63722

Некоммерческие юридические лица

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Некоммерческие юридические лица Общая характеристика некоммерческих юридических лиц заключается в том что они не имеют в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли а так же не в праве распределять полученную прибыль между своими участниками.

Русский

2014-06-23

14.37 KB

32 чел.

35. Некоммерческие юридические лица

Общая характеристика некоммерческих юридических лиц заключается в том, что они не имеют в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли, а так же не в праве распределять полученную прибыль между своими участниками. В этом и проявляется основное отличие от коммерческих организаций. Некоммерческие юридическое лицо создается, в первую очередь, для достижения благотворительных, социальных, образовательных, культурных, научных, управленческих целей, для развития физической культуры, спорта, удовлетворения потребностей духовного характера и так далее. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, вправе вести предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это необходимо для достижения своих главных целей.

Правовое положение некоммерческих юридических лиц

Правоспособность некоммерческого юридического лица, как, впрочем, и всех остальных юридических лиц, возникает при его создании, то есть в момент государственной регистрации. Некоммерческие организации, в соответствии с Гражданским кодексом, должны иметь самостоятельный баланс и смету, имущественную обособленность, организационное единство и гражданско-правовую ответственность, которая так же находит отражение в наличии возможности выступать истцом и ответчиком в суде.

Виды некоммерческих юридических лиц

К некоммерческим юридическим лицам относятся: «потребительские кооперативы», «общественные и религиозные организации (объединения)», «фонды», «учреждения», а так же «объединения юридических лиц».

Учредительные документы некоммерческих юридических лиц

Учредительными документами для некоммерческих юридических лиц могут являться: устав, положение, которое утверждено соответствующим органом, учредительный договор и устав (у союзов и ассоциаций), либо общее положение об организациях данного вида и типа.

Учредители некоммерческих юридических лиц

Учредителями некоммерческого юридического лица могут являться юридические лица и (или) полностью дееспособные граждане в зависимости от организационно-правовой формы некоммерческой организации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14911. АЛАШ ИДЕЯСЫ – ҚАЗАҚ ИДЕЯСЫ 68.5 KB
  АЛАШ ИДЕЯСЫ ҚАЗАҚ ИДЕЯСЫ Алаш қозғалысының тарихи негізгі Ресей отаршылдығының қазақ жеріндегі аса асқынған кезеңінен басталды десек те Алаш идеясы одан әлдеқайда бұрын өмірге келіп күні бүгінге дейін елім жерім деп ұлт болашағын ойлаған әрбір қазақ ...
14912. «АЛАШ» ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ҚАЗАҚ ТІЛІ» ҚОҒАМЫ 41.5 KB
  АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ ТІЛІ ҚОҒАМЫ Қазақ халқының тарихында әр ғасырдың басы аласапыран оқиғаларға толы болды. Бұл өз кезегінде тарих сахнасына іріірі тұлғалар мен қайраткерлерді шығарып түбірлі өзгерістерге алып келіп отырды. Әсіресе ХХ ғасырд
14913. АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ТІЛ МӘСЕЛЕСІ 50.5 KB
  АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ТІЛ МӘСЕЛЕСІ Қазақ халқының тарихында Алаш қайраткерлерінің алар орны ерекше. Олар өз ұлтының бостандығы жолында басын бәйгеге тіккен туған елін отаршылдықтың бұғауынан босатып тәуелсіз мемлекет құру үшін ақтық демі қалғанша күреск...
14914. АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӘНЕ АТБАСАР ӨҢІРІ 40.5 KB
  АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӘНЕ АТБАСАР ӨҢІРІ Алаш қозғалысына қатысты әрбір дерек біз үшін маңызды болуы тиіс. Өйткені бұл ұлтазаттық қозғалыс халқымызды ұйыстыруға дербес мемлекет құруға ең бастысы ұлтымыздың рухын көтеруге арналған ұлы шара еді. Тәуелсіздік алған жылдан
14915. «АЛАШ» ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӘНЕ НАРМАНБЕТ ОРМАНБЕТҰЛЫ 49.5 KB
  АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӘНЕ НАРМАНБЕТ ОРМАНБЕТҰЛЫ Қоғамдық өмірге белсене араласқан Н.Орманбетұлы Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы халықтық үн көтерілген 1905 жылғы Қоянды жәрмеңкесіндегі атақты Қарқаралы петициясына қатысушылардың бірі болды. Патша өкімет...
14916. АЛАШ МҰРАТЫ – ОТАНДЫҚ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДЫ НЕГІЗДЕУШІ КҮШ 73 KB
  АЛАШ МҰРАТЫ ОТАНДЫҚ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДЫ НЕГІЗДЕУШІ КҮШ Алаш тарихы жаңаруға ұмтылған тарихи сабақтастықты үзбеген білім мен елшілдікті басым бағыт еткен ұлттық серпілудің тарихы. Сондықтан біз Алашты ауызға алған сайын осыдан 90 жыл бұрынғы саяси қозғалыс пен күре
14917. АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ 45 KB
  АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ Ұлт тарихы тек қана саяси әлеуметтік қоғамдық оқиғалардан ғана емес сонымен қатар ұрпақтар жалғастығынан өміршең дәстүрлерден құралатыны да белгілі. Сол игі дәстүрлерден тағылым ала отырып мемлекет әлеумет жеке адам к
14918. АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК 46.5 KB
  АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК XIX ғасырдың екінші жартысынан басталған қазақ ішіндегі күрестартыстардың басында болған қайраткерлер халқын орыс езгісінен азат етуді көздеді. Олар елін отарлаудан құтқарып ашық түрде күреске бастады. Олардың алға қойға
14919. АЛАШОРДА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ 59.5 KB
  АЛАШОРДА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ Елбасы Н.Назарбаев Қазақстанның болашағы бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай білім берсеңіздер Қазақстан сол деңгейде болады деп атап көрсеткен [1]. Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ десек дәуірдің күн тәртібінде т...