63240

Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорноморї; визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорноморї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.

Украинкский

2014-06-18

30.65 KB

3 чел.

Урок 41                                                                           6 клас

Всесвітня історія

Тема: Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї.

Мета:

 1.  розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорномор'ї;
 2.  визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорномор'ї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

називати час утворення  античних колоній у Причорномор'ї;

показувати на карті античні колонії Північного Причорномор'я;

застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «колонія», «метрополія»;

описувати умови життя в грецьких містах-колоніях Північного Причорномор'я; пояснювати причини створення грецьких колоній у Північному Причорномор'ї.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Фронтальне опитування.

 1.  Назвіть стилі архітектурних колон. Чим вони різняться міх собою?
 2.  Чи відомі нам імена давньогрецьких архітекторів? Що вони створили?
 3.  Розкажіть про грецьких скульпторів. Кого вони зображували?
 4.  За якими історичними джерелами ми можемо скласти уявлення про живопис Давньої Греції?
 5.  Яку роль відіграло мистецтво Давньої Греції в розвитку світової культури?

Переконавшись у якості знань, здобутих учнями на попередньому уроці учитель готує клас до засвоєння нового матеріалу.

Запитання на повторення.

1)    Чому давні греки засновували колонії?

2)    Що означає поняття «колонія»?

3)    Що таке «метрополія»?

4)    Які напрямки мала грецька колонізація?

Учитель відзначає, що одним із напрямків Великої грецької колонізації був північний схід. У VIIVI ст. до н. є. греки засновували колонії в Північному Причорномор'ї — на півдні території сучасної України.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Найголовніші міста-колонії.

Розповідь учителя.

Перші поодинокі подорожі греків до північних берегів Чорного моря належать до початку І тис. до н. є. Однак перша колонія виникла тільки в середині VII ст. до н. є. на Березанському півострові. У VI ст. до н.е. на Південнобузькому лимані виникає Ольвія, на Дністровському лимані — Тіра і Никоній. У VI ст. до н. є. починається колонізація Криму; У цей час вихідці з Гераклеї Понтійської засновують Херсонес, вихідці з Мілету — Пантікапей, Феодосію, Німфей та інші міста.

Заселення греками Північного Причорномор'я було частиною Великої грецької колонізації (VIIIVI ст. до н. є.), у результаті якої грецькі поселення поширилися від Іспанії і Південної Франції до Кавказу, від Африки до Криму. Основною причиною колонізації була перенаселеність грецьких полісів. У результаті цього у великих полісах комплектувалися групи колоністів на чолі з ойкістом — старшим групи. Він керував групою як під час подорожі, так і при побудові міста. Колонії будувалися за грецьким зразком, з самого початку виділялися площі для культових і громадських потреб.

Греки заселяли лише вузьку прибережну смугу (5—10 км углиб), і тому конфлікти з місцевим населенням були спочатку рідкісними (окрім Херсонесу, поблизу якого розташувалося поселення таврів).

Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два великих періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII і приблизно до І ст. до н. є. Він характеризувався тісними культурними та економічними зв'язками як із материковою Грецією, так і з навколишніми племенами, що зумовлюється відносною стабільністю історичного розвитку. У матеріальному і духовному житті колоністів переважали еллінські традиції, тому цей період називають грецьким, або еллінським.

Другий великий період історії античних держав Північного Причорномор'я тривав із середини І ст. до н. є. до 70-х р. IV ст. н. є. і називається римським.

У свою чергу, великі періоди поділяються на кілька етапів. Так, в еллінському періоді виділяють три етапи:

1) Архаїчний (друга половина VIIV ст. до н. є.) — становлення держав. Колонії являють собою скоріше сільські, ніж міські поселення. В цей час колоністи лише починають налагоджувати контакти з місцевим населенням. Мешканці починають розвивати ремесла, в найбільших полісах будуються храми та комплекси агори.

2) Класичний (V — друга третина IV ст. до н.е.) — колонії розростаються, за зовнішнім виглядом наближаючись до метрополій. У них з’являються укріплення, монументальні споруди, багато полісів карбує власну монету. Значно посилюються контакти колоній із місцевим населенням. Так, Боспор якийсь час залежав від скіфського царя Емінака, під час війн із Македонією Ольвія вступила до союзу зі скіфами тощо.

3) Елліністичний (остання третина IV — середина І ст. до н. є.) — спочатку відзначається значний економічний розвиток, піднесення сільського господарства, ремесел, торгівлі, культури. Проте з другої половини III ст. до н. є. грецькі поліси переживають кризу. Це пов’язано зі скіфською агресією у Криму (зокрема, проти Херсонесу), а також зі все більш активними зазіханнями македонських царів. Пізніше грецькі поліси потрапляють у залежність від понтійського царя Мітрідата VI Євпатора.

Додаткова інформація

Легенда «Понт Аксинський і Понт Евксинський»

Давно це було. Так давно, що навіть відлік часу йшов у зворотний бік. Жило в Тавриді горде і миролюбне плем'я горян. Жило тихо і мирно, багатіло з кожним роком завдяки своїй працьовитості.

Почули про Тавриду в далекій Елладі, і замислили греки підкорити цю багату землю.

Біля берегів Тавриди з'явилося безліч фелюг. У них сиділи озброєні елліни... Сполошилося селище горян. Жінки та діти сховалися в печери, а чоловіки приготувалися відбити напад. Вони зрозуміли, що битва буде не на життя, а на смерть: греків була незліченна кількість.

Але тут немов хмари закрили зірки. То гігантські орли-грифи злетіли зі скель і кинулися до моря. Розпластавши величезні крила, орли стали кружляти над грецькими фелюгами. Із переляку закричали елліни й позатуляли голови щитами. Горяни, побачивши підтримку з неба, почали штовхати згори у воду величезні валуни. Нажахані, повернули елліни свої фелюги назад. Але мало хто повернувся до своїх берегів.

Відтоді греки стали називати це море Понтом Аксинським — Негостинним морем. І наказали дітям своїм, щоб ті ніколи не піднімали зброї проти жителів Тавриди й ніколи не намагалися пройти Понтом Аксинським.

Минув час, знову почали вабити греків сонячні береги багатої Тавриди. Але вони добре пам'ятали наказ своїх предків, і не тисячі фелюг вийшли в Понт Аксинський, а лише п'ять. І сиділи у фелюгах не озброєні воїни, а мирні посли з багатими подарунками для горян. І домовилися горяни з греками, і заприсяглися, що ніколи не піднімуть зброї один проти одного. Відтоді й оселилися елліни вдалині від Еллади і щасливо зажили під сонцем Тавриди. Стали вони вирощувати виноград і троянди. Вели торгівлю з горянами й дивувалися: чому таке ласкаве море назване Аксинським — Не гостинним?

Ні, це добре і гостинне море. І назвали греки море Понтом Евксинським — Гостинним морем.

2.  Суспільне, господарське та духовне життя у колоніях.

Робота в групах.

Учні об'єднуються в чотири групи, кожна з них одержує карт з інформацією про одну з грецьких колоній на території Північного Причорномор 'я, котру їм необхідно опрацювати і підготувати виступ. Для виконання завдання надається 8—10 хвилин, після чого представники груп виступають із повідомленнями (під час виступу можна користуватися планом). У разі потреби члени групи можуть доповнити свого представника. Після виступу групи інші учні класу можуть ставити їй питання.

Кожна група готуватиме повідомлення за таким планом:

1)    Що означає назва колонії.

2)    Де розташована колонія (показати на карті).

3)    На який час припадає період розквіту.

4)    Господарське життя.

Інформаційна картка  1. Борисфеніда.

Назва походить від грецької назви Дніпра — Борисфен. Це було перше поселення, засноване греками в Північному Причорномор'ї. Воно було засноване на півострові (зараз — острів) Березань у другій половині VII ст. до н. є. У першій половині VI ст. до н. є. на берегах Бережанського лиману виникають численні невеликі поселення, котрі становлять сільську округу Борисфеніди. Остання повнокровно існує й у V ст. до н. є., а з кінця IV ст. до н.е. життя в ній завмирає на тривалий час і відроджується лише в перші століття нової ери (хоча вже ніколи не досягає рівня другої половини VIV ст. до н. є.). Починаючи з останньої чверті VI ст. до н. є. Борисфеніда входила до складу Ольвійської держави і загинула разом з Ольвією.

Площа поселення, що збереглася, становить близько 10 га. Відкрито рештки землянок і напівземлянок, що пізніше змінюються на звичайні грецькі наземні будинки. Ранні культурні шари Борисфеніди, як ніде більше в Північному Причорномор'ї, багаті на знахідки грецького посуду різних форм і стилів розпису.

Інформаційна картка  2. Ольвія.

Давньогрецькою назва цієї колонії означає «щаслива». Вона знаходилася на правому березі Південнобузького лиману біля сучасного с. Тарутине Очаківського району Миколаївської області. Заснована близько середини VI ст. до н. є. вихідцями з району Мілета і проіснувала до середини III ст. н. є.

На етапі розквіту — наприкінці IV — у III ст. до н. є. — Ольвія займала територію площею близько 55 га, чисельність її мешканців становила близького тис. осіб.

Економічну базу поліса становило сільське господарство. Ольвійська держава мала свої гроші. Ольвію добре знали в античному світі. Деякий час вона входила до Афінського Морського союзу. ЇЇ торгові і культурні зв'язки сягали не тільки причорноморських міст, а й Східного Середземномор'я — Греції, Малої Азії, Александрії Єпетської.

Інформаційна картка 3. Тіра.

Назва походить від грецької назви Дністра — Тірас. Місце розташування залишків Тіри — околиця сучасного Білгорода-Дністровського Одеської області. Колонія заснована вихідцями з Мілета наприкінці VI — на початку V ст. до н.е. Час першого розквіту починається з V ст до н.е. і триває до III ст. до н. є. Із кінця II ст. до н. є. і до 70-х р. І ст. до н. є., можливо, входила до складу Понтійської держави Мітрідата VI Євпатора. У І—III ст. н. є. Тіра входила до складу римської провінції Нижня Мезія. Тут розміщувалися римські військові гарнізони, Тіра карбувала власну монету. Населення Тіри займалося переважно посередницькою торгівлею сільським господарством, меншою мірою — ремеслами. Подібно до інших полісів, Тіра мала сільську округу.

Інформаційна картка 4. Керкінітіда.

Назва походить від імені ойкіста або назви затоки в Західному Криму. Колонія виникла наприкінці VI ст. до н.е. (на місці сучасної Євпаторії). Заснована вихідцями з Іонії. Із другої половини IV ст. до н. є. входить до складу Херсонеської держави. Розквіт міста припадає на VIII ст. до н. є., коли воно мало прямокутне регулярне планування. Територія становила близько 8 га. За периметром проходили фортечні мури і вежі. Розкопками відкрито значну кількість житлових будинків типової грецької схеми. А також залишки оборонних стін. Населення займалося рільництвом, рибальством, торгівлею.

У середині II ст. до н. є. Керкінітіду захопили скіфи, від влади яких наприкінці II ст. до н. є. їй удалося звільнитися. Життя тут тривало до І—II ст. н. є., але населення тоді вже було переважно скіфським.

Грецькі колонії в Північному Причорномор’ї

Причини утворення

1. Політична боротьба між демосом і аристократами в Елладі

2. Пошук нових ринків збуту товарів і нових джерел сировини та забезпечення зерном

Політичне життя

Законодавча влада – народні збори, рада, суд; влада на місцях – народні збори громадян, влада колегій

Господарство

Землеробство, скотарство, садівництво, ремесла

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда.

Як складалися відносини між колоніями та метрополіями?

V.   ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

 1.  У VIIIVI ст. до н. є. греки заснували в чужих краях поселення, що стали притулком для селян, які втратили землю, неуспішних політиків і заповзятливих купців.
 2.  Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два великих періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII і приблизно до І ст. до н. є. Другий великий період історії античних держав Північного Причорномор'я тривав із середини І ст. до н.е. до 70-х рр. ІV ст. н. е. і називається римським.
 3.  Колоністи прагнули налагоджувати гарні стосунки з місцевим населенням і намагалися не втрачати зв'язку з батьківщиною — метрополією.
 4.  Найбільшими колоніями на території Північного Причорномор'я були Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)    Опрацювати текст параграфа.

2)    Виконати завдання на контурних картах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50226. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки 170.5 KB
  При цьому кут між напрямком зору на нульовий максимум і максимум довільного порядку дорівнює куту дифракції який забезпечує умову ; . 2 З аналізу останнього співвідношення випливає що різним довжинам хвиль у максимумі одного порядку відповідають різні значення кута дифракції. Тому на...
50227. Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині 830 KB
  Обертання площини поляризації світла оптично прозорими речовинами Прилади і обладнання Цукрометр типу СУ4 набір трубок з розчинами цукру різних концентрацій соленоїд випрямляч струму типу ВС24М Теоретичні відомості та опис установки В даній лабораторній роботі для вивчення явища обертання площини поляризації світла використовується цукрометр типу СУ–4. Відлік значень кута обертання площини поляризації світла здійснюється за шкалою і ноніусом.
50228. Статистика. Предмет и методы статистики 946.26 KB
  Статистика - общественная наука, изучающая количественную сторону качественно определенных массовых социально-экономических явлений и процессов, их структуру и распределение, размещение в пространстве, движение во времени, выявляя действующие количественные зависимости, тенденции и закономерности в конкретных условиях, месте и времени.
50229. Експериментально визначити випромінювальну здатність вольфраму 158 KB
  Прилади і матеріали Оптичний пірометр із зникаючою ниткою електрична лампочка розжарення регулятор напруги ватметр блок живлення пірометра акумуляторна батарея Теоретичні відомості та опис установки Абсолютно чорні тіла є ідеалізацією реальних тіл. Дійсна температура пов’язана з яскравісною температурою Тя співвідношенням: 3 де ; =045– для вольфраму в області температур 1000–1500 0С ln045=08;...
50230. Эволюция Северной Атлантики 9.41 MB
  Прежде чем переходить непосредственно к исследованию конкретных этапов палеогеографического развития Северной Атлантики и сопряжённым с ними событиям необходимо провести чёткую демаркацию границ исследуемой территории, тем самым задав ту предметную область, рамках которой пойдёт дальнейшее повествование.
50231. ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА ОТ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 249.5 KB
  Явление дифракции света как и интерференции интерференция волн взаимное усиление или ослабление двух или более волн при их наложении друг на друга при одновременном распространении в пространстве связано с перераспределением энергии волн или интенсивности светового потока пропорциональной энергии волны в пространстве. Следовательно и при дифракции перераспределение интенсивности возникает вследствие интерференции множества элементарных Большое практическое значение имеет дифракция света при падении его на дифракционную решетку....
50232. Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка 253.5 KB
  Прилади і матеріали Вакуумний фотоелемент вольтметр мікроамперметр джерело регульованої постійної напруги набір світлофільтрів Теоретичні відомості та опис установки Схематично установка для дослідження зовнішнього фотоефекту наведена на рис. Визначити роботи виходу електрона з фотокатода сталу Планка та “червону†межу фотоефекту Із графіків залежності визначити значення затримуючої напруги для різних частот випромінювання. Визначити “червону†межу фотоефекту як відрізок що відтинається графіком...
50233. Вивчення спектральних характеристик фотоелементів 505 KB
  Прилади й обладнання Монохроматор типу УМ–2 напівпровідниковий селеновий та вакуумний фотоелементи гальванометр джерело світла Опис установки Експериментальна установка для вивчення спектральних характеристик фотоелементів зібрана на базі монохроматора типу УМ–2. 1 схематично вказані основні елементи установки в тому числі які входять і до складу монохроматора вони виділені в окрему групу елементів.1 світло від джерела випромінювання 1 фокусується конденсорною лінзою 3 на вхідній щілині 5 монохроматора і пройшовши через об’єктив...
50234. Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню і визначення сталої Планка 428.5 KB
  Найбільш вивченим є спектр атома водню. Частоти випромінювання атома водню можна описати узагальненою формулою Бальмера у вигляді 4.4: 1 де частота випромінювання атома водню при його переході з го енергетичного рівня на й енергетичний рівень...