6273

Будова, робота та керування бульдозером ДЗ-162 та екскаваторами типів ЕО-3211 та ЕТЦ-202А

Отчет о прохождении практики

Лесное и сельское хозяйство

Земляні роботи виконуються не тільки в будівельному виробництві, айв інших галузях - сільському господарстві, меліоративному будівництві, в разі прокладання різноманітних ліній комунікацій і т. д.

Украинкский

2012-12-31

1.39 MB

53 чел.

Вступ

Земляні роботи призначені будівництво земляних споруд і видобування корисних копалин. Земляні споруди створюються вирізуванням їх у ґрунтовому масиві чи відсипанням із ґрунту, який видобувається в кар'єрах чи в спеціальних резервах. Різновиди, форми й розміри земляних споруд визначаються насамперед їхнім призначенням. До земляних споруд належать сплановані майданчики, котловани, дамби, траншеї, канали, насипи тощо. З корисних копалин — глини, керамзиту, піску тощо — виготовляються будівельні матеріали.

Земляні роботи виконуються не тільки в будівельному виробництві, айв інших галузях — сільському господарстві, меліоративному будівництві, в разі прокладання різноманітних ліній комунікацій і т. д.

Земляні роботи поділяються на:

підготовчі й допоміжні — очищення території від кущів, пнів, знесення різних споруд, зрізання рослинного покриву, водозниження, закріплення ґрунтів, попереднє розпушування;

основні — копання траншей, котлованів, відсипання дамб, насипів тощо;

спеціальні — прокладання кабелів, буріння свердловин, без траншейне прокладання трубопроводів, меліоративні роботи, забивання в ґрунт різноманітних паль, каменерізальні роботи та ін.

Окремо здійснюються земляні роботи, пов'язані з розробкою, транспортуванням та укладанням ґрунту за допомогою засобів гідромеханізації.

1. Класифікація й загальна характеристика машин для земляних робіт.

Машини для земляних робіт класифікуються таким чином:

• за призначенням — для підготовчих і допоміжних робіт, землерийно-транспортні, землерийні, для ущільнювання ґрунтів, для спеціальних земляних робіт та засоби гідромеханізації земляних робіт;

• за типом привода — з приводом внутрішнього згоряння, електричним, гідравлічним та комбінованим;

• за кількістю двигунів — одно - й багатодвигунні;

• за потужністю — малої, середньої, великої потужності;

• за ходовим обладнанням — гусеничні, пневмоколісні, крокуючі, рейкові;

• за кліматичним виконанням — у північному, тропічному й звичайному виконанні.

До машин для підготовчих і допоміжних робіт належать розпушувачі на базі гусеничних і колісних тракторів, кущорізи, викорчовувачі, обладнання для вирізування пнів із грунту тощо, а також спеціальне обладнання для водозниження й укріплення ґрунтів.

Землерийно-транспортні машини поділяються на ківшеві (скрепери), ножові (бульдозери та автогрейдери) й машини з додатковим транспортувальним органом (грейдери-елеватори).

До землерийних машин належать одно- й багатоківшеві екскаватори, а також одноківшеві навантажувачі ґрунту.

Машини для ущільнювання ґрунтів бувають статичної дії (котки), ударної (трамбувальні), вібраційної (вібраційні й вібро-ударні) та комбінованої.

До машин для спеціальних земляних робіт належать бурові машини та обладнання, палезабивні машини та обладнання, кабелеукладачі, обладнання для без траншейного прокладання трубопроводів, для копання ям під стовпи ліній зв'язку тощо.

До засобів гідромеханізації земляних робіт належать гідромонітори й землевсмоктувальні снаряди. Більшість сучасних машин для земляних робіт належить до механізмів «статичної» дії, тобто швидкість взаємодії їхнього робочого органа з ґрунтом не перевищує 1 м/с. Це одноківшеві екскаватори, навантажувачі, скрепери, бульдозери, автогрейдери, розпушувачі. В машинах статичної дії енергія від двигуна (М) передається робочому органові (РО) через кілька проміжних механізмів — тяговий (ТМ), передавальний (ПМ), ходовий (ХМ), напірний (НМ). Кількість проміжних механізмів може бути різною, але в будь-якому разі не відбувається безпосередня передача енергії на робочий орган. Тому ці машини мають порівняно невисокі ККД та продуктивність і їхня робота супроводжується великими енерговитратами. До того ж збільшити продуктивність таких машин можна лише збільшенням їхніх розмірів (а отже, маси) й потужності, що найчастіше не раціонально.

Більшості зазначених вад позбавлені машини динамічної дії, які останнім часом застосовуються дедалі ширше. Робочі органи таких машин мають окремі приводи. Енергія під двигуна (чи кількох двигунів) передається безпосередньо на робочий орган. Це дає змогу зменшити потужність основного двигуна й масу машини.

Розрізняють машини незалежної динамічної дії й залежної. В машинах залежної дії між робочим органом і якимось механізмом (напірним, ходовим чи тяговим) установлюється пружний елемент (ПЕ), що акумулює енергію від сил опору ґрунту руйнуванню, яка потім передається на робоче середовище.

Машини динамічної дії мають істотні переваги порівняно зі статичними. Наприклад, продуктивність одноківшевого екскаватора масою 14.5 т із двигуном потужністю 59 кВт і звичайним робочим обладнанням на ґрунтах II групи становить приблизно 100 м3/год, і таку саму продуктивність у тих самих ґрунтових умовах має землерийний механізований інструмент динамічної дії масою 80 кг із двигуном потужністю 3,8 кВт. Питома продуктивність (тобто продуктивність, віднесена до встановленої потужності двигунів) цього одноківшевого екскаватора дорівнює 1,7 м3/год на 1 кВт, а для механізованого землерийного інструменту — 26,0 м3/год на 1 кВт.

До зазначеної категорії машин належать роторні екскаватори, одноківшеві екскаватори зі змінним обладнанням динамічної дії (роторним, дисковим, фрезерним тощо) чи з віброзуб'ями, скрепери з елеваторним завантаженням, розпушувачі активної дії, землерийний механізований інструмент, Інші машини та обладнання.

2. Призначення, будова, робота, органи керування, технічне обслуговування одноківшевого ескаватора ЕО-3211

 

Екскаватор ЕО-3211 на уширенo-подовженому гусеничному ходу призначений для виконання різних земляних робіт в грунтах I - III категорій, а також для вантажно-розвантажувальних робіт.

Найбільш раціонально використовувати їх на слабких грунтах з малою несучою спроможністю.

Екскаватор складається з наступних основних частин: поворотної платформи з механізмами управління, двигуном, кабіною і капотом; головного редуктора з лебідками, фрикційні й гальмами; ходової частини; робочого обладнання (зворотній лопати, драглайн, бічного драглайн, крана і зворотного лопати з з поворотним ковшем ).

    

  Рис.1 Екскаватор ЕО-3211

 

  Головна особливість екскаваторів ЕО-3211 - уширено-подовжене гусеничне ходове обладнання, завдяки чому питомий тиск на грунт у нього в 2,1-2,9 рази нижче, ніж у екскаваторів з мінімальної опорною поверхнею гусениць. Це дозволяє ефективно використовувати їх при проведенні меліоративних, іригаційних і торф'яних робіт. Екскаватори ЕО-3211Е-1, ЕО-3211Е-І та ЕО-3211Е-Ш є модифікаціями базової моделі і мають велику поверхню гусеничних стрічок, що забезпечує меншу питомий тиск машини на грунт.

   Екскаватор ЕО-3211Е-I має збільшену довжину гусеничних стрічок, ЕО-3211E-II - збільшену ширину гусеничних стрічок, а ЕО-3211Е-Ш - збільшені довжину і ширину гусеничних стрічок. Натяжні і ведучі колеса екскаваторів ЕО-3211E-I і ЕО-3211Е-Ш підняті над доріжкою катання опорних ковзанок, що покращує прохідність машин. Екскаватори оснащують різним змінним робочим обладнанням: зворотною лопатою з неповоротними ковшами 0,45-0,5 м3 або з поворотними 0,32-0,45 м3; драглайн з ковшами 0,45-0,5 м3; боковим драглайн з ковшем 0, 3 м3. Ковші зворотнього лопати і драглайн 0,45 м3 призначені для роботи на грунтах 1-3 груп, а ковші 0,5 м3 - на грунтах 1 групи. Очисним поворотним ковшем 0,32 м3 зворотнього лопати розробляють грунти 1 і 2 груп, а ковшем 0,3 м3 бічного драглайн - грунти 1-3 груп.   Наявність змінного робочого обладнання дозволяє використовувати екскаватори для риття траншей, котлованів, каналів; очищення водойм, каналів, русел невеликих річок; ремонту укосів каналів; очищення каналів, облицьованих бетоном; навантаження сипучих матеріалів.

  Схеми компонування цих екскаваторів значно відрізняються. Наприклад, двигун у них встановлений не впоперек, а вздовж осі екскаватора, що полегшує їх технічне обслуговування. 

 

.

Рис. 2 Гусеничний екскаватор третього розмірної групи ЕО-3211E з механічним приводом і обладнанням зворотній лопата

Технические характеристики ЭО-3211

Тип двигателя

дизель

Марка

Д-65ЛС

Мощность, кВт

36,8

Ходовое устройство

гусеничное

Управление механизмами:

 

..основными

пневматическое

..вспомогательными

рычажное

Скорости передвижения, км/ч

1,15 - 1,3; 2,7 - 2,9

Частота вращения поворотной платформы, об/мин

0,05 - 0,04; 0,12 - 0,1

Преодолеваемый уклон пути, град.

22

Давление в пневмосистеме, МПа

0,7 - 0,8

Среднее давление на грунт, МПа

0,02

Масса экскаватора с оборудованием прямая лопата, т

12,37

Поворотна платформа зварена з литим піддоном. Середня частина її виконана у вигляді ванни, в якій розміщені верхні горизонтальні шестірні поворотного і ходового валів і вертикальний вал головного редуктора. У задній частині платформи на подмоторной рамі кріпиться двигун.   Кабіна машиніста обладнана нагрівником і вентилятором.  

Стеля, бокові та задня металеві панелі облицьовані теплозвукоізолірующім пінопластом і деревно-волокнистими плитами. Для віброізоляції в стиках кабіни з поворотною платформою прокладена гумова прокладка. Пол устелений рифленою гумою.   Встановлено двухколоночний пульт управління.   У передній частині поворотної платформи вварили вушка для кріплення стріл змінного робочого обладнання, передній і двоногій стійок.

 

  Поворотна платформа спирається на ходову раму через опорно-поворотний пристрій роликового типу. Поворотний вінець з внутрішнім зачепленням. Рама гусеничного ходу має зварену конструкцію. Опорні і підтримуючі катки, ведучі та направляючі колеса змонтовані на підшипниках кочення, які оснащені армованими гумовими ущільненнями. Натяг втулково-роликової ланцюга гусеничного ходу здійснюється спеціальним пристроєм з амортизатором. Включення муфт і гальм гусеничного ходу зблокованим. На екскаваторі встановлений дизельний двигун Д-65ЛС зі спеціальною регулюванням. Управління робочими рухами екскаватора, тобто часто включає механізм, пневматичну, а допоміжними - важільні механічне.

 

Кінематична схема ескаватора ЕО-3211

 

  

Пневматична схема ескаватора ЕО-3211

 У схему пневмоуправліня включено пристосування для змащення двох шестерень поворотного механізму, які розташовані високо в масляній ванні поворотної платформи і не можуть змащувати розбризкуванням. Боковий драглайн дозволяє успішно виконувати очищення каналів іригаційних і зрошувальних систем від донних наносів, не руйнуючи укоси. При його установці на одній стороні поворотної платформи екскаватора шарнірно кріпляться стріла і укосини, що регулюється по висоті. Зворотній лопата з поворотним ковшем складається з стріли і рукояті, подовжувача рукояті з ковшем і гідроциліндром, приводу шестерневого насоса тідросістеми, гідробака з лінійним фільтром, гідросистеми і електросистеми управління поворотом ковша. При роботі краном гальма тягової лебідки і гальмо ходу і повороту автоматично замикаються при спрацьовуванні обмежувачів вантажопідйомності і кута підйому стріли, а також коли кран не працює, і розмикаються при включенні приводу.

  Екскаватор може переміщатися своїм ходом на відстань до 4 км, при великих відстанях він перевозиться на причепах-ваговозам вантажопідйомністю 25 т або по залізниці на відкритій платформі без розбирання, вписуючись в основний габарит. При частковій розбиранні екскаватор вписується в габарит 02-Т. Кріплення машини здійснюється за допомогою стійок, брусів, дощок і розтяжок. 

Skhema roboty zvorotnʹoho lopaty: 1 - kivsh; 2 - tyahovyy̆ kanat; 3 - strila; 4 - dodatkova stiy̆ka; 5 - pidy̆omnyy̆ kanat; 6 - rukoyatʹ;

Схема роботи зворотнього лопати: 1 - ківш; 2 - тяговий канат; 3 - стріла; 4 - додаткова стійка; 5 - підйомний канат; 6 - рукоять;

 

 Драглайн застосовують при розробці грунту нижче рівня стоянки екскаватора. Глибина копання, висота розвантаження ковша і відстань, на яке може бути закинутий ківш (радіус копання) драглайн, значно більше, ніж у прямого і зворотного лопат. Тому драглайн використовують для риття порівняно великих котлованів і траншей, а також для відсипки насипів, наприклад, при будівництві каналів, автомобільних і залізниць.  Стійка представляє собою портал, шар-нірно укріплений у вушко поворотною рами. У верхній частині його змонтовані блоки підйомного поліспаста і блоки для підйому та опускання передньої стійки.   Стріла - зварна, гратчастої конструкції, що дозволяє зменшити її масу і робити більш довгою. У результаті збільшуються радіус дії машини і висота вивантаження. Стріла складається з двох частин, нижня з яких ушірена до п'яти стріли і шарнірно укріплена в проушина поворотної платформи. Довжина стріли може бути збільшена додатковими вставками. При такому подовженні стріли застосовують ківш меншого обсягу. При роботі драглайн кут нахилу стріли зазвичай становить 30-45 °.  Драглайн (а) включає в себе ківш / з підвіскою, стрілу 9, тягової 2, підйомний 7 і стріловий 4 канати, канати підвіски стріли 6 і наведення тягового каната 3.

 

  Щоб не заміняти стріловий канат 4, довжина якого розрахована на стрілу прямий лопати, для підвіски стріли драглайн використовують додаткові канати 6 підвіски стріли, що з'єднують вісь головних блоків стріли з рухомою траверсою 5. При цьому залежно від довжини стріли стріловий канат запасовивают за однією із схем, показаних на(б) (шість гілок) і 4.21, в (чотири гілки).  Ківш драглайн шарнірно підвішений до двох підйомним ланцюгів 17, закріплюються пальцями в проушина 19, розташованих ближче до задньої частини ковша і приварених до його бічних стінок. Верхніми кінцями ланцюга 7 укріплені на обоймі перекидні блоку 16, до якої кріпиться підйомний канат 7. Якщо послабити тяговий канат 2, то ківш перекинеться зубами вниз, повернувшись на пальцях вушок 19, і повисне на ланцюгах 17. Для вільного повороту ковша при перекиданні підйомні ланцюги / 7раздвінути розпіркою 18. Схема драглайн: а - загальна схема; б - схема запасовкі стрілового каната при підвісці стріли на шести гілках; в - те ж, на чотирьох гілках; 1 - ківш; 2 - тяговий канат; 3 - наводка тягового каната; 4 - стріловий канат; 5 - рухома траверса; б - канати підвіски стріли; 7 - підйомний канат; 8 - стріла; 9 - головний, блок; 10 - сполучне ланка; 11 - тяговий ланцюг; 12, 14, 19 - вушка; 13 - арка ковша; 15 - розвантажувальний канат ; 16 - перекидні блок 17 - підйомні ланцюги; 18 – розпірка.

 При розробці легких грунтів петлі встановлюються у верхнє положення, а в щільних грунтах - у нижнє. При розробці дна глибокого забою петлі рекомендується встановлювати у верхнє положення.  При одночасному натягу підйомного і тягового канатів збільшується відстань междусоедінітельним ланкою 10 і перекидні блоком 16, що супроводжується натягом розвантажувального каната 15, закріпленого одним кінцем на ланці 10, а другим - на вушку 4 арки 13.  Грейфер можна застосовувати для розробки грунтів як нижче, так і вище рівня стоянки екскаватора, а також для навантаження і розвантаження сипучих матеріалів, риття глибоких котлованів, очищення ставків і каналів.   На драглайн, крім ковшів з прямолінійною ріжучою кромкою, застосовують ковші збільшеного об'єму без зубів чи з двома зубами, з напівкруглими днищем і режушей кромкою. Застосовувати такі ковші не завжди ефективно, особливо при необхідності ретельної планування дна котлованів і траншей.  Для обладнання грейфера використовують гратчасту стрілу драглайн.  Грейфери бувають одноканатние і двухканат-нис. Перші менш ефективні, так як для розвантаження їх потрібно опускати на грунт, що різко знижує продуктивність.  Ковшем грейфера неможливо розробляти щільні грунти, так як маса його недостатня. У зв'язку з цим виготовляють ковші легкого, середнього і важкого типів для розробки грунтів різної щільності. Маса ковша повинна бути тим більше, чим щільніше грунт. Однак чим важче ківш, тим менше грунту він може підняти і, отже, нижче продуктивність екскаватора. Кранове обладнання використовується при вантажно-розвантажувальних роботах. При монтажі його застосовують рідко, так як механізми екскаватора не забезпечують великий діапазон швидкостей робочих рухів крана (підйому, повороту, опускання вантажу).

  Технічне обслуговування

  При ТО-1 перевіряють затяжку гайок, колеса та шпильок піввісь, підвіски, драбин рам, виносних опор; оглядають шини і контролюють тиск повітря в них; видаляють сторонні предмети, що застрягли в протекторі шин, черевиках виносних (додаткових) опор; перевіряють дію виносних опор .  При ТО-2 перевіряють справність гідроциліндрів виносних опор, задніх мостів і підвіски; регулюють підшипники трансмісії, редуктори приводних мостів, кермові тяги; перевіряють люфт у шарнірах рульових тяг і шворневого з'єднань, поворотних балках виносних опор і при необхідності усувають виявлені люфти; встановлюють геометричну схему рам і правильність їх розташування відносно один одного і балок мостів; регулюють підшипники трансмісії, редуктори приводних мостів: кермові тяги; перевіряють люфт у шарнірах рульових тяг і шворневого з'єднань, поворотних балках і виносних опор і при необхідності усувають виявлені люфти; встановлюють геометричну схему рам і правильність їх розташування відносно один одного і балок мостів; регулюють сходження і перевіряють стан дисків коліс, взаємне розташування ресор підвіски, трубопроводів гідрообладнання; змащують ходову частину відповідно до карти змащення.

3. Призначення, будова, робота, органи керування, технічне обслуговування бульдозера ДЗ-162.

  Бульдозер гусеничний моделі ДЗ-162 на базі трактора ДТ-75 призначений для робіт середньої місткості і складності в різних галузях будівництва, промисловості і сільського господарства.   При необхідності бульдозер ДЗ-162 легко впорається з роботою з розробки та переміщення грунту, гравію, щебеню, засипання траншей, ровів і котлованів, для виконання планувальних робіт, а також може використовуватися при зрізанні чагарників, корчування пнів, валки дерев і очищення доріг від снігу.

  Навісне обладнання бульдозера включає жорсткий відвал, один або два гідроциліндра, ширина ріжучої кромки відвалу - 2520 мм.

В якості базових машин гусеничних бульдозерів використовують гусеничні трактори промислові загального призначення: трактори тягового класу 3 (ДТ-75), тягового класу 4 (Т-90П, Г-4АП2), тягового класу 10 (Т-10М), тягового класу 15 (Т -15.01), тягового класу 20 (Т-20.01), тягового класу 25 (Т-25.01, дез-250М2), тягового класу 35 Т-35.01), тягового класу 50 (Т-50.01), тягового класу 75 (Т-75.01 / Т-800).

Бульдозери з неповоротним відвалом можуть встановлюватися на тракторах будь-яких тягових класів. Бульдозерне устаткування включає відвал, два штовхаючих бруса, гідрораскоси і гідроциліндри підйому-опускання відвалу. На неповоротних бульдозерах встановлюють прямі, напівсферичні, сферичні і спеціальні відвали. Прямий відвал - основний робочий орган бульдозерів на тракторах тягового класу до 25. Напівсферичний і сферичний відвали зварені з трьох секцій - центральної і двох бічних, недозволених до центральної секції під кутом 15 ° в плані.

Прямий неповоротні відвал бульдозера являє собою жорстку зварну металоконструкцію з лобовим аркушем криволінійного профілю. Уздовж нижньої посиленою кромки відвалу кріпляться змінні двухлезвійние ріжучі ножі (бічні і середні), наплавлені зносостійким сплавом. В середині верхньої частини відвалу є козирок, що перешкоджає пересипання грунту через верхню крайку. Неповоротні гусеничні бульдозери можуть оснащуватися додатковим швидкознімних обладнанням, значно розширюють їх технологічні можливості: нерухомими або гідроуправляемимі розширювача відвалу (1, 3), передніми і задніми розпушувальними зубами (4), киркою для злому асфальтових покриттів (5), ножами для розробки мерзлих грунтів (6), кусторезним ножем (7), надставкою для риття канав (8), откосніком з жорстким кріпленням та гідроуправляемим откосніком-планувальником (9), передніми і задніми лижами (10), відвальної приставкою для роботи від стінки ( 11), вантажними вилами (12), підйомним гаком (13) і т. п.

Рис. 2. Змінні робочі органи гусеничних бульдозерів

 

Примусове заглиблення ножів відвалу в грунт під дією гідроциліндрів, розвиваючих зусилля 40% ваги тягача, дозволяє бульдозерів з гідравлічним управлінням розробляти міцні грунти, а можливість установки відвалу в певний фіксоване положення забезпечує зрізання шару грунту заданої товщини. Поперечний перекіс відвалу підвищує універсальність машини та її експлуатаційні можливості на планувальних роботах, полегшує розробку міцних і мерзлих грунтів і т. п.

Рис. 3. Бульдозер ДЗ-162: 1 - ніж; 2 - відвал; 3 - козирок; 4 - кронштейн, 5 - гідроциліндр підйому-опускання відвалу; 6 - базовий трактор; 7 - важіль управління гідророзподільником; 8 - запряжних шарнір; 9 - штовхаючий брус

Неповоротні бульдозерне обладнання складається з прямого відвалу зварної конструкції зі змінними двухлезвійнимі ножами в нижній частині і козирком в середній верхній частині, двох штовхаючих брусів, приварених до відвали, двох ,або одного гідроциліндра підйому-опускання відвалу.

У бульдозера з поворотним відвалом є можливість зміни кута установки відвалу в плані відносно поздовжньої осі машини на величину ± 25 °, що дозволяє більш продуктивно використовувати бульдозер на зворотному засипці фунта і очищенню доріг від снігу та інших роботах.

Поворотний відвал шарнірно закріплений на П-образної штовхає рамі, підйом, і опускання якої здійснюються двома гідроциліндрами управління відвалом, розташованими з боків силової установки. Відвал з'єднаний з рамою двома боковими штовхальниками внизу і двома гвинтовими розкосами вгорі. Кут установки відвалу в плані регулюють, змінюючи місце кріплення бічних штовхачів на рамі.

Гвинтовими розкосами регулюють кут різання ножів відвалу.

 Основні робочі параметри даного бульдозера • Базовий трактор - гусеничний ДТ-75 • Управління - гідравлічне • Кут різання - 550 • Висота відвалу - 800 мм • Номінальний робочий тиск в гідросистемі - 100 кг/см2 (10Мпа) • Опускання відвалу нижче рівня гусениць - 300 мм • Швидкість підйому і опускання відвалу - 0,25 м / сек • Місткість гідросистеми - 25 л • Кількість гідроциліндрів -2 шт • Діаметр гідроциліндра - 80 мм • Хід поршня гідроциліндра - 710 мм • Зусилля, що розвиває гідроциліндр - 5000 кгс • Тип гідроциліндрів - двосторонньої дії • Габаритні розміри (довжина х ширину х висоту) - 4650х2560х2650 мм • Маса бульдозера (з заправленим трактором) - 7130 кг

  Гарантійний термін експлуатації трактора становить 2000 мотогодин або 12 міс.

  4. Призначення, будова, робота, органи керування, технічне обслуговування багатоківшевого ескаватора-дреноукладача ЕТЦ-202А.

Екскаватори-дреноукладувачі застосовуються у меліоративному будівництві для пристрою закритого дренажу. Вони виготовляються на базі ланцюгових екскаваторів, для чого останній додатково обладнується скринькою-трубоукладачів, шарнірно з'єднуються з рамою ланцюгового робочого органу. Трубоукладач дооборудуется лотком для опускання дренажних гончарних трубок у траншею, і коритами для укладання в них рулонів підстилаючої та армуючої склотканини або армованого скловолокна.

При укладанні пластмасовою труби екскаватор обладнується, крім того, барабаном, навішує на тягач в його передній частині. На цей барабан насаджується бухта з пластмасовою трубою, яка в міру просування екскаватора розмотується з барабана і надходить у трубоукладач, звідки укладається в траншею. Екскавація грунту цими машинами здійснюється як траншейні ланцюгові екскаваторами, але з меншою продуктивністю через необхідність точного дотримання ухилів дна траншеї і зупинок машин для поповнення трубоукладача дренірующіе матеріалами з запасних касет, а при укладанні пластмасовою труби, крім того, для заправки барабана новими бухтами труби . Для витримування заданих ухилів екскаватор обладнується автоматичною системою з датчиком, ковзаючим по копірному канату, натягнутому по реперних стовпчиків поруч з відриваємося траншеєю. 

Дреноукладчик ЕТЦ-202А змонтований на базовій машині і являє собою ланцюгової траншейний екскаватор, який обладнаний поперечним транспортером, що дозволяє скочували грунт на обидві сторони дреноукладчика.

Дреноукладчик оснащений бункером-трубоукладачів, а також стежить пристроєм для витримування заданого ухилу дна траншеї і дрени.   Дреноукладчик ЕТЦ-202А призначений для прокладки гончарного дренажу на глибину до 2,3 м і може застосовуватися для закладання дренажу з гнучких кручених ПВХ труб за умови проходження траси дрени в грунтах з коефіцієнтом фільтрації не менше 0,15 м / добу.

При використанні дреноукладчика для влаштування дренажу з гнучких кручених ПВХ труб діаметром 100 і 150мм дреноукладчик додатково оснащують наступним обладнанням: кронштейном для навішування знімного барабана з витими ПВХ трубами обмотаними рулонним фільтровані матеріалом і направляючим жолобом, прикріпленим до передній стінці бункера.

Рис.2. Пристрій дренажу з кручених ПВХ труб за допомогою дреноукладчика ЕТЦ-202А: 1 - дреноукладчик ЕТЦ-202; 2 - кронштейн для барабана з ПВХ в сурми, а 3 - барабан з ПВХ в сурми, а 4 - що стежить пристрій, 5 - напрямний жолоб; 6 - бункер; 7 - дрена з ПВХ труб

.

При глибині закладання дрени, з урахуванням товщини знятого рослинного грунту, що перевищує 2,3 м (гранична глибина копання), влаштовують базовий шлях - корито. При цьому попередньо знімають рослинний шар. Корито в залежності від її глибини, розробляють бульдозером або скрепером. З огляду на наявність слідкуючого пристрою, обов'язкову планування дна корита виробляти не слід.

Укладання дрени з гнучких кручених ПВХ труб проводять в наступній технологічній послідовності: після підготовчих операцій дреноукладчик починає роботу, утворюючи по мірі руху траншею шириною 0,5 м, грунт з якої подається транспортером у відвал; зворотну засипку траншеї, корита і піонерних траншеї виробляють бульдозером, які працюють спільно з дреноукладчиком.

Екскаватори-дреноукладчики виконані на базі ланцюгових траншейних екскаваторів. Доопрацювання зводиться до встановлення касети для дренажних труб і конвеєра для одночасної повної зворотної засипки траншеї, монтажу системи автоматичної підтримки заданого ухилу дна траншеї на основі контактних (копірний трос) або безконтактних (лазерних) систем, а також оснащення технологічним обладнанням для ізоляції труб фільтруючим матеріалом.    Дреноукладчики забезпечують ухил дрен 0,001 - 0,01, відхилення середньої лінії покладеної дрени від проектного ухилу - не більше 0,0005, відхилення дренажної лінії від її середньої лінії - не більше 3 см для зони зрошення і не більше 2 см для зони осушення. Робочий орган екскаватора-дреноукладчика оснащений ковшами.

5. Загальні вимоги безпеки праці

Вимоги безпеки праці в будівництві регламентують СНиП Ш-4-80, а загальні вимоги безпеки при експлуатації будівельних машин - ГОСТ 12.3.033-84.

До керування, технічному обслуговуванню і ремонту машин допускаються особи, що пройшли навчання і мають посвідчення на право виконання робіт відповідної кваліфікації. Машиністи самохідних скреперів повинні мати також посвідчення водія автомобіля, видане Госавтоиспекцією.

Основою безпечної експлуатації машин є використання їх у суворій відповідності з призначенням, виконання робіт із проектів виробництва робіт і забезпечення високого рівня працездатності відповідно до вимог експлуатаційної і ремонтної документації.

До початку роботи машиніст зобов'язаний перевірити технічний стан машини, усунути замічені несправності і провести її технічне і технологічне обслуговування. До використання допускаються машини у працездатному стані. Технічні дані машини, що допускаються до використання, повинні відповідати параметрам технологічного процесу й умовам робіт.

Перед пуском двигуна необхідно переконатися в тому, що робочі органи машини відключені. Не дозволяється намотувати на руку вільний кінець шнура при пуску пускових двигунів, а при їхньому пуску пусковою ручкою не варто брати її в обхват.

Не дозволяється стороннім особам при русі машин сидіти або стояти на рамі, крилах або причіпному обладнанні, зіскакувати або сідати на них, перебігати між тягачем і машиною, із машини на тягач і т.п.

При роботі і пересуванні машини в нічний час місце роботи і шлях проходження повинні бути освітлені. Не допускаються до використання в нічний час машини з несправним освітленням. Не дозволяється використовувати машини при відсутності на них сигналу.

Спуск машин з похилу повинний здійснюватися на зниженій передачі і при малій частоті обертання колінчатого вала двигуна. Забороняється при спуску виключати зчеплення і переключати передачі.

Забороняється заводити перегрітий двигун, знаходитися під машиною при працюючому двигуні і піднятому робочому органі (відвалом, ковшем, заслінкою), утримуваним гідроциліндром або канатом. При виконанні робіт під робочим органом необхідно поставити надійний упор і заглушити двигун.

Не допускаються до керування машинами сторонні люди.

Необхідний інструмент і інвентар повинні зберігатися на машині у встановленому місці. Перебування на ній (у кабіні, під капотом, на робочому органі й ін.) сторонніх предметів, запасних частин забороняється, тому що вони можуть бути наслідком аварії.

  1.  Вимоги безпеки праці при експлуатації землерийних машин

1. Перед початком робіт одержують довідку про відсутність підземних комунікацій. Наявність таких комунікацій відзначають знаками.

2. У вечірній і нічний час фронт роботи машини у вибої, місце розвантаження ґрунту і під'їзні колії добре освітлюють.

3. У населеній місцевості вибої і ділянки роботи машини обгороджують і встановлюють щити з попереджувальними написами. У нічний час огородження освітлюють.

4. Обслуговуючий персонал повинний одержувати точні вказівки про порядок виконання нового завдання і про дотримання необхідних запобіжних заходів.

5. Перед пуском двигуна машиніст уважно оглядає машину і переконується в повній її справності. Робота на несправному транспорті забороняється. Про всі несправності машини чи ненормальних умовах експлуатації, що можуть привести до аварії, машиніст негайно повідомляє адміністрації підприємства.

6. Всі обертові деталі (зубчасті колеса, ланцюгові передачі, маховики) обгороджують кожухами. Пуск у роботу механізмів при знятих кожухах не дозволяється.

7. Перед пуском двигуна і механізмів машиніст дає сигнал попередження.

8. При пуску двигуна, важелі керування встановлюють у нейтральне положення, а насоси виключають (якщо це передбачено конструкцією).

9. Пуск двигунів внутрішнього згоряння пусковою рукояткою, щоб не зашкодити руку в результаті зворотного ходу поршня, роблять при пізнім запалюванні, а пускову рукоятку обхоплюють так, щоб усі пальці руки були з однієї сторони.

10. Якщо двигун внутрішнього згоряння пускають за допомогою шнура, шнур не можна намотувати на руку, тому що у випадку передчасного спалаху поршень може піти в зворотну сторону, Що приведе до нещасливого випадку.

11. На машині дотримують чистоти, весь необхідний інвентар і інструмент зберігають у призначеному для них місці. Сторонні предмети можуть послужити причиною аварії.

Робота екскаватора.

1. Під час роботи забороняється перебування на екскаваторі чи в небезпечній зоні сторонніх людей. Небезпечною є зона, що представляє коло, описаний з центра обертання поворотної платформи максимальним радіусом копання, збільшеним у 1,2...1,5 рази (більше значення для зворотної лопати і драглайна).

2. У період роботи двигуна і механізмів екскаваторів забороняється робити регулювальні, кріпильні і мастильні роботи.

3. Забороняється регулювати гальма при піднятому ковші і працювати причіпним екскаватором без установки фіксатора поворотної колони в проміжне положення, що обмежує поворот на випадок обриву ланцюга.

4. Працюючий екскаватор ставлять на заздалегідь вирівняній горизонтальній площадці. На пневмоколісному екскаваторі без виносних опор перед початком робіт включають гальма коліс і стабілізатори.

5. При роботі на екскаваторі виносні опори і відвал бульдозера повинні бути опущені на ґрунт.

6. При розробці високого вибою великі камені й інші предмети, що знаходяться на верху вибою, видаляють, так як ґрунт може обсипатися, зашкодити екскаватор і бути причиною нещасливого випадку. Якщо сипучий ґрунт за якимись причинами не обсипається під кутом природного укосу, цей кут створюють штучно. Щоб уникнути, обвалення підкопують ґрунт лопатою, працюючи в напрямку сповзання його, а також працювати у вибої з козирком забороняється.

7. Проносити ківш екскаватора над людьми і кабіною шофера при навантаженні ґрунту в самоскиди забороняється. При завантаженні самоскидів, що не мають над кабіною захисного козирка, шофер повинний вийти з кабіни і знаходитися на безпечній відстані.

8. Самоскид починають завантажувати тільки після сигналу шофера про готовність самоскида під навантаження. Під час навантаження самоскид повинний переміщатися тільки по сигналі машиніста екскаватора. Не можна перевантажувати чи нерівномірно завантажувати кузов самоскида.

9. Щоб не зашкодити робоче обладнання, платформу екскаватора з наповненим ковшем повертають тільки після висипу ковша з вибою.

10. Під час підривних робіт у вибої екскаватор відводять на безпечну відстань і повертають до місця вибуху задньою частиною кабіни; обслуговуючий персонал зобов'язаний піти в укриття.

11. Перед зупинкою екскаватора стрілу розташовують уздовж осі екскаватора, а ківш опускають на землю.

12. Для чищення ківш опускають на землю.

13. Знайшовши в ґрунті електричний кабель, підземний трубопровід і т.п., негайно припиняють роботу і сповіщають про це адміністрацію.

14. При роботі поблизу будинків і споруджень припустима відстань від цих об'єктів до екскаватора встановлює технічне керівництво будівництва. Установка і робота екскаваторів під напругою діючих ліній електропередачі будь-якої напруги не дозволяється.

15. При роботі причіпного екскаватора відвалом бульдозера робоче обладнання і поворотна колона ставлять у транспортне положення, а насоси на редукторі виключають.

16. У нічну зміну забороняється працювати з несправним електроосвітленням і заправляти екскаватор паливом, оливою і водою.

17. Якщо дизель перегрівся, спочатку кришку радіатора послабляють, випускають пару і тільки потім знімають її з горловини. В запобігання опіку відкривають кришку радіатора в рукавицях, а обличчя тримають далі від горловини.

18. У випадку аварійної обстановки негайно зупиняють двигун, виключають подачу палива, включають декомпресію в двигунів, що мають декомпресивний механізм, у карбюраторних двигунів виключають запалювання.

19. Залишати працюючий двигун без догляду забороняється.

20. Персонал, що змінюється, попереджає змінників про всі несправності екскаватора, замічених під час роботи.

    

7. Пожежна безпека

Не допускається витік палива, масел і робочих рідин; не зберігати на машині використані обтиральні матеріали і запас мастильних матеріалів та палива; гримати в чистоті випускну трубу. При огляді паливних баків і системи питання двигуна машини варто користуватися електричним освітленням.

Тимчасові стоянки машин у літню пору на місці їх використання

повинні бути очищені і розташовані від складів лісоматеріалів, деревинно-чагарникових насаджень і будівництв на відстані не менше ніж на 10 м, а від складів нафтопродуктів - не менше чим на 20 м. У місцях збереження машин повинні бути вогнегасники ящики з піском і протипожежним інвентарем.

У випадку запалення нафтопродуктів гасити полум'я слід вогнегасником або піском, землею або прикривати брезентом і ін. Категорично забороняється заливати полум'я водою.

При роботі, обслуговуванні і ремонті машин забороняється відчиняти пробки, бочок з бензином, ударяючи по ним металевими предметами; користуватися відкритим вогнем і курити в місці заправки машин і при перевірці рівня палива в баках; розводити вогонь і курити поблизу місця заправки і стоянки машин: лишати машину після роботи або заправки поблизу пункту заправки; підігрівати двигуни відкритим вогнем при пуску машини підходити до відкритого вогню в одязі, просоченої нафтопродуктами.

Кожна машина повинна мати вогнегасник.

8. Охорона навколишнього середовища

При експлуатації машин необхідно строго додержуватися вимог по охороні навколишнього середовища. Так. при будівництві різноманітного роду земляних споруд варто знайти родючий прошарок грунту і вкладати його окремо для подальшого використання. Якщо він не використовується відразу, то його необхідно вкладати в бурти.

Якщо в процесі виконання будівельних робіт були зруйновані сільськогосподарські землі і лісові угіддя то будівельники зобов'язані їх відновити у ході будівництва, але не пізніше чим протягом року після їх закінчення.

Дерева цінних порід, що зростають на місці майбутнього будівництва, необхідно пересадити на нові місця, а розміщені поруч із будівництвом варто охороняти від ушкодження.

Гусеничні машини при їхньому транспортуванні на власному ходу повинні пересуватися уздовж узбіччя доріг. Переїзд через асфальтовані дороги варто здійснювати по тимчасових настилах.

Не дозволяється допускати до використання машини, у яких двигуни працюють із димністю, що перевищує встановлені норми. Зниження димності досягається регулюванням паливної апаратури двигунів.

Забороняється використовувати машини при наявності в них витікання палива, масел, робочих рідин і мастил, тому що ТСМ негативно впливають на навколишню природу. По цим же причинах недопустимі пролив і втрати ТСМ при заправці машин, заміні масла, робочих рідин і змазуванні їх у процесі технічного обслуговування і ремонті на місці використання.

Забороняється зливати нафтопродукти, що відпрацювали, на землю, у водойми і каналізаційну мережу. Нафтопродукти, що зливаються з машин у вигляді відстоїв палива, відпрацьовані масла, використовувані на технологічні потреби, газ- бензин, дизельне паливо, розчинники й інші нафтопродукти варто збирати і здавати на бази організацій, що не нафтопостачають або усувати методами, узгодження з Госсанінспекціє

Література:

  1.  Машины для строительства дорог. - М.: «Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы»,1962. – 505с., ил.
  2.  Дорожно-строительные машины и оборудование. – М: «Наука», 1896. – 186с., ил.
  3.  Меліоративні машини (конструкція) – Бабіч Я.О., Зінь В.С., Маркова О.В., Медвідь С.Х., Нобіль Л.В.- Київ 1994.
  4.  Методичні вказівки 031-110.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65608. Закономірності впливу складу та способу отримання вибухової композиції і полімерного носія на властивості детонуючого хвилеводу 597.41 KB
  Таким чином задачею роботи є виявлення закономірностей що повязують склад та будову полімерної оболонки хвилеводу технологічні параметри її одержання та особливості порошків вибухових речовин з функціональними характеристиками ДХ.
65609. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОТВОРІВ ДЕТАЛЕЙ МАШИН З НАПЛАВЛЕННЯМ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ ПОКРИТТІВ 9.13 MB
  В багатьох деталях сучасних машин і апаратів отвори складають до 70% оброблюваних поверхонь. Від їх властивостей та точності в значній мірі залежить якісне виконання службового призначення та надійність всього механізму.
65610. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МОТС 5.84 MB
  Їхній сприятливий вплив на процес різання пов'язаний в основному із зниженням температури в зоні різання та зменшенням тертя між робочими поверхнями ріжучого інструменту стружкою що виникає та обробленою поверхнею.
65611. ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТА НАДВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ З ПОЛІМЕРНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ 3.5 MB
  Можливість прокладання нових кабелів без додаткового підігрівання при низьких температурах і відсутність в них екологічно шкідливих рідких компонентів спрощують технологію будівництва та ремонту кабельних ліній електропередачі...
65612. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 3.56 MB
  У сучасних умовах необхідно активно мобілізувати внутрішні резерви стабільного соціальноекономічного розвитку регіонів країни у тому числі ті що повязані з формуванням сукупних доходів населення як одного з можливих інвестиційних...
65613. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ХМЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ У ПИВОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 366.5 KB
  Низька ефективність більшості існуючих способів вилучення цільових компонентів із рослинної сировини з високою ступінню її подрібнення викликана недосконалістю екстракційної апаратури оскільки дрібнофракційна сировина або виготовлена...
65614. Функціонування та розвиток ринку освітніх послуг у системі регіональних ринків 350.5 KB
  Європейський вектор розвитку українського суспільства формування елементів економіки знань визначають специфіку суспільних трансформацій в усіх сферах людської діяльності траєкторію зміни процесів відтворення трудового потенціалу країни в механізмах...
65615. РОМАНИ М. ШОЛОХОВА І М. СТЕЛЬМАХА: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 202.5 KB
  Актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу взаємозв’язків та взаємодії національних літератур на рівні вивчення художньої специфіки романів письменників та їх внеску у духовну скарбницю людства.
65616. Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект 236.5 KB
  Для аналізу взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів була обрана історія Італії XІІ XVII ст. Протягом цього тривалого періоду розвиток Італії радикально змінювався і був непрямолінійним. Демографічна та соціально-економічна динаміка розвитку Італії XІІ XVII ст.