6186

Исследование арифметических операций и математических функций для работ из программными объектами

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции при заданных значениях Алгоритм вычисления функций имеет линейную структуру.

Украинкский

2012-12-30

247.5 KB

4 чел.

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции

U = f(x, у, z)

при заданных значениях х, у, z. Результаты вычислений вывести в формате, указанном в  варианте  заданий

Пример

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции:

           .     

Результаты вычислений вывести на экран в таких форматах:

u – стандартная форма;

y – стандартная форма;

x – ширина поля 4;

z – ширина поля 20, точность 6.

Решение. Алгоритм вычисления функций имеет линейную структуру (рис. 1). Для удобства записи формулы в программу введем две промежуточные переменные А и В, которым присваиваются   значения   числителя   и   знаменателя, соответственно:

          Блок схема алгоритма                                           Программа на языке Turbo Pascal

Program LR5;

uses crt;

var  y, z, a, b, u: Real;

     x: Integer;  

begin

   clrscr;

   WriteLn('Пожалуйста, введите данные: ');

   Write('x {00} = ');  ReadLn(x);

   Write('y {0.000} = ');  ReadLn(y);

   Write('z {00.00} = ');  ReadLn(z);

   a := z + y/x * sin(y);

   b := z * 2 * ln(x) + cos( 42*Pi/180 );

   u := a/b;

   WriteLn('Вывод результатов: ');

   WriteLn('u = ',u); WriteLn('x = ',x:4);

   WriteLn('y = ',y); WriteLn('z = ',z:20:6);         

 

   readkey;

 end.

Варианты задания

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34885. Бюджетний дефіцит.причини його виникнення і подолання в країнах з ринковою економікою 21.5 KB
  Основні причини існування бюджетного дефіциту 1. Однак автоматичного збільшення податкових надходжень не відбувається що призводить до появи бюджетного дефіциту. Основні джерела покриття бюджетного дефіциту державний кредит це фінансовоекономічні відносини де держава виступає у ролі позичальника.
34886. Державний борг. Вплив державного боргу на економіку країни 22.5 KB
  Державний борг-сума грошових средств які держава бере взайми щоб покрити дефіцит бютжету
34887. Податкова система, види податків 22 KB
  Податки у залежності від форми надходження: а прямі; б непрямі. Податки у залежності від формування рівня бюджету:а державні;б місцеві. Прямі податки що безпосередньо йдуть на формування бюджету: ■ податок на додану вартість; ■ прибутковий податок з громадян; ■ податок з прибутку підприємств; ■ плата за землю; ■ податок на нерухомість з юридичних та фізичних осіб; ■ податок з продажів. Непрямі податки це надбавки до цін і тарифів що поширюються на обмежене коло товарів та послуг: ■ акцизи; ■ мита; ■...
34888. Теорія „порівняльних витрат”-основа міжнародної торгівлі 21.5 KB
  Теорія порівняльних витратâ€основа міжнародної торгівлі Міжнародна торгівля це обмін товарами і послугами між державнонаціональними господарствами. Передумовами світової торгівлі виступають міжнародний поділ праці спеціалізація різних країн на виробництві окремих видів товарів і послуг відповідно до технікоекономічного рівня розвитку їх природногсографічних умов.У основі об'єктивної необхідності міжнародної торгівлі лежить концепція порівняльних витрат створена Д. Якщо є незаперечні природні сировинні кліматичні переваги однієї...
34890. Перешкоди на шляху розвитку міжнародної торгівлі 20 KB
  Пошліниємитний збір це з ціллю : а протекціонізниєзахист вітчизняного споживача; б фіскальні пошліни налогові.Квотавводиться обмеження на кількість ввезення продукта з ціллю підтримки вітчизняного виробника.
34891. Сутність поняття роздержавлення та приватизація 23.5 KB
  Сутність поняття роздержавлення та приватизація. Термін роздержавлення на Заході відомий давно і вживається він однозначно за змістом як передача власності з державного сектора в приватний. У нас враховуючи суцільний тобто в усіх сферах монополізм зумовлений пануванням державної власності в поняття роздержавлення вкладається дещо інший зміст. А це означає що однією з суттєвих сторін роздержавлення є перетворення самої держави.