629

Работа с матрицами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Научиться работать с матрицами в MathCAD. Ввести заданные в столбце 1 матрицы. Транспонировать заданные матрицы.

Русский

2013-01-06

159 KB

15 чел.

Лабораторная работа 2  Работа с матрицами.

Цель лабораторной работы. Научиться работать с матрицами в MathCAD.

3.1. Ввести заданные в столбце 1 матрицы (п.4.3.2).

Чтобы ввести данные матрицы необходимо ввести буквенное обозначение матрицы, ввести знак двоеточия для присвоения и нажать на панели матрицы кнопку «Матрица или вектор». Откроется окно создания матрицы и ввести нужное количество строк  столбцов. После этого ввести элементы матрицы.

3.2.  Транспонировать заданные матрицы (матрицы из столбцов 1 и 2) (п.9.1.1)

Для транспонирования матрицы необходимо ввести буквенное обозначение матрицы и нажать кнопку «Транспонирование матрицы» на панели «Матрица».

3.3.  Найти линейную комбинацию матриц (столбец 1) (п.9.1.2, 9.1.3)

Арифметические операции над матрицами выполняются как над числами, только вместо чисел вводим обозначения матриц.

3.4.  Найти произведение каждой матрицы на транспонированную и транспонированной матрицы на саму матрицу (матрицы из столбцов 1 и 2). (п.9.1.2)

Вводим обозначение матрицы, значок умножения и обозначение транспонированной матрицы.

3.3

3.4

3.5. Рассчитать определитель для  всех полученных матриц. (п.9.1.5)

Вводим обозначение матрицы, а затем кнопку «Определитель» на панели матрицы.

3.5

3.6. Решить систему линейных уравнений по вашему варианту (см. лабораторную работу 7 (решение систем уравнений, первый столбец таблицы)) матричным способом,  и проверить, используя матрицы,  правильность решения (см. приложение к этой лабораторной работе). Рассчитать модуль вектора правых частей и скалярное произведение этого вектора на самого себя.

Для решения системы уравнений необходимо ввести матрицу коэффициентов A и матрицу правых значений b.

Матричный способ: найти матрицу, обратную матрице коэффициентов A. А матрицу значений X находим по формуле: обратную матрицу A умножаем на матрицу правых значений.

Для нахождения модуля вектора b нужно ввести обозначение матрицы b, нажать на кнопку «Векторизовать» на панели матрицы, а затем кнопку «Абсолютная величина» на панели «Калькулятор».

Для нахождения скалярного произведения вектора на самого себя нужно ввести векторизованное значение матрицы, затем нажать кнопку «Скалярное произведение» на панели матрицы, а затем снова ввести векторизованное значение матрицы.

Метод Гаусса: найти расширенную матрицу коэффициентов Ar через функцию augment(в качестве аргументов вводим обозначения матриц коэффициентов и правых значений),


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65350. ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ 277.5 KB
  Співвідношення поголівя самців і самок у кожній з груп становило 1:1 10 самців і 10 самок яких утримували окремо. При формуванні групаналогів враховували вік стать живу масу і походження тварин.
65351. Технологічна спадковість в процесах листового штампування при створенні безпечних конструкцій 7.94 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити експериментально-розрахунковий метод визначення енергії пластичного деформування листових матеріалів в процесах холодного штампування а також енергопоглинання...
65352. МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 142 KB
  Проблема маргінальної поведінки особи та маргіналізації суспільства виступає постійним явищем існування людської історії а її гострота безпосередньо повязана з тими суспільними процесами які притаманні певній соціальній спільності...
65353. МІКРОКОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОЗАБОРІВ МАЛИХ МІСТ ХАРКІВЩИНИ 1.21 MB
  Техногенне навантаження на навколишнє середовище в цілому та геологічне середовище, зокрема, відноситься до важливих екологічних проблем. Однією з таких актуальних проблем є вплив техногенного навантаження на геохімічний стан підземних вод...
65354. ОЗДОБЛЮВАЛЬН МОДИФІКОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 849 KB
  При використанні сучасних розчинів які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих СБСМ існує певне обмеження у застосуванні складів на основі білого портландцементу ПЦБ для оздоблення...
65355. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ГНУЧКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ЗМІННИМ СТРУМОМ 262.5 KB
  Сьогодні в світі електроенергетики спостерігаються протиріччя між ринковими економічними відносинами та надійністю режимів роботи електричних систем. Економічні перетворення, що відбуваються у вітчизняній електроенергетиці...
65356. ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД МЕМБРАННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ, АГРЕСИВНИХ ТА АБРАЗИВОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ 235.5 KB
  Використання гідроімпульсних приводів для насосних агрегатів у вищезазначених галузях промисловості суттєво поліпшить вихідні параметри та характеристики вже морально застарілих та малоефективних приводів насосів а саме...
65357. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів 675.5 KB
  Також існує необхідність у методиці розрахунків вихідного сигналу ферозонда що вимірює поле дефекту йдеться про методику яка могла б урахувати не тільки параметри ферозонда але й вплив на функцію перетворення ферозонда...
65358. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів 322.5 KB
  Сучасна комп’ютерна техніка розвивається стрімкими темпами, а також плідно взаємодіючи з фізикою, математикою, біологією та іншими науками. Створюються нові інформаційні технології, програмні засоби, що дозволяють моделювати різні явища.