6186

Исследование арифметических операций и математических функций для работ из программными объектами

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции при заданных значениях Алгоритм вычисления функций имеет линейную структуру.

Украинкский

2012-12-30

247.5 KB

4 чел.

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции

U = f(x, у, z)

при заданных значениях х, у, z. Результаты вычислений вывести в формате, указанном в  варианте  заданий

Пример

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции:

           .     

Результаты вычислений вывести на экран в таких форматах:

u – стандартная форма;

y – стандартная форма;

x – ширина поля 4;

z – ширина поля 20, точность 6.

Решение. Алгоритм вычисления функций имеет линейную структуру (рис. 1). Для удобства записи формулы в программу введем две промежуточные переменные А и В, которым присваиваются   значения   числителя   и   знаменателя, соответственно:

          Блок схема алгоритма                                           Программа на языке Turbo Pascal

Program LR5;

uses crt;

var  y, z, a, b, u: Real;

     x: Integer;  

begin

   clrscr;

   WriteLn('Пожалуйста, введите данные: ');

   Write('x {00} = ');  ReadLn(x);

   Write('y {0.000} = ');  ReadLn(y);

   Write('z {00.00} = ');  ReadLn(z);

   a := z + y/x * sin(y);

   b := z * 2 * ln(x) + cos( 42*Pi/180 );

   u := a/b;

   WriteLn('Вывод результатов: ');

   WriteLn('u = ',u); WriteLn('x = ',x:4);

   WriteLn('y = ',y); WriteLn('z = ',z:20:6);         

 

   readkey;

 end.

Варианты задания

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15503. Гадяцький трактат 30.09 KB
  Га́дяцький до́говір також трапляється застаріле іменування Гадяцькі статті; пол. ugoda hadziacka угода укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною що передбачала входження останньої до складу Р...
15504. Гетьман Іван Мазепа 15.69 KB
  І. Мазепа увійшов у політичне життя України в тяжку для неї годину. Яскравим свідченням цього є укладення ним з Росією €œКоломацьких Статей€ 1687 р.. Вони значно обмежували і навіть де в чому ліквідовували самостійну економічну соціальну та зовнішню політику Гетьманщини....
15505. Гетьман Петро Дорошенко 14.78 KB
  Петро Дорошенко обраний гетьманом 1665 р. був яскравим представником національнопатріотичних сил котрі намагалися зупинити руйнівні тенденції в суспільстві об’єднати українські землі в єдину соборну державу. Його діяльність розпочиналася в дуже несприятливій внутр...
15506. Городельська унія 12.44 KB
  Городе́льська унія 1413 угода між польським королем Владиславом ІІ Ягайлом та великим князем литовським Вітовтом укладена 2 жовтня 1413 року у місті Городлі на річці Західний Буг. Рішення угоди заперечуючи положення Кревської унії 1385 р. підтверджували існування Вели...
15507. Громадівський рух 23.27 KB
  Наприкінці 50х років XIX ст. в умовах лібералізації царського режиму відбувається відродження українського національного руху. Одним з центрів відродження стала столиця Російської імперії Петербург де мешкало чимало українців і куди після відбуття покарань дозволили по
15508. Два собори в Бересті 1596 27.26 KB
  Бересте́йська у́нія пол. Unia brzeska англ. Union of Brześć біл. Берасьцейская унія рос. Брестская уния рішення Київської митрополії Руської православної церкви на території Речі Посполитої розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом та об'єднатися з Апостольськ
15509. Держава Романовичів у 13-14 столітті 14.27 KB
  По смерті короля Данила Романовича ГалицькоВолинська держава незважаючи на деяку внутрішню децентралізацію в останній третині XIII ст. залишалася єдиною ще майже століття. З самого початку її формально очолював Василько Романович 1264 1269 котрого решта князів шанувала я
15510. Етапи становлення Київської Русі 13.37 KB
  В історії Київської держави можна виділити такі основні періоди: 1 882-972рр. від початку правління князя Олега до смерті князя Святослава період швидкого зростання Київської Русі За цей час було створено величезне господарське й політичне об'єднання. Князь Олег підк
15511. Создания территориальных условий, рационального использования и охраны земель при отводе земельного участка 36.39 KB
  Территориальное землеустройство это комплекс мероприятий по образованию новых упорядочивание и изменению существующих землевладений и землепользовании специальных фондов земель установлению границ и режим использования земель адмистративнотерритори