629

Работа с матрицами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Научиться работать с матрицами в MathCAD. Ввести заданные в столбце 1 матрицы. Транспонировать заданные матрицы.

Русский

2013-01-06

159 KB

15 чел.

Лабораторная работа 2  Работа с матрицами.

Цель лабораторной работы. Научиться работать с матрицами в MathCAD.

3.1. Ввести заданные в столбце 1 матрицы (п.4.3.2).

Чтобы ввести данные матрицы необходимо ввести буквенное обозначение матрицы, ввести знак двоеточия для присвоения и нажать на панели матрицы кнопку «Матрица или вектор». Откроется окно создания матрицы и ввести нужное количество строк  столбцов. После этого ввести элементы матрицы.

3.2.  Транспонировать заданные матрицы (матрицы из столбцов 1 и 2) (п.9.1.1)

Для транспонирования матрицы необходимо ввести буквенное обозначение матрицы и нажать кнопку «Транспонирование матрицы» на панели «Матрица».

3.3.  Найти линейную комбинацию матриц (столбец 1) (п.9.1.2, 9.1.3)

Арифметические операции над матрицами выполняются как над числами, только вместо чисел вводим обозначения матриц.

3.4.  Найти произведение каждой матрицы на транспонированную и транспонированной матрицы на саму матрицу (матрицы из столбцов 1 и 2). (п.9.1.2)

Вводим обозначение матрицы, значок умножения и обозначение транспонированной матрицы.

3.3

3.4

3.5. Рассчитать определитель для  всех полученных матриц. (п.9.1.5)

Вводим обозначение матрицы, а затем кнопку «Определитель» на панели матрицы.

3.5

3.6. Решить систему линейных уравнений по вашему варианту (см. лабораторную работу 7 (решение систем уравнений, первый столбец таблицы)) матричным способом,  и проверить, используя матрицы,  правильность решения (см. приложение к этой лабораторной работе). Рассчитать модуль вектора правых частей и скалярное произведение этого вектора на самого себя.

Для решения системы уравнений необходимо ввести матрицу коэффициентов A и матрицу правых значений b.

Матричный способ: найти матрицу, обратную матрице коэффициентов A. А матрицу значений X находим по формуле: обратную матрицу A умножаем на матрицу правых значений.

Для нахождения модуля вектора b нужно ввести обозначение матрицы b, нажать на кнопку «Векторизовать» на панели матрицы, а затем кнопку «Абсолютная величина» на панели «Калькулятор».

Для нахождения скалярного произведения вектора на самого себя нужно ввести векторизованное значение матрицы, затем нажать кнопку «Скалярное произведение» на панели матрицы, а затем снова ввести векторизованное значение матрицы.

Метод Гаусса: найти расширенную матрицу коэффициентов Ar через функцию augment(в качестве аргументов вводим обозначения матриц коэффициентов и правых значений),


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41050. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА 127.5 KB
  Страхование находится в области социально-экономических отношений, в которых сосредоточены интересы всех социальных групп населения, государства и других публично-правовых образований. В связи с этим и появляется необходимость четкого правового построения системы страхования в Российской Федерации
41051. Характеристика засобів та методів на заняттях аеробіки на факультетах фізичної культури 30 KB
  При записі й проведенні оздоровчих програм фахівці використають певні назви для кожного конкретного руху терміни. Для того щоб уникнути різних тлумачень у назві й змісті рухів ми вважаємо за необхідне супроводити кожен термін англійською мовою відповідної йому російською назвою й описом особливостей руху Перш ніж перелічити ці терміни й дати опис танцювальних рухів розглянемо основні вимоги до осанки що надає специфіку техніці вправ в аеробіці. Не допускається супутньому руху піднімає ноги що поворот таза. При підйомі коліна може бути...
41052. Культура и цивилизация 407 KB
  История культуры может быть рассмотрена двояко, как процесс и как деятельность. Как процесс она носит объективный характер, подчиняется определенным законам и теснейшим образом связана с социальными структурами и обслуживающими их институтами.
41053. Поняття про речове забезпечення. Значення та завдання речового забезпечення 112 KB
  Природними потребами нормальної життєдіяльності людей є їжа, одяг, паливо, житло. Без відомого мінімуму предметів речового майна неможлива бойова діяльність людей, тому що вони задовольняють життєво важливі потреби особового складу військ і створюють необхідні умови для виконання різноманітних бойових задач.
41054. Номенклатура та класифікація речового майна 104.5 KB
  Найважливішими особливостями післявоєнного етапу розвитку Збройних Сил є якісні зміни в їхній організації і технічному оснащенні, що виникли на основі новітніх досягнень науки і техніки, неухильного розвитку вітчизняної економіки
41055. Організація та завдання речової служби військової частини 111 KB
  Речова служба має велику роль у справі укріплення внутрішнього порядку у частинах, підрозділах. Підтримання статутного внутрішнього порядку – службовий обов’язок всіх категорій посадових осіб, утому числі спеціалістів тилу.
41056. Порядок складання, оформлення та ведення облікових документів 122.5 KB
  Організація обліку матеріальних засобів речової служби у військовій частині. Для студентів спеціальності Організація обєднаного забезпечення в наземних військах та авіації Навчальна та виховна мета: Ознайомити студентів з організацією обліку речового майна у військовій частині. Успішне рішення задач будівництва держави вимагає повсюдного впровадження наукової організації обліку. У рішеннях уряду підкреслюється необхідність поліпшувати систему обліку і звітності...
41057. Порядок зарахування військової частини на речове забезпечення.Витребування речового майна 104 KB
  Речове забезпечення військової частини у мирний час Витребування і отримання речового майна військовою частиною†Для студентів спеціальності “Організація обєднаного забезпечення в наземних військах та авіаціїâ€ Навчальна та виховна мета: Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань зарахування військової частини на речове забезпечення витребування речового майна та отримання його зі складу оперативного...
41058. Вимоги щодо зберігання речового майна 131 KB
  Організація зберігання речового майна у військовій частині. Організація зберігання речового майна у військовій частині. Для студентів спеціальності “Організація обєднаного забезпечення в наземних військах та авіаціїâ€ Навчальна та виховна мета:Ознайомити студентів з загальними вимогами щодо зберігання речового майна у військовій частині.