629

Работа с матрицами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Научиться работать с матрицами в MathCAD. Ввести заданные в столбце 1 матрицы. Транспонировать заданные матрицы.

Русский

2013-01-06

159 KB

15 чел.

Лабораторная работа 2  Работа с матрицами.

Цель лабораторной работы. Научиться работать с матрицами в MathCAD.

3.1. Ввести заданные в столбце 1 матрицы (п.4.3.2).

Чтобы ввести данные матрицы необходимо ввести буквенное обозначение матрицы, ввести знак двоеточия для присвоения и нажать на панели матрицы кнопку «Матрица или вектор». Откроется окно создания матрицы и ввести нужное количество строк  столбцов. После этого ввести элементы матрицы.

3.2.  Транспонировать заданные матрицы (матрицы из столбцов 1 и 2) (п.9.1.1)

Для транспонирования матрицы необходимо ввести буквенное обозначение матрицы и нажать кнопку «Транспонирование матрицы» на панели «Матрица».

3.3.  Найти линейную комбинацию матриц (столбец 1) (п.9.1.2, 9.1.3)

Арифметические операции над матрицами выполняются как над числами, только вместо чисел вводим обозначения матриц.

3.4.  Найти произведение каждой матрицы на транспонированную и транспонированной матрицы на саму матрицу (матрицы из столбцов 1 и 2). (п.9.1.2)

Вводим обозначение матрицы, значок умножения и обозначение транспонированной матрицы.

3.3

3.4

3.5. Рассчитать определитель для  всех полученных матриц. (п.9.1.5)

Вводим обозначение матрицы, а затем кнопку «Определитель» на панели матрицы.

3.5

3.6. Решить систему линейных уравнений по вашему варианту (см. лабораторную работу 7 (решение систем уравнений, первый столбец таблицы)) матричным способом,  и проверить, используя матрицы,  правильность решения (см. приложение к этой лабораторной работе). Рассчитать модуль вектора правых частей и скалярное произведение этого вектора на самого себя.

Для решения системы уравнений необходимо ввести матрицу коэффициентов A и матрицу правых значений b.

Матричный способ: найти матрицу, обратную матрице коэффициентов A. А матрицу значений X находим по формуле: обратную матрицу A умножаем на матрицу правых значений.

Для нахождения модуля вектора b нужно ввести обозначение матрицы b, нажать на кнопку «Векторизовать» на панели матрицы, а затем кнопку «Абсолютная величина» на панели «Калькулятор».

Для нахождения скалярного произведения вектора на самого себя нужно ввести векторизованное значение матрицы, затем нажать кнопку «Скалярное произведение» на панели матрицы, а затем снова ввести векторизованное значение матрицы.

Метод Гаусса: найти расширенную матрицу коэффициентов Ar через функцию augment(в качестве аргументов вводим обозначения матриц коэффициентов и правых значений),


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18226. Реляційне числення. Мова Альфа 87.5 KB
  Реляційне числення. Мова €œАльфа€ Реляційне числення Кодда є одним із найважливіших наріжних каменів теорії реляційних моделей баз даних. У СУБД що існували до появи реляційного підходу було багато засобів для обробки даних і формулювання запитів. Основою для їх р
18227. Логічне проектування баз даних 106.5 KB
  Логічне проектування баз даних. Функціональна залежність. При логічному проектуванні баз даних вирішуються проблеми відображення обєктів предметної області в абстрактні обєкти моделі даних. Це відображення не повинно бути у протиріччі з семантикою предметної
18228. Накриття множин залежності 112.5 KB
  Накриття множин залежності. Стосовно реляційного відношення R ми можемо розглядати множину функціональних залежностей F які визначені на ньому. У.Армстронг досліджуючи властивості таких функціональних залежностей виділив дві групи: система R система Р. Пізніше бу
18229. Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox 75 KB
  Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox Реалізація мови QBE в СУБД Paradox є однією з найближчих по функціональним можливостям та по концептуальній схемі до тієї версії яку запропонував Zloof. Але дрібних відмінностей всетаки багато. Функція Print P задається за допом
18230. Query-By-Example 144.5 KB
  QueryByExample Семантична основа мови теорія відображень. QBE розшифровується як Query By Example запит за зразком є мовою запитів реляційних баз даних. Це графічна мова запитів. Основний спосіб роботи з використанням цієї мови полягає в тому щоб у надані бланки таблиць бази ...
18231. Реляційна модель баз даних. Мови запитів 119.5 KB
  Реляційна модель баз даних. Мови запитів. Теоретичні основи реляційної моделі баз даних були закладені Е.Коддом на початку 70х років [1] і спочатку дійсно мали чисто теоретичний характер. На відміну від поширених на той час систем з ієрархічними чи мережаними типами стр
18232. SQL – абревіатура від Structured Query Language (структурована мова запитів) 231.5 KB
  SQL SQL абревіатура від Structured Query Language структурована мова запитів. Мова SQL найбільш поширена мова запитів для реляційних баз даних. Її перші версії називались SEQUEL тому часом SQL називають сіквел але більш правильно його називати ескюел. Однією з головних переваг мо...
18234. Формирование у дошкольников гуманного отношения к матери 514 KB
  Гуманные чувства формируются и развиваются в процессе гуманного отношения ребенка со взрослыми и сверстниками. Большую часть своего времени ребенок-дошкольник проводит в игре. Игра является мощным фактором развития гуманных отношений у дошкольников.