63176

Людина і закон

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Обладнання матеріали: Конституція України; для прикладу будьякі закони й і кодекси України підзаконні акти; часопис Відомості Верховної Ради України газети Голос України або Урядовий курєр.

Украинкский

2014-06-17

36.1 KB

3 чел.

Урок 4                                                                                         Дата__________      

Правознавство. Практичний курс                                         9 клас

Тема: Людина і закон

Мета:

 1.  познайомити школярів з поняттям «закон», з підзаконними нормативно-правовими актами, їх видами;
 2.  підвести учнів до розуміння закону, як нормативного акта вищої юридичної сили;
 3.  виховувати в учнів високу правову культуру; переконання у необхідності дотримання законів.

Обладнання матеріали: Конституція України; для прикладу — будь-які закони й і кодекси України, підзаконні акти; часопис «Відомості Верховної Ради України», газети «Голос України» або «Урядовий кур'єр».

Базові поняття й терміни: закон, підзаконний нормативно-правовий акт, законодавчий процес, кодифікація, кодекс, статути, положення, офіційні видання України.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

►  Перевірка домашнього завдання:

 1.  учитель проводить експрес-опитування щодо визначення понять: право, норми права, гіпотеза, диспозиція, санкція, галузь права, правовідносини;
 2.  учитель ставить запитання:
 3.  Яка галузь права регулює майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини?
 4.  Яка галузь права регулює питання злочинності та карності діянь?
 5.  Яка галузь права регулює суспільні відносини, що пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням землею?
 6.  дайте оцінку ситуаціям, з якими ви стикалися у повсякденному житті, де застосовуються такі галузі права, як: конституційне, сімейне, житлове.

II.   Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

►   «Мозковий штурм»

 1.  Що таке закон?
 2.  Яка роль закону в житті людини?

Відповіді та міркування учнів записуються на дошці (аналіз і підбиття підсумків проводитимуться наприкінці уроку).

ПОМІРКУЄМО РАЗОМ…                                        

Розіграйте у ролях такий сюжет:

В давні часи в житті одного племені виникла суперечка, яку за традиціями мав розв'язувати старійшина на племінних зборах.

На збори племені прийшли шість осіб — три пари; кожна пара складалася з хазяїна яблуневого саду і крадія яблук. Вони звернулись до старійшини зі своїми історіями, в кожній з яких був однаковий сюжет, але різний фінал:

 1.  у першій парі: хазяїн відпустив крадія;
 2.  у другій: хазяїн побив крадія;
 3.  у третій: хазяїн забрав у крадія все його майно.

Крадії запитали старійшину:

“ Як же так? Чому за однакову провину нас покарали по різному? Розсуди

нас як судили наші предки!”

Старійшина подумав і відповів: ”Я не можу вас розсудити. Раніше у нас не

було яблуневих садів!”

Поясніть, чому він дав таку відповідь, та обговоріть, як би ви розсудили таку суперечку.

Об'єднайтеся в групи та створіть закон, що регулюватиме такі ситуації. Запропонуйте свій закон класу.

III. Вивчення нового матеріалу

План

 1.  Що таке закон?
 2.  Підзаконні акти.
 3.  Законодавчий процес і його стадії.
 4.  Систематизація нормативних актів.

Розповідь учителя

1.  Що таке закон?

Закон — нормативний акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини.

Ознаки закону, що відрізняють цей нормативно-правовий акт від інших, є такими:

 1.  ухвалюється вищими законодавчими (представницькими) органами державної влади або безпосередньо народом;
 2.  може бути тільки нормативним за змістом;
 3.  має вищу юридичну силу;
 4.  ухвалюється в особливому процедурному порядку;
 5.  завжди являє собою письмовий акт, що містить первинні норми права з основних питань суспільного та державного життя.

ПОМІРКУЄМО РАЗОМ…                                            

 1.  Придумайте декілька словосполучень із словом «закон». Поясність кожне з них.
 2.  У парах обміркуйте висловлювання Френсіса Бекона: «Закон можна вважати якісним у тому випадку, якщо смисл його є точним, якщо вимоги його справедливі, якщо він формує чесноти в громадян».

Закони регулюють найважливіші питання у різних сферах життя та діяльності людей. Певні закони визначають правила купівлі, продажу, обміну майна чи земельної ділянки (Цивільний кодекс). У деяких законах указано, як укласти шлюб (Сімейний кодекс), як улаштуватися на роботу (Кодекс законів про працю), як успадкувати майно (Цивільний кодекс). Існують закони, що встановлюють правила у сфері управління (Кодекс України про адміністративні правопорушення). Є також закон, який визначає, які вчинки є злочинами, і встановлює види покарань за такі дії (Кримінальний кодекс України).

Усі закони мають вищу юридичну силу, що означає таке:

 1.  ніхто, крім органів законодавчої влади, не може ухвалювати закони, змінювати чи скасовувати їх;
 2.  лише Конституційний Суд України може визнати закон України чи його окреме положення неконституційним;
 3.  усі інші нормативно-правові акти повинні видаватися відповідно до законів;
 4.  у разі колізій (розбіжностей, суперечностей) між нормами закону і підзаконного нормативно-правового акта діють норми закону.

Закон має відповідати втіленим у праві принципам свободи справедливості та рівності людей у суспільстві і бути правовим за сутністю. Життя закону (його дія) забезпечується кількома способами. Зокрема, його:

 1.  дотриманням. Людина, дотримуючись вимог закону, не виходить у своїй поведінці за рамки, окреслені законом, не порушує встановлених законом заборон;
 2.  виконанням. Ідеться про виконання обов'язків, що покладаються законом на ту або іншу особу (наприклад, обов'язки сплачувати податки, нести дійсну військову службу).
 3.  здійсненням. Дотримання та виконання закону входять до кола обов'язків, які покладаються законом на громадян. Ми зобов'язані дотримуватися закону і виконувати його.
 4.  застосуванням. Реалізація органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, іншими суб'єктами правовідносин через виконання наданих їм законом повноважень.

ПОМІРКУЄМО РАЗОМ…

Об’єднайтеся у сім груп і обміркуйте одне прислів’я або вислів. Визначте, чи згодні ви з наведеними нижче крилатими висловами. Чи відповідають вони вашим уявленням про закони та їхню роль у житті суспільства? Поясність, чому існують такі різні прислів’я:

 1.  закон суворий, але він — закон;
 2.  закон як дишло, куди повернеш — туди й вийшло;
 3.  закон любити — в мирі жити;
 4.  закон, що павутиння: джміль пролетить, муха — зав’язне;
 5.  де закон — там і захист;
 6.  що мені закони, коли судді знайомі;
 7.  не йдіть війною проти закону, при йміть закони проти війни.

2. Підзаконні акти

Правові норми містяться й інших, окрім законів, документах.

ПОМІРКУЄМО РАЗОМ…

 1.  Чи визначає Верховна Рада своїм рішенням перелік вулиць, де заборонено встановлення реклами у вашому місті? Чому? Хто має це робити?
 2.  Чи приймає Верховна Рада кожного року документ, що визначатиме, які екзамени здаватимуть цього року учні 9-го класу? Чому? Хто має це робити?

На основі законів та для втілення в життя записаних у них положень виникають нормативно-правові документи — підзаконні акти.

Підзаконний нормативно-правовий акт акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм.

Підзаконність нормативно-правових актів не означає їх меншої юридичної обов'язковості. Вони мають необхідну юридичну чинність. Правда, їх юридична чинність не має такої ж загальності та верховенства, як це властиве законам. Тим не менш підзаконні акти посідають важливе місце в системі нормативного регулювання, оскільки забезпечують виконання законів шляхом конкретизованого нормативного регулювання всього комплексу суспільних відносин.

Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною чинністю. Юридична чинність підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів.

Акт нижчої державної інстанції повинен знаходитися не лише «під законом», а й «під» нормативними актами усіх вищих державних органів, яким він покликаний відповідати. Наприклад, акти Міністерства освіти України повинні відповідати не лише Закону про освіту, а й нормативним документам Президента, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів України.

Залежно від суб'єктів, що їх видали, розрізняють такі види підзаконних нормативно-правових актів:

 1.  Президента України;
 2.  Кабінету Міністрів України;
 3.  Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 4.  міністерств, державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом;
 5.  місцевих державних адміністрацій;
 6.  органів місцевого самоврядування;
 7.  відділів та управлінь відповідних центральних органів на місцях;
 8.  керівників державних підприємств, установ, організацій на місцях;
 9.  інші підзаконні нормативні акти.

Основним Законом України є Конституція України. Цей нормативно-правовий документ має найвищу юридичну силу.

Крім нормативно-правових існують індивідуально-правові акти — документи, видані на основі певних нормативно-правових актів задля вирішення конкретної справи (звільнення, нагородження, підвищення по службі, помилування тощо). Вони не мають загальнообов'язкового характеру і розраховані на одноразове використання.

3.Законодавчий процес і його стадії

У нашій державі право приймати закони має лише парламент — Верховна Рада України, хоча розробляють закони різні органи державної влади — Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України. Закони можуть прийматися на референдумі (шляхом всенародного голосування).

Законодавчий процес — це процедура прийняття закону, що складається з певних стадій — самостійних, логічно завершених етапів та організаційно-технічних дій. Розглянемо стадії законодавчого процесу докладніше:

 1.  Передпроектна стадія — законодавча ініціатива, тобто внесення проекту закону в законодавчий орган, що здійснюється в офіційному порядку певними органами та особами. Проекти законів уносяться разом із пояснювальною запискою, яка повинна містити обґрунтування необхідності розробки чи прийняття закону.
 2.  Проектна стадія передбачає виконання таких робіт:
 3.  прийняття рішення про підготовку законопроекту, включення відповідної пропозиції до плану законодавчих робіт;
 4.  надання доручення на розробку законопроекту тим чи іншим органам;
 5.  розробку законопроекту та його попередню експертизу;
 6.  унесення законопроекту в законодавчий орган, прийняття його до розгляду;
 7.  обговорення законопроекту та його узгодження.
 8.  Стадія ухвалення закону — голосування про ухвалення закону та відповідної постанови про введення закону в дію.
 9.  Засвідчувальна стадія — санкціонування (підписання) закону главою держави у встановлені конституцією строки.
 10.  Інформаційна стадія:
 11.  промульгація закону — не тільки підписання закону главою держави, але й видання спеціального акта-розпорядження про офіційне опублікування закону. Це здійснюється, як правило, актом глави держави — указом, наказом та ін.;
 12.  включення закону до єдиного державного реєстру нормативних актів, де вказується його реєстраційний код;
 13.  опублікування закону в офіційних виданнях.

За загальним правилом, закони набирають чинності через 10 днів з моменту опублікування, а інші акти починають діяти з моменту опублікування. Проте можливі й інші варіанти набрання чинності нормативно-правовими актами. Так, термін може встановлюватися у самому нормативному акті. Якщо нормативний акт не публікується, він набирає чинності з моменту його одержання виконавцем. Нормативно-правові акти втрачають чинність через закінчення терміну, протягом якого передбачалась його дія, унаслідок прямого скасування або фактичного скасування іншим актом.

4. Систематизація нормативних актів

Нормативних актів дуже багато, у зв'язку з чим вони потребують систематизації. Систематизація нормативних актів — це діяльність з їх упорядкування та вдосконалення, приведення до певної внутрішньої узгодженості через створення нових документів чи збірників.

Основні види систематизації актів — кодифікація та інкорпорація. Інкорпорація — вид систематизації нормативних актів, який полягає у зібранні їх у збірниках у певному порядку без зміни змісту. Критерії систематизації у цьому випадку такі: хронологічний або алфавітний порядок, напрям діяльності, сфера суспільних відносин, тематика наукового дослідження тощо. Кодифікація — вид систематизації нормативних актів, що мають спільний предмет регулювання, який полягає в їх змістовній переробці (усуненні розбіжностей і суперечностей, скасуванні застарілих норм) і створенні зведеного нормативного акта. Різновидами кодифікованих актів є кодекс, статут, положення.

Кодекс — кодифікований акт, який забезпечує детальне правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що певною мірою відображають зміст тієї чи іншої галузі права, У сучасному законодавстві України існують: Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Земельний кодекс, Водний кодекс тощо.

Статути, положення — кодифіковані акти, в яких визначається статус певного виду державних організацій та органів.

Офіційні видання України

Нормативний акт як джерело права має свої переваги і недоліки. Однак регулювати суспільні відносини зручніше за допомогою писаного права. З огляду на це, офіційні документи, що видаються державою, є основним або одним з основних джерел права практично в усіх правових системах світу

Закони України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду та Конституційного Суду України, рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) і друкованих засобах масової інформації відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наведемо назви деяких із цих видань.

Часописи

Відомості Верховної Ради України — щотижневий нормативний бюлетень українською та російською мовами. Засновник — Верховна Рада України.

Офіційний вісник України — щотижневий збірник актів законодавства, унесених до Єдиного державного реєстру. Засновники — Міністерство юстиції України, Головне державне об'єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України «Офіційний вісник України».

Вісник Конституційного Суду України — загальнодержавне періодичне видання. Виходить шість разів на рік. Засновник — Конституційний Суд України.

Вісник Верховного Суду України — загальнодержавне періодичне видання. Виходить чотири рази на рік.

Газети

Голос України — газета Верховної Ради України. Засновник — Верховна Рада України. Періодичність виходу в світ — 5 разів на тиждень (крім неділі й понеділка).

Урядовий кур'єр — газета органів державної виконавчої влади України. Засновник — Кабінет Міністрів України. Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

Недержавні друковані засоби масової інформації мають право оприлюднювати офіційні документи органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України і на засадах, передбачених укладеною угодою між цими органами та редакціями друкованих засобів масової інформації.

Засобам масової інформації забороняється самостійний переклад офіційної інформації з державної мови на іншу мову.

IV.   Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів

►   Запитання для повторення й обговорення

 1.  Що таке закон?
 2.  Що регулюють закони?
 3.  Хто розробляє закони?
 4.  Хто має право приймати закони?
 5.  Що таке підзаконний акт?
 6.  На основі чого виникають підзаконні акти?
 7.  У яких випадках підзаконні акти можуть суперечити законам?
 8.  Де публікуються закони?

►   Завдання

Учитель пропонує учням вивчити наведений на дошці перелік нормативно-правових актів, виконати такі завдання:

 1.  розташувати наведені документи відповідно до рівня їх юридичної сили;
 2.  виділити індивідуальні та нормативні акти.

Орієнтований перелік індивідуально-правових і нормативно-правових актів: Закон України «Про власність», Конституція України, Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України», Наказ Міністерства освіти і науки України «Про реорганізацію Київського інституту фізичної культури в Академію фізкультури та спорту України», Розпорядження Голови Харківської обласної держадміністрації «Про порядок святкування Дня Незалежності України», Кримінальний кодекс України.

V. Самостійна робота учнів

 1.  Прочитайте вислів та оберіть поняття, про яке у ньому йдеться: «Правило, що є обов'язковим для всіх. Його приймає і захищає держава».
 2.  закон;
 3.  указ;
 4.  розпорядження.
 5.  Ознайомтеся з висловами видатних осіб про закон. Чи поділяєте ви їх думки?

♦  Суть закону — людинолюбство (В. ПІекспір).

♦  Ми повинні стати рабами законів, щоб стати вільними (Цицерон).

 1.  Учитель пропонує учням записати у зошиті слово «закон», а навколо нього — інші слова, пов'язані з ним (вправа «Павутинка»).

VI. Підсумки уроку

 1.  Учитель пропонує учням прочитати на дошці всі міркування про поняття «закон». Чи має кожне з них всі ознаки, які відрізняють цей нормативно-правовий акт від інших? Учні самі виконують порівняльний аналіз щодо висунутих ідей, записаних на дошці, і тим, що вони вивчили на уроці. Чи є такі ідеї щодо поняття закону, які не можна назвати законом? (якщо є — які?, чому?)
 2.  Учитель підбиває підсумок роботи учнів, оцінює їх активність, наголошує на необхідності знання законодавства України.

VII. Домашнє завдання

 1.  Юнаки Стародавніх Афін, коли набували права громадянина, давали клятву, в якій були такі слова: «І якщо хто-небудь буде скасовувати закони або не підкорятися їм, я не допущу цього, а захищатиму їх і сам, і разом з усіма». Поясніть зміст цієї клятви.
 2.  Напишіть твір-есе (див. Додаток 1) на тему: «Роль закону в житті людини».
 3.  Знайдіть у засобах масової інформації кілька повідомлень про прийняття різних видів нормативно-правових актів,поясніть, хто їх приймав, для чого і кого вони стосуються. Коротко запишіть знайдену інформацію та підготуйтеся до її представлення на наступному уроці.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25063. Мистецтво 42.5 KB
  Розвиток мистецтва як елемента духовної культури обумовлюється як загальними закономірностями буття людини й людства так і естетичнохудожніми закономірностями естетичнохудожніми поглядами ідеалами й традиціями. Таким чином критерієм мистецтва є здатність викликати відгук у інших людей. Твори мистецтва почали створювати ще в доісторичні часи проте деякі автори схильні вважати мистецтвом тільки професійну діяльність людей мистецтва в сучасних країнах Заходу. Література про власне концепції мистецтва надзвичайно обширна.
25064. Спілкування як комунікація. 37 KB
  Суб'єктами спілкування можуть бути як індивід так і група. Ціль спілкування це те ради чого у людини виникає даний вид активності. Цілі спілкування є засобом задоволення багатьох різноманітних потреб: соціальних культурних пізнавальних творчих естетичних потреб інтелектуального зростання етичного розвитку і ряду інших.
25065. Що таке моральність 39.5 KB
  Вони насамперед виражені в поняттях добра і зла. Відповідність людських дій і вчинків категоріям добра і зла становить основу моральних відносин у суспільстві. Систему усвідомлених норм традицій правил поведінки почуттів та уявлень що віддзеркалюютіп:я через розуміння добра і зла які є наслідком усього суспільноісторичного досвіду людства ми й називаємо моральною культурою суспільства. Вона витворюється непомітно але завжди реалізується самим людським життям мірою в ньому добра і зла.
25066. Наука як феноменом культури 39.5 KB
  Поняття наука і культура не тотожні. Поняття культура значно ширше адже наука не враховує всіх сфер матеріальної і духовної культури наприклад таких як мистецтво моральні теорії і погляди. Наука є феноменом культури.
25067. Различие между Востоком и Западом 36 KB
  О чертах отличающих культуры Запада и Востока друг от друга можно говорить лишь с большей или меньшей долей условности. Вовторых восточная культура неоднородна в гораздо большей степени чем западная; она охватывает три разных культурных мира китайский индобуддийский арабомусульманский в которых доминируют различные религии тогда как культура Запада объединяется одной религией христианством. Причины обусловившие особенности культур Запада и Востока связаны с разницей климатических исторических и социальноэкономических...
25068. Реформація в освіті 46.5 KB
  Одним з основних завдань реформування освіти незалежна держава визначила відродження і подальшу розбудову національної системи освіти її орієнтацію на задоволення потреб народу України національнокультурних та національноосвітніх прав і запитів усіх громадян незалежно від їх етнічної приналежності. Концептуальні засади реформи освіти в Україні були визначені державною національною програмою Освіта Україна ХХІ століття спрямованою на досягнення якісно нового стану навчання і виховання українських громадян що відповідатиме сучасному...
25069. Елітарна культура 33 KB
  Для масової культури характерним є загальнодоступність легкість сприйняття спрощеність розважальність.
25070. Основные культурологические школы 43.5 KB
  Малиновский; Ее главная черта стремление подчеркнуть биологическую обусловленность культуры значительно преувеличивая ее.Парсонс; Она объединяет тех ученых которые ищут истоки и объяснение культуры не в истории и самопроизвольном божественном развитии человеческого духа не в психике и не в биологической предыстории человечества а в его общественной природе и организации. Веселовский объясняла сходство материальной и духовной культуры. Основные культурологические концепции: Философия Гегеля как теория культуры...