63202

Політичний і соціально-економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині XII - першій половині XIII століття

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Київське князівство Географічне положення Київське князівство полянське Правобережжя землі древлян південнозахідні райони розселення дреговичів а також землі уличів у басейні Південного Бугу.

Украинкский

2014-06-18

35.58 KB

15 чел.

Урок 17

Історія України                                                                   7 клас

Тема. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині XII — першій половині XIII ст.

Мета:

 1.  визначати особливості політичного і соціально-економічного розвитку Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині XII — першій половині XIII ст.;
 2.  розвивати в учнів навички дослідницької роботи, роботи в групах, із картою, джерелами інформації, уміння аналізувати матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки та узагальнення;
 3.  виховувати в учнів усвідомлення почуття єдності на прикладах розвитку князівств.

Основні поняття: політична роздробленість, князівство.

Обладнання: карта, картки з джерелами інформації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань,

Очікувані результати:

після цього уроку учні зможуть:

показувати на карті території князівств у період роздробленості та порівнювати їх із територіями колишніх племінних союзів;

характеризувати географічне положення князівств за допомогою карти та формулювати зв'язок між географічним положенням та історичним розвитком;

співвідносити дати основних подій та процесів історії князівств за часів роздробленості;

називати особливості політичного і соціально-економічного розвитку князівств у період роздробленості;

удосконалити навички самостійної роботи в групах проводити дослідницьку роботу з історії князівств.

 

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання та завдання.

1)  Пригадайте значення терміна «політична роздробленість».

Політична роздробленість – 1)поділ держави на окремі самостійні території; 2) Політична роздробленість розпал держави на низку невеликих самостійних держав (князівств), які, здебільшого ворогували між собою.  

2) Назвіть причини політичної роздробленості Київської Русі. Яку із цих причин ви вважаєте найголовнішою? Свою відповідь обґрунтуйте.

Причини роздробленості:

 1.  Великі простори держави та етнічна неоднорідність населення.
 2.  Процес механічного приєднання та завоювання нових земель випереджає два інших процеси: формування та зміцнення апарату центральної влади, консолідації нових народів і територій, їхнє включення в структуру давньоруської держави.
 3.  Зростання великого феодального землеволодіння.
 4.  Відсутність чіткого спадкування князівської влади.
 5.  Зміна торгівельної конюктури, частковий занепад Києва як торгівельного центру. .
 6.  Посилення експансії кочовиків.

3)   Як ви гадаєте, чому жоден із князів не зміг зупинити міжусобні війни та на тривалий час відновити міць та могутність Київської Русі?

4)  Якими були причини занепаду Києва й послаблення його як центру руських земель?

5)  Позначте наслідки політичної роздробленості для руських земель.

6) Які факти підтверджують прогресивність розвитку суспільства в період роздробленості? У чому виявилися негативні тенденції його розвитку? Свою відповідь обґрунтуйте.

7)    Назвіть і покажіть на карті «Політична роздробленість Київської Русі» князівства, що утворилися після розпаду Київської Русі.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                           

Слово вчителя.

Протягом XII ст. Київська Русь розпадається на окремі князівства, загальна кількість яких нараховувала 10—15 князівств.

Найбільшими з них були Володимиро-Суздальське, Новгородське, Смоленське, Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, Галицьке, Волинське, Турово-Пінське.

Завдання.

1) Позначте, які з перелічених князівств були розташовані на території України. Покажіть їх на карті.

2)  Які племінні союзи східних слов'ян проживали на цій території? Порівняйте території князівств із територіями колишніх племінних союзів. Зробіть висновки.

3)  Як ви гадаєте, політична роздробленість Київської Русі — це рух уперед, або прогрес, чи рух назад, або регрес? Свою думку доведіть на прикладах із розвитку Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств.

Відповідь на останнє запитання учні мають дати наприкінці уроку під час узагальнення вивченого матеріалу.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Політичний та соціально-економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівства.

Конференція.

Урок проходить у формі конференції, на якій учні мають представити свої проекти. На попередньому уроці учні були об'єднані в три групи, кожна з яких отримала завдання підготувати проекти за темою: «Політичний та соціально-економічний розвиток Київського (І група), Чернігово-Сіверського (II група) та Переяславського князівств (III група)». Протягом тижня учні вели самостійну пошукову роботу, готували повідомлення, підбирали джерела інформації, займалися оформленням проекту. За допомогою вчителя було розподілено обов'язки серед членів групи і призначено керівників — експертів із даного питання (обираються серед сильних учнів). Також заздалегідь учні отримали план, за яким вони мали підготувати свій проект і презентувати його на конференції.

Якщо є можливість, цей урок краще провести в комп'ютерному класі з використанням мультимедійного проектора. У такому разі учні готують комп'ютерні презентації.

План характеристики князівства

1)    Географічне положення і територія.

2)    Вплив географічного положення на історичний розвиток князівства.

3)    Утворення князівства.

4)    Політичний розвиток.

5)    Розвиток міст.

6)    Розвиток господарства.

7)    Торговельні шляхи.

8)    Розвиток культури.

Київське князівство

Географічне положення

Київське князівство – полянське Правобережжя, землі древлян, південно-західні райони розселення дреговичів, а також землі уличів у басейні Південного Бугу.

Географічно Київська земля обіймала частини двох ландшафтних зон – лісу й лісостепу, що позитивно позначилося на її економічному розвитку. Чисельні річки сполучали її з найвіддаленішими районами держави, а й з міжнародними ринками.

У стратегічному плані окраїнне розташування Київської землі (вона межувала з половецьким степом) сприятливим не було.

Постійні набіги печенігів і половців на південні райони підривали економіку.

На лівобережжі Київ продовжував володіти невеликою смугою (завширшки 10 – 15 км), яка простягалася від гирла Десни до гирла  Трубежу. На правому березі північні межі проходили по вододілу Прип’яті, Березини й Німану. Західні рубежі в Х – ХІ ст. сягали Горині й Західного Буг, де знаходилась Берестейська область.  Південному заході межа Київщини пролягала  по лінії південного Бугу і Случі, на півдні збігалася з південним кордоном Русі ( порічці Рось).

Найгостріші міжкнязівські суперечки за київський престол спалахували впродовж XII — у першій половині XIII ст., адже на той час Київ залишався одним із найбільших і найбагатших європейських міст. Тут розташовувалися численні двори бояр і купців, великі ремісничі майстерні. У Києві проживало близько 50 тис. осіб. Авторитет міста підтримувався й церквою. У Києві залишалася резиденція митрополитів. Величі стольного міста відповідали й прилеглі землі. Київське князівство було найзаселенішим князівством Київської Русі. Літописи називають близько 80 міст і містечок, які були тут розташовані. Серед них були й такі великі, як Київ, Вишгород, Білгород, Василів, Іскоростень, Овруч, Городськ, Туров, Корсунь, Юріїв тощо. Київське князівство охоплювало значні території, але більшість його земель перебували на Правобережжі. На півночі — це велика частина Полісся, на заході — землі аж до Волині, На півдні Київське князівство межувало з половецькими степами, і лише на сході йому належала вузька смуга вздовж лівого берега Дніпра. Джерелом багатства київських земель були родючі чорноземи й поліські корисні копалини. Вигідне розташування князівства сприяло розвитку торгівлі. Мережа річок пов'язувала Київську землю з найвіддаленішими куточками Русі та сусідніми народами.

Значні території, вигідне розташування, розвинене господарство Київського князівства приваблювали князів, які прагнули, ставши київським князем, здобути авторитет старшого над усіма князями. За рішеннями Любецького з'їзду, Київське князівство визнавалося вотчиною Ізяславичів. Утвердившись у Києві, Володимир Мономах намагався перетворити Київ на вотчину Мономаховичів, однак усі зусилля виявилися марними: за часів роздробленості за право князювати в Києві змагалися чернігівські, волинські, переяславські, ростово-суздальські, смоленські князі. Правителі в Києві заступали один одного через шість-вісім років, адже жоден із них був змушений відбиватися від збройних нападів претендентів на київський престол. Траплялися в Києві й змови, у яких активну участь брало київське боярство. Часом саме бояри вирішували, кому бути наступним київським князем. Так, 1146 р. після смерті князя Всеволода, представника чернігівської гілки князів, який правив у Києві від 1139 р., київський престол посів Ігор Ольгович. Бояри вчинили проти нього змову, запросивши до міста переяславського князя Ізяслава Мстиславича. Коли той разом із дружиною підійшов до Києва, бояри відкрито перейшли на його бік, а Ігор Ольгович був пострижений у ченці.

Князювання Ізяслава Мстиславича було одним із найвдаліших за тієї бурхливої доби. Воно відбувалося на тлі майже безперервних походів і битв на непокірних князів і половців, звідки Ізяслав Мстиславич здебільшого повертався з перемогою. Крім того, князь спробував здобути більшої незалежності для Руської, православної церкви: коли 1147 р. спорожніло місце митрополита, він наполіг, щоб на цю посаду обрали русича — Клима Смолятича.

Найдовше князювання в Києві за доби роздробленості припало на співправителів Святослава (1177—1194 рр.) та Рюрика(1180—1202 рр.). Ці князі належали до двох найвпливовіших родів — чернігівських Ольговичів та смоленських Ростиславовичів. Домовившись про співправління, вони поклали край запеклим міжкнязівським чварам, що покращило внутрішнє, державне становище. Співправителі організовували спільні походи руських князів проти половців і врешті домоглися відходу кочовиків у пониззя Сіверського Дінця. За наступників співправителів політичний авторитет Києва невпинно згасав Київська земля подрібнилася на значну кількість уділів, а останній київський князь, чиє правління відбувалося за доби роздробленості, довідавшись про наближення потужного війська монголів — кочовиків-завойовників, під ударом яких Київська Русь припинила існування, утік із міста.

Чернігово-Сіверське князівство

Географічне положення

До Чернігівської землі на початку ХІІ ст. входили території розташовані  в басейнах Десни й Сейму, Сожу, верхньої течії Оки. За межу поміж Чернігівщиною та Київщиною вважався Дніпро. Але фактично вона пролягала на певній відстані від нього. Північні кордони Чернігівської землі сягали верхів’їв Сожу, Іпуті, Десни, північно-східні доходили до р. Лопасня. На південному сході Чернігівські землі розмежовувались вододілом Дону та його притоків. Посеймя займало проміжне становище між Чернігівщиною і  Переяславщиною   

Чернігово-Сіверське князівство остаточно сформувалося в ХІ ст., із волі Ярослава Мудрого, хоча землі Чернігівщини належали до найдавнішого осередку Руської держави. На початку XII ст. територія Чернігівського князівства охоплювала лівобережні землі в басейнах Десни і Сейму, Сожу і верхньої Оки. Від Київської землі Чернігівщину відділяв Дніпро. До другої половини XII ст. чернігівським князям належало місто Тмутаракань — великий порт у Керченській затоці. За доби розробленості Чернігівське князівство розпалося на менші уділи. Найвпливовішим з-поміж них було Новгород-Сіверське князівство.

У Чернігівському князівстві було, чимало міст. Найбільші з них — Чернігів, Новгород-Сіверський, Путивль, Брянськ, Курськ, Стародуб — згадуються в джерелах у зв'язку з багатьма подіями руської історії. Стольне місто Чернігів поступалося розмірами лише Києву. Чернігів був добре укріпленим і мав гарне сполучення з іншими містами. Чернігівські князі ревно дбали про розбудову міста. Протягом XII ст. в місті було збудовано славетний Борисоглібський собор — один із найкращих на Русі, Михайлівську, Благовіщенську, П'ятницьку, Успенську церкви, кожна з яких була гідна називатися перлиною давньоруської архітектури.

Чернігівські землі, за заповітом Ярослава Мудрого, належали Святославові. Його сини Олег і Давид стали засновниками династій чернігівських князів — Олеговичів (літопис називає їх Ольговичами) та Давидовичів. Саме представниками цих династій вирішувалася доля чернігівських земель. Однак ще починаючи від Святослава Ярославича чернігівські князі не залишали надій здобути Київ. Про силу Чернігівського князівства свідчить той факт, що декому з його князів і справді пощастило правити в Києві. Таким був, зокрема, Всеволод Ольгович, що князював у Києві від 1139 до 1146 рр.

Цікаву обставину політичного життя Чернігівщини приховує певна ворожість, із якою київські літописці повідомляють про правління в Києві чернігівських князів. Східні чернігівські землі безпосередньо межували зі світом кочовиків. Чернігівські князі, прагнучи мирних стосунків, часто-густо вдавалися до династичних шлюбів із половцями. Пов'язані з кочовиками територіально, а подекуди й кровно, вони залюбки залучали половецькі орди для здійснення своїх марнославних планів. Така політика не знаходила підтримки в киян, тому часто вони повставали, не бажаючи визнавати чернігівських князів за своїх. Однак на загальному тлі давньоруської історії такі події траплялися не часто. Значно більше згадок про завзяту оборону чернігівцями рідної землі від кочових нападників.

Із Чернігівщиною безпосередньо пов'язана подія, яку увічнено у відомому творі давньої української літератури — поемі «Слово про похід князя Ігоря».

Головним учасником події був новгород-сіверський князь Ігор. 1185 р. він із дружинами брата Всеволода, сина Володимира та небожа Святослава рушив походом на половців. Автор «Слова про похід князя Ігоря» так висловився про мету тієї воєнної операції: «Хочу чи списа зламати при полі Половецькому та й наложити головою чи шоломом пити воду з Дону». Однак одного рицарського завзяття виявилося замало. Ігор мав намір захопити половців зненацька, проте вже від самого початку йому довелося змінювати план битви, оскільки кочовики були готовими до сутички. Першого дня битва принесла перемогу русичам; половці почали відходити в степи. Однак Ігор необачно наказав переслідувати їх, тож руські дружини були змушені ночувати в половецьких степах. Це призвело до трагічних наслідків: половці зібрали великі сили і зранку почали атаку. У «Слові...» битву змальовано так:

Що то шумить, що то дзвенить

перед зорею ранньою?

Ігор полки свої повертає,

жаль йому брата любого Всеволода.

Бились день та бились і другий,

а на третій, в південну годину,    

похилились Ігореві стяги!

Похід закінчився цілковитою поразкою — такою ганебною, що подібних не пам'ятала Руська земля: військо майже все загинуло, а четверо князів потрапили в полон.

Наслідки походу були тим трагічніші, що він відкрив шлях половцям на Чернігівську, Переяславську та Київську землі.   Відносне  затишшя  на  південних  рубежах  Руської  землі, здобуте спільними зусиллями багатьох князів, очолених київськими князями Святославом та Рюриком, було перекреслене. Чому ж таку нещасливу подію було оспівано? Річ у тім, що прикра поразка давала змогу поетові якнайповніше втілити головну ідею, адже Ігор хоч і став головним героєм поеми, проте присвячена вона не князеві, а всій Руській землі. За неї, за Руську землю, уболівав поет, нею докоряв надміру запальним князям:

Застогнав тоді Київ тугою,

заголосив Чернігів напастями,

журба розлилася по Руській,

печаль гірка розтеклася.

А князі самі на себе

незгоду взяли кувати,

а невірні набігали на Руську землю,

по білиці з двору данини брали.

Тож бо два хоробрі Святославичі,

Ігор та Всеволод,

розбудили лихо недобре...

Отже, геніальний український поет XII ст. скористався з невдалого походу марнославного новгород-сіверського князя Ігоря, щоб звернутися до русичів із закликом єдності й застереженнями про лихо, до яких Руську землю, підштовхували міжкнязівські чвари й розбрат.

Переяславське князівство

Географічне положення

У ХІІ – ХІІІ ст. воно фактично немало політичної самостійності і повністю залежало від Києва

Переяславське князівство сформувалося за Ярослава Мудрого. Порівняно з іншими князівствами його територія була невеликою, обмежуючись на заході й півночі Дніпром, Десною, Остром, на північному сході — верхів'ями Удаю, Сули, Хоролу, Псла. На сході й півдні землі Переяславщини безпосередньо межували зі Степом. Таке географічне розташування багато в чому визначало життя переяславців, адже їхня земля служила щитом для Києва й решти руських територій. Саме тому в Переяславському князівстві великі князі київські споруджували потужні захисні укріплення. Здебільшого як військові фортеці виникали й міста Переяславщини. Неприступною твердинею був, зокрема, і Переяслав. Місто розташовувалося неподалік Дніпра, там, де річка Альта впадала в Трубіж, і мало настільки надійні укріплення, що половці, які часто вторгалися в Переяславську землю, так і не змогли захопити міста.

Безпосередня близькість до Києва зумовлювала й особливість становища переяславських князів: володарюючи в Переяславі вони ніби очікували на слушну нагоду, щоб посісти київський престол. Переміщення когось із князів із далеких земель до Переяслава означало, що з'явився новий впливовий претендент на Київ. Ця обставина пояснює, чому Переяславське князівство загалом не мало політичної незалежності й майже цілковито залежало від Києва.

Що ж до переяславських князів, то з-поміж них було багато видатних особистостей: Володимир Мономах, який правив у Переяславі 20 років, Володимир Глібович, із яким пов'язують піднесення Переяславського князівства за часів роздробленості. Володимир Глібович був незмінним учасником численних антиполовецьких походів, набув слави хороброго воїна й талановитого полководця. Як і новгород-сіверський князь Ігор, Володимир Глібович увічнений автором «Слова про похід князя Ігоря», проте не за марнославність і політичну нерозважливість, а як організатор оборони Переяславщини. Коли після невдалого походу 1185 р. половці вчинили напад на Русь, Переяслав зазнавав найтрагічніших днів. Під вечір половці частково прорвали укріплення. Щоб урятувати місто, невеликий загін переяславців на чолі з князем Володимиром вийшов з-за міських стін. Розгорівся бій, у результаті якого половці були змушені зняти облогу. Однак на зворотному шляху кочовики спустошили переяславське місто Римів, про що й писав із болем автор «Слова...»:

...Уже Римів кричить

під шаблями половецькими,

а Володимир поранений-порубаний,

туга і печаль сину Глібовому.

Завзяття, із яким Володимир Глібович захищав Переяславську землю від половців, знайшло співчуття й київського літописця. Сповіщаючи під 1187 р. про смерть переяславського князя, він занотував: «Він-бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, а додав дружині; був же він князь доблесний і всякими чеснотами був сповнений. За ним же Україна багато потужила».

У розповіді про смерть переяславського князя Володимира Глібовича під 1187р. літописець ужив назву «Україна». Це — найдавніша згадка назви «Україна» в писемних джерелах. Після смерті Володимира Глібовича Переяславу жоден князь, який у ньому правив, не залишив помітного сліду в історії.

Запитання для обговорення виступів учнів.

 1.  Які факти свідчать про погіршення економічного й політичного становища Середньої Наддніпрянщини?
 2.  Чому, незважаючи на це, Київ продовжував залишатися великим містом, а Київська земля — однією з найбільш розвинених?
 3.  Доведіть, що в Київському князівстві ремесло та сільське господарство досягло високого рівня розвитку.
 4.  Як ви гадаєте, чому в Чернігово-Сіверському князівстві було дуже багато міст?
 5.  Назвіть найбільші міста Чернігово-Сіверського князівства і покажіть їх на карті «Політична роздробленість Київської Русі».
 6.  Покажіть на карті річки, що протікали територією цього князівства. Яке значення вони відігравали в його розвитку?
 7.   Про що свідчить велика кількість золотих монет, виробів із золота, срібла, господарського й побутового інвентарю XIXII ст., знайдених на території Чернігова?
 8.  Які факти свідчать про те, що місто Переяслав поряд із Києвом та Черніговом було одним із найвидатніших міст Київської держави?
 9.  У зв'язку з якими подіями і коли в літописі вперше згадується назва «Україна»?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «прес» .

Учні дають відповідь на запитання, поставлене на початку уроку, використовуючи метод «прес».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Підготувати повідомлення про «Слово о полку Ігоревім» (готує один учень за бажанням).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23213. Специфіка філософської думки в період Середньовіччя 48.5 KB
  До них належать: Афанасій Олександрійський Василь Великий Григорій Нісський Григорій Назіанзін Амвросій Медіоланський Августин Блаженний Іоанн Дамаскін та ін.Одним із найбільш яскравих представників патрістики був єпископ із ГіппонаПівнічна Африка Августин якого католицькі богослови нарекли ще й ім'ям Блаженний. Августин вважав що філософія поза богослов'ям ніщо. Воюючи з язичеством як він називав античну філософію Августин намагався розгорнути християнську теологічну систему на основі неоплатонізму.
23214. Особливості філософії епохи Відродження 33 KB
  Особливості філософії епохи Відродження Філософія Відродження охоплює період відXIV до початкуXVII ст. Відродженняперехідна епоха і цим значною мірою пояснюється чимало її специфічних рис і насамперед та завдяки якій майже синонімічною назвою для епохи стає словогуманізм. Для епохи Відродження характерним було швидке зростання кількості людей розумової праці. Звичайно мислителі Відродження були далекі від думки ігнорувати Святе письмо віру в Бога але якщо у схоластів центром уваги був Бог то у гуманістів епохи Відродження Бог і...
23215. Філософія Нового Часу: загальна характеристика 46 KB
  Проте свою методологію він будує на принципах раціоналістичної дедукції а експеримент визнає лише як передумову пізнання що має підпорядковуватись раціональноматематичному мисленню. У першому йдеться про вихідний пункт наукового пізнання визначення принципів або начал. Третє правило вимагає дотримуватись певного порядку мислення який полягає в тому щоб починати з найпростіших і доступних для пізнання предметів і поступово сходити до складніших і важчих. Декарт вважає що людина від народження має певні вроджені ідеї які й становлять...
23216. Класична німецька філософія 36.5 KB
  Попершевсіх представників німецької класичної філософії об'єднує розуміння ролі філософії в історії людства і в розвитку світової культури. Подруге представники німецької класичної думки надали філософії вигляду широко розробленої та диференційованої спеціальної системи дисциплін ідей понять та категорій. Враховуючи ці основні риси німецької класичної філософії можна виділити також і основні проблеми дослідження яких перебуває в центрі уваги цього періоду розвитку світової філософії: проблема науковості філософії онтології...
23217. Своєрідність філософії українського духу 30.5 KB
  Філософія Укр.1 українська філософія створює оригінальне вчення про духовність. 3українська філософія створює оригінальну ідею сродної праці. Українська філософія класична тим що сама має оригінальний екзистенціональний вимір і включає в себе філософію віри надії любові які заключаються в свободі.
23218. Марксистська філософія:сучасне осмислення нових положень 33.5 KB
  Згідно із матеріалістичним розумінням історія розвитку людства класифікується як суспільнофрмаційний процес. Під суспільноекономічною формацією марксизм розуміє історичний етап розвитку людства який визначається взаємодією співвідношення економічного базиса з політичною надбудовою. марксизм визначає джерело розвитку суспільноекономічної формації і цим джерелом є класова боротьба. Маркс дає цілком працездатне визначення комунізму як мети соціального розвитку стверджуючи що комунізм це такий етап розвитку людства таке...
23219. Філософська антропологія як напрямок сучасної філософії 34 KB
  Філософська антропологія як напрямок сучасної філософії сутність антропологічного підходу зводиться до спроби визначити специфіку основи та сфери власне людського буття людської індивідуальності творчих можливостей людини виходячи із самої людини і через неї пояснити її власну природу та природу навколишнього світу. філософська антропологія в широкому значенні це філософське вчення про природу і сутність людини. історія суспільство та його установи це форми доповнення біологічної недостатності людини. в антисуспільній...
23220. Філософія екзистенціалізму – історія та проблеми 37 KB
  Філософія екзистенціалізму історія та проблеми. Хоч історичні корені екзистенціалізму сягають Давньої Греції як філософське вчення він був уголос артикульований починаючи з епохи Просвітництва. На основі їхніх славетних ключових працьБуття і час 1927 таБуття і ніщо 1943 можна вивести головні принципи екзистенціалізму. Можливо головний парадокс екзистенціалізму полягає в тім що екзистенціалісти відчувають себе здатними виробляти в рамках цього доситьтаки похмурого погляду на умови людського буття більш позитивні настанови.
23221. Філософія життя – формування нової філософської парадигми 35 KB
  Філософія життя формування нової філософської парадигми. Одним із основних джерел філософії життя є ірраціоналістичнопесімістична філософія Шопенгауєра. Філософія мислення замінюєфілософія життя. Основа життя за концепцією Ніцше це воля.