61966

Организация физпауз с учётом особенностей урока

Научная статья

Педагогика и дидактика

3й урок активные возбуждённые энергичные. Это самый благоприятный для усвоения трудного нового материала урок.

Русский

2014-06-03

180.97 KB

1 чел.

Организация физпауз с учётом особенностей урока

1-й урок - (сонные дети) Потягивание по утрам, как кошечка. Зевание стимулирует не только гортанно-лёгочный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает стрессовое состояние.


2-й урок. Подготовьтесь к активной работе. Упражнения, которые помогают использовать оба полушария гармонично и делать их перекрёстную работу лучше «Ленивые восьмёрки». Возьмите в правую руку карандаш и начертите на бумаге восьмёрку (знак бесконечности), теперь - левой. А теперь правой и левой рукой одновременно. Затем начертите восьмёрки в воздухе, поочерёдно каждой рукой и обеими одновременно.

3-й урок - (активные, возбуждённые, энергичные). Это самый благоприятный для усвоения трудного нового материала урок. Используйте только гимнастику для глаз: смотреть перед собой на любой предмет 2-3 секунды, поставить руки по средней линии лица на расстоянии 15-20 см от глаз, перевести взор на кончик среднего пальца и смотреть на него 3-5 секунд, опустить руку. Повторить 3-4 раза.

4-й урок - (чрезмерная активность). Упражнение для снятия эмоционального напряжения: сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем, делая вдох спокойно. Не торопясь, сжимайте кулак с усилием. Затем, ослабляя усилие, сжатие кулака, сделайте выдох. Повторяйте упражнение 5 раз. Выполнение упражнения с закрытыми глазами удваивает эффект. Упражнение выполнять двумя руками одновременно.

5-й урок - (пассивность с равнодушием, часто головная боль). Можно сделать упражнения на разные части тела:

–        для ног - ступни плотно стоят на полу. Сначала, не отрывая пальцев, поднимаете максимально высоко пятки. Задержите их в таком положении и расслабьтесь. Через 5-10 секунд повторите упражнение. Затем, не отрывая пятки от пола, высоко поднимите носки. Повторите тоже самое ещё раз.

–        для грудной клетки - глубокий вдох. После небольшой задержки дыхания выдохнуть. Обратите внимание на ощущение тепла на вдохе и расслабления на выдохе.

–        от головной боли. Растереть ушные раковины и за ушами, погладить усиленно воротниковую зону.

6-й урок - (уставшие). Комплекс упражнений:

–        умывание,

–        «холодно-жарко» - подул сильный холодный ветер - съёжиться в комочек. Выглянуло солнце - можно загорать, помахать веером.

–        руки — потирание, массаж.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80931. Звязок методики навчання історії з іншими науками 35.76 KB
  Методичні дослідження вивчаючи процес навчання історії мають спиратися на родинні науки насамперед на історію педагогіку і психологію. Пізнавальна діяльність учнів та її результати не можуть бути повноцінними якщо навчання історії не буде відповідати сучасному рівню історичної науки її методології. Навчання історії стане науково обґрунтованим і результативним лише за умови якщо вся його структура зміст і методика будуть відповідати цим обєктивним етапам та закономірностям пізнання.
80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...
80935. Кабінет історії в школі, його значення 34.32 KB
  Важливе значення має вигляд меблів якими обладнаний кабінет. Важливе значення має також оформлення передньої стінки яку складають державна символіка України розкладна проста чи магнітна дошка екран шафи з тумбами стаціонарний стелаж чи рухома підставка для книг.
80936. Аналіз програми з історії України для 6-9 кл. Мета ,завдання та зміст 35.39 KB
  Мета завдання та зміст. Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі Суспільствознавство Державного стандарту базової середньої освіти конкретизує зміст історичного компоненту галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Основними компонентами змісту окремих курсів за цією програмою є: зміст історичного навчального матеріалу перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем відповідних курсів. До кожної теми надано...
80937. Види історичних документів, особливості їх вивчення 35.44 KB
  До історичних джерел належить все створене людиною, у тому числі результати його взаємодії з навколишнім середовищем, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі слова памятники писемності в методиці називають документами
80938. Аналіз програми з історії України для 10-11 класів мета завдання та зміст курсу Нової історії України 35.68 KB
  Мета курсу за вибором Досліджуємо історію України для профільних класів суспільногуманітарного напряму поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття яке забезпечується набуттям старшокласниками власного інтелектуального досвіду вивчення історичного матеріалу розвитком навчальнопізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій. Реалізація курсу за вибором Досліджуємо історію України здійснена у контексті профілізації старшої школи допоможе виконати наступні завдання: поглибити цілісні уявлення старшокласників...
80939. Позакласна позашкільна робота з історії в загальноосвітній школі 30.73 KB
  Позакласна робота різноманітна освітня і виховна робота спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позашкільна робота освітньовиховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.