62628

What clothes teenagers should wear at school?

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цели: Обучение учащихся выражать мнение о подростковой школьной одежде, используя активную лексику. Ознакомление учащихся с прямой и косвенной речью и обучение в их употреблении в данных речевых ситуациях

Другие языки

2014-06-12

15.68 KB

0 чел.

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ ПО УЧЕБНИКУ К.И.КАУФМАН, М.Ю. КАУФМАН «СЧАСТЛИВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ. РУ» (РАЗДЕЛ 2)

Тема: What clothes teenagers should wear at school? ( Какую одежду подросткам следует носить в школе?)

Цели: 1.Обучение учащихся выражать мнение о подростковой школьной одежде, используя   активную лексику.

             2.Ознакомление учащихся с прямой и косвенной речью и обучение в их употреблении в данных речевых ситуациях

Оснащение:  

 1. Аудиозапись диалога «Emily and her friends» (упр.2, с.47 учебника)

2. Презентация по теме «Class assembly»

3. Листочки бумаги для работы  по структуре «Мозговой штурм»; листки бумаги  для   записи мнения.

Ход урока:

I.Начало.

1.1. Организационный момент

I am very glad to see you at our Class assembly. Today we’ll discuss the problem “What clothing teenagers should wear at school?” I hope that we’ll make up our mind about school uniform. (1слайд презентации)

  1.2.Разминка – повторение активной лексики.

Предполагаются слова: to be  in fashion, to be  out of fashion, fancy, casual, expensive, cheap, original, (un)usual, practical, elegant, extravagant, comfort, color, beautiful.

Which vocabulary we can use to describe clothes?  Let’s make a list of them.

а) Ученики  в течение 1 минуты вспоминают слова  и записывают их на маленьких листочках бумаги. На одном листке можно писать только одно слово.

б) Ученики объединяются в группы по 3-4 человека и обрабатывают результаты. Они сравнивают написанное друг  другом и отбрасывают листки с повторяющимися словами.

в) Обобщение лексики. Учитель записывает слова на доске.

г) Отработка произношения .

II.Основная часть.

1.Тренировка в употреблении лексики

1.1.Беседа с учащимися. Используется презентация.

What factors are important for teenagers when they buy clothes? (2 слайд презентации)

1) Should they be in or out of fashion? (3 слайд)

2) Should they be fancy or casual? (4 слайд)

3) Should they be expensive or cheap? (5 слайд)

4) Should teenagers buy them in discount stores or in the sales? (6 слайд)

5) Should they be original or usual? (7 слайд)

1.2.Ученикам предлагается записать свои мнения на листах бумаги (отводится 2-3 минуты.)

Образец записывается на доске:

I think

we

should

In my opinion

teenagers

should be

No doubt

clothes

1.3. Ученики зачитывают некоторые предложения во фронтальном режиме. 1-2 предложения записываются на доске.

2.Новый грамматический материал.

2.1. Введение.

 Weve just made up our mind about clothing. Now we can tell about it to our school administration. Theyll do it like this.

а) Учитель объясняет, что записанные на доске предложения,  являются прямой речью. (8 слайд)

б) Учитель объясняет правила употребления косвенной речи. (9 слайд)

в) Сравниваем прямую и косвенную речь. (10 слайд)

2.2.Тренировка и применение.

а) Выполняется упр.1, с.52 учебника. (Предварительно прослушать диалог из упр.2, с.47-48).

б)  Выполняется упр. 2, с.52 учебника. Do agree with characters of the book? Give your opinion. Do it like this. С помощью 11 слайда ученикам объясняется, как нужно реагировать на подобные реплики.

2.3 Закрепление материала.

Do you care about clothes? What kind of clothes do you like to wear?

Учащиеся расспрашивают друг друга и записывают информацию на листках бумаги (работа в парах).

Представление результатов классу (фронтальный опрос).

III.Заключительная часть.

1.1.Подведение итогов. - 5-7 минут

1.2. Задание на дом: упр.4, с.52.

1.3 Оценки за урок.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25173. Поняття нації в сучасній соціальній філософії 25 KB
  Поняття нації в сучасній соціальній філософії. Але якщо говорити про сучасне розуміння нації то панує ряд таких тенденцій: Нації це явища модерної епохи Європоцентризм погляди дослідників завжди спрямовані на Європу пр розгляді цього поняття Нації це штучно створений феномен вони є продуктом процесу модернізації та створені для певних цілей. Нації це територіальні та політичні спільноти Вони завжди засновані на соціальній комунікації. Ентоні Сміт пропонує виокремлювати такі підходи до розуміння нації в сучасну епоху:...
25174. Критика соціальних теорій Гегеля і Маркса за працею К.Поппера “Відкрите суспільство та його вороги” 22.5 KB
  Найголовніший пункт критики ідея історичної закономірності розвитку людської спільноти. Поппер відкидає поняття закону історії і каже що історичні факти можна пояснити після того як вони відбулися але шукати в них закономірності немає сенсу. Закономірності вивчає соціологія історія ж аналізує окремі події. Він вважав хибною дихотомію природничонаукового та соціального знання через те що й там і там діє принцип фальсифікації заперечував існування обєктивних законів історії стверджував відсутність жорсткого детермінізму в природі і...
25175. К.Леві-Стросс – один з найвизначніших представників структуралізму 29.5 KB
  Подібні спроби вчинялися до нього Проппом при аналізі казки але саме ЛевіСтросс вкорінив інваріантні форми структуру не у емпіричній реальності а у самій людині в несвідомих структурах розуму. нова дисципліна яка виникає як результат обєднання ЛевіСтросом соціальної антропології і етнологічної дисципліни. Недоліки вчення ЛевіСтросса: поглинання свободи індивіда обєктивними закономірностями переоцінка ролі позасвідомого недооцінка ролі історії.
25176. Взаємовплив науки і філософії 27.5 KB
  Співвідношення філософії і науки можна показати на прикладі міркувань Патнема. тобто тут висловлюється думка сама про взаємовплив науки і філософії. Філософія створює для науки ціннісно нормативну сферу і в свою чергу беручи за цінності результати отримані наукою.
25177. «ПОВСТАННЯ МАС» як проблема історії ХХ ст.. (Х. Ортега-і-Гассет) 24.5 KB
  Маса за ОртегоюіГасеттом це середня людина без обличчя загальний тип. Маса це кожен хто сприймає себе як усіх інших тобто маса поглинає особистість тому залишається посередність. Маса завжди має жагу до відновлення переходить до насилля це є одичавінням процес розпаду у розумінні ортегаіГассета тому маса переходить до прямих форм дії губить духовні форми. Маса ненавидить тих хто до неї не входить.
25178. Філософія позитивізму та неопозитивізму 29.5 KB
  Філософія позитивізму та неопозитивізму 1. Класичний позитивізм Конт Спенсер Міль 1й позитивізм Наука не пояснює а описує явища. позитивізм переживає кризу викликану прогресом природничонаукового знання. Адже прогрес науки заперечував і знецінював ті синтетичні узагальнення що розглядалися позитивізмом як вічні і незаперечні істини.
25179. «Ідеологія і утопія» (К. Манхейм) 26 KB
  Манхейм Системна спроба дослідження ідеології була зроблена К. Марксу надмірно широке розуміння ідеології. Подруге німецький соціолог виокремив таку важливу характеристику ідеології як систематизованість саме тому ідеологія претендувала на науковість. За цими ознаками виокремлюють два основні різновиди відкриті і тоталітарні ідеології.
25180. Предмет історико-філософської думки 88 KB
  Пригадайте ще років 1520 тому історії філософії відводили місце на крайній периферії у табелі про ранги філософських дисциплін. Головними вважали дослідження з діамату істмату філософських проблем природознавства етики та естетики а історія філософії розташовувалася десь за ними. Приблизно такий самий статус зберігався і в системі викладання: справа зводилася до короткого історикофілософського вступу якому присвячували двітри лекції і на тому історію філософії забували. Є підстави констатувати докорінну зміну статусу історії...
25181. Києво-Могилянська Академія та її роль у формуванні української філософії 25.5 KB
  КиєвоМогилянська Академія та її роль у формуванні української філософії Заснована Петром Могилою у 1632 р. В академії вперше для східних слов'ян почалося систематичне викладання філософії. Викладання філософії передбачало: діалектику логіку фізику математику та метафізику. Про це свідчить хоча б те що кожен професор філософії повинен був виробити собі свій оригінальний курс.