62632

Мочевыделительная система. Почки - органы выделения

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Задачи урока: Образовательные: Обобщить знания об органах выделения организма Познакомить с общим планом строения и функций органов мочевыделительной системы Изучить особенности строение почки в связи с выполняемыми функциями.

Русский

2014-06-12

14.71 KB

7 чел.

Урок биологии 9 класс.

Тема: «Мочевыделительная система. Почки- органы выделения».

Цели: Познакомить учащихся со строением органов мочевыделительной системы и её функциями.

Задачи урока:

Образовательные:

-Обобщить знания об органах выделения организма

-Познакомить с общим планом строения и функций органов мочевыделительной системы

-Изучить особенности  строение почки в связи с выполняемыми функциями.

Воспитательные:

-Формировать устойчивое положительное отношение к здоровому образу жизни

-Формировать познавательный интерес к предмету через создание ситуации успеха.

Коррекционно-развивающие:

-Развивать умение работать с текстом учебника, с рисунками, таблицами

-Развивать умение кратко и конкретно отвечать на поставленные вопросы

-Развивать умение использовать имеющие знания, внимательно слушать и анализировать информацию

-Умение давать объяснения терминам.

Оборудование: ПК, мультимедиа-проектор, презентация «Мочевыделительная система», раздаточный материал, учебник  Е.Н Соломина, Т.В. Шевырёва «Биология».

Ход урока:

  1.  Орг. Момент.

Здравствуйте ребята! Меня зовут Марина Ильинична, сегодня я проведу у вас урок биологии.  

  1.  Показ презентации. 2,3 слайды - задания на повтор изученного материала.  
  2.  Название новой темы- 4й слайд. Рассматривание и называние изображенных на картинке органов.
  3.  Работа с учебником.

-ребята, откройте ваши учебники на стр.158-159. Чтение и запись в тетрадь определения «почки». Рассматривание приведенных в учебнике рисунков.  

5. Ребята послушайте стихотворение про почки.

Они, как два больших боба,

На связках закрепились.

У позвоночного столба

Уютно разместились.

Фильтруют почки нашу кровь

С невиданным упрямством,

Чтобы во внутренней среде

Держалось постоянство.

Мы смолоду должны учесть,

Что нам всего дороже.

Беречь должны не только честь,

Но наши почки тоже.

Ребята, так зачем нам надо беречь почки?  

-где находятся почки?

-что такое моча?

6слайд . ученики рассматривают картинку и читаю текст вслух.

Чтение вслух параграфа учебника с последующим рассматриванием приведенных иллюстраций.  Ответы на вопросы:

-что соединяют мочеточники? Какая у них функция?

-где находится мочевой пузырь? Что он из себя представляет?

-для чего нужен мочеиспускательный канал?  

7. Ответы на вопросы в конце параграфа.

8.Выполнение задания «проверим!»  8й слайд. Работа с раздаточным материалом «кроссворд», и выполнение задания-

Вставить пропущенные слова в текст.

9. Подведение итогов занятия.Д.з

-какая тема была у нашего занятия?

-какие органы вы сегодня узнали?

-для чего они нам нужны?

- может ли человек жить без почек? почему?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85372. Девіантна поведінка та причини її виникнення та прояву 39.73 KB
  На сьогоднішній день найпоширенішими видами девіантної поведінки серед підлітків є: злочинність алкоголізм наркоманія токсикоманія суїцид. Існують різноманітні взаємоповязані фактори що обумовлюють генезис девіантної поведінки. Індивідуальний фактор який діє на рівні психобіологічних передумов девіантної поведінки та ускладнює соціальну і психологічну адаптацію індивіда. Психологічний фактор який розкриває несприятливі особливості взаємодії індивіда з оточенням і який проявляється в активновибірковому ставленні індивіда до середовища...
85373. Вади мовлення та причини її порушення. Будова мовного апарату 49.5 KB
  Необхідно враховувати що 3 останніх дефекту часто є лише сприяючим моментом до появи дефектів звуковимови так як у фізично і психічно здорової дитини при правильному мовному вихованні в більшості випадків знаходяться природні шляхи компенсації такого дефекту. У доопераційний період у дитини готують до операції мязи і тканини виробляють навик направляти повітряний струмінь через рот викликають можливі звуки; в післяопераційний період йде постановка звуків. Зустрічаються і більш складні мовні порушення в яких недоліки звуковимови є лише...
85374. Психокорекційна та профілактична робота з дітьми, які мають мовні порушення 34.15 KB
  У дітей з мовними порушеннями в порівнянні з віковою нормою спостерігається зниження пізнавальної діяльності та входять до її структури процесів: менший обсяг запамятовування і відтворення матеріалу нестійкість уваги швидка відволікання виснаженість психічних процесів зниження рівня узагальнення і осмислення дійсності; у них утруднена розгорнута звязна мова.
85375. Профілактика порушень слуху 39.23 KB
  Групи ризику дітей першого року життя по приглухуватості і глухоті: діти що народилися від багатоплідної вагітності; діти з масою тіла менше 15 кг; діти матері яких перенесли під час вагітності краснуху герпетичну інфекцію цитометоловірусну інфекцію; діти матері яких приймали під час вагітності ототоксичні препарати; діти що отримували в період новонародженості за вітальними свідченнями антибіотики ряду аміноглікозидів; діти слабочуючих або глухих батьків; діти з родовими травмами і внутрічерепним крововиливом. Ці діти...
85376. Предмет, завдання і методи логопедії та логопсихології 38.25 KB
  Найточнішим на сьогодні вважається таке визначення цієї науки: логопсихологія це галузь спеціальної психології в якій вивчається своєрідність психічного розвитку осіб з вадами мовлення первинного походження а також розробляються принципи і методи психокорекційної роботи з ними. Основною метою спеціального психологічного супроводу в системі освіти осіб з порушеннями мовлення є виявлення усунення і попередження дисбалансу між процесами навчання і розвитку цієї категорії та їх потенційними можливостями. З огляду на визначення логопсихології...
85377. Розвиток психіки глухої дитини. Розвиток словесно-логічного мислення і словесна пам’ять глухих дітей 38.39 KB
  Для першої I III класи характерний поширюється тип запамятовування тобто приріст відтвореного матеріалу від повторення до повторення. Для другої стадії IVVI класи характерний охоплює тип запамятовування при якому дитина розуміє і запамятовує загальний зміст тексту і ключові його слова а в подальшому поповнює його відсутніми елементами. Для третьої стадії розвитку словесної памяті VIIVIII класи характерно повне розуміння і запамятовування тексту. Часто спостерігається сплав осмисленого і механічного запамятовування: те що...
85378. Мониторинг воздействия на окружающую среду 67 KB
  Мониторинг воздействия на окружающую среду. Методы мониторинга воздействия на окружающую среду. Мониторинг воздействия на окружающую среду часть экологического мониторинга многоцелевая информационная система в задачи которой входит описание наблюдение оценка и прогноз источников воздействия на окружающую среду и отходов сбросы выбросы размещение и удаление отходов использование ресурсов и готовой продукции. Источник воздействия на окружающую среду ограниченная в пространстве область к которой могут быть отнесены все...
85379. Нормирование и лимитирование воздействия на окружающую среду 46.5 KB
  Нормативы воздействия на окружающую среду предельные характеристики источников воздействия на окружающую среду и условия размещения и удаления отходов соблюдение которых в любом случае не может привести к нарушению установленных критериев качества окружающей среды. Лимитирование воздействия на окружающую среду временное установление определенных характеристик источников воздействия на окружающую среду и отходов для соблюдения и контроля которых имеются необходимые возможности и средства. Лимиты воздействия на окружающую среду ...
85380. Распространение загрязняющих веществ 64 KB
  Если выбрасываемые в воздух примеси состоят из крупных частиц то распространяясь в атмосфере они под действием силы тяжести начинают спускаться с определенной постоянной скоростью в соответствии с законом Стокса. Естественно что почти все примеси в конечном итоге осаждаются на поверхности земли причем тяжелые осаждаются в основном под действием гравитационного поля а легкие в результате диффузионного процесса. Поскольку наиболее опасны для окружающей среды примеси газообразного вида типа окислов то именно таким легким соединениям...