63721

Коммерческие юридические лица

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Учредители передавая имущество во вклады утрачивают право собственности на это имущество. Создаются такие предприятия как правило публичными собственниками сохраняющими за собой право собственности на переданное имущество.

Русский

2014-06-23

15.41 KB

0 чел.

34. Коммерческие юридические лица.

Коммерческая организация - юридическое лицо, имеющие основной целью извлечение прибыли и (или) распределение ее между участниками

Виды коммерческих организаций:

- хозяйственные товарищества;

хозяйственные общества;

- производственный кооператив;

- унитарное предприятие.

Товарищества и общества — это коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей уставным капиталом. Имущество (т.е. вклады участников, имущество, приобретенное в результате коммерческой деятельности, и т.д.) принадлежит ему (обществу, товариществу) на праве собственности. Учредители, передавая имущество во вклады, утрачивают право собственности на это имущество. Они имеют лишь право требования к этому юридическому лицу и возможность получения имущества в случае его ликвидации (так называемая ликвидационная квота).К ним относятся: полное товарищество, товарищество на вере (коммандитное), закрытое и открытое акционерные общества, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью.Их учредителями являются граждане и юридические лица.

Производственный кооператив. Это коммерческая организация, основанная на началах членства (корпорация). Но обязательное личное трудовое участие участников в деятельности организации предполагается. Отсюда распределение полученного дохода между участниками главным образом по труду, а не пропорционально имущественным вкладам, и у каждого участника право одного голоса при решении всех общих вопросов (т.е. равенство в управлении общими делами кооператива).

Унитарное предприятие. Среди всех коммерческих юридических лиц выделяются унитарные предприятия, которые не построены на началах членства (корпорации) и не становятся собственниками закрепленного за ними имущества (ст. 113 ГК РФ). Создаются такие предприятия, как правило, публичными собственниками, сохраняющими за собой право собственности на переданное имущество. Унитарное предприятие, учреждаемое публичным собственником, обладает не общей, а целевой (специальной) правоспособностью (ч. 1 ст. 49 ГК РФ). Значит, в его уставе (единственном учредительном документе) должны содержаться сведения о предмете и целях его деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52255. Композиція музичного твору. Форми в музиці. Сонатна форма 65.5 KB
  Товаром на уроціаукціоні є знання учнів які пропонуються у вигляді лотів. Підготовкою запитань лотів може займатися як сам вчитель так і купці учні. Купці можуть готувати по дватри лоти завдання під керівництвом і контролем учителя. Скарбник після кожного лоту виконаного завдання визначає середній бал кожного акціонерного товариства й записує результати у зведену таблицю.
52256. Аукціон фізичних знань 140.5 KB
  Команда яка швидше записала букви в кінці зірки і прочитала слово отримує 5 балів. Інша команда якщо вона правильно впоралась з завданням отримує 4 бали. Команда прослухавши повідомлення і розглянувши портрет відгадує ім'я вченого. За кожен правильно вгаданий портрет команда отримує по 3 бали.
52257. Організація закупівлі товарів на аукціонах 249.5 KB
  Інструкційно методична карта практичного заняття № 4 Тема: Організація підготовки і проведення аукціону. Навчальні цілі заняття: ознайомити студентів з планом проведення заняття ; І виявлення знань студентів по темі використовуючи різні форми і методи контролю; ІІ привити практичні навички оформлення акційних документів; ІІ навчити самостійно робити висновки вносити пропозиції щодо організації підготовки та проведення аукціону; ІІІ формувати особу спеціаліста з сучасним економічним мисленням здатну...
52259. Рельєф. Тектоніка. Геологічнабудова. Корисні копалини України 50.5 KB
  Корисні копалини України. Корисні копалини України. прищеплювати любов до України географії. Обладнання: Фізична карта України Тектонічна карта України магнітофон жетони гонг штатив молоточок таблиці атлас України 89 класи призи.
52260. Aus der Geschichte der Ukraine 50.5 KB
  Wie geht es euch Kinder Heute beginnen wir ein neues Them zu studieren. Es heißt Die Ukrine gestern und heuteâ. Dieses Them ht 10 Stunden. ber wie ds Them heutiger Stunde ist versteht ihr nch dieser ufgbe.
52261. Австралія – найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Рельєф і корисні копалини 7.75 MB
  Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжити формувати навички складати характеристику географічного положення материка; знайти закономірності розташування форм рельєфу та корисних копалин; розвивати вміння учнів працювати зі схемами атласу і підручника аргументувати свою відповідь у тому числі за допомогою додаткових джерел літератури. Для подальшого вивчення Австралії клас поділяється на групи: 1група. Знаходить на карті крайні точки Австралії і визначає їхні географічні...
52262. Australia. Terra Incognita 178 KB
  Terr Incognit Suggested level B 1 B1 intermedite Inn brmovsk senior techer of English school 5 L' viv Objectives: to get cquinted with ustrlin history geogrphy stte Symbols; to prctice vocbulry; to develop pupils' listening reding nd speking skills; to rouse pupils' interests in the life of ustrlin people. The Ntionl nthem...
52263. Австралійський Союз. Океанія 171 KB
  Мета: продовжити формувати систему знань про Австралію сформувати систему знань про природноресурсний потенціал Австралії і Океанії; систематизувати уявлення учнів про міжнародну спеціалізацію регіонів вдосконалити вміння і навички учнів самостійно працювати з джерелами географічної інформації. Обладнання: політична карта світу фізична карта Австралії фізична карта Океанії атласи учнівські...