відстанню від центра і кутом , що утворений полярною віссю, тобто променем, що виходить із точки 0 і направлений на споживача.

Цифрами на рисунку зображені споживачі матеріального потоку

Рис. 10.4. Декомпозиція транспортної мережі при складанні маршрутів розвезення (метод Свіра)

Суть алгоритму Свіра полягає в тому, що полярна вісь, подібно щітці двірника-склоочисника, починає поступово обертатися проти (чи за) годинною стрілкою, "стираючи" при цьому з координатного полю зображені на ньому магазини — споживачі матеріального потоку. Як тільки сума замовлень "стертих" магазинів досягне місткості транспортного засобу, фіксується сектор, що обслуговується одним кільцевим маршрутом, і намічається шлях об’їзду споживачів.

Слід зазначити, що даний метод дає хороші результати на евклідовій транспортній мережі, тобто в тому випадку, коли відстань між вузлами транспортної мережі по існуючих дорогах прямо пропорційна відстані по прямій.

На кільцеві маршрути крім обмежень з місткості можуть накладатися додаткові вимоги, наприклад, обмеження за часом. Якщо виявиться, що час руху по визначеному кільцевому маршруті більший припустимого, необхідно цей сектор зменшити, збільшивши відповідно сусідній сектор. Необхідні зменшення сектора виконуються й при наявності інших обмежень.

Побудова наступного сектора починається лише після того, як у дійсному секторі буде отриманий допустимий кільцевий маршрут. Формування кільцевих маршрутів завершується при повному обороті стираючого променя. Алгоритм Свіра дозволяє розділити всю зону, що обслуговується, на кілька секторів. У межах кожного сектора складання кільцевого маршруту може здійснюватись за допомогою рішення задачі різних оптимізаційних задач, у тому числі і задачі комівояжера.

10.4. Транспортні тарифи та правила їх застосування

Розрахунки за послуги, що надаються транспортними організаціями, здійснюються за допомогою транспортних тарифів. Тарифи містять у собі:

плати, стягувані за перевезення вантажів;

збори за додаткові операції, пов'язані з перевезенням вантажів;

правила нарахунків виплат і зборів.

Як економічна категорія транспортні тарифи є формою ціни на продукцію транспорту. Їх побудова повинна забезпечувати:

 транспортному підприємству — відшкодування експлуатаційних витрат і можливість одержання прибутку;

 покупцю транспортних послуг — можливість покриття транспортних витрат.

Одним з істотних факторів, що впливають на вибір перевізника, є вартість перевезення. Боротьба за клієнтів, неминуча в умовах конкуренції, також може вносити корективи в транспортні тарифи. Наприклад, залізниці відчувають на собі сьогодні серйозну конкуренцію автомобільного транспорту в області перевезень невеликих партій вантажів так званих дрібних і малотоннажних відправлень. Це впливає на ріст відповідних залізничних тарифів.

Умілим регулюванням рівня тарифних ставок різних зборів можна стимулювати також попит на додаткові послуги, пов'язані з перевезенням вантажів. Наприклад, відносне зниження в лютому 1994 р. рівня ставок збору за охорону і супровід вантажів підрозділами воєнізованої охорони Міністерства шляхів сполучення Російської Федерації дозволило збільшити попит на цю послугу і підвищити збереження перевезених вантажів.

Системи тарифів на різних видах транспорту мають свої особливості.

На залізничному транспорті для визначення вартості перевезення вантажів використовують загальні, виняткові, пільгові та місцеві тарифи.

Загальні тарифи — це основний вид тарифів. З їх допомогою визначається вартість перевезення основної маси вантажів.

Винятковими тарифами називаються тарифи, що встановлюються з відхиленням від загальних тарифів у вигляді спеціальних надбавок чи знижок. Ці тарифи можуть бути підвищеними чи заниженими. Вони поширюються, як правило, лише на конкретні вантажі. Виняткові тарифи дозволяють впливати на розміщення промисловості, тому що з їх допомогою можна регулювати вартість перевезення окремих видів сировини, наприклад, кам'яного вугілля, кварцитів, руди тощо. Підвищуючи чи знижуючи за допомогою виняткових тарифів вартість перевезень у різні періоди року, домагаються зниження рівня нерівномірності перевезень на залізних дорогах. Для цієї ж мети служать виняткові знижені тарифи на перевезення вантажів у стійких напрямках руху порожніх вагонів і контейнерів.

Пільгові тарифи застосовуються під час перевезення вантажів для визначених цілей, а також вантажів для самих залізниць.

Місцеві тарифи встановлюють начальники окремих залізниць. Ці тарифи, що включають у себе розміри плат за перевезення вантажів і ставки різних зборів, діють у межах даної залізниці.

Крім провізної плати залізниця стягує з вантажоодержувачів і відправників вантажу плати за додаткові послуги, пов'язані з перевезенням вантажів. Ці плати називаються зборами й стягуються за виконання силами залізниці наступних операцій: за збереження, зважування чи перевірку ваги вантажу, за подачу чи прибирання вагонів, їхню дезинфекцію, за експедитування вантажів, навантажувально-розвантажувальні роботи, а також за ряд інших операцій.

Основні фактори, від яких залежить розмір плати під час перевезення вантажів залізницею.

Вид відправлення. Залізницею вантаж може бути відправлений повагонною, контейнерною, малотоннажною — вагою до 25 т і обсягом до піввагона, і дрібною відправкою — вагою до 10 т і обсягом до 1/3 місткості вагона.

Швидкість перевезення. Залізницею вантаж може перевозитися вантажною, великою чи пасажирською швидкістю. Вид швидкості визначає, скільки кілометрів за добу повинен проходити вантаж.

Відстань перевезення. Провізна плата може стягуватися за відстань по найкоротшому напрямку, так звана тарифна відстань при перевезеннях вантажів вантажною чи великою швидкістю або за дійсно пройдену відстань — у випадку перевезення негабаритних вантажів чи перевезення вантажів пасажирською швидкістю.

Тип вагону, у якому здійснюється перевезення вантажу. Залізницею вантаж може перевозитися в універсальних, спеціалізованих чи ізотермічних вагонах, у цистернах чи на платформах. Розмір провізної плати в кожному випадку буде різним.

Власність вагона чи контейнера. Вагон, платформа чи контейнер можуть належати залізниці, бути власністю вантажоодержувача чи відправника вантажу.

Кількість перевезеного вантажу - фактор, що також здійснює істотний вплив на вартість перевезення.

На автомобільному транспорті для визначення вартості перевезення вантажів використовують наступні види тарифів:

• відрядні тарифи на перевезення вантажів;

тарифи на перевезення вантажів на умовах платних автотонно-годин;

тарифи за погодинне користування вантажними автомобілями;

тарифи з покілометрового розрахунку;

тарифи за перегін рухомого складу;

• договірні тарифи.

На розмір тарифної плати впливають наступні фактори:

відстань перевезення;

маса вантажу;

об'ємна вага вантажу, що характеризує можливість використання вантажопідйомності автомобіля. За цим показником всі перевезені автомобільним транспортом вантажі поділяють на чотири класи;

вантажопідйомність автомобіля;

загальний пробіг;

час використання автомобіля;

тип автомобіля;

район, у якому здійснюється перевезення, а також ряд інших факторів.

Кожний з тарифів на перевезення вантажів автомобільним транспортом враховує не всю сукупність факторів, а лише деякі з них, найбільш істотні в умовах конкретного перевезення. Наприклад, для розрахунку вартості перевезення за відрядним тарифом необхідно прийняти до уваги відстань перевезення, масу вантажу і його клас, що характеризує ступінь використання вантажопідйомності автомобіля. При розрахунках за тарифом за погодинне користування вантажними автомобілями враховують вантажопідйомність автомобіля, час його використання і загальний пробіг.

В усіх випадках на розмір оплати за використання автомобіля впливає район, у якому здійснюється перевезення. Це пояснюється стійкими розходженнями в рівні собівартості перевезень вантажів по районах. Корективи в тарифну вартість вносяться за допомогою так званих поясних поправочних коефіцієнтів.

На річковому транспорті тарифи на перевезення вантажів, збори за перевантажувальні роботи й інші пов'язані з перевезеннями послуги визначаються пароплавствами самостійно з урахуванням кон'юнктури ринку. В основу розрахунку розміру тарифу закладається собівартість послуг, прогнозована на період введення тарифів і зборів у дію, а також граничний рівень рентабельності, встановлений чинним законодавством. Споживачі транспортних послуг вправі запросити від пароплавств і портів економічне обґрунтування пропонованих ними тарифів.

На морському транспорті оплата за перевезення вантажів здійснюється або за тарифом, або за фрахтовою ставкою. Якщо вантаж рухається в напрямку стійкого вантажного потоку, то перевезення здійснюється системою лінійного судноплавства. При цьому вантаж рухається за розкладом і оплачується по оголошеному тарифу.

У тому випадку, коли при виконанні перевезення робота вантажних судів не пов'язана з постійними районами плавання, з постійними портами навантаження і вивантаження, не обмежена визначеним видом вантажу, то перевезення оплачується за фрахтовою ставкою. Фрахтова ставка встановлюється в залежності від кон'юнктури фрахтового ринку і як правило залежить від виду і транспортних характеристик вантажу, умов рейса і зв'язаних з ним витрат.

Питання для контролю знань

1. Перелічіть задачі, що розв'язуються транспортною логістикою.

2. Охарактеризуйте основні переваги та недоліки автомобільного, залізничного, водного та повітряного транспорту.

3. Які фактори можуть уплинути на вибір виду транспорту? Назвіть найбільш значимі з них.

4. Назвіть основні розділи, що містять у собі транспортні тарифи.

5. Від чого залежить вартість перевезення вантажів:

а) залізничним транспортом; б) автомобільним транспортом?

6. Охарактеризуйте загальні, виняткові, пільгові та місцеві тарифи, що застосовуються на залізничному транспорті.


Суспільне виробництво

Транспорт

Виробництво матеріальне

Виробництво матеріальних

благ

иробництво нематеріальне

Виробництво матеріальних

послуг

Вантажовідправник

Експедитор № 1

Перший вид транспорту

Другий вид транспорту

Вантажоотримувач

Експедитор № 2

Єдиний

оператор

інтермодального

перевезення

Вантажовідправник

Експедитор № 1

Експедитор № 2

Перший вид транспорту

Другий вид транспорту

Вантажоотримувач

= 0

0

12

10

9

11

6

8

7

1

2

5

3

4

= i


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6102. Основы межкультурной коммуникации 26.29 KB
  Основы межкультурной коммуникации Межкультурное общение в современном мире Сегодня становится все более очевидным, что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Этот проц...
6103. Предмет, метод і система адміністративного права 24.66 KB
  Предмет, метод і система адміністративного права 1. Адміністративне право України як галузь права Адміністративне право - це галузь права (сукупність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлі...
6104. Еволюція світової валютної системи 25.58 KB
  Еволюція світової валютної системи 1 Світова валютна система. Золотий та золотодевізний стандарт 2. Бреттон-Вудська валютна система 3. Ямайська валютна система Конкретною формою організації валютних відносин є світова валютна система (СВС). Вона явл...
6105. Становление и развитие оториноларингологии 27.5 KB
  Становление и развитие оториноларингологии Оториноларингология - это наука, занимающаяся изучением заболеваний органов: уха (otos), горла (laringos), носа (rhinos). Накоплением знаний о строении и функциях, методах исследования и заболеваниях у...
6106. Самоанализ внеклассного мероприятия 26.09 KB
  Самоанализ внеклассного мероприятия 18 апреля 2012 года нами было проведено внеклассное мероприятие в 6 А и Б классах Гимназии №76. Тема внеклассного мероприятия Welcome to the Knowledge Land является очень актуальной, так как все темы, св...
6107. Технологія гостинності 28.7 KB
  Технологія гостинності План Поняття технології гостинності. Терміни та визначення. Модель гостинності. Чинники, що впливають на середовище гостинності. Уніфіковані технології готельних послуг.(С.Р.) Поняття технології гости...
6108. Відповідальність працівників за порушення норм і правил з охорони праці 29.5 KB
  Відповідальність працівників за порушення норм і правил з охорони праці Види відповідальності: Дисциплінарна відповідальність включає догану або звільнення з роботи. Притягнути до відповідальності має право особа...
6109. Различные варианты определений уроков 29 KB
  Различные варианты определений уроков. Урок - это динамичная и вариативная форма организации процесса целенаправленного взаимодействия определенного состава учителей и учащихся, включающая содержание, формы, методы и средства обучения и система...
6110. Правові основи функціонування транспорту 27.13 KB
  Правове регулювання безпеки руху та експлуатації транспорту. Правове становище рухомого складу галузей транспорту. Правове становище земель транспорту. Приватизація об'єктів транспортного комплексу України