62936

Historical sites and museums

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Which historical sites and museums do the leaflets recommend people to visit? What can visitors get acquainted with in these places?

Английский

2014-06-15

16.54 KB

1 чел.

Тема: Historical sites and museums

Класс: 9 б МОУ физико-математического лицея №38

Цели:

Практические:

- развитие и совершенствование навыков и умений аудирования, говорения

- систематизация грамматических знаний придаточных времени и условия

- развитие навыков и умений чтения, групповой и парной работы, развитие беглости речи.

Воспитательные:

- создание положительного эмоционального фона на уроке

- стимулирование интереса к страноведческим реалиям изучаемого языка и к самому английскому языку.

Развивающие:

- развитие оперативной памяти

- развитие произвольного внимания

- развитие фонематического слуха

- развитие логического мышления

- развитие творческих способностей

Развивающие:

- расширение знаний о музеях Великобритании

Ход урока

           I. Начало урока

          1.1 Организационный момент

Hello, children. How are you?

1.2 Речевая зарядка

- What is the weather like today?

- What is your favourite season?

- What is your favourite film?

- What colours do you prefer?

- What is your hobby?

- What is your favourite singer or group?

- Do you like poems?

- What would you like to be?

- Would you like to have more English classes a week?

- Do you go in for sports?

- What’s the English for “научное открытие”?

- Can you cook? What is your favourite dish?

- What is your favourite holiday?

1.3 Целеполагание

Children, today we’re starting a new unit “Historical sites and museums”. It is a very

interesting topic, you’ll learn a lot of new things. So, now open your textbooks at

page 22 ex 2.

II. Основная часть

2.1 Аудирование

- постановка задания

Here you can see 3 pictures, leaflets with some famous places places in the UK. Now

you’re to listen to the tape and match each piece of information with the leaflets.

Is the task clear?

- контроль понимания текста (раздаточный материал)

- вопросы

Which historical sites and museums do the leaflets recommend people to visit?

What can visitors get acquainted with in these places?

2.2 Презентация по теме «Famous historical sites and museums»

The National Museum of American History is an important educational centre. In

what way is it? What kind of knowledge does it give?

2.3 Кроссворд по данной теме

2.4 Устная беседа

- What Russian museums do you know?

- Which of them have you already visited?

- What museums would you like to visit? Why?

Затем задаются те же самые вопросы про музеи Ульяновска.

2.5 Повторение темы «if, when – clauses”

- способы образования

- разница между придаточными дополнительными и обстоятельственными

- закрепление темы (раздаточный материал)

- игра по данной теме

Продолжите фразу:  If i knew English perfectly, i would……

III. Заключительная часть

3.1 Домашнее задание

- write a composition ( A museum i visited or i would like to visit) 6-8 sentences

- карточки с if – clauses

- read & translate the text at page 151

3.2 Подведение итогов. Оценки.

What new things have you learned today?

Thank you for your work. The lesson is over. Have a nice weekend. Goodbye.

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Ульяновский государственный педагогический университет

имени И.Н. Ульянова

План – конспект зачетного урока по английскому языку

 

                                                                                                                                Выполнила:

студентка факультета

                                                                                                                                иностранных языков

                                                                                                                                гр. АН-07-1

                                                                                                                                Сендюкова Наталья

 

Ульяновск 2011


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20571. Проведення реформи 1861 року в російській Україні, її особливості й наслідки 42.5 KB
  За реформою на кріпосних селян поширювалися економічні права вільних осіб тобто вони отримали право купувати нерухомість займатися торгівлею і промислами тощо. селяни не могли відмовитися від наділу що означало примусове прикріплення їх до землі.Після проведення реформи 220 тис. селян України залишалися безземельними майже 100 тис.
20572. Реформи в Російській імперії в 60 - 70-х рр. 19 ст. та впровадження на Україні 30 KB
  Олександр II підписав Маніфест про скасування кріпосництва і Положення про селян звільнених від кріпосної залежності. Селяникріпаки що доти були власністю поміщиків отримували особисту свободу. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати відкривати фабрики та різні промисли підприємства займатися ремеслом за місцем проживання вступати до гільдій і торговельних організацій. Вона надавалася общині або селянському двору подвірне господарство за числом ревізьких душ які мали право на наділи.
20573. Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині 19 - на початку 20 ст 38.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток українських земель в другій половині 19 на початку 20 ст.Котляревського Марка Вовчка та інших українських письменників. тут почав виходити перший у царській Росії український часопис Основа що опублікував твори українських письменників. Громадівці всіляко пропагували культ козацтва волелюбних запорожців та гайдамаків які на їхню думку символізували прагнення українських мас.
20574. Українські партії на початку 20 ст., їх програми, стратегія, тактика 29.5 KB
  з ініціативи групи харківських активістів культурницького і студентського руху: Д. була створена Революційна українська партія РУП. фактичним керівником РУП став М. У 1902 р від РУП відкололася Українська народна партія УНП організація націоналістичного напрямку яку очолював Махновський.
20575. Україна в роки Першої світової війни 40.5 KB
  українців було в російській армії та 250 тис. До них слід долучити 25 тис. На її заклик відгукнулося майже ЗО тис. Головна Українська Рада вирішила спиратись на ці сили.
20576. Первісний лад на території України 61 KB
  Основними заняттями людини були збиральництво і полювання. Соціальною формою існування за раннього палеоліту виступало людське стадо, оскільки лише колективне буття давало можливість вижити у складних кліматичних і природних умовах. Жили люди того часу в печерах або хижах із дерева та кісток мамонта.
20577. Зовнішня політика УНР. Берестейській договір та його наслідки. У зовнішній політиці 26.5 KB
  Зовнішня політика УНР. У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР її визнали Угорщина Чехословаччина Голландія Італія. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща яка претендувала на Правобережну Україну. Не визнавши гетьманської адміністрації дипломати країн Антанти не збиралися визнавати й поновлену УНР.
20578. Гетьманський переворот. Павло Скоропадський. Гетьманський уряд та його політика 39 KB
  після того як держави Антанти навіть не відповіли на пропозицію про мирні переговори Раднарком Росії розпочав їх з Німеччиною та її союзниками. був прийнятий закон Про посольства 1 місії Української Держави. Основний акцент робився на професійній підготовці фаховому рівні принциповості та патріотизмі працівників зовнішньополітичного відомства Української Держави. Міністрами закордонних справ Української Держави гетьмана П.
20579. Доба Директорії УНР: її внутрішня і зовнішня політика 39 KB
  Доба Директорії УНР: її внутрішня і зовнішня політика Політичні помилки тяжке становище трудящих залежність від окупаційної влади поразка Німеччини та її союзників у війні стали причинами падіння гетьманської влади в листопаді 1918 року. Коновальця Директорія повела наступ на Київ і захопила його 14 грудня 1918 року Прийшовши до влади вона обіцяла знищити поміщицьке землеволодіння встановити трудову владу провести вибори до Конгресу трудового народу якому й належатиме влада. Винниченко на черговому з'їзді Української...