62735

Деление двузначного числа на двузначное

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: учить пользоваться приемом деления двузначного числа на двузначное; повторить операции умножения; развивать логическое мышление, внимание, использовать грамотную связную речь при ответах; воспитание взаимопомощи, дружбы, интереса к предмету.

Русский

2014-06-13

18.16 KB

0 чел.

Класс – 3Б                    

Учитель – Лисниченко Раиса Павловна

Тема:  Повторение изученного материала, решение задач

Цель: учить пользоваться приемом деления двузначного числа на двузначное; повторить операции умножения; развивать логическое мышление, внимание, использовать грамотную связную речь при ответах; воспитание взаимопомощи, дружбы, интереса к предмету.

Оборудование: учебник, наглядности

                                                   Ход урока

Организационный  момент – 2 мин.

- Здравствуйте ребята. Меня зовут Виктория Витальевна и сегодня я у вас проведу урок математики.

 1.  Актуализация опорных знаний – 5 мин.

Дети, какую фигуру вы видите на доске?

А как найти периметр треугольника? Правильно, нужно все стороны прибавить

Дети, нарисуйте в тетради треугольник со сторонами:  3, 2, 5.

II. Изучение нового материала – 30 мин.

Ребята, откройте свои учебники на страничке 121

 1.  № 194

Давайте прочитаем условия задачи. Как найти периметр?

Р  = 8 + 6 + 10

Р = 24 (см.)

Ответ: периметр треугольника 24 см.

 1.   № 195

Ребята, посмотрите на № 195, что мы должны сделать? (по одному примеру на ребёнка)

1)  30+ (40+7) = 77                                      3)  (20*2) + (40:2) = 40 – 20 = 20

2)  (30*3) + 10 = 100                                   4) 31 + (9*4) = 31 + 36 = 67

5)  81 + (90: 10) = 81 + 9 = 90                     6) (4*5) + (8*6) = 20 + 40 = 60

3.       № 196

( по 2 примера на ребёнка)

1) 68 : 34 * 19 = 2 * 19 = 38          3) 2 * 27 : 18 = 54 : 18 = 54

2) 72 : 36 * 28 = 2 * 28 = 56          4) 28 * 2 : 8 = 56 : 8 = 7

5) 3 * 9 + 43 = 27 + 43 = 70           6) 93 : 31 * 17 = 3 * 17 = 51

Физминутка – 1 мин.

Раз – подняться, подтянуться

Два – согнуться, разогнуться

Три – в ладоши три хлопка, головою три кивка.

На четыре ноги шире.

Пять – руками помахать

Шесть – за стол тихонько сесть.

 1.  №  197

75 : 25                        78 : 26                         72 : 24                              87 : 29                 

76 : 25                        79 : 26                         75 : 24                              88 : 29

 1.  № 198

1 мешок карт. – 30 кг

                                                                       ?

1 мешок морк . - ?, на 7 кг меньше

3 мешка морк. - ?

                                             Решение:

 1.  30 – 7 = 23(кг) – 1 мешок моркови
 2.  23 * 3 = 69 (кг) – 3 мешка моркови
 3.  30 + 23= 53( кг) – масса 1 мешка картофеля и 1 мешка моркови

Ответ: масса мешка моркови 23 кг, масса 3 мешков моркови 69 кг, масса 1 мешка картофеля и 1 мешка моркови 53 кг.

 1.  № 199

Прочитайте условие задачи. Что спрашивается?

М. – 18 кг

                                                    ?

В.  –?, на 9 кг меньше

                                                  Решение:

1) 18 – 9 = 9 (кг) – масса велосипеда

2) 18 + 9 = 27 (кг) – масса велосипеда и мопеда

Ответ: 9 кг масса велосипеда, 27 кг масса велосипеда и мопеда

 1.  № 200

III. Итог урока5 мин.

 1.  Дети, что мы проходили сегодня на уроке
 2.  Что такое периметр?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65281. Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України 326 KB
  Мета оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші при зрошенні за рахунок покращення поживного режиму чорнозему південного шляхом установлення оптимальних доз строків та способів внесення азотних добрив для ефективнішого використання азоту рослинами підвищення врожаю...
65282. Удосконалення електрогідравлічних установок з ємнісними накопичувачами енергії для забезпечення їх багатофункціональності 200.5 KB
  Метою досліджень є створення енергетичних установок і комплексів для здійснення електрогідравлічних процесів, що забезпечують ефективну та високопродуктивну роботу в різних галузях промисловості.
65283. Наукові основи об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин 413.5 KB
  Науково-технічні розробки останнього десятиліття розширили теоретичні і прикладні аспекти способів друкування книжково-журнальної, рекламної та етикетко-пакувальної продукції. Але, не дивлячись на прогрес у проектуванні...
65285. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ОЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ ТА ХІМЗАХИСТУ РОСЛИН 1.5 MB
  Стосовно ґрунтових препаратів таким методом є стрічкове внутрішньоґрунтове внесення. Таким чином розробка екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин є актуальною науковоприкладною проблемою...
65286. Підвищення продуктивності роботи тягодуттьового обладнання котельних установок на основі нових критеріїв проектування 164 KB
  Відповідно до поставленої мети сформульовані наступні задачі: проаналізувати існуючі способи підвищення продуктивності роботи тягодуттьових машин і аеродинамічних систем; провести дослідження впливу неактивних зон у типових елементах...
65287. ФОРМУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ШАРІВ З УЛЬТРАДИСПЕРСНОЮ ЛИТОЮ СТРУКТУРОЮ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЯХ ПОВЕРХНЕВОЮ ПЛАЗМОВОЮ ОБРОБКОЮ 1.26 MB
  Проте останнім часом все більша увага дослідників приділяється розробці нових технологій поверхневої модифікації з отриманням шарів з ультратонкою литою структурою при оплавленні сталей і сплавів ВКДН.
65288. Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем 982 KB
  Проблема забезпечення безпечного судноводіння в умовах обмеженої видимості й у складних метеоумовах належить до однієї з найбільш затребуваних завдань сучасної навігації. При цьому використанню радіолокаційних засобів немає альтернатив, тому що виявлення...
65289. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління 845 KB
  Сучасний розвиток промисловості характеризується зростанням вимог до інформаційного забезпечення інтеґрованого організаційно-адміністративного управління на верхньому рівні ієрархії та жорсткими вимогами...