62038

Повторение передачи мяча сверху 2-мя руками и прием снизу 2-мя руками

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Бег с высоким подниманием бедра лицом и спиной вперед с захлестыванием голени лицом и спиной вперед бег левым и правым приставным шагом. Стоя спиной друг к другу мяч вверху; 1. стоя спиной друг к другу мяч верху. стоя спиной друг к другу мяч на пояснице руки в замок.

Русский

2014-06-04

18.02 KB

1 чел.

План – конспект урока по лыжной подготовке.

Школа:

Класс:

Дата проведения: 6.02.2013

Тема: Повторение передачи мяча сверху 2  - мя руками и прием снизу 2- мя руками.

Цель урока: Совершенствовать передачу мяча 2 руками и.

Задачи урока: 1.Совершенствовать передачу мяча 2 руками.

                            2. Совершенствовать прием снизу 2 руками.

Оборудование и инвентарь: волейбольные мячи, сетка.

Части урока

Содержание

Дозировка

ОМУ

П

О

Д

Г

О

Т

О

В

И

Т

Е

Л

Ь

Н

А

Я

Ч

А

С

Т

Ь

Построение

- равняйсь! Смирно!

Сообщение задач

Разминка в движении

Ходьба на носках, на пятках, перекатами с пятки на носок, носками наружу, носками внутрь, на внешней стороне стопы, на внутренней стороне стопы.

Бег.

Бег с высоким подниманием бедра лицом и спиной вперед, с захлестыванием голени лицом и спиной вперед, бег левым и правым приставным шагом.

Прыжки на правой ноге, прыжки на левой ноге, прыжки на двух ногах.

Упражнение для восстановление дыхания.

ОРУ в парах с волейбольными мячами:

И.П. – стоя спиной друг к другу, мяч вверху;

    1. Шаг правой, прогнуться;

    2. и.п.

    3. То же с левой ноги;

    4. и.п.

И.П. – стоя спиной друг к другу, мяч верху.

    1-4. Наклоны в одну сторону;

    5-8. Наклоны в другую сторону.

И.П. – стоя лицом друг к другу, мяч впереди.

  1.  Выпад вправо;
  2.  И.П.
  3.  Выпад влево;
  4.  И.П.

И.П. - стоя спиной друг к другу, мяч на пояснице, руки в замок.

  1.  Выпад в одну сторону;
  2.  И.П.
  3.  Выпад в другую сторону;
  4.  И.П.

И.П. – стоя лицом друг к другу, мяч впереди на вытянутых руках.

     1 – 3.  Наклоны вперед;

     4.   И.П.

5 мин

5 мин

10 мин

10 мин

Проверить наличие спортивной формы

Задачи должны быть доступны для понимания

Спина должна быть прямая.

Выполняя различные виды ходьбы, необходимо менять И.П. для рук.

Руки работают как при беге. Чаще шаги. Выше бедро или голень. При выполнении упражнений спиной вперед смотреть через левое плечо.

Руки через стороны вверх – вдох, через стороны вниз – выдох.

О

С

Н

О

В

Н

А

Я

Ч

А

С

Т

Ь


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34877. Види і засоби, що замінюють гроші 23.5 KB
  Вексель письмове зобовязання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін. Звичайний вексель має такі реквізити: 1 найменування; 2 визначену суму платежів; 3 зазначення терміну платежу; 4 найменування того кому має бути здійснено платіж; 5 місце дату складання векселю і підпис того хто його видав. Вексель може розпочати самостійний рух якщо він передається від одного власника держателя до іншого шляхом особливого передатного напису індосаменту. Вексель можна передати банку отримавши із певною знижкою борг...
34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.
34885. Бюджетний дефіцит.причини його виникнення і подолання в країнах з ринковою економікою 21.5 KB
  Основні причини існування бюджетного дефіциту 1. Однак автоматичного збільшення податкових надходжень не відбувається що призводить до появи бюджетного дефіциту. Основні джерела покриття бюджетного дефіциту державний кредит це фінансовоекономічні відносини де держава виступає у ролі позичальника.