61891

Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в учнів молодшого шкільного віку засобами використання здоров’язберігаючих технологій

Курсовая

Педагогика и дидактика

Освітня: Формувати в дітей поняття про життя як вищу цінність, про здоров’я як найважливішу умову щасливого життя; мотивувати в учнів свідоме ставлення до власного здоров’я; формувати у дітей прагнення до спостереженням за станом свого здоров’я...

Украинкский

2014-06-02

16.4 MB

30 чел.

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра педагогіки, психології та педагогічної творчості

Відділ освіти осіб з особливими потребами

Творча курсова робота на тему:

«Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в учнів молодшого шкільного віку засобами використання здоров’язберігаючих  технологій »

(проект «Хочеш бути здоровим – будь ним!»)

             Виконали:

                                                                слухачки курсів підвищення кваліфікації

                                                                 вихователів спеціальних загальноосвітніх

                                                          шкіл - інтернатів з теми: «Ціннісно –

                                                 орієнтована діяльність в системі

                                                корекційно – виховної роботи»   

                              (14.01.13 – 26.01.13)

                                                          Калмикова Світлана Миколаївна,

                                                        вихователь Зугреської СЗШІ № 31,

                                                        Глушкова Олена Олександрівна,

                                                        вихователь Зугреської СЗШІ № 31

                           Керівник курсів:

                           Завідувач ВОООП

                               Донецького облІППО

                                             Уманець Галина Миронівна

2013 рік

Дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я.

                                                                                                Артур Шопенгауер

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ : В останні роки дуже гостро стала проблема формування у дітей поняття здорового способу життя, а також виховання та навчання без нанесення шкоди здоров’ю.

Шукаючі нові ідей виховання педагоги часто звертаються до праць західних вчених, мудрості Сходу. При цьому забуваючи про те, що традиції виховання українського народу не лише не поступаються закордонним, а й більше підходять для наших дітей, бо віками складалися саме нашим народом.

Хочеться звернути увагу на той факт, що ще в 50 -70 роки минулого століття в роботах В.О.Сухомлинського представлена модель збереження та зміцнення здоров'я дітей,.

Велику увагу приділяв В.О.Сухомлинський вихованню дітей з уразливою психікою (таких в наш час, нажаль, значно більше, ніж було в роки роботи Василя Олександровича).

Так в творі «Серце віддаю дітям» знайомимось з поняттям «лікувальна педагогіка» та визначенням головних її принципів:

-  берегти легко вразливу психіку дітей;

- всім укладом шкільного життя відволікати дітей від похмурих думок та переживань,

- збуджувати у них життєрадісні почуття;

- ні за яких обставин не давати зрозуміти дитині, що до неї ставляться як до хворого, коли виникає така потреба.

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Если измерить все мои заботы и тревоги о детях в течении первых четырёх лет обучения, то добрая половина их – о здоровье» В. Сухомлинский.

В роботі з дітьми у кожного вихователя на першому місці завжди повинні  бути збереження та зміцнення здоров'я дітей в процесі навчання та виховання.

Не можна заповнити кожну хвилину навчанням, «виплескуючи» на дитину велику кількість знань, що необхідно засвоїти та ще й при цьому тримаючи її постійно за столом, без прогулянки та рухливих ігор.

Дитина не може засвоїти більше ніж те, що відповідає її віковим та індивідуальним особливостям. Обсяг набутих нею знань не залежить від того, скільки часу вона сидітиме за партою. Знання набуваються дітьми в активній діяльності, і їх тривалість та міцність залежить від яскравості вражень, викликаних педагогом. А постійно сидячи за партою, виконуючи по декілька годин поспіль завдання, дитина лише шкодить власному здоров’ю.

          Кожний вихователь має проводити свою роботу з урахуванням того, що виховання та здоров'я – взаємопов'язані та взаємообумовлені категорії.

МЕТА ПРОЕКТУ:

Освітня:

 •  Формувати в дітей поняття про життя як вищу цінність, про здоров’я як найважливішу умову щасливого життя;
 •  мотивувати в учнів свідоме ставлення до власного здоров’я;
 •  формувати у дітей прагнення до спостереженням за станом свого здоров’я;
 •  поширювати уявлення про показники здоров’я;
 •  формувати практичні навички збереження й зміцнення здоров’я.

Корекційна:

 •  розпочати роботу з розвитку в учнів мотиваційної основи збереження й зміцнення здоров’я;
 •  викликати бажання оволодівати навичками здорового способу життя;
 •  активізувати пізнавальну діяльність учнів;
 •  коригувати емоційно – вольову сферу дітей.

Розвивальна:

 •  розвивати культуру здорового способу життя;
 •  закріплювати й розвивати в учнів знання елементарних правил гігієни та санітарних навичок;
 •  привчати дітей звертатися по допомогу у разі потреби;
 •  розвивати уявлення про методи профілактики й способи зміцнення здоров’я.

 Виховна:

 •  виховувати бажання здобувати навички здорового способу життя;
 •  виховувати в учнів бажання вести здоровий спосіб життя, дбайливе ставлення до свого здоров’я ;
 •  виховувати потребу в здоров’ї як важливій життєвій цінності.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 •  пропагувати здоровий спосіб життя;
 •   впровадити систему здоров'язберігаючих і здоров'яформуючих педагогічних технологій у виховний процес;
 •  підвищувати рівень психофізичного стану учнів  у зв'язку із змінами оточуючого середовища та індивідуального самопочуття, рівня здоров'я;
 •  підвищувати рівень самоконтролю учнів за  станом здоров’я ;
 •  вдосконалювати пам'ять, мислення, розвиток стійкості, зосередженості та концентрації уваги, творчих здібностей, уяви;
 •  коригувати небажані особистісні особливості поведінки, настрої.

 За кінцевим результатом: практико – орієнтований.

  За змістом: надпредметний.

 За кількістю учасників: колективний.

 За тривалістю: довгостроковий  .

 За характером контактів: внутрішній.

 Учасники: учні 2, 3 класу

 База реалізації проекту: Зугреська спеціальна

 загальноосвітня  школа-інтернат №31

 Донецької обласної ради

 Термін реалізації проекту: 3.10.2011. - 20.05. 2013р.


Етапи, терміни реалізації проекту

Етап

Завдання

Діяльність

Термін

Результат

Підготовчий

▪ викликати в дітей бажання створити  спільний проект, дати йому назву;

набуття певних знань та вмінь, які необхідні для компетентної суспільно активної роботи.

▪ виготовлення

масажних килимків;

▪ виготовлення

мішечків з сіллю (за методикою О. Дубогай)

▪ підготувати випуск першого номеру газети

«Здоровим будь!»

▪ розробити сценарій театралізованої вистави «Подорож до лісу

здоров’я»,

репетиції,

виготовлення костюмів, декорацій.

3.10.11-

15.10.11

17.10.11 –

31.10.11

1.11.11-

12.11.11

21.11.11-

23.11.11

24.11.11-

30.11.11

1.12.11-

8.12.11

Масажні килимки (4 шт)

Мішечки з сіллю (20 шт)

Випуск газети № 1

Сценарій

Підготовка до вистави.

Костюми,

декорації

Запуск проекту

Казкова вистава «Подорож до лісу

здоров’я »

▪ розвивати спільну діяльність дітей і дорослих.

мотивувати учнів до подальшої діяльності через набуття життєво необхідних знань та навичок щодо збереження власного здоров’я .

▪ участь в казковій виставі;

9.12.11

Виконання «Правил здоров’я»

Реалізація І етапу проекту

▪ надати можливість кожній дитині практично застосувати набуті  знання, навички та вміння;

▪ розвивати здатність  передавати  свої почуття;

формувати практичні навички збереження й зміцнення здоров’я.;

▪вдосконалю-

вати вміння працювати  в парах дітей, групами;

аналіз  джерел інформації та отриманих даних.

▪ використання

мішечків з сіллю на самопідготовці під час роботи в зошитах;

▪ використання масажних килимків

▪ участь в конкурсі «вірні друзі нашого здоров’я », оголошеному в випуску газети № 1

▪ використання офтальмо -тренажерів

на самопідготовці

під час читання

▪ підготовка та випуск другого номеру газети «Здоровим будь!»

▪ участь в конкурсі малюнків «Ми застуди не боїмося!»

▪ виготовлення  «часникового намиста»

▪ виконання точкового масажу

▪ підготовка та випуск третього номеру газети «Здоровим будь!»

▪ Участь в конкурсі малюнків «Літо красне  - для здоров’я прекрасне»

▪ підготовка до спортивного свята «Веселі старти»

▪ презентація І етапу проекту

спортивне свято «Веселі старти»

постійно

постійно

до 15.12.11

постійно

23.01.12-

03.02.12

04.02. 12-

15.02.12

щодня до 23.03.12

постійно

3.05.12 –

11.05.12

до 20.05 12

01.05.12-

24.05.12

24.05.12

формування та корекція постави

зміцнення імунітету

альбом дитячих малюнків «Помічники здоров’я »

корекція зору

газета

альбом дитячих малюнків

профілактика

грипу та застуди

підвищення імунітету, профілактика застуди

газета

альбом дитячих малюнків

Підбір матеріалів,

написання сценарію,

виготовлення костюмів, декорацій.

Участь в змаганнях

Підсумок роботи над проектом в

2011 – 2012 навчальному році.

Реалізація ІІ етапу проекту

▪продовжувати формувати вміння дітей практично застосувати набуті  знання, навички та вміння щодо збереження власного здоров’я ;

формувати у дітей прагнення до спостереженням за станом свого здоров’я;

пропагувати здоровий спосіб життя.

▪ здійснення моніторингу стану власного здоров’я за допомогою «Щоденника здоров’я»;

▪ Організація агітбригади «За здоровий спосіб життя!»

▪ Виступ агітбригади «Мандрівка до країни Корисних продуктів»

▪ Виступ агітбригади

« П’ятеро помічників»

▪ Виступ агітбригади

« Язичок - смаковичок»

▪ Виступ агітбригади

«Носики - курносики»

▪ Виступ агітбригади

«Очі - оченята»

▪ Виступ агітбригади «Як я слухаю і чую»

▪ Виступ агітбригади «Про сестричок - звичок»

 

Презентація проекту «Свято здоров’я»

постійно

17.09.12

10.10.12

12.11.12

10.12.12

22.01.13

12.02.13

12.03.12

16.04.13

21.05.12

Контроль стану здоров’я учнів, показник результативності роботи по збереженню та покращенню здоров’я

Агітбригада

Колаж «Корисні продукти»

Папка «Пальчикова гімнастика»

Папка «Правила догляду за ротом, язиком та зубами»

Папка «Дихальні вправи  т а ігри»

Папка «Правила догляду за очима»

Поради «Щоб мати гарний слух»

Альбом дитячих малюнків малюнків «Скажемо шкідливим звичкам – ні!»

Буклет «Хочеш бути здоровим – будь ним!»

Заключна частина

▪ Узагальню-

вати і систематизу-вати  знання, навички і вміння набуті протягом попередніх етапів;

▪ провести моніторинг результатів  роботи щодо збереження та покращення стану здоров’я учнів.

▪ моніторинг кількості пропусків занять учнями за 2011 – 2012 н.р. та 2012 – 2013 н.р.

27.05.13

Моніторинг.

Звіт – презентація  про проведену роботу на засіданні педагогічної ради школи.

Забезпечення проекту:

 •  науково-методичне: інформаційні-періодичні видання, методична література;
 •  матеріально-технічне: ноутбук, проектор, мультимедійна дошка, фотоапарат, фонограми пісень, декорації до свят;
 •   критерії оцінки очікуваних результатів: свято, моніторинг.

Перелік основних заходів:

 •  Відвідування бібліотеки.
 •  Підбір прислів’їв, віршів, пісень, висловів.
 •  Виготовлення мішечків з сіллю, масажних килимків.
 •  Випуск газети «Здоровим будь!».
 •  Виступи агітбригади.
 •  Альбом дитячих малюнків.
 •  Ведення «Щоденника здоров’я ».
 •  Презентація свят «Подорож до лісу здоров’я », «Веселі старти», «Свято здоров’я».

Очікуваний результат:

 •  Збереження та покращення стану здоров’я учнів, підвищення мотивації на навчання, зниження рівня тривожності;
 •  Скорочення кількості пропусків занять через хворобу;
 •  Створення сприятливого здоров’язберігаючого середовища для розвитку особистості учнів;
 •  Розвиток у школярів інтересу до позакласних заходів.
 •  Формування соціальної, полікультурної, комунікативної, інформаційної  компетнтностей та компетентності саморозвитку та самоосвіти.

Висновок:

Однією з важливих завдань школи є збереження і зміцнення здоров'я учнів.  Треба усвідомити, що ефективність навчального процесу багато в чому визначається ступенем обліку фізичних і психологічних особливостей дітей. Здоров'я - основний чинник, що визначає ефективність навчання. Тільки здорова дитина здатна успішно і в повній мірі оволодіти шкільною програмою. Порушення здоров'я, як правило, призводить до труднощів у навчанні. Стан здоров'я сучасних школярів викликає серйозну тривогу фахівців. Наочним свідченням неблагополуччя є те, що здоров'я школярів погіршується порівняно з їх однолітками двадцять або тридцять років тому. З огляду на це природним стало активне використання педагогічних технологій, спрямованих на охорону здоров'я школярів.

Як здоров'язберігаючі можна назвати ті методи, прийоми, технології, які не завдають шкоди здоров'ю учнів, які спрямовані на формування ціннісного ставлення до здоров'я, на формування особистісних якостей, які сприяють збереженню і зміцненню здоров'я, мотивації до здорового способу життя.

   Охорона здоров'я дитини припускає не тільки створення необхідних гігієнічних і психологічних умов для організації навчальної діяльності, але і профілактики різних захворювань, а також пропаганду здорового способу життя.

Комплексне використання оздоровчих заходів  у виховному процесі дозволяє знижувати стомлюваність, покращувати емоційний настрій і підвищувати працездатність молодших школярів, а це у свою чергу сприяє збереженню і зміцненню здоров'я.

Огляд літературних джерел

1. Поуль В.С.  «РЕАЛІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧОЇ ФУНКЦІЇ ОСВІТИ  В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

2. Зайцев Г.К. Школьная валеология, С-П.,2001г.

3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. С-П.,2002г.

4.Левитес Д.Т. Практики обучения, современные образовательные технологии,2001г

5.Селевко Т.К.Современные образовательные технологии, СП..2002г.

6.Дубогай О.Д.Моніторинг оздоровчо-виховного процесу молодших школярів. – К, 2000.

7.  Багатотомне видання: Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. -Т.3.

8. Н.М. Колотило. «Навички заради здоров’я. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я» - , ВООЗ, ЮНІСЕФ. – К., 2004 р.

9. Горащук В.І. Теоретичні підходи до формування культури здоров’я

школярів / В.І. Горащук // Безпека життєдіяльності. - 2005.- № 5.

Інтернет -  джерела

http://teacher.at.ua/publ/zberezhennja_i_zmicnennja_zdorov_ja_malenkogo_shkoljara/10-1-0-10738

http://detsad-kitty.ru/

http://interesno.bbmy.ru/viewtopic.php?id=208#p1327

http://viki.rdf.ru/item/3163/download/

http://educat.at.ua/load/osnovi_zdorov39ja/40-5-2 

 

Методика надзвичайно проста: біологічно активні точки, якими вкрита практично вся людська нога, при впливі на них кришечок дуже подразнюються, внаслідок чого активізується робота всіх внутрішніх органів. Достатньо 10 хвилин такого масажу, щоб виявилися задіяними всі системи організму.

 

Початкова школа - це старт отримання знань і навичок здорового способу життя, навчання використання отриманих знань за межами школи. Молодший школяр повинен знати, що неправильна постава може не тільки завдати шкоди здоров'ю, але і зіпсувати людині життя.

Нас зацікавила методика Олександри Дубогай, професора Київського інституту гігієни. І тому ми  вирішили, що знання не повинні відбирати здоров'я дітей і почали користуватися мішечками з сіллю.

Мішечки краще шити з щільної тканини розміром 20см х 15см, насипати в них морську сіль, приблизно 200 грамів (для першокласників можна трохи менше 130 г). Чому морська сіль? Тому що вона дуже велика і може злегка масажувати нашу голову, в ній містяться корисні речовини та мінерали, які сприятливо впливають на організм. Це ще й хороша йодотерапія. У дітей тім'я не дуже тверде - йод легко проникає в організм. Завдяки цій методиці поліпшується зір, стає рівною постава, менше хворіють діти.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32020. Управління товарним асортиментом на ПП Біо-Захід 865.5 KB
  Перед тим як товар переходить до кінцевого споживача проходить певний торговотехнологічний процес: постачання товарів організацію та формування асортименту та номенклатури товарів стимулювання збуту сервісне обслуговування позиціонування. Мета даної дипломної роботи полягає у поглибленні знань з питань управління товарною політикою асортиментом та номенклатурою товарів в процесі маркетингової діяльності розробці перспективних шляхів асортиментної та номенклатурної політики ПП БіоЗахідâ направлених на корінні зміни в організації...
32021. Пути совершенствования управления геодезическими работами на примере ООО Меркурий 212 KB
  Теоретические основы организации геодезических работ. Понятие и сущность геодезических работ. Виды геодезических работ.
32022. Рассмотрение резервных снижений себестоимости строительно-монтажных работ на строительном предприятии (на примере ЗАО ДСК Блок) 635.5 KB
  Все эти особенности требуют своеобразных организационных форм и дополнительных затрат. Строительство зданий одного и того же типа в раз личных районах страны требует различных затрат материальных ресурсов. Себестоимость строительномонтажных работ представляет собой выраженное в денежной форме затраты на их производство. В себестоимость строительной продукции включаются затраты прошлого овеществленного в средствах производства труда и живого труда работников строительной организации.
32023. Расширение туристической сферы региона путем создания предприятия для развития зеленого туризма 1.29 MB
  ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Расширение туристической сферы региона путем создания предприятия для развития зеленого туризма Специальность 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСШИРЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА 1. Роль и место зеленого туризма в развитии регионов 7 1. Особенности осуществления деятельности в области зеленого туризма...
32024. Построение внутренней сети предприятия на основе продуктов Microsoft и Linux 610.5 KB
  Первой сетевой карте ip-адрес автоматически раздает интернет-провайдер. Вторая сетевая карта (которая смотрит во внутреннею сеть) настроена статично, ip-адрес из зоны 192.168.1.0/255.255.255.0. В рамках такой внутренней сети мы сможем подключить до 253 компьютеров, которые будут свободно обмениваться данными между собой, а так же выходить в интернет.
32025. Формирования лидерских качеств у старшеклассников способом социально-психологических тренингов 345 KB
  Лидер как член группы который выдвигается в результате взаимодействия ее членов ведет группу стимулирует достижение группой ее целей организует планирует и управляет деятельностью группы проявляя при этом более высокий чем все остальные члены группы уровень участия и влияния то есть уровень активности Н. Жеребова; как член социальной группы чей авторитет власть или полномочия безоговорочно признаются остальными членами данной группы и которому они добровольно подчиняются находясь под прямым или косвенным его психологическим...
32027. Роль фельдшера в профилактике хронической ишемии мозга 1.02 MB
  Сызрань за 2009 2010 годы; создать информационную базу для качественного проведения профилактики ХИМ. В дипломной работе используются следующие сокращения: хроническая ишемия мозга ХИМ; дисциркуляторная энцефалопатия ДЭ; международная классификация болезней МКБ; компьютерная томография КТ; магнитно резонансная томография МРТ; ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов УЗДГ БЦС; ультразвуковое исследование УЗИ; электроэнцефалография ЭЭГ; электрокардиография ЭКГ;...
32028. Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг 37.5 KB
  Теоретические аспекты организации деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 1. Понятие и сущность регистраторской деятельности 1. Основные требования к регистраторской деятельности 1. Правовое регулирование регистраторской деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 2.