62730

Power Point

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Для того что бы первый слайд обрел свой в нем надо написать: Заголовок слайда Заголовок показывает какая тема там используется. Подзаголовок слайда Подзаголовок показывает кто выполнил какой преподаватель...

Русский

2014-06-12

67.88 KB

0 чел.

Урок информатике по теме: «Power Point»

Для того чтобы войти в программу Power Point надо войти в пуск, все программы и в папку  Microsoft Office. Нажимаете на программу Power Point. Как только отроется эта программа тут же появляется первый слайд. Для того что бы первый слайд обрел свой, в нем надо написать:

 •  Заголовок слайда 

Заголовок показывает какая тема там используется.

 •  Подзаголовок слайда 

Подзаголовок показывает кто выполнил, какой преподаватель проверил и т.д. 

Для создание следующего слайда вы нажимаете на создание слайда. Нажимая на него сразу выскакивает любой вид который нужен для нового слайда:

 •  Титульный лист 
 •  Заголовок и объект
 •  Заголовок раздела
 •  Два объекта 
 •  Сравнение
 •  Только заголовок
 •  Пустой слайд
 •  Объект с подписью 
 •  Рисунок с подписью.  

И также при пустом слайде вставить:

 •  Таблицу
 •  Рисунок (который вам нужен)
 •  Клип 
 •  Фигуры
 •  Фотоальбом. 

И все тоже самое что и в ворде. И также в презентациях можно сделать гиперссылку, но для гиперссылки необходимо 5слайдов. Для того, что бы с одного слайда перейти на другой, для этого надо:

 •  Ввести в заголовок слайда нужную тему,
 •  Выделяете ту тему которые вели в заголовке слайде,
 •  Нажимаете на гиперссылку, и затем находите место в документе и выбираете тот слайд который вам нужен (так можно со всей презентацией сделать)

Можно украсить презентацию, для этого нажимаете дизайн, и выбираете любую тему какая понравилась. И там же  можно выбрать любой цвет, шрифт и эффект. Также можно сделать все слайды с анимацией.   Для того что бы начать показ слайдов, для этого надо зайти в показ слайдов ,и можете выбрать либо с начало презентацией или с текущего слайда (на пример с 3 или с 5 слайда), а для того чтобы не запутаться можно для этого нажать главную страницу и нажать F5 и слайды пойдут с 1 слайда. Если кажется что слайды какие - то скучные то можно вставить какие нибудь фигурки вставить.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25272. Містична діалектика середньовічної Європи (Екхарт, Бьоме) 28.5 KB
  Божество – основа внутрішнє джерело бога джерело його творчості. Душа – голвне творіння бога. Центральне місце в його філософії займає вчення про бога. Бог – це прірва яка народжує основу світу – велику містерію тілесності бога.
25273. Західноєвропейський „кордоцентризм” (Б.Паскаль, німецькі романтики) 34.5 KB
  Певна достовірність властива усім гносеологічним властивостям людини: відчуттям розуму серцю органу внутрішнього відчуття€ або чуттєвій інтуїції€ на відміну від інтелектуальної інтуїції Декарта. Особлива тема в його гносеології – критика розуму позбавлення його абсолютної величі€ і визнання його відносної мізерності€ тобто по суті визначення сфери і меж його достовірного використання. Паскаль прихильник просвітленого абсолютизму€ він протиставляє імперії влади€ – імперію розуму€. Друга магістральні ідея антропології Паска...
25274. Моністична філософська парадигма Нового часу (матеріалізм-ідеалізм) 33.5 KB
  Ідеалізм Нового часу – Лейбніц Берклі. Берклі визнає існування якісно різнорідних сфер буття: абсолютного духу або творця природи кінцевих духів€ що створені абсолютним духом і чуттєвих даних ідей€ що вкладені абсолютним духом в кінцеві духи або души і комбінації яких складають фізичні об’єкти зовнішнього світу. Берклі дотримується позицій суб’єктивного ідеалізму. Ідеї за Берклі пасивні вони засвоюються душею яка активна і володіє здатностями сприймати ідеї розум і викликати їх до впливу на них воля.
25275. Криза новочасного матеріалізму (критика Дж.Берклі та Д.Юма) 31.5 KB
  Берклі дотримується позиції суб’єктивноідеалістичного сенсуалізму. Свою критику емпіризму Берклі починає з розгляду локківського вчення. Використавши ці положення Локка як відправні точки Берклі фактично відступає від локківської позиції. А Берклі дає на них відповідь – просто витлумачує Локка в дусі категоричного заперечення об’єктивності первинних якостей.
25276. Піднесення і падіння ідеалістичної філософії (XVIII-XIX ст.) 35.5 KB
  Речі вважає він лише здаються нам незалежними від нас доки ми не усвідомили що вони є продуктами свідомої діяльності суб’єкту. Це відбувається за рахунок суб’єктивації природного світу здійснюваної за рахунок свободи як принципу активної діяльності суб’єкта. Вже в Канта поняття трансцендендентального суб’єкту не співпадає ні з індивідуальним людським суб’єктом ні з божественним розумом традиційного раціоналізму.Шеллінг 17551854 тотожність протилежностей суб’єкта і об’єкта робить вихідним пунктом свого вчення.
25277. Матеріалістичне розуміння історії К.Маркса 27.5 KB
  Гегель розуміє розвиток історії як розвиток абсолютного духу. Для нього історичний розвиток – це розвиток продуктивних силзасобів виробництва знарядь праці тобто капіталу а не духовності.
25278. Деградація філософії К.Маркса у працях Ф.Енгельса у 80-90р XIX 28.5 KB
  Енгельса у 8090р XIX Послідовники Маркса не змогли утриматись на рівні адекватного розуміння його філософії. Типовим виявом цього стала для Енгельса абсолютизація специфічного для філософії XVIIXVIIIст. протистояння матеріалізму та ідеалізму поширюване ним на всю історію філософії звідти і проголошення питання про відношення матерії та свідомості основним питанням філософії а боротьби матеріалізму та ідеалізму основною рушійною силою історикофілософського процесу.
25279. Діалектичний та історичний матеріалізм – російсько-радянська вульгаризація Марксового матеріалістичного розуміння історії 27.5 KB
  Ця філософія вульгаризувавши і догматизувавши елементи Марксової філософії на базі ленінського принципу партійності постала як різновид тоталітарної філософії XXст. – так званого марксизмуленінізму що ніби знаменувала своєю появою революційний поворот у філософії і була в цьому ранзі проголошеною єдино правильною і єдино науковою філософією. Подоланню тоталітарного марксизмуленінізму великою мірою сприяла її критика в 1960х у дусі повернення до адекватного прочитання філософії Маркса молодим поколінням філософів у СРСР у...
25280. Західноєвропейський (Д.Лукач, група «Праксіс», К.Косік. Г.Маркузе, Ж-ПСартр) та радянський (Е.Ільєнков, Г.Братішев, П.Копнін, З.Кабадзе, Ж.Абдільдін) неомарксизм 60-70 рр 62 KB
  Неомарксизм – это особое течение общественной в том числе философской мысли 50–60х годов нашего века выражавшее тот большой интерес к творчеству Маркса и его философии который был характерен для этого периода. Речь идет не о новых исследованиях работ Маркса и не о новой интерпретации его творчества. Неомарксизм – это определенное теоретическое устремление найти при помощи Маркса ответы на животрепещущие вопросы современности. Как правило все они стремились понять насколько применимы взгляды Маркса к решению современных им проблем...