63070

Создание транспортной накладной

Лабораторная работа

Педагогика и дидактика

Для поведите курсор к листу Лист 1 вызовите контекстное меню выберите команду Переименовать. 6 Выделите ячейки А5 и В5 на вкладке Главная выполните команду Объединить и поместить в центре нажав на кнопу.

Русский

2014-06-16

202.6 KB

5 чел.

Лабораторная работа №1: "Создание транспортной накладной"

 

Ход работы

1)    Запустите процессор электронных таблиц MS Excel 2007, выполнив команду: ПускПрограммыMicrosoft OfficeMicrosoft Office Excel 2007.

2)      Переименуйте лист, дав ему имя «Пример». Для поведите курсор к листу «Лист1», вызовите контекстное меню, выберите команду «Переименовать».

3)      Удалите с помощью контекстного меню оставшиеся листы.

4)     Сохранить файл в своей папке под именем «Накладная_1».

5)       В ячейку А5 внесите следующий текст: «Поставщик/грузоотправитель:».

6)        Выделите ячейки А5 и В5, на вкладке «Главная» выполните команду «Объединить и поместить в центре», нажав на кнопу . Выровняйте текст по левому краю.

7)         Выделите диапазон ячеек А5:J5, задайте нижнюю границы, вызвав с помощью контекстного меню диалоговое окно «Формат ячеек» Границы. Или воспользуйтесь кнопкой  на вкладке «Главная».

8)         Полностью оформите пример транспортной накладной, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Пример транспортной накладной.

9)    В ячейки В21 занесите новый текст: «Станок токарный».

10)    Внесите данные о поставщике, грузополучателе и плательщике.

11)    Выделите 22-ю строку и выберите в контекстном меню команду «Вставить».

12)    В новую строку внесите данные о втором товаре: станок сварочный; 1980; шт; 1; 1; 17 191,60; 0%; 0,0;  17 191,60.

13)    Внесите в накладную все необходимые корректировки.

14)    Сохраните файл под именем «Накладная_2».

Лабораторная работа №2: "Создание личной карточки работника"

Ход работы

1)    Запустите процессор электронных таблиц MS Excel 2007, выполнив команду: ПускПрограммыMicrosoft OfficeMicrosoft Office Excel 2007.

2)      Переименуйте лист, дав ему имя «Личн_карточка». Для поведите курсор к листу «Лист1», вызовите контекстное меню, выберите команду «Переименовать».

3)      Сохранить файл в своей папке под именем «Личная_карточка».

4)       Наберите и оформите следующий текст.

5)    Сохраните изменения: кнопка «Office» Сохранить.

6)    Наберите вторую часть личной карточки.


7)    Сохраните изменения в документе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47969. Лекції з анатомії, фізіології дитини з основами генетики 544 KB
  Далі прибавки росту в довжину щороку зменшуються і в дошкільному віці становлять 7 8см а в дітей молодшого шкільного віку ще менше в середньому 4 5см за рік. Неодмінною умовою яка може забезпечити всебічний як фізичний так і психічний розвиток дитячого організму є правильна постановка фізичного виховання навчальних занять ігор та трудової діяльності дітей з урахуванням їх вікових анатомофізіологічних особливостей. Завдання педагогів використати у справі виховання і навчання дітей усі можливості які надають розвитку людського...
47970. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 719.5 KB
  Курс Менеджмент персоналу є складовою частиною циклу професійноорієнтованих дисциплін підготовки магістра спеціальності. Предметом курсу є системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації. Метою вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу†є формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій функціонуютьу сфері економіки України.
47971. Політична економія 451 KB
  Розширення самостійності підприємств роздержавлення власності поява її різноманітних форм дозволяє перетворити більшість учасників суспільного виробництва в реальних господарів. Предметом політичної економії є сукупність економічних відносин які виникають в процесі виробництва обміну розподілу і споживання благ. Вона аналізує ціни окремих товарів витрати на їх виготовлення оптимальне співвідношення ресурсів...
47972. 1С: Бухгалтерія 7.7 218.83 KB
  Операції і проведення.1 Операції і проведення.6 Параметри операції. Якщо кінцевий користувач має доступ до констант то це вікно може бути викликано будь яким пунктом меню кнопкою панелі інструментів або через системне меню “Операціїâ€.
47973. Аграрна політика. Курс лекцій 2.2 MB
  Соціальноекономічний стан аграрного виробництва. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного виробництва Державна політика щодо сільськогосподарського виробництва у період існування Радянського Союзу Економіці належить виняткова роль у забезпеченні життя суспільства як сфери виробництва і відтворення матеріальних благ.
47974. Концепція проекту. Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності 277.5 KB
  Концепція проекту План лекції: Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності. Структура інвестиційного проекту.Життєвий цикл проекту та його кроки 4.Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування.
47975. Будівельна механіка. Конспект лекцій 1.73 MB
  Перший тип опори представлений на рис. Схематично її зображують у вигляді одного стержня з двома ідеальними без тертя шарнірами на кінцях рис. Другий тип опори рис.Схематично опора другого типу зображується за допомогою двох стержнів з ідеальними шарнірами на кінцях; верхній шарнір є загальним для обох стержнів рис.
47976. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.97 MB
  Усе це вказує на потребу формування знань вмінь навичок з безпеки життєдіяльності як необхідної умови безпечного та повноцінного життя людини. Безпека життєдіяльності людини. Безпека життєдіяльності людини. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч.