63240

Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорноморї; визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорноморї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.

Украинкский

2014-06-18

30.65 KB

3 чел.

Урок 41                                                                           6 клас

Всесвітня історія

Тема: Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї.

Мета:

 1.  розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорномор'ї;
 2.  визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорномор'ї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

називати час утворення  античних колоній у Причорномор'ї;

показувати на карті античні колонії Північного Причорномор'я;

застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «колонія», «метрополія»;

описувати умови життя в грецьких містах-колоніях Північного Причорномор'я; пояснювати причини створення грецьких колоній у Північному Причорномор'ї.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Фронтальне опитування.

 1.  Назвіть стилі архітектурних колон. Чим вони різняться міх собою?
 2.  Чи відомі нам імена давньогрецьких архітекторів? Що вони створили?
 3.  Розкажіть про грецьких скульпторів. Кого вони зображували?
 4.  За якими історичними джерелами ми можемо скласти уявлення про живопис Давньої Греції?
 5.  Яку роль відіграло мистецтво Давньої Греції в розвитку світової культури?

Переконавшись у якості знань, здобутих учнями на попередньому уроці учитель готує клас до засвоєння нового матеріалу.

Запитання на повторення.

1)    Чому давні греки засновували колонії?

2)    Що означає поняття «колонія»?

3)    Що таке «метрополія»?

4)    Які напрямки мала грецька колонізація?

Учитель відзначає, що одним із напрямків Великої грецької колонізації був північний схід. У VIIVI ст. до н. є. греки засновували колонії в Північному Причорномор'ї — на півдні території сучасної України.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Найголовніші міста-колонії.

Розповідь учителя.

Перші поодинокі подорожі греків до північних берегів Чорного моря належать до початку І тис. до н. є. Однак перша колонія виникла тільки в середині VII ст. до н. є. на Березанському півострові. У VI ст. до н.е. на Південнобузькому лимані виникає Ольвія, на Дністровському лимані — Тіра і Никоній. У VI ст. до н. є. починається колонізація Криму; У цей час вихідці з Гераклеї Понтійської засновують Херсонес, вихідці з Мілету — Пантікапей, Феодосію, Німфей та інші міста.

Заселення греками Північного Причорномор'я було частиною Великої грецької колонізації (VIIIVI ст. до н. є.), у результаті якої грецькі поселення поширилися від Іспанії і Південної Франції до Кавказу, від Африки до Криму. Основною причиною колонізації була перенаселеність грецьких полісів. У результаті цього у великих полісах комплектувалися групи колоністів на чолі з ойкістом — старшим групи. Він керував групою як під час подорожі, так і при побудові міста. Колонії будувалися за грецьким зразком, з самого початку виділялися площі для культових і громадських потреб.

Греки заселяли лише вузьку прибережну смугу (5—10 км углиб), і тому конфлікти з місцевим населенням були спочатку рідкісними (окрім Херсонесу, поблизу якого розташувалося поселення таврів).

Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два великих періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII і приблизно до І ст. до н. є. Він характеризувався тісними культурними та економічними зв'язками як із материковою Грецією, так і з навколишніми племенами, що зумовлюється відносною стабільністю історичного розвитку. У матеріальному і духовному житті колоністів переважали еллінські традиції, тому цей період називають грецьким, або еллінським.

Другий великий період історії античних держав Північного Причорномор'я тривав із середини І ст. до н. є. до 70-х р. IV ст. н. є. і називається римським.

У свою чергу, великі періоди поділяються на кілька етапів. Так, в еллінському періоді виділяють три етапи:

1) Архаїчний (друга половина VIIV ст. до н. є.) — становлення держав. Колонії являють собою скоріше сільські, ніж міські поселення. В цей час колоністи лише починають налагоджувати контакти з місцевим населенням. Мешканці починають розвивати ремесла, в найбільших полісах будуються храми та комплекси агори.

2) Класичний (V — друга третина IV ст. до н.е.) — колонії розростаються, за зовнішнім виглядом наближаючись до метрополій. У них з’являються укріплення, монументальні споруди, багато полісів карбує власну монету. Значно посилюються контакти колоній із місцевим населенням. Так, Боспор якийсь час залежав від скіфського царя Емінака, під час війн із Македонією Ольвія вступила до союзу зі скіфами тощо.

3) Елліністичний (остання третина IV — середина І ст. до н. є.) — спочатку відзначається значний економічний розвиток, піднесення сільського господарства, ремесел, торгівлі, культури. Проте з другої половини III ст. до н. є. грецькі поліси переживають кризу. Це пов’язано зі скіфською агресією у Криму (зокрема, проти Херсонесу), а також зі все більш активними зазіханнями македонських царів. Пізніше грецькі поліси потрапляють у залежність від понтійського царя Мітрідата VI Євпатора.

Додаткова інформація

Легенда «Понт Аксинський і Понт Евксинський»

Давно це було. Так давно, що навіть відлік часу йшов у зворотний бік. Жило в Тавриді горде і миролюбне плем'я горян. Жило тихо і мирно, багатіло з кожним роком завдяки своїй працьовитості.

Почули про Тавриду в далекій Елладі, і замислили греки підкорити цю багату землю.

Біля берегів Тавриди з'явилося безліч фелюг. У них сиділи озброєні елліни... Сполошилося селище горян. Жінки та діти сховалися в печери, а чоловіки приготувалися відбити напад. Вони зрозуміли, що битва буде не на життя, а на смерть: греків була незліченна кількість.

Але тут немов хмари закрили зірки. То гігантські орли-грифи злетіли зі скель і кинулися до моря. Розпластавши величезні крила, орли стали кружляти над грецькими фелюгами. Із переляку закричали елліни й позатуляли голови щитами. Горяни, побачивши підтримку з неба, почали штовхати згори у воду величезні валуни. Нажахані, повернули елліни свої фелюги назад. Але мало хто повернувся до своїх берегів.

Відтоді греки стали називати це море Понтом Аксинським — Негостинним морем. І наказали дітям своїм, щоб ті ніколи не піднімали зброї проти жителів Тавриди й ніколи не намагалися пройти Понтом Аксинським.

Минув час, знову почали вабити греків сонячні береги багатої Тавриди. Але вони добре пам'ятали наказ своїх предків, і не тисячі фелюг вийшли в Понт Аксинський, а лише п'ять. І сиділи у фелюгах не озброєні воїни, а мирні посли з багатими подарунками для горян. І домовилися горяни з греками, і заприсяглися, що ніколи не піднімуть зброї один проти одного. Відтоді й оселилися елліни вдалині від Еллади і щасливо зажили під сонцем Тавриди. Стали вони вирощувати виноград і троянди. Вели торгівлю з горянами й дивувалися: чому таке ласкаве море назване Аксинським — Не гостинним?

Ні, це добре і гостинне море. І назвали греки море Понтом Евксинським — Гостинним морем.

2.  Суспільне, господарське та духовне життя у колоніях.

Робота в групах.

Учні об'єднуються в чотири групи, кожна з них одержує карт з інформацією про одну з грецьких колоній на території Північного Причорномор 'я, котру їм необхідно опрацювати і підготувати виступ. Для виконання завдання надається 8—10 хвилин, після чого представники груп виступають із повідомленнями (під час виступу можна користуватися планом). У разі потреби члени групи можуть доповнити свого представника. Після виступу групи інші учні класу можуть ставити їй питання.

Кожна група готуватиме повідомлення за таким планом:

1)    Що означає назва колонії.

2)    Де розташована колонія (показати на карті).

3)    На який час припадає період розквіту.

4)    Господарське життя.

Інформаційна картка  1. Борисфеніда.

Назва походить від грецької назви Дніпра — Борисфен. Це було перше поселення, засноване греками в Північному Причорномор'ї. Воно було засноване на півострові (зараз — острів) Березань у другій половині VII ст. до н. є. У першій половині VI ст. до н. є. на берегах Бережанського лиману виникають численні невеликі поселення, котрі становлять сільську округу Борисфеніди. Остання повнокровно існує й у V ст. до н. є., а з кінця IV ст. до н.е. життя в ній завмирає на тривалий час і відроджується лише в перші століття нової ери (хоча вже ніколи не досягає рівня другої половини VIV ст. до н. є.). Починаючи з останньої чверті VI ст. до н. є. Борисфеніда входила до складу Ольвійської держави і загинула разом з Ольвією.

Площа поселення, що збереглася, становить близько 10 га. Відкрито рештки землянок і напівземлянок, що пізніше змінюються на звичайні грецькі наземні будинки. Ранні культурні шари Борисфеніди, як ніде більше в Північному Причорномор'ї, багаті на знахідки грецького посуду різних форм і стилів розпису.

Інформаційна картка  2. Ольвія.

Давньогрецькою назва цієї колонії означає «щаслива». Вона знаходилася на правому березі Південнобузького лиману біля сучасного с. Тарутине Очаківського району Миколаївської області. Заснована близько середини VI ст. до н. є. вихідцями з району Мілета і проіснувала до середини III ст. н. є.

На етапі розквіту — наприкінці IV — у III ст. до н. є. — Ольвія займала територію площею близько 55 га, чисельність її мешканців становила близького тис. осіб.

Економічну базу поліса становило сільське господарство. Ольвійська держава мала свої гроші. Ольвію добре знали в античному світі. Деякий час вона входила до Афінського Морського союзу. ЇЇ торгові і культурні зв'язки сягали не тільки причорноморських міст, а й Східного Середземномор'я — Греції, Малої Азії, Александрії Єпетської.

Інформаційна картка 3. Тіра.

Назва походить від грецької назви Дністра — Тірас. Місце розташування залишків Тіри — околиця сучасного Білгорода-Дністровського Одеської області. Колонія заснована вихідцями з Мілета наприкінці VI — на початку V ст. до н.е. Час першого розквіту починається з V ст до н.е. і триває до III ст. до н. є. Із кінця II ст. до н. є. і до 70-х р. І ст. до н. є., можливо, входила до складу Понтійської держави Мітрідата VI Євпатора. У І—III ст. н. є. Тіра входила до складу римської провінції Нижня Мезія. Тут розміщувалися римські військові гарнізони, Тіра карбувала власну монету. Населення Тіри займалося переважно посередницькою торгівлею сільським господарством, меншою мірою — ремеслами. Подібно до інших полісів, Тіра мала сільську округу.

Інформаційна картка 4. Керкінітіда.

Назва походить від імені ойкіста або назви затоки в Західному Криму. Колонія виникла наприкінці VI ст. до н.е. (на місці сучасної Євпаторії). Заснована вихідцями з Іонії. Із другої половини IV ст. до н. є. входить до складу Херсонеської держави. Розквіт міста припадає на VIII ст. до н. є., коли воно мало прямокутне регулярне планування. Територія становила близько 8 га. За периметром проходили фортечні мури і вежі. Розкопками відкрито значну кількість житлових будинків типової грецької схеми. А також залишки оборонних стін. Населення займалося рільництвом, рибальством, торгівлею.

У середині II ст. до н. є. Керкінітіду захопили скіфи, від влади яких наприкінці II ст. до н. є. їй удалося звільнитися. Життя тут тривало до І—II ст. н. є., але населення тоді вже було переважно скіфським.

Грецькі колонії в Північному Причорномор’ї

Причини утворення

1. Політична боротьба між демосом і аристократами в Елладі

2. Пошук нових ринків збуту товарів і нових джерел сировини та забезпечення зерном

Політичне життя

Законодавча влада – народні збори, рада, суд; влада на місцях – народні збори громадян, влада колегій

Господарство

Землеробство, скотарство, садівництво, ремесла

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда.

Як складалися відносини між колоніями та метрополіями?

V.   ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

 1.  У VIIIVI ст. до н. є. греки заснували в чужих краях поселення, що стали притулком для селян, які втратили землю, неуспішних політиків і заповзятливих купців.
 2.  Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два великих періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII і приблизно до І ст. до н. є. Другий великий період історії античних держав Північного Причорномор'я тривав із середини І ст. до н.е. до 70-х рр. ІV ст. н. е. і називається римським.
 3.  Колоністи прагнули налагоджувати гарні стосунки з місцевим населенням і намагалися не втрачати зв'язку з батьківщиною — метрополією.
 4.  Найбільшими колоніями на території Північного Причорномор'я були Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)    Опрацювати текст параграфа.

2)    Виконати завдання на контурних картах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58960. Аналіз поеми М. Гоголя «Мертві душі». Чичиков герой нашого часу? 57 KB
  Мета: проаналізувати образ Чичикова; вдосконалювати вміння висловлювати та доводити свої думки аргументувати свої вислови узагальнювати; розкривати творчі здібності учнів; прищеплювати звичку з повагою ставитися до думок інших людей...
58961. «Я є рушниця, радістю набита, якою вистрілю на честь життя» (до 100-річчя з дня народження Богдана-Ігоря Антонича) 151.5 KB
  Моя країно верховинна ні не забуть твоїх черемх коли над ними місяць лине вівсяним калачем 3 учень: Так це БогданІгор Антонич який в горах де ближче сонця перший раз приглянувся небу дописує черговий вірш до збірки Книга Лева.
58962. Особові займенники 371 KB
  Мета: Вчити розпізнавати особові займенники; визначати особу число відмінок займенників; формувати вміння користуватись відмінковими формами займенників в усному й писемному мовленні та влучно використовувати особові займенники; розвивати увагу мислення...
58963. Інтерактивний розвиток фантазії учнів 60 KB
  Освітні - спрямовані на активацію уяви та фантазії. Передбачають формування практичної діяльності, уміння аналізувати та інтерпретувати мистецькі твори та дитячі малюнки, навчатися споглядати їх різними способами: статичний - сприймати їх через внутрішній світ...
58964. Їде панна осінь на золотому коні 42 KB
  Організація класу до уроку Гайда діти у садок Любо там та мило Подивіться все навколо Осінь як змінила. Осінь. Осінь завітала до нас у гості.
58965. Матеріали до вивчення роману Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" 31.5 KB
  Довести до свідомості учнів задум письменника який полягає в осудженні індивідуалізму що зумовлює замкненість відірваність людини від реального часу отруює її життя гіркотою самотності. Актуалізація опорних знань Як ви розумієте слово самотність Звідки вона береться Чому виникає...
58966. Англомовні країни. Велика Британія 55.5 KB
  Respected quests! Our todays lesson is devoted to Great Britain. Its our final lesson on the topic. We are going to review the material we have already learnt and try to learn something new. Hope you will enjoy every minute of the lesson.
58967. Архітектурні споруди в казці 45.5 KB
  Завдання до уроку 1. Структура уроку І. Повідомлення теми завдань уроку й мотивація навчання 1 хв. Уведення до теми уроку методом створення ігрової ситуації уявної мандрівки у країну казок 8 хв.
58968. Біблія - памятка світової писемності 53 KB
  Мета: познайомити старшокласників з історією виникнення Біблії її історичним шляхом. Довести вічну цінність Біблії для всіх людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством.