63240

Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорноморї; визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорноморї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.

Украинкский

2014-06-18

30.65 KB

3 чел.

Урок 41                                                                           6 клас

Всесвітня історія

Тема: Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї.

Мета:

 1.  розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорномор'ї;
 2.  визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорномор'ї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

називати час утворення  античних колоній у Причорномор'ї;

показувати на карті античні колонії Північного Причорномор'я;

застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «колонія», «метрополія»;

описувати умови життя в грецьких містах-колоніях Північного Причорномор'я; пояснювати причини створення грецьких колоній у Північному Причорномор'ї.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Фронтальне опитування.

 1.  Назвіть стилі архітектурних колон. Чим вони різняться міх собою?
 2.  Чи відомі нам імена давньогрецьких архітекторів? Що вони створили?
 3.  Розкажіть про грецьких скульпторів. Кого вони зображували?
 4.  За якими історичними джерелами ми можемо скласти уявлення про живопис Давньої Греції?
 5.  Яку роль відіграло мистецтво Давньої Греції в розвитку світової культури?

Переконавшись у якості знань, здобутих учнями на попередньому уроці учитель готує клас до засвоєння нового матеріалу.

Запитання на повторення.

1)    Чому давні греки засновували колонії?

2)    Що означає поняття «колонія»?

3)    Що таке «метрополія»?

4)    Які напрямки мала грецька колонізація?

Учитель відзначає, що одним із напрямків Великої грецької колонізації був північний схід. У VIIVI ст. до н. є. греки засновували колонії в Північному Причорномор'ї — на півдні території сучасної України.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Найголовніші міста-колонії.

Розповідь учителя.

Перші поодинокі подорожі греків до північних берегів Чорного моря належать до початку І тис. до н. є. Однак перша колонія виникла тільки в середині VII ст. до н. є. на Березанському півострові. У VI ст. до н.е. на Південнобузькому лимані виникає Ольвія, на Дністровському лимані — Тіра і Никоній. У VI ст. до н. є. починається колонізація Криму; У цей час вихідці з Гераклеї Понтійської засновують Херсонес, вихідці з Мілету — Пантікапей, Феодосію, Німфей та інші міста.

Заселення греками Північного Причорномор'я було частиною Великої грецької колонізації (VIIIVI ст. до н. є.), у результаті якої грецькі поселення поширилися від Іспанії і Південної Франції до Кавказу, від Африки до Криму. Основною причиною колонізації була перенаселеність грецьких полісів. У результаті цього у великих полісах комплектувалися групи колоністів на чолі з ойкістом — старшим групи. Він керував групою як під час подорожі, так і при побудові міста. Колонії будувалися за грецьким зразком, з самого початку виділялися площі для культових і громадських потреб.

Греки заселяли лише вузьку прибережну смугу (5—10 км углиб), і тому конфлікти з місцевим населенням були спочатку рідкісними (окрім Херсонесу, поблизу якого розташувалося поселення таврів).

Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два великих періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII і приблизно до І ст. до н. є. Він характеризувався тісними культурними та економічними зв'язками як із материковою Грецією, так і з навколишніми племенами, що зумовлюється відносною стабільністю історичного розвитку. У матеріальному і духовному житті колоністів переважали еллінські традиції, тому цей період називають грецьким, або еллінським.

Другий великий період історії античних держав Північного Причорномор'я тривав із середини І ст. до н. є. до 70-х р. IV ст. н. є. і називається римським.

У свою чергу, великі періоди поділяються на кілька етапів. Так, в еллінському періоді виділяють три етапи:

1) Архаїчний (друга половина VIIV ст. до н. є.) — становлення держав. Колонії являють собою скоріше сільські, ніж міські поселення. В цей час колоністи лише починають налагоджувати контакти з місцевим населенням. Мешканці починають розвивати ремесла, в найбільших полісах будуються храми та комплекси агори.

2) Класичний (V — друга третина IV ст. до н.е.) — колонії розростаються, за зовнішнім виглядом наближаючись до метрополій. У них з’являються укріплення, монументальні споруди, багато полісів карбує власну монету. Значно посилюються контакти колоній із місцевим населенням. Так, Боспор якийсь час залежав від скіфського царя Емінака, під час війн із Македонією Ольвія вступила до союзу зі скіфами тощо.

3) Елліністичний (остання третина IV — середина І ст. до н. є.) — спочатку відзначається значний економічний розвиток, піднесення сільського господарства, ремесел, торгівлі, культури. Проте з другої половини III ст. до н. є. грецькі поліси переживають кризу. Це пов’язано зі скіфською агресією у Криму (зокрема, проти Херсонесу), а також зі все більш активними зазіханнями македонських царів. Пізніше грецькі поліси потрапляють у залежність від понтійського царя Мітрідата VI Євпатора.

Додаткова інформація

Легенда «Понт Аксинський і Понт Евксинський»

Давно це було. Так давно, що навіть відлік часу йшов у зворотний бік. Жило в Тавриді горде і миролюбне плем'я горян. Жило тихо і мирно, багатіло з кожним роком завдяки своїй працьовитості.

Почули про Тавриду в далекій Елладі, і замислили греки підкорити цю багату землю.

Біля берегів Тавриди з'явилося безліч фелюг. У них сиділи озброєні елліни... Сполошилося селище горян. Жінки та діти сховалися в печери, а чоловіки приготувалися відбити напад. Вони зрозуміли, що битва буде не на життя, а на смерть: греків була незліченна кількість.

Але тут немов хмари закрили зірки. То гігантські орли-грифи злетіли зі скель і кинулися до моря. Розпластавши величезні крила, орли стали кружляти над грецькими фелюгами. Із переляку закричали елліни й позатуляли голови щитами. Горяни, побачивши підтримку з неба, почали штовхати згори у воду величезні валуни. Нажахані, повернули елліни свої фелюги назад. Але мало хто повернувся до своїх берегів.

Відтоді греки стали називати це море Понтом Аксинським — Негостинним морем. І наказали дітям своїм, щоб ті ніколи не піднімали зброї проти жителів Тавриди й ніколи не намагалися пройти Понтом Аксинським.

Минув час, знову почали вабити греків сонячні береги багатої Тавриди. Але вони добре пам'ятали наказ своїх предків, і не тисячі фелюг вийшли в Понт Аксинський, а лише п'ять. І сиділи у фелюгах не озброєні воїни, а мирні посли з багатими подарунками для горян. І домовилися горяни з греками, і заприсяглися, що ніколи не піднімуть зброї один проти одного. Відтоді й оселилися елліни вдалині від Еллади і щасливо зажили під сонцем Тавриди. Стали вони вирощувати виноград і троянди. Вели торгівлю з горянами й дивувалися: чому таке ласкаве море назване Аксинським — Не гостинним?

Ні, це добре і гостинне море. І назвали греки море Понтом Евксинським — Гостинним морем.

2.  Суспільне, господарське та духовне життя у колоніях.

Робота в групах.

Учні об'єднуються в чотири групи, кожна з них одержує карт з інформацією про одну з грецьких колоній на території Північного Причорномор 'я, котру їм необхідно опрацювати і підготувати виступ. Для виконання завдання надається 8—10 хвилин, після чого представники груп виступають із повідомленнями (під час виступу можна користуватися планом). У разі потреби члени групи можуть доповнити свого представника. Після виступу групи інші учні класу можуть ставити їй питання.

Кожна група готуватиме повідомлення за таким планом:

1)    Що означає назва колонії.

2)    Де розташована колонія (показати на карті).

3)    На який час припадає період розквіту.

4)    Господарське життя.

Інформаційна картка  1. Борисфеніда.

Назва походить від грецької назви Дніпра — Борисфен. Це було перше поселення, засноване греками в Північному Причорномор'ї. Воно було засноване на півострові (зараз — острів) Березань у другій половині VII ст. до н. є. У першій половині VI ст. до н. є. на берегах Бережанського лиману виникають численні невеликі поселення, котрі становлять сільську округу Борисфеніди. Остання повнокровно існує й у V ст. до н. є., а з кінця IV ст. до н.е. життя в ній завмирає на тривалий час і відроджується лише в перші століття нової ери (хоча вже ніколи не досягає рівня другої половини VIV ст. до н. є.). Починаючи з останньої чверті VI ст. до н. є. Борисфеніда входила до складу Ольвійської держави і загинула разом з Ольвією.

Площа поселення, що збереглася, становить близько 10 га. Відкрито рештки землянок і напівземлянок, що пізніше змінюються на звичайні грецькі наземні будинки. Ранні культурні шари Борисфеніди, як ніде більше в Північному Причорномор'ї, багаті на знахідки грецького посуду різних форм і стилів розпису.

Інформаційна картка  2. Ольвія.

Давньогрецькою назва цієї колонії означає «щаслива». Вона знаходилася на правому березі Південнобузького лиману біля сучасного с. Тарутине Очаківського району Миколаївської області. Заснована близько середини VI ст. до н. є. вихідцями з району Мілета і проіснувала до середини III ст. н. є.

На етапі розквіту — наприкінці IV — у III ст. до н. є. — Ольвія займала територію площею близько 55 га, чисельність її мешканців становила близького тис. осіб.

Економічну базу поліса становило сільське господарство. Ольвійська держава мала свої гроші. Ольвію добре знали в античному світі. Деякий час вона входила до Афінського Морського союзу. ЇЇ торгові і культурні зв'язки сягали не тільки причорноморських міст, а й Східного Середземномор'я — Греції, Малої Азії, Александрії Єпетської.

Інформаційна картка 3. Тіра.

Назва походить від грецької назви Дністра — Тірас. Місце розташування залишків Тіри — околиця сучасного Білгорода-Дністровського Одеської області. Колонія заснована вихідцями з Мілета наприкінці VI — на початку V ст. до н.е. Час першого розквіту починається з V ст до н.е. і триває до III ст. до н. є. Із кінця II ст. до н. є. і до 70-х р. І ст. до н. є., можливо, входила до складу Понтійської держави Мітрідата VI Євпатора. У І—III ст. н. є. Тіра входила до складу римської провінції Нижня Мезія. Тут розміщувалися римські військові гарнізони, Тіра карбувала власну монету. Населення Тіри займалося переважно посередницькою торгівлею сільським господарством, меншою мірою — ремеслами. Подібно до інших полісів, Тіра мала сільську округу.

Інформаційна картка 4. Керкінітіда.

Назва походить від імені ойкіста або назви затоки в Західному Криму. Колонія виникла наприкінці VI ст. до н.е. (на місці сучасної Євпаторії). Заснована вихідцями з Іонії. Із другої половини IV ст. до н. є. входить до складу Херсонеської держави. Розквіт міста припадає на VIII ст. до н. є., коли воно мало прямокутне регулярне планування. Територія становила близько 8 га. За периметром проходили фортечні мури і вежі. Розкопками відкрито значну кількість житлових будинків типової грецької схеми. А також залишки оборонних стін. Населення займалося рільництвом, рибальством, торгівлею.

У середині II ст. до н. є. Керкінітіду захопили скіфи, від влади яких наприкінці II ст. до н. є. їй удалося звільнитися. Життя тут тривало до І—II ст. н. є., але населення тоді вже було переважно скіфським.

Грецькі колонії в Північному Причорномор’ї

Причини утворення

1. Політична боротьба між демосом і аристократами в Елладі

2. Пошук нових ринків збуту товарів і нових джерел сировини та забезпечення зерном

Політичне життя

Законодавча влада – народні збори, рада, суд; влада на місцях – народні збори громадян, влада колегій

Господарство

Землеробство, скотарство, садівництво, ремесла

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда.

Як складалися відносини між колоніями та метрополіями?

V.   ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

 1.  У VIIIVI ст. до н. є. греки заснували в чужих краях поселення, що стали притулком для селян, які втратили землю, неуспішних політиків і заповзятливих купців.
 2.  Умовно історію розвитку грецьких колоній можна поділити на два великих періоди й кілька етапів. Перший період тривав від другої половини VII і приблизно до І ст. до н. є. Другий великий період історії античних держав Північного Причорномор'я тривав із середини І ст. до н.е. до 70-х рр. ІV ст. н. е. і називається римським.
 3.  Колоністи прагнули налагоджувати гарні стосунки з місцевим населенням і намагалися не втрачати зв'язку з батьківщиною — метрополією.
 4.  Найбільшими колоніями на території Північного Причорномор'я були Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)    Опрацювати текст параграфа.

2)    Виконати завдання на контурних картах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80898. Сущность и содержание муниципального управления 43.04 KB
  Местное самоуправление в РФ форма осуществления народом своей власти обеспечивающая в пределах установленных Конституцией РФ федеральными законами а в случаях установленных федеральными законами законами субъектов РФ самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и или через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций . Дана характеристика основных признаков местного самоуправления отличающих его от...
80899. Система муниципальных правовых актов (МПА), Устав муниципального образования 43.13 KB
  РФ федеральным конституционным законам ФЗ №131ФЗ другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ а также конституциям уставам законам иным нормативным правовым актам субъектов РФ. В систему МПА входят: 1 устав МО правовые акты принятые на местном референдуме сходе граждан; 2 нормативные и иные правовые акты ПО МО; 3 правовые акты главы МО постановления и распоряжения главы местной администрации иных ОМС и должностных лиц МС предусмотренных уставом МО. Устав МО и оформленные в виде правовых актов решения...
80900. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ФУНКЦИИ И ЗАКОНЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 44.44 KB
  В основе социального управления лежит приоритет человеческого фактора над всеми иными. Функции управления не являются универсальными так как зависят от вида рассматриваемой организации. Законы управления.
80901. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 44.37 KB
  Под моделью управления следует понимать теоретически выстроенную целостную совокупность представлений о том как выглядит и как должна выглядеть система управления как она воздействует и как должна воздействовать на объект управления как она адаптируется и как должна адаптироваться к изменениям во внешней среде чтобы управляемая организация могла добиваться поставленных целей устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. Модель управления включает в себя базовые принципы управления стратегическое видение целевые установки и...
80902. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ. БЛАГОПРИЯТНАЯ, НЕЙТРАЛЬНАЯ, АГРЕССИВНАЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ 43.99 KB
  Среда управления это совокупность внутренних и внешних субъектов сил активно влияющих на положение и перспективы организации на эффективность деятельности менеджеров. Типы среды: микросреда мезосреда макросреда. Микросреда внутр среда организации ее собственный персонал и взаимодействие человека с условиями жизни в личном окружении; Мезосреда среда непосредственного окружения партнеры поставщики потребители или социокультурная среда и сфера труда; Макросреда среда...
80903. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 44.22 KB
  Об информации информационных технологиях и о защите информации ИТ – процессы методы поиска сбора хранения обработки предоставления распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Информационная технология ИТ процесс использующий совокупность методов и средств реализации операций сбора регистрации передачи накопления и обработки информации на базе программноаппаратного обеспечения для решения управленческих задач экономического объекта. Особенности ИТ: цель процесса – получение информации; предмет...
80904. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 85.5 KB
  ИТ включают в себя методы преобразования информации по заданному свойству в заданном направлении, что реализуется соответствующими средствами, называемыми инструментальными. Они включают в себя необходимый технических комплекс и соответствующее программное обеспечение, образуя сложные программно - аппаратные компьютерные системы с разнообразными функциями и возможностями поддержки управленческой деятельности.
80905. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА (ГИП), ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСВТЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 46.21 KB
  ГИП комплекс политических правовых экономических социальнокультурных и организационных мероприятий государства направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации. ГИП это особая сфера жизнедеятельности людей связанная с воспроизводством и распространением информации удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества и направленная на обеспечение творческого конструктивного диалога между ними и их представителями. Различают аспекты ГИП: технологический регулирование процесса развития...
80906. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 46.33 KB
  Он основан на функциональном профессиональном квалификационном и операционнотехнологическом разделении труда. Функциональное разделение труда основывается на формировании групп работников управления выполняющих одинаковые общие функции менеджмента. Наряду с этим функциональное разделение труда предполагает выделение из общего состава менеджеров специалистов которые отвечают за процесс управления в целом а не за какуюто одну функцию.