63712

Порядок организации и проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Весь процесс проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности можно разделить на четыре основных этапа: подготовительный исследовательский основной заключительный реализации материалов ревизии. Проведению ревизии должна предшествовать подготовительная работа...

Русский

2014-06-23

16.23 KB

2 чел.

25. Порядок организации и проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности.

Весь процесс проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности можно разделить на четыре основных этапа:

  1.  подготовительный,
  2.  исследовательский (основной),
  3.  заключительный,
  4.  реализации материалов ревизии.

Подготовительный этап. Проведению ревизии должна предшествовать подготовительная работа, в процессе которой изучаются нормативные акты, касающиеся особенностей деятельности проверяемого субъекта хозяйствования, имеющиеся плановые, отчетные, статистические данные, материалы предыдущей ревизии, а также другая информация, характеризующая его деятельность и финансовое состояние. На основе их изучения определяется перечень вопросов, подлежащих проверке, устанавливается проверяемый период, разрабатывается и утверждается начальником контрольно-ревизионного органа план проведения ревизии.

Для проведения ревизии руководителю ревизионной группы (ревизору) выдается предписание - документ, который юридически уполномочивает ревизора осуществить проверку. В нем указываются должности, фамилии проверяющих, наименование ревизуемого (проверяемого) субъекта хозяйствования, проверяемый период, цель и срок проведения ревизии.

Исследовательский этап - это выполнение мероприятий, указанных в плане проведения ревизии. Данный этап подразделяется на две стадии - общего и детального исследования.

Данный этап подразделяется на две стадии - общего и детального исследования.

На стадии общего исследования ревизор знакомится со сводной документацией, журналами-ордерами, производственными отчетами с целью выявления сомнительных операций, требующих детального исследования.

На стадии детального исследования проверка операций осуществляется по первичным учетно-бухгалтерским документам.

Ревизор несет ответственность в установленном действующим законодательством порядке за халатное, недостоверное, поверхностное проведение ревизии (вследствие чего им не были своевременно выявлены недостатки, хищения и другие нарушения), а также за сознательное сокрытие нарушений.

Заключительный этап - составление акта документальной ревизии, в котором излагаются ее результаты, а также приложений к нему.

По результатам ревизии, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в сфере экономики, составляется акт. Если таких нарушений не выявлено, оформляется справка.

Акт (справка) подписывается проводившим ревизию должностным лицом (руководителем ревизионной группы), руководителем и главным бухгалтером субъекта хозяйствования, а при необходимости - и другими участниками ревизии.

По мере выявления нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности ревизуемого субъекта хозяйствования ревизор информирует о них его руководителя, который должен безотлагательно принять меры по их устранению, а также по проведению в необходимых случаях служебной проверки, привлечению виновных лиц к ответственности и возмещению материального ущерба.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81981. ТО СВІТЛИЙ ВЕЛИКДЕНЬ ГОСПОДНІЙ ДИТЯЧИЙ ЗВЕЛИЧУЄ СПІВ 74 KB
  У нашого українського народу існує повір’я, що від тих батьків, які не дотримуються звичаїв, родяться діти, що стають вовкулаками. Вовкулака – це завжди похмурий, завжди чимось незадоволений чоловік; в день святого Юрія він перекидається вовком, бігає разом з іншими звірами по лісі...
81982. Великодні свята в Україні 891 KB
  Практична: розвивати комунікативні навички учнів у учнів; формувати вміння підтримувати бесіду використовуючи лексику з даної теми; розвивати культуру спілкування; вчити учнів виконувати проектпрезенту вати результати проектних досліджень; розвивати навички групової роботикри тичного...
81983. Проект з французької мови: Чому Великдень є улюбленим святом дітей? 182.5 KB
  Завдання: Збагатити знання про історію та традиції святкування Пасхи. Дібрати французькі та українські прислів’я та приказки до цього свята та зробити порівняльну характеристику. Скласти вітальні привітання до свята Великодня. Оформити проект до цього свята.
81984. ВЕРНІСАЖ РОКУ 257.5 KB
  Ознайомити учнів із поняттям текст формувати уявлення про текст як форму звязного висловлювання його характерні ознаки; розвивати вміння визначати тему тексту добирати заголовок до тексту відповідно до його змісту; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усне і писемне мовлення...
81985. Веселі старти 39 KB
  Мета. Створити атмосферу свята. Виховувати любов до фізкультури та спорту: розвивати руховий апарат, фізичні уміння та навички, зміцнювати здоров’я, виховувати почуття дружби, колективізму. Обладнання. М’ячі, скакалки, кубики, обручі, стрічки, дротики.
81986. ВЕСНА МИЛІША ВСІХ 72 KB
  Добрий день вам, люди добрі, що сидять в нашій господі. Раді з святом вас вітати, щастя і добра бажати. З початком весни, з першою весняною травичкою, ніжними квітами й дзвінким співом пташок приходить до нас і жіноче свято – 8 Березня. Це свято наших мам і бабусь.
81987. Я – перша квіточка весни 91 KB
  Хто ж із них переможе? Цього ми поки що не знаємо... Але, напевно, кожен із нетерпінням чекає на початок конкурсу. Ведуча 2. Насамперед потрібно визначитись, в якому порядку учасниці будуть змагатися, потрібно провести жеребкування.
81988. Сценарій конкурсу «Поетична весна» 311 KB
  Голос за кулісами - Багатий на дива та містерії наш Всесвіт, прекрасний і величний у своїй таїні, щедрий легендами та зоряницями, що ніби разочки намист оповили неймовірним сяйвом його безмежність.
81989. А вже весна, а вже красна… 80 KB
  Показати, як поети і письменники засобами художнього слова розкривають багатство і красу навколишнього світу; розвивати навички виразного читання, формувати уміння робити посильні висновки з прочитаного, побаченого, почутого; збагачувати лексичний словник учнів...