62085

Урок по легкой атлетике

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Стойка ноги врозь правая рука вверх 1-2 наклон туловища влево 3-4 наклон туловища вправо 3 И. стойка ноги врозь 1 наклон вперед 2 И. 3 наклон вперед 4 И. ноги врозь наклоны туловища 1 наклон влево 2 И.

Русский

2014-06-04

17.67 KB

0 чел.

План-конспект урока по легкой атлетике

Задачи урока: - обучение технике метания копья

                        - развитие координационных способностей

                        - воспитание целеустремленности и коллективизма

Части урока

Содержание

Графическое изображение

Дозировка

Методические указания

Подготови

тельная часть

Основная часть

Заключи

тельная часть

1. Построение группы

2. Расчет

3. Доклад

4. Приветствие

5. Сообщение задач урока

Комплекс ОРУ:

Бег по л/а манежу

1-И.П.- стойка ноги врозь, руки на поясе, круговые вращения головой

1-4 - вращение головой влево

5-8 - вращение головой вправо

2-И.П.- стойка ноги врозь, правая рука вверх

1-2 – наклон туловища влево

3-4 – наклон туловища вправо

3-И.П.- стойка ноги врозь

1- наклон вперед

2-И.П.

3- наклон вперед

4- И.П.

4- И.П. - ноги врозь, наклоны туловища

1-наклон влево

2- И.П.

3-наклон вправо

4- И.П.

5-И.П.- ноги врозь, руки вперед

1-Мах левой ногой к правой руке

2-И.П.

3-Мах правой ногой к левой руке.

4-И.П.

6-И. п. – стойка ноги врозь, руки на пояс

1 – наклон к левой ноге

2 – наклон вперед

3 – наклон к правой ноге

4 – И. п.

7-И.П.- И. п. - стойка, руки к плечам, круговые движения вперед-назад в плечевом суставе на 4 счета;

8- И.П.-О.С.

1- упор присев

2-И.П.

3- упор присев

4- И.П.

9- И.П. – стойка ноги врозь, руки на поясе; прыжки с поворотом туловища на 180 градусов.

Комплекс СБУ:

1-Бег с высоким подниманием бедра

2-Бег с захлестом голени

3-Многоскоки

4-Семенящий бег

5-Ускорение

1. Вводный рассказ о способах хвата копья, технике метания, правилах проведения соревнований и подведении результатов.

2. Имитационные упражнения:

- имитационные упражнения без копья;

- имитационные упражнения с копьем;

- метание копья в сетку.

1. Бег по л/а манежу

2-Построение в одну шеренгу

Подведение итога урока.

4 круга

8 раз

8 раз

6 раз

6 раз

6 раз

4 раза

8 раз

6 раз

30 м

30 м

30 м

30 м

2х30 м

1 круг

Бег в медленном темпе

Вращения плавные, без рывков

Наклон выполнять глубже

Руками коснуться пола

Наклон выполнять глубже

Опорная нога прямая

Коснуться рукой стопы

При вращении руки должны касаться плеч

Спина должна быть выпрямлена, стопы не отрывать от пола

Толчок максимальный

Группа сидит на скамейке

Обратить внимание на правильное выполнение упражнений и соблюдение команд

Бег в медленном темпе                                                      Оценка самочувствия, организованный выход из манежа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68283. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ АРЄ 160.5 KB
  Оскільки АРЄ діє на міжнародній арені як передусім регіональна держава, для адекватного аналізу безпекових пріоритетів країни основну увагу необхідно зосереджувати саме на регіональному рівні зовнішньої політики Єгипту, де зосереджено основні безпекові інтереси, та звідки походить більшість загроз безпеці країни.
68284. Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії 327 KB
  Відсутність комплексних досліджень стосовно зясування основних патогенетично обґрунтованих критеріїв застосування аутовени низхідної артерії коліна реваскуляризуючої остеоперфорації трансплантації кісткового мозку великогомілкової кістки при лікуванні хворих на хронічну...
68285. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРІВ 725.5 KB
  Створення сучасних високонадійних машин і систем вимагає застосування ефективних технологій механічної обробки деталей які забезпечують необхідну точність якість і продуктивність їх обробки.
68286. ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ АКРИЛОВИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ) 181.5 KB
  Мета дослідження. Підвищення якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом удосконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезів, розроблення методу профілактики протезних стоматитів.
68287. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ РЕЛІГІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У 1946 – 1989 РОКАХ 153.5 KB
  Метою дисертаційного дослідження є встановлення особливостей поширення опору населення релігійній політиці радянської влади у середовищі грекокатоликів у західних областях України у 1946-1989х рр. на Закарпатті; дослідити характерні риси формування підпільної мережі грекокатоликів у другій половині...
68288. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ) 6.2 MB
  Найбільш чітко ця система реалізується в сучасних торгово-розважальних комплексах ТРК. Аналіз європейського і близькосхідного досвіду проектування ТРК свідчить про необхідність систематизації наукового обґрунтування і розробки основ проектування сучасних ТРК для країн регіону АльШам.
68289. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 180 KB
  Важливою складовою останнього є реалізація державної політики щодо нагляду за технічним станом та дотриманням правил технічної експлуатації машин в агропромисловому комплексі яку покладено на органи державного технічного нагляду.
68290. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 290 KB
  Зростання спортивних результатів у лижному двоборстві великою мірою залежить від ефективності системи багаторічної підготовки юних спортсменів. Проблемі фізичної підготовки юних спортсменів присвячено низку робіт вітчизняних і закордонних спеціалістів...
68291. Институциональные основы регулирования рынка рекламных и PR-услуг 577.5 KB
  В рекламе не следует поощрять и призывать детей увеличивать количество приемов пищи в день или заменять основное питание легкой пищей. Однако именно об этом идет речь в рекламе «Данон» - имеет место призыв заменить бифштекс рекламируемым йогуртом.