62038

Повторение передачи мяча сверху 2-мя руками и прием снизу 2-мя руками

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Бег с высоким подниманием бедра лицом и спиной вперед с захлестыванием голени лицом и спиной вперед бег левым и правым приставным шагом. Стоя спиной друг к другу мяч вверху; 1. стоя спиной друг к другу мяч верху. стоя спиной друг к другу мяч на пояснице руки в замок.

Русский

2014-06-04

18.02 KB

1 чел.

План – конспект урока по лыжной подготовке.

Школа:

Класс:

Дата проведения: 6.02.2013

Тема: Повторение передачи мяча сверху 2  - мя руками и прием снизу 2- мя руками.

Цель урока: Совершенствовать передачу мяча 2 руками и.

Задачи урока: 1.Совершенствовать передачу мяча 2 руками.

                            2. Совершенствовать прием снизу 2 руками.

Оборудование и инвентарь: волейбольные мячи, сетка.

Части урока

Содержание

Дозировка

ОМУ

П

О

Д

Г

О

Т

О

В

И

Т

Е

Л

Ь

Н

А

Я

Ч

А

С

Т

Ь

Построение

- равняйсь! Смирно!

Сообщение задач

Разминка в движении

Ходьба на носках, на пятках, перекатами с пятки на носок, носками наружу, носками внутрь, на внешней стороне стопы, на внутренней стороне стопы.

Бег.

Бег с высоким подниманием бедра лицом и спиной вперед, с захлестыванием голени лицом и спиной вперед, бег левым и правым приставным шагом.

Прыжки на правой ноге, прыжки на левой ноге, прыжки на двух ногах.

Упражнение для восстановление дыхания.

ОРУ в парах с волейбольными мячами:

И.П. – стоя спиной друг к другу, мяч вверху;

    1. Шаг правой, прогнуться;

    2. и.п.

    3. То же с левой ноги;

    4. и.п.

И.П. – стоя спиной друг к другу, мяч верху.

    1-4. Наклоны в одну сторону;

    5-8. Наклоны в другую сторону.

И.П. – стоя лицом друг к другу, мяч впереди.

  1.  Выпад вправо;
  2.  И.П.
  3.  Выпад влево;
  4.  И.П.

И.П. - стоя спиной друг к другу, мяч на пояснице, руки в замок.

  1.  Выпад в одну сторону;
  2.  И.П.
  3.  Выпад в другую сторону;
  4.  И.П.

И.П. – стоя лицом друг к другу, мяч впереди на вытянутых руках.

     1 – 3.  Наклоны вперед;

     4.   И.П.

5 мин

5 мин

10 мин

10 мин

Проверить наличие спортивной формы

Задачи должны быть доступны для понимания

Спина должна быть прямая.

Выполняя различные виды ходьбы, необходимо менять И.П. для рук.

Руки работают как при беге. Чаще шаги. Выше бедро или голень. При выполнении упражнений спиной вперед смотреть через левое плечо.

Руки через стороны вверх – вдох, через стороны вниз – выдох.

О

С

Н

О

В

Н

А

Я

Ч

А

С

Т

Ь


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23088. Реєстрація спектрів випромінювання 167 KB
  Вимірювання форми імпульсу випромінювання. Реєстрація спектрів випромінювання. Терміни та визначення Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла.
23089. Фотоелектронний помножувач 310 KB
  Опис спектрофотометра СФ5 У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з пристроєм принципом дії характеристиками фотоелектронного помножувача ФЕП особливостями методики вимірювання цих характеристик а також способами реєстрації слабких світлових потоків за допомогою ФЕП. Схема включення ФЕП показана на мал. Після nго динода електрони збираються на аноді ФЕП. Якщо струм катода ic то анодний струм ФЕП 1 де темновой струм mго динода.
23090. ФОТОДІОДИ 172 KB
  У рівноважному стані рівні Фермі обох напівпровідників вирівнюються а енергетичні зони утворять потенційний бар'єр для основних носіїв мал. Мал. При прикладанні до pnпереходу зовнішньої напруги в прямій полярності тобто до pобласті та до nобласті бар'єр знижується мал. При зворотному зміщенні pnпереходу зовнішнє поле складається з внутрішнім підвищуючи потенційний бар'єр мал.
23091. ЕЛЕКТРОМЕТР 319.5 KB
  Електрометричний вимірювач струму. Опис спектрофотометра СФ5 Ця лабораторна робота знайомить із принципами вимірювання і будовою електрометричних вимірювачів струму їхньою конструкцією і способами визначення основних характеристик що дозволяють використовувати такі прилади разом з фотоелектронними помножувачами ФЕП і фотодіодами ФД для реєстрації слабких потоків випромінювання. За допомогою електрометричних вимірювачів реалізується метод виміру постійного струму застосовуваний для таких приймачів випромінювання що мають малий рівень...
23092. Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів 70.5 KB
  Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів. Рівняння Максвела сформульовані на основі узагальнення емпіричних законів електричних та магнітних явищ. Ці рівняння зв’язують величини що характеризують електромагнітне поле з його джерелами та з розподілами в просторі електричних зарядів та струмів. Перше рівняння максвела є узагальненням емпіричного закону БіоСавара.
23093. Магнітні властивості речовини 36 KB
  Пара та діа магнетиками називаються речовини які за відсутності магнітного поля завжди не намагнічені і які характеризуються однозначною залежністю між вектором намагнічування I и напруженістю статичного магнітного поля Н. Зокрема у слабких магнітних полях ця залежність лінійна: причому для парамагнетиків χ 0 а для діамагнетиків χ 0. Феромагнетиками називаються тверді тіла які можуть мати спонтанну намагніченість тобто намагнічені вже при відсутності магнітного поля. Магнітна сприйнятливість феромагнетику є функцією напруженості...
23094. Рівняння для електромагнітних потенціалів, їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу 91.5 KB
  Рівняння для електромагнітних потенціалів їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Система рння Максвелла: Перше рівняння М. Підставивши у 3 рння М. Використовуючи те що потенціали вибираються не однозначно рння не зміняться якщо зробити заміну це калібрувальна інваріантність.
23095. Fast Ethernet и 100VG-AnyLAN как развитие технологии Ethernet 151 KB
  В результате поисков и исследований специалисты разделились на два лагеря, что в конце концов привело к появлению двух новых технологий — Fast Ethernet и 100VG-AnyLAN. Они отличаются степенью преемственности с классическим Ethernet.
23096. Розсіяння електромагнітних хвиль зарядами. Формула Томсона 76.5 KB
  Розсіяння електромагнітних хвиль зарядами. Цей рух в свою чергу супроводжується випромінюванням в усі боки: відбувається розсіяння початкової хвилі. Нехай енергія яка випромінюється системою в тілесний кут в 1с при тому що на неї падає хвиля з вектором Пойнтінга Тоді переріз розсіяння риска означає усереднення по часу Розглянемо розсіяння що проводиться одним нерухомим зарядом вільним зарядом. отримана зарядом швидкість припускається малою 2 1 в 2: одиничний вектор в напрямку розсіяння.