6186

Исследование арифметических операций и математических функций для работ из программными объектами

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции при заданных значениях Алгоритм вычисления функций имеет линейную структуру.

Украинкский

2012-12-30

247.5 KB

4 чел.

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции

U = f(x, у, z)

при заданных значениях х, у, z. Результаты вычислений вывести в формате, указанном в  варианте  заданий

Пример

Составить схему алгоритма и написать программу вычисления функции:

           .     

Результаты вычислений вывести на экран в таких форматах:

u – стандартная форма;

y – стандартная форма;

x – ширина поля 4;

z – ширина поля 20, точность 6.

Решение. Алгоритм вычисления функций имеет линейную структуру (рис. 1). Для удобства записи формулы в программу введем две промежуточные переменные А и В, которым присваиваются   значения   числителя   и   знаменателя, соответственно:

          Блок схема алгоритма                                           Программа на языке Turbo Pascal

Program LR5;

uses crt;

var  y, z, a, b, u: Real;

     x: Integer;  

begin

   clrscr;

   WriteLn('Пожалуйста, введите данные: ');

   Write('x {00} = ');  ReadLn(x);

   Write('y {0.000} = ');  ReadLn(y);

   Write('z {00.00} = ');  ReadLn(z);

   a := z + y/x * sin(y);

   b := z * 2 * ln(x) + cos( 42*Pi/180 );

   u := a/b;

   WriteLn('Вывод результатов: ');

   WriteLn('u = ',u); WriteLn('x = ',x:4);

   WriteLn('y = ',y); WriteLn('z = ',z:20:6);         

 

   readkey;

 end.

Варианты задания

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68164. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) 171 KB
  Вибір даної теми зумовлений науковим інтересом до зазначеної проблеми а постійне звертання композиторів до жанру інструментального концерту також засвідчує актуальність обраної тематики. Обєктом дослідження обрано жанровостильову модель інструментального концерту.
68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...
68166. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 246 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних Г. Тому при підготовці майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання...
68167. ОСНОВНІ ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 237.5 KB
  Спеціалізація вирощування кукурудзи відбувається в сівозмінах з короткою ротацією з насиченням зернових культур понад 50 а це спричиняє акумуляцію інфекційного запасу хвороб в ґрунті. Головними чинниками що дестабілізують виробництво зерна є хвороби які знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи.
68168. ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 206 KB
  Аналіз заходів щодо зниження рівня негативного впливу на економіку, що включають від відверто протекціоністських заходів для захисту власних виробників, девальвації національної валюти до регулювання ринків праці на користь громадян власних країн, прийнятих розвиненими економіками...
68169. МУЗИЧНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 127.5 KB
  Але якщо раніше звучання музики було локалізоване в часі та просторі то у сучасному світі музику можна почути коли і де завгодно. У подібному процесі немає нічого дивного оскільки сама природа музики як мінімум подвійна. Двоїстість музики свідчить про подвійну природу самої людини а значить...
68172. УЯВЛЕННЯ ПРО БАГАТОВИМІРНЕ МИСЛЕННЯ, ЙОГО ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ 327 KB
  Це мислення формується в рамках нової народжуваної холістичної раціональності усвідомлення якої багато в чому сполучене з переосмисленням уявлень про еволюцію у якій слід розрізняти еволюцію екстенсивну та інтенсивну. Інтенсивна еволюція у першу чергу вимагає глибокого переосмислення фундаментального...