62735

Деление двузначного числа на двузначное

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: учить пользоваться приемом деления двузначного числа на двузначное; повторить операции умножения; развивать логическое мышление, внимание, использовать грамотную связную речь при ответах; воспитание взаимопомощи, дружбы, интереса к предмету.

Русский

2014-06-13

18.16 KB

0 чел.

Класс – 3Б                    

Учитель – Лисниченко Раиса Павловна

Тема:  Повторение изученного материала, решение задач

Цель: учить пользоваться приемом деления двузначного числа на двузначное; повторить операции умножения; развивать логическое мышление, внимание, использовать грамотную связную речь при ответах; воспитание взаимопомощи, дружбы, интереса к предмету.

Оборудование: учебник, наглядности

                                                   Ход урока

Организационный  момент – 2 мин.

- Здравствуйте ребята. Меня зовут Виктория Витальевна и сегодня я у вас проведу урок математики.

 1.  Актуализация опорных знаний – 5 мин.

Дети, какую фигуру вы видите на доске?

А как найти периметр треугольника? Правильно, нужно все стороны прибавить

Дети, нарисуйте в тетради треугольник со сторонами:  3, 2, 5.

II. Изучение нового материала – 30 мин.

Ребята, откройте свои учебники на страничке 121

 1.  № 194

Давайте прочитаем условия задачи. Как найти периметр?

Р  = 8 + 6 + 10

Р = 24 (см.)

Ответ: периметр треугольника 24 см.

 1.   № 195

Ребята, посмотрите на № 195, что мы должны сделать? (по одному примеру на ребёнка)

1)  30+ (40+7) = 77                                      3)  (20*2) + (40:2) = 40 – 20 = 20

2)  (30*3) + 10 = 100                                   4) 31 + (9*4) = 31 + 36 = 67

5)  81 + (90: 10) = 81 + 9 = 90                     6) (4*5) + (8*6) = 20 + 40 = 60

3.       № 196

( по 2 примера на ребёнка)

1) 68 : 34 * 19 = 2 * 19 = 38          3) 2 * 27 : 18 = 54 : 18 = 54

2) 72 : 36 * 28 = 2 * 28 = 56          4) 28 * 2 : 8 = 56 : 8 = 7

5) 3 * 9 + 43 = 27 + 43 = 70           6) 93 : 31 * 17 = 3 * 17 = 51

Физминутка – 1 мин.

Раз – подняться, подтянуться

Два – согнуться, разогнуться

Три – в ладоши три хлопка, головою три кивка.

На четыре ноги шире.

Пять – руками помахать

Шесть – за стол тихонько сесть.

 1.  №  197

75 : 25                        78 : 26                         72 : 24                              87 : 29                 

76 : 25                        79 : 26                         75 : 24                              88 : 29

 1.  № 198

1 мешок карт. – 30 кг

                                                                       ?

1 мешок морк . - ?, на 7 кг меньше

3 мешка морк. - ?

                                             Решение:

 1.  30 – 7 = 23(кг) – 1 мешок моркови
 2.  23 * 3 = 69 (кг) – 3 мешка моркови
 3.  30 + 23= 53( кг) – масса 1 мешка картофеля и 1 мешка моркови

Ответ: масса мешка моркови 23 кг, масса 3 мешков моркови 69 кг, масса 1 мешка картофеля и 1 мешка моркови 53 кг.

 1.  № 199

Прочитайте условие задачи. Что спрашивается?

М. – 18 кг

                                                    ?

В.  –?, на 9 кг меньше

                                                  Решение:

1) 18 – 9 = 9 (кг) – масса велосипеда

2) 18 + 9 = 27 (кг) – масса велосипеда и мопеда

Ответ: 9 кг масса велосипеда, 27 кг масса велосипеда и мопеда

 1.  № 200

III. Итог урока5 мин.

 1.  Дети, что мы проходили сегодня на уроке
 2.  Что такое периметр?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52678. Прийоми формування мотивації до навчання 76.5 KB
  Математичний мовленнєвий крос Учитель зачитує незавершені ви слови та пропонує учням доповнити їх необхідними відомостями Цікава мозаїка Група учнів отри мує картки на яких запропоно вано набір слів з яких потрібно скласти задані по няття Сніжна грудка Як росте сніжна грудка так і цей методичний прийом залучає до активної роботи все більшу кількість учнів. Так ні Учитель учень загадує поняття пов'язане з те мою що вивча ється а учні на магаються знайти відповідь став лячи навідні питання відповідати на які слід...
52685. Приклади використання методичних засобів впливу на мотиваційну сферу учнів на різних етапах уроку 66.5 KB
  Матеріал озвучений учнями під час мотивації наприкінці підсумовується і стає переходом для представлення теми уроку. Урок природознавства Тема: Охорона природи. Урок української мови Тема: Стилі мовлення Самостійне опрацювання інформації: на партах журнали будьякі газети з рекламою послуг оголошеннями публіцистичними статтями дитяча енциклопедія довідник художня література.