6359

Виконання інженерних креслень

Лекция

Архитектура, проектирование и строительство

Виконання інженерних креслень Мета: Розглянути основні вимоги до інженерних креслень. Види конструкторської документації. План Основні вимоги до інженерних креслень. Формати, лінії, шрифти інженерних креслень. Креслення контурів те...

Украинкский

2013-01-03

724 KB

20 чел.

Виконання інженерних креслень

Мета: Розглянути основні вимоги до інженерних креслень. Види конструкторської документації.

План

 1.  Основні вимоги до інженерних креслень.
 2.  Формати, лінії, шрифти інженерних креслень.
 3.  Креслення контурів технічних деталей.
 4.  Проекційне креслення.
 5.  Розрізи, матеріали.

Конструкторські документи для одноразового користування можуть виконуватися у вигляді ескізів. Ескізом називають креслення, виконане без застосування креслярського інструменту (від руки) і точного дотримання стандартного масштабу (у окомірному масштабі). При цьому повинна зберігатися пропорція в розмірах окремих елементів і всієї деталі в цілому. За змістом до ескізів пред'являються такі ж вимоги, що і до робочих креслень.

Ескізи виконують в наступних випадках: при розробці нової конструкції, при складанні робочого креслення вже наявної деталі, при необхідності виготовити деталь по самому ескізу.

Ескізи рекомендується виконувати від руки на листах клітчастого паперу стандартного формату, м'яким олівцем ТМ, М або 2М. Послідовність виконання ескізу багато в чому співпадає з послідовністю виконання робочого креслення деталі. Виконання ескізу включає наступні етапи:

підготовчий;

розміщення і викреслювання зображень;

нанесення розмірів і знаків шорсткості поверхонь деталей;

виконання необхідних написів і остаточне оформлення ескізу.

Потім приступають до вибору головного зображення деталі, враховуючи деякі вимоги конструктивного і технологічного порядку. Головне зображення повинне давати найбільшу інформацію про деталь. Визначають, які доцільно виконати розрізи або інші зображення, доповнюючі головне зображення. Кількість зображень повинна бути мінімальною, але достатньою для передачі форм деталі.

Враховуючи складність деталі, її розміри і розміри листа паперу, вирішують питання про вибір приблизного масштабу зображення, щоб вдало скомпоновать робочу площу ескізу. Потім приступають до викреслювання зображення. Для цього перш за все намічають осьові і центрові лінії кожного зображення. Осьові і центрові лінії проводять з метою виявлення або геометричних осей і центрів, або проект-плоскостей симетрії деталі.

Відсутність осьових і центрових ліній утрудняє розуміння креслення, веде до пропуску необхідних розмірів, утрудняє розмітку деталей.

Потім наносять зовнішні контури кожного зображення (мал. 3.6.1, а) з конструктивними елементами (фаски, проточки і т. д.), тонкими лініями відзначають контури необхідних розрізів і перетинів. При цьому враховують, що зазвичай внутрішні поверхні паралельні зовнішнім поверхням деталі, осі кріпильних отворів найчастіше розташовуються симетрично щодо осей деталі або по вершинам правильних багатокутників; гострі кромки відлитих елементів повинні бути такими, що округляють; конструктивні ухили і конусности повинні бути відображені, не дивлячись на їх незначність.

Перевіривши виконані зображення, прибирають зайві лінії, виконують штрихування в розрізах і перетинах, обводять видимий контур зображень суцільною лінією (мал. 3.6.1, б).

На третьому етапі складання ескізу:

1. намічають розмірні бази і проводять виносні і розмірні лінії для габаритних розмірів, міжосьових і міжцентрових розмірів і їх відстаней до баз і для розмірів окремих елементів деталей (мал. 3.6.1, в);

2. обміряють деталь, зіставляють розміри, отримані обміром, з розмірами, рекомендованими таблицями розмірних рядів, і наносять на ескіз скоректовані, але близькі до зміряних розмірів. При цьому потрібно пам'ятати про розміри, що сполучаються, які можуть бути перевірені і уточнені по деталях, що сполучаються з даною поверхнею, в готовому виробі;

3. визначають шорсткості поверхонь деталі і наносять на ескіз її умовними позначеннями;

4. позначають розрізи, перетини, виносні елементи.

Завершальний етап включає перевірку виконаних зображень, заповнення технічних вимог і основного запису на ескізі, а також таблиць, якщо вони необхідні (мал. 3.6.2).

Обмір деталі при виконанні її ескізу з натури виконується за допомогою різних інструментів, які вибирають залежно від величини і форми деталі, а також від необхідної точності визначення розмірів.

Перед початком виконання технічного малюнка вирішують питання про вибір найбільш ефективної системи наочного зображення.

Зокрема: аксінометрічне зображення;

  ізометричне зображення;

  прямокутна діметрія.

У машинобудівному кресленні для цієї мети найчастіше використовують прямокутну ізометрію. Це пояснюється тим, що контури фігур, розташованих в аксонометричних площинах, в ізометрії зазнають однакове спотворення, що забезпечує наочність зображення і порівняльну простоту її досягнення. Знаходить застосування і прямокутна діметрия.

На рис. 3.7.1, а приведений технічний малюнок прямокутного трикутника, розташованого в горизонтальній площині проекцій і виконаний в прямокутній изомерии, а на мал. 3.7.1, б — технічний малюнок прямокутного трикутника, розташованого у фронтальній площині проекцій і виконаного в прямокутній діметрии.

Рис. 3.7.1

Додаток 1. Класифікація конструкторських документів

Конструкторські документи за ЄСКД класифікують:

1. За стадіями розробки виробу:

1.1. Проектну конструкторську документацію:

 •  Документи технічної пропозиції;
 •  Документи ескізного проекту;
 •  Документи технічного проекту;

1.2. Робочу конструкторську документацію;

 •  Документи дослідного зразка;
 •  Документи серійного (масового) виробництва.

2. За характером їх виконання і використання:

 •  Оригінали;
 •  Первинні;
 •  Дублікати;

3. За видом документів по ГОСТ 2.102-68 (у дужках вказані їх коди):

3.1. Графічні документи:

 •  Креслення деталі;
 •  Складальне креслення (СК);
 •  Креслення загального вигляду (ЗВ);
 •  Теоретичне креслення (ТЧ);
 •  Габаритне креслення (ГК);
 •  Електромонтажне креслення (МЕ);
 •  Монтажне креслення (МК);
 •  Пакувальне креслення (ПК);
 •  Схема (за ГОСТ 2.701-84);
 •  Електронна модель деталі;
 •  Електронна модель складальної одиниці (ЕСК);
 •  Електронна структура виробу.

3.2. Текстові документи

 •  Пояснювальна записка (ПЗ);
 •  Таблиця (ТБ);
 •  Розрахунок (РР);
 •  Інструкція (І);
 •  Технічні умови (ТУ);
 •  Програма і методика випробувань (ПМ);
 •  Експлуатаційні документи (за ГОСТ 2.601-2006);
 •  Ремонтні документи (за ГОСТ 2.602-95);
 •  Специфікація;
 •  Відомість специфікацій (ВС);
 •  Відомість посилальних документів (ВД);
 •  Відомість покупних виробів (ВП);
 •  Відомість дозволу застосування покупних виробів (ВЗ);
 •  Відомість утримувачів оригіналів (УО);
 •  Відомість технічної пропозиції (ПТ);
 •  Відомість ескізного проекту (ЕП);
 •  Відомість технічного проекту (ТП);
 •  Відомість електронних документів (ВДЕ).

Усі текстові документи можуть бути виконані в електронній формі. Усі графічні документи можуть бути виконані в електронній формі як електронні креслення і(чи) як електронні моделі. Документи одного виду і найменування, незалежно від форми, є рівноправними і взаємозамінними.

Класифікація схем та основні положення ГОСТ 2.701-84

Найменування та код схем визначають їх видом і типом.

Найменування комбінованої схеми визначають комбінованими видами схем и типів схем.

Найменування об'єднаної схеми визначають видом схеми і об'єднаними типами схеми.

Код схеми повинен складатись з буквеної частини, що визначає вид схеми, та цифрової частини, визначаючої тип схеми.

Види схем (в дужках їх позначення):

1. Електричні (Е);

2. Гідравлічні (Г);

3. Пневматичні (П);

4. Газові (крім пневматичних) (Г);

5. Кінематичні (К);

6. Вакуумні (В);

7. Оптичні (Л);

8. Енергетичні (Р);

9. Ділення (Е);

10. Комбіновані (С).

Типи схем (в дужках їх позначення, курсивом - для електричних схем енергетичних споруд):

1. Структурні (1);

2. Функціональні (2);

3. Принципові (повні) (3);

4. Сполучень (монтажні) (4);

5. Підключень (5);

6. Загальні (6);

7. Розміщення (7);

8. Об'єднані (0);

До схем або ж замість них у випадках, передбачених правилами виконання конкретних видів схем, випускають у вигляді незалежних документів таблиці, що містять відомості про розміщення приладів, з'єднань, місць під'єднання та іншу інформацію. Таким документам присвоюють код, що складається з букви Т і коду відповідної схеми. Наприклад, код таблиці сполучень до електричної схеми сполучень — ТЭ4.

Основні вимоги до виконання схем:

 •  Номенклатура схем на виріб повинна визначатись в залежності від особливостей виробу (установки). Кількість типів схем на виріб (установки) повинна бути мінімальною, але в сукупності вони повинні містити дані в об'ємі, достатньому для проектування, виготовлення, експлуатації та ремонту об'єкту. Між схемами одного комплекту конструкторської документації на виріб (установки) повинен бути встановлений однозначний зв'язок, який забезпечив би можливість швидкого знаходження одних і тих самих елементів на всіх схемах даного комплекту.
 •  Формати листів схем вибирають у відповідності до вимог, встановленими в ГОСТ 2.301-68 та ГОСТ 2.004-79.
 •  Схеми виконують без збереження масштабу, дійсне просторове розміщення складових частин виробу (установки) не враховують або враховують приблизно.
 •  При проектуванні виробів, в які входять декілька різних пристроїв, на кожен пристрій рекомендується виконувати самостійну принципову схему. На пристроях, які можуть бути використані в інших виробах (установках) або самостійно, треба виконувати самостійні принципові схеми.
 •  Перелік елементів поміщають на першому листі схеми або виконують вигляді самостійного документу. Перелік елементів оформлюють у вигляді таблиці, що заповнюється зверху донизу. Елементи в перелік записують групами в алфавітному порядку буквених позиційних позначень.
 •  На схемах допускається розміщувати різні технічні дані, характер яких визначається призначенням схеми. Такі дані вказують або біля графічних позначень, або на вільному полі схеми.

Комплектність конструкторської документації

Залежно від комплектності (повноти) комплекту конструкторських документів розрізняють:

 •  основний конструкторський документ;
 •  основний комплект конструкторських документів;
 •  повний комплект конструкторських документів.

Основний комплект конструкторських документів виробу об'єднує конструкторські документи, що відносяться до усього виробу (складені на увесь цей виріб в цілому), наприклад, складальне креслення, принципова електрична схема, технічні умови, експлуатаційні документи. Конструкторські документи складових частин в основний комплект документів виробу не входять.

Повний комплект конструкторських документів виробу формують (у загальному випадку) з наступних документів:

 •  основного комплекту конструкторських документів на цей виріб;
 •  основних комплектів конструкторських документів на усі складові частини цього виробу, застосовані по своїх основних конструкторських документах.

До складу комплекту КД на виріб або його складову частину обов'язково входить

основний конструкторський документ, який повністю і однозначно визначає цей виріб і його склад. За основні конструкторські документи приймають: для деталей - креслення деталі; для складальних одиниць, комплексів і комплектів - специфікацію.

Позначення виробів і конструкторських документів

ГОСТ 2.201-80 встановлює єдину знеособлену класифікаційну систему позначення виробів основного і допоміжного виробництва і їх конструкторських документів усіх галузей промисловості.

Позначення виробу і основного конструкторського документа має вигляд:

АБВГX.XXX.XXX.XXX.XX

де АБВГ  - чотиризначний буквений код організації-розробника виробу;

   X  - числовий код класифікаційної характеристики (групи) згідно з класифікатором ЄСКД;

XXX - тризначний числовий реєстраційний номер документа;

XXX  - тризначний номер виконання;

ХХХ  - тризначний номер збиральної одиниці;

ХХ -  двохзначний буквений символ виду креслення.

Позначення основного конструкторського документу збігається з позначенням виробу.

Позначення неосновного документу складається з позначення виробу і коду документу. Код документу не може містити більше чотирьох знаків. Приклади:

 •  ИДНМ.4.231.021.001 СБ,
 •  ИДНМ.4.036.025.023 СЕ.

Нормативно-технічна документація ЄСКД

 •  ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.
 •  ГОСТ 2.103-68. ЕСКД. Стадии разработки.
 •  ГОСТ 2.201-80. ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов.
 •  ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы.
 •  ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
 •  ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы.

Приклад складального креслення


Приклад

схеми Е (електричної)

Приклад схема Л (оптичної)

Приклад схеми Г (гідравлічної)

Приклад відомості ескізного проекту

Додаток 2. Позначення в електричних колах. Символи

Коло символи використовуються в схемах , що показують, як схема з'єднані разом. Фактичне розташування компонентів, як правило, сильно відрізняється від електричної схемою. Для побудови схеми вам потрібна інша схема, що показує розташування деталей на stripboard або друкованої плати.

 

Провід й з'єднання

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Провід

Щоб передати поточні дуже легко з однієї частини схеми в іншу.

Провід приєднався

'Крапля' повинен бути відмалювати де дроти підключені (набрав), але іноді опускається. Провід підключені 'перехрестям' повинен бути шаховому трохи, щоб сформувати дві Т-подібні з'єднання, як показано на малюнку справа.

Провід не приєдналися

У складних діаграм, часто необхідно провести проводу перетину, навіть якщо вони не підключені. Я віддаю перевагу "міст" символ показано на малюнку справа, тому що простий перехід зліва може бути невірно витлумачені як приєднатися, де ви забули додати "крапля!

Джерела живлення

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Осередок

Постачання електричної енергії.
Більше термінал (ліворуч) позитивно (+).
Однією клітини часто називають батарею, але строго батарея двох і більше елементів, з'єднаних разом.

Батарея

Постачання електричної енергії. Акумулятор більше однієї клітинки.
Більше термінал (ліворуч) позитивно (+).

Постійного струму

Постачання електричної енергії.
DC = Direct Current, завжди тече в одному напрямку.

Змінного струму

Постачання електричної енергії.
AC = змінний струм, раз у раз змінюючи напрям.

Запобіжник

Безпеки пристрою, який буде "удар" (розплав), якщо струм, що протікає через нього перевищує вказане значення.

Трансформатор

Дві котушки дроти з'єднані залізним сердечником. Трансформатори використовуються для активізації (збільшення) і піти у відставку (зменшення) змінного напруги. Енергія передається між котушками за допомогою магнітного поля в сердечнику. Існує немає електричного з'єднання між котушками.

Земля
(Земля)

Підключення до землі. Для багатьох електронних схем це 0V (нуль вольт) джерела живлення, а й для мережі електроенергії і деякі радіо-схем це дійсно означає землю. Він також відомий як землю.

Пристрої виводу: Лампи, Нагрівач, двигун і т.д.

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Лампа (освітлення)

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в світ. Цей символ використовується для надання лампи освітлення, наприклад, фари автомобіля або факел лампочки.

Лампа (індикатор)

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в світ. Цей символ використовується для лампи, яка є одним з показників, наприклад, світловий індикатор на приладовій панелі автомобіля.

Нагрівач

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в тепло.

Двигун

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в кінетичну енергію (руху).

Дзвін

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в звук.

Зумер

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в звук.

Індуктор
(Котушки, соленоїдний)

Моток дроту, який створює магнітне поле, коли струм проходить через нього. Воно може мати залізне ядро ​​всередині котушки. Вона може бути використана в якості перетворювача перетворення електричної енергії в механічну енергію, потягнувши за щось.

Комутатори

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Кнопковий перемикач
(Push-To-мейкера)

Кнопковий перемикач дозволяє току текти тільки тоді, коли натиснута кнопка. Це перемикач, який використовується для роботи дверний дзвінок.

Натиснути для вимикача

Цей тип кнопковий перемикач нормально закритий (на), вона відкрита (у вимкненому стані) тільки при натисканні кнопки.

Включення-виключення
(Перекидний)

SPST = Один полюс, Single Throw.
Включення-виключення дозволяє току текти тільки тоді, коли він знаходиться в закритому (на) положенні.

2-позиційний перемикач
(SPDT)

SPDT = Один полюс, Double Throw.
2-смуговий перемикач спрямовує потік струму до одного з двох маршрутів в залежності від своєї позиції. Деякі перемикачі SPDT центральному положенні вихідні та описуються як "вкл-викл-на».

Подвійний вимикач
(DPST)

DPST = Подвійний полюс, Single Throw.
Подвійний вимикач, який часто використовується для перемикання мережі електроенергії, оскільки вона може ізолювати як жити і нейтральних сполук.

Реверсивний перемикач
(DPDT)

DPDT = Подвійний полюс, Double Throw.
Цей комутатор може бути підключений як заднього перемикача для двигуна. Деякі DPDT перемикачі мають центральне положення OFF.

Реле

З електричним приводом перемикання, наприклад 9В ланцюг акумулятор підключеним до котушки може перемикатися 230В змінного струму ланцюга.
NO = нормально відкритий, COM = Common, NC = нормально закритий.

Резистори

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Резистор

Резистор обмежує потік струму, наприклад для обмеження струму, що проходить через світлодіод. Резистор з конденсатором у строки ланцюга.
Деякі видання все ще використовують старий символ опору:

Змінний резистор
(Реостат)

Цей тип змінний резистор з 2-ма контактами (реостат), як правило, використовується для управління струмом. Приклади включають: регулювання яскравості лампи, регулюючи швидкість обертання двигуна, а також коригування витрати заряду в конденсаторі в терміни ланцюга.

Змінний резистор
(Потенціометр)

Цей тип змінний резистор з 3-ма контактами (потенціометр), як правило, використовується для контролю напруги. Він може бути використаний так, як датчик перетворення позиції (кут регулювальний гвинт) в електричний сигнал.

Змінний резистор
(Preset)

Цей тип змінний резистор (пресетів) працює з маленькою викруткою або аналогічним інструментом. Він призначений для бути встановлена, коли схема виконана, а потім залишилися без додаткового регулювання. Пресети дешевше, ніж звичайні змінні резистори, тому вони часто використовуються в проекти зі зниження витрат.

Конденсатори

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Конденсатор

Конденсатор зберігає електричний заряд. Використовується конденсатор з резистором в терміни ланцюга. Вона також може бути використаний як фільтр для блокування сигналів постійного струму, але пройти сигналів змінного струму.

Конденсатор, поляризовані

Конденсатор зберігає електричний заряд. Цей тип повинен бути підключений правильний навпаки. Використовується конденсатор з резистором в терміни ланцюга. Вона також може бути використаний як фільтр для блокування сигналів постійного струму, але пройти сигналів змінного струму.

Конденсатор змінної ємності

Змінної ємності використовується в радіо-тюнер.

Тример конденсатор

Цей тип змінної ємності (тріммер) працює з маленькою викруткою або аналогічним інструментом. Він призначений для бути встановлена, коли схема виконана, а потім залишилися без додаткового регулювання.

Діоди

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Діод

Пристрій, який лише дозволяє току текти в одному напрямку.

Індикатор
Світлодіодах

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в світ.

Стабілітрон

Спеціальний діод, який використовується для підтримки фіксованого напруги через його термінали.

Фотодіод

Світлочутливих діодів.

Транзистори

Компонент 

Ланцюг Символ 

Функції компонентів 

Транзистор NPN

Транзистор підсилює потік. Він може бути використаний з іншими компонентами, щоб зробити підсилювач або комутації каналів.

Транзистор PNP

Транзистор підсилює потік. Він може бути використаний з іншими компонентами, щоб зробити підсилювач або комутації каналів.

Фототранзистор

Світлочутливого транзистора.

Аудіо та радіо пристроїв

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Мікрофон

Перетворювача, який перетворить звук в електричну енергію.

Навушник

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в звук.

Гучномовець

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в звук.

Piezo перетворювача

Перетворювача, який перетворює електричну енергію в звук.

Підсилювач
(Загальне позначення)

Схема підсилювача з одним входом. Невже це символ блок-схема, оскільки воно представляє схему, а не тільки однією компонентою.

Антена
(Антени)

Пристрій, призначений для прийому і передачі радіосигналів. Він також відомий як антени.

Метри і осцилограф

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

Вольтметр

Вольтметр використовується для вимірювання напруги.
Ім'я власне для напруги є "різниця потенціалів", але більшість людей воліють говорити напругу!

Амперметр

Амперметр використовується для вимірювання струму.

Гальванометр

Гальванометра дуже чутливі метра, яка використовується для вимірювання струмів крихітні, як правило, 1 мА або менше.

Омметр

Омметра використовується для вимірювання опору. Більшість мультиметрів омметра обстановці.

Осцилограф

Осцилограф використовується для відображення форми електричних сигналів і може бути використаний для вимірювання напруги і їх терміни.

Датчики (пристрої вводу)

Компонент 

Коло Символ 

Функції компонентів 

LDR

Перетворювача, який перетворює яскравості (світла), щоб опір (електричні властивості).
LDR = Світло резистора

Термістор

Перетворювача, який перетворює температури (тепла) на опір (електричні властивості).

Логіка Гейтс

Логіка ворота обробляти сигнали, які представляють істинний (1, максимум, + Vs, о) чи брехня (0, низька, 0 В, у вимкненому стані).
Для отримання додаткової інформації див Логіка Гейтс сторінці.
Є два набори символів: традиційні та IEC (Міжнародна електротехнічна комісія).

Ворота Тип 

Традиційний символ 

IEC Символ 

Функція ворота 

НЕ

НЕ ворота може мати тільки один вхід. "О" на виході означає «ні». Вихід НЕ воріт зворотна (протилежна) його введення, так що вихідні вірно, коли вхід є хибним. НЕ ворота також називають інвертором.

І

І ворота можуть мати два або більше входів. Вихід логічного елемента І справді, коли всі його входи є правдою.

NAND

Воріт NAND може мати два або більше входів. "О" на виході означає 'не', який показує, що це N а й ворота. Вихід з воріт NAND вірно, якщо всі його входи є правдою.

АБО

АБО можуть мати два або більше входів. Вихід з воріт чи вірно, якщо хоча б один з її входів це правда.

НИ

Ворота і не може мати два або більше входів. "О" на виході означає 'не', який показує, що це N ВІД або ворота. Вихід з воріт і не справедливо, бо жоден з її входів вірні.

EX-АБО

EX-АБО може бути тільки два входи. Вихід EX-АБО вірно, коли його входи різні (одна правда, одна брехня).

EX-NOR

EX-АБО-НЕ може бути тільки два входи. "О" на виході означає 'не', який показує, що це N OT EX-АБО. Вихід EX-NOR воріт вірно, коли його входи однакові (обидва істинними або обидва хибними).

Література:

 1.  Заргарян Ю.А., Заргарян Е.В.  Компьютерная графика в практических приложениях: М.: ТТИ ЮФУ, 2009. -255с.
 2.  Чекмарев  А. А. Инженерная графика: М.: Высшая школа, 2010. - 384с.
 3.  Болтухин А. К., Васин С. А., Вяткин Г. П., Пуш А. В. Инженерная графика.: Машиностроение, 2005. -560с.
 4.  Веселовська Г.В., Ходаков В.Є.,Веселовський В.М. Комп ютерна графіка Навчальний посібник. К.: ОЛДІ-ПЛЮС, 2008. -215с.
 5.  Большаков В. Инженерная и компьютерная графика: Практикум. — СПб.: BHV, 2004. — 592 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18320. ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 270 KB
  ТЕМА 7. ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ СУДОВОБУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПЛАН 7.1. Висновок експертабухгалтера структура та методика його складання. 7.2. Особливості складання висновку експертизи що виконується під час судового розгляду та повідомлення про неможливість дати ви...
18321. Институциональный (организационный) анализ 45.13 KB
  Институциональный организационный анализ Задачи институционального анализа Институциональный организационный анализ это комплекс взаимосвязанных процедур по сбору информации и принятию решений в области взаимодействия участников проекта сторонних организа
18322. Инвестиционный проект. Виды инвестиционных проектов 2 MB
  Инвестиционный проект. Виды инвестиционных проектов: проектный цикл предпроектные исследования. Общая последовательность разработки и анализа проекта. Содержание стандартного инвестиционного проекта порядок разработки и сопровождения мониторинг Инвестиционны
18323. Информационные технологии в Управлении проектами 235.5 KB
  Информационные технологии в Управлении проектами Информационные технологии программное обеспечение в проектной практике. Корпоративная система управления проектами КСУП. Основные объекты управления в проектноориентированной организации. Устройство корпоративно
18324. Коммерческий анализ 180.01 KB
  Коммерческий анализ Коммерческий анализ это комплекс взаимосвязанных процедуре по изучению и оптимальной организации коммерческих операций участника проекта. Коммерческий анализ имеет два аспекта. Первый аспект связан с необходимостью оценки перспектив рын...
18325. Стандартизация проектной деятельности: основные стандарты управления проектами; международные и национальные стандарты в области УП 265.5 KB
  Стандартизация проектной деятельности: основные стандарты управления проектами; международные и национальные стандарты в области УП; профессиональные международные и национальные квалификационные стандарты; корпоративные стандарты и нормы. Стандарт Standard образец...
18326. Политика в области качества 618.08 KB
  Политика в области качества Политика в области качества документ разрабатываемый высшим руководством По требованию документа ИСО 9001 в организации должны быть также разработаны цели в области качества. При этом они могут быть оформлены как один документ Цели в обл
18327. Промышленный маркетинг 1.08 MB
  Промышленный маркетинг 11. Специфика маркетинга промышленных товаров и услуг. Специфика спроса и предложения на промышленных рынках. Характер современной конкурентной среды. Промышленный маркетинг как управление сравнительными конкурентными преимуществами. 1.1. Спец
18328. Проектный анализ. Общие положения 360.93 KB
  Проектный анализ. Общие положения Как известно проект предполагает целенаправленное изменение определенной системы. Таким образом в зависимости от постановки целей и задач а также специфики проекта он оказывает целый комплекс желательных и побочных воздействий на