62642

Совершенствование навыка ходьбе на лыжах. Продвижение скользящим шагом до 1000 метров

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Продвижение скользящим шагом до 1000 метров Задачи урока: образовательные: Совершенствование умения передвижения скользящим шагом до 1000 метров воспитательные: воспитывать трудолюбие настойчивость в достижении цели.

Русский

2014-06-12

16.61 KB

1 чел.

Конспект урока по физкультуре.

Тема: Совершенствование навыка ходьбе на лыжах. Продвижение скользящим шагом до 1000 метров

Задачи урока:

-образовательные:  1. Совершенствование умения  передвижения скользящим шагом до 1000 метров

-воспитательные:    воспитывать трудолюбие, настойчивость в достижении цели.  

-развивающие:    развивать выносливость, развитие координационных способностей при ходьбе на лыжах             

-оздоровительные:  закаливание воздухом   

Место проведения:  

Время проведения:  40

Инвентарь:         ботинки, лыжи, палки.

 Класс

Дата:              

ВОДНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ                                   

  1.  Проверка формы одежды, проверка исправности инвентаря.
  2.  Выход на лыжную базу, выдача инвентаря.
  3.  Выход к месту занятий.
  4.  Сообщение задач урока.
  5.  Прохождение разминочных кругов                                  

Передвижение скользящим шагом, средним темпе. Сохраняя дистанцию 3-4м.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

  1.  Совершенствование умения передвижения скользящим  шагом.

упражнения «маятник» формируют у обучающихся знания и  навыки о переносе массы тела с ноги на ногу, в повороте переступанием и в скользящем шаге. Обучающиеся последовательно выполняют упражнения, следует обратить внимание , что в упражнении через каждые 3-4 покачивания, необходимо производить смену ног, а также следить за отрывом лыжи от снега, после переноса массы тела на впереди стоящую ногу. Во время передвижения по учебному кругу напомнить учащимися  о поднимании ноги с лыжей над снегом.                                                                       

2.П/игра                                                

Детская подвижная игра "Многоножка".   

Для игры требуется ровная площадка размером примерно 10х5 метров.  Количество игроков от 4 и более. Игроков надо разделить на команды с одинаковым количеством человек Каждая команда должна образовать одиночную линию. Игроки садятся на корточки, вытягивают руки и кладут их на плечи того, кто сидит впереди. Затем по команде игроки маленькими прыжками начинают двигаться вперед  до финишной линии. Побеждает та команда, которая первой достигает финишной прямой.

Заключительная часть.

Очищение лыж от снега, сдача инвентаря.

Выставление оценок. Подведение итогов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64433. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ У ЛУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 549 KB
  Поширене застосування алюмінію і його сплавів як сучасних конструкційних матеріалів та носіїв для активних систем різноманітного призначення обумовлено особливостями їх фізикомеханічних та хімічних властивостей.
64434. СТАНОВЛЕННЯ БІПОЛЯРНОСТІ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ ЯК ФАКТОР ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 260 KB
  Зі створенням валютної системи в рамках Європейського Союзу та введенням в обіг спільної грошової одиниці в межах світової економіки виникає принципово нова система валютних відносин що базується на функціональній взаємодії двох основних...
64435. АВТОМАТИЗАЦІЯ СИНТЕЗУ СХЕМНИХ МАКРОМОДЕЛЕЙ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ОПИСУЮТЬСЯ СИСТЕМАМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 868 KB
  Для досягнення поставленої мети було необхідно розв’язати такі задачі: проаналізувати існуючі методи та засоби моделювання систем з компонентами різної фізичної природи; розробити методи побудови схемних макромоделей компонентів що описуються системами диференціальних рівнянь різних типів...
64436. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 322.5 KB
  Основою ефективної діяльності вищого навчального закладу що функціонує на ринку освітніх послуг є достатнє та стабільне фінансове забезпечення. Вирішення цієї проблеми на мікрорівні стає можливим за умов ефективного управління фінансовим...
64437. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ САПРОПЕЛІВ 264.5 KB
  Тому одним із актуальних завдань сільськогосподарського виробництва є покращення родючості ґрунтів за рахунок якісного поверхневого внесення сапропелів як органічних добрив що потребує обґрунтування конструктивних технологічних і кінематичних параметрів робочих органів...
64438. ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЩІЛИНАМИ В ОДНОМОДОВОМУ ТА БАГАТОМОДОВОМУ ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДАХ 267 KB
  Так наприклад апроксимація електричного поля в електрично довгих щілинних випромінювачах експоненційно спадаючою уздовж щілини функцією в багатьох випадках помилкова й не відповідає дійсності а розрахунок багатоелементних систем здійснюється...
64439. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 2.9 MB
  Характерною ознакою сучасного ринку плодоовочевих товарів є збільшення у асортиментній структурі частки продуктів з високим ступенем їх готовності до споживання у тому числі швидкозаморожених напівфабрикатів.
64440. Весняно-літня календарна обрядовість бойків (кінець ХІХ ст. – 1930-ті роки) 163 KB
  Дослідження календарних весняно-літніх обрядів та свят на Бойківщині є актуальним для з’ясування витоків і підґрунтя традицій українського народу коренів його духовної культури.
64441. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОСТОРІВ У ЖИТЛОВІЙ ЗАБУДОВІ МІСТА 449.38 KB
  Однією з важливіших містобудівних проблем великих міст України є організація системи громадсько-побутових послуг та підвищення рівня суспільного міського комфорту яка тісно пов’язана з питаннями формування та організації...