63718

Образование юридического лица

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Распорядительный юридическое лицо возникает по распоряжению собственника или уполномоченного им органа государственные юридические лица; разрешительный создание организации должно быть разрешено тем или иным компетентным органом например жилищно-строительные кооперативы...

Русский

2014-06-23

14.71 KB

1 чел.

31 Образование юридического лица.

Юридические лица образуются в порядке, установленном законодательством применительно к их отдельным видам. Традиционно выделяют три основных способа образования юридических лиц:[8, с.41]

1) распорядительный - юридическое лицо возникает по распоряжению собственника или уполномоченного им органа (государственные юридические лица);

2) разрешительный - создание организации должно быть разрешено тем или иным компетентным органом (например, жилищно-строительные кооперативы);

3) явочно-нормативный - разрешения на образование юридического лица не требуется, поскольку оно дано законодательством. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли законодательству учредительные документы юридического лица и соблюден ли установленный порядок его образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо (в таком порядке создается большинство юридических лиц: унитарные предприятия, хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы и др.).

Юридическое лицо действует на основании устава (акционерные общества, унитарные предприятия, производственные кооперативы, многие некоммерческие юридические лица), либо учредительного договора и устава (общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью), либо только учредительного договора (полные и коммандитные товарищества).[8, с.41]

Учредительный договор заключается, а устав утверждается его учредителями. В учредительных документах должны содержаться следующие сведения: наименование юридического лица; место его нахождения; цели деятельности; порядок управления деятельностью юридического лица; виды деятельности, которые будут осуществляться коммерческой организацией; сведения об обособленных подразделениях коммерческой организации (представительствах, филиалах) и др.

Юридические лица регистрируются и перерегистрируются в соответствии с Положением о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 (в редакции от 4 сентября 2006 г. № 14).[3]

Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в судебном порядке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38172. Об’єкти та напрямки економічного аналізу обороноздатності держави 144 KB
  Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Конституція України зі змінами відповідно до Закону України Про внесення змін до Конституції Україниâ № 2222IV від 8 грудня 2004 року.Національна безпека України 1994 1996 рр.
38173. Особливості цивільного контролю над воєнною організацією держави 145.5 KB
  Проблема цивільного контролю над збройними силами є частиною більш широкої проблеми військово-цивільних відносин в суспільстві. Ця проблема займає значне місце у політиці будь-якої держави, від розв’язання якої залежить характер розвитку суспільно-політичного устрою, стабільність владних відносин і суспільства в цілому.
38174. Карл Хаусхофер – Континентальний блок 59.5 KB
  Карл Хаусхофер народився в Мюнхені 27 серпня 1869 в сім’ї університетської інтелігенції. В молодості він намагався зробити військову кар’єру. Перед початком Першої Світової Війни він служив німецьким військовим аташе в Японії, де познайомився з імператорською родиною.
38175. Національні інтереси України та їх вплив на геополітику 160.5 KB
  Проблеми національних інтересів та національної безпеки. Основна частина 160 Обговорення питання №1 âСутність національних інтересів держави â 160 3. Докорінна зміна сучасного світоустрою й геополітичної ситуації на планеті після припинення ідеологічного протистояння двох соціальних систем відбувається на тлі повсюдного посилення погроз безпеки й проявів...
38176. Головні тенденції розвитку ВПО на глобальному рівні. Воєнно-політичні регіони 127.5 KB
  Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Воєнна безпека як категорія воєнної науки та складова національної безпеки України Наука і оборона. За останнє десятиріччя провідні країни світу переглянули основи своєї оборонної політики і прийняли оновлені стратегічні документи: США Стратегію національної безпеки 2002 р. як глобальну оновлену стратегію оборони та безпекиâ; Російська Федерація РФ Концепцію національної безпеки 2000 р.
38177. Досвід застосування інформаційно-психологічних операцій США перед війною в Іраці 102 KB
  Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Конституція України зі змінами відповідно до Закону України Про внесення змін до Конституції Україниâ № 2222IV від 8 грудня 2004 року.Національна безпека України 1994 1996 рр. Політологія: підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України За заг.
38178. Ідеологічна і психологічна боротьба у міжнародних конфліктах на початку ХХ століття 103.5 KB
  На початку 90х років поняття інформаційна війна зявилося в США й активно увійшло в загальносвітову практику. В США Японії Німеччині Франції Ізраїлі та інших країнах пильна увага приділяється інформації яка по праву вважається одним з головних факторів володіння сучасним світом. В єдиній доктрині протиборства в сфері управління і зв'язку яка була розроблена комітетом начальників штабів військових сил США термін інформаційна війна визначається як сукупність заходів що вживаються з метою досягнення інформаційної перемоги над...
38179. Активные методы обучения как способ продвижения рекламного продукта 323.5 KB
  В результате выполнения дипломной работы разработан универсальный психологический тренинг командообразования, предназначенный для групп, состоящих из 10 – 15 человек, длительностью 16 часов.
38180. Органи державної влади як суб’єкти управління ЗСУ 146 KB
  ЗС України та політична система України Заняття №3: Органи державної влади як субєкти управління ЗСУ Час: 2 години Мета заняття: 1. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Конституція України зі змінами відповідно до Закону України Про внесення змін до Конституції Україниâ № 2222IV від 8 грудня 2004...