63730

Виды обязательств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По передаче имущества: в зависимости от того передается ли имущество в собственность как в случаях с хозяйственным ведением и оперативным управлением делится на возмездные купля-продажа рента мена поставка и безвозмездные дарение если имущество...

Русский

2014-06-23

15.58 KB

0 чел.

43.Виды обязательств.

а) по передаче имущества:

- в зависимости от того передается ли имущество в собственность (как в случаях с хозяйственным ведением и оперативным управлением) делится на возмездные (купля-продажа, рента, мена, поставка) и безвозмездные (дарение)

- если имущество передается в пользование, также возмездные (аренда, лизинг, найм) и безвозмездные (ссуды)

б) связанные с выполнением работ (подряд, выполнение НИОКР)

в) оказание услуг (страхование, кредитные обязательства, факторинг, коммерческая концессия (франчайзинг))

Различные виды  обязательств отграничиваются друг от друга  прежде всего по содержанию, т.е. по характеру  правомочий  и  обязанностей  сторон.

Учитываются также специфические черты  объектов,  характеристики  субъектов, оснований  возникновения  обязательств,  взаимосвязи  обязательств  друг   с другом. С учетом  этого  в  гражданском  праве  различаются  следующие  виды обязательств:

  1) Односторонние и взаимные;

  2)  Обязательства,  в  которых  должники  выполняют  точно   определенные действия и обязательства альтернативные;

  3) Обязательства, обладающие строго личным характером, и обязательства, в которых личность их субъектов не влияет на возникновение, изменение  и прекращение правоотношения;

  4)  Обязательства   договорные,   внедоговорные    и   обязательства   из односторонних волевых актов;

  5) Главные и дополнительные обязательства.

     В том случае, когда одной  стороне  обязательства  принадлежит  только право (права), а другой – только  обязанность  (обязанности),  обязательства являются односторонними. Если же каждая сторона имеет права  и  обязанности, то обязательство будет взаимным.

     Как  правило,  в  обязательстве  кредитор  имеет  право  требовать  от должника совершения одного строго  определенного  действия  (или  нескольких действий). Но встречаются обязательства, содержанием которых является  право требования  и  соответствующая  ему   обязанность   совершения   одного   из нескольких действий на выбор, причем совершение  одного  из  них  составляет исполнение обязательства. Такие обязательства называют альтернативными.

     С учетом различия в  основании  возникновения  обязательств  их  можно подразделить на договорные, внедоговорные и обязательства  из  односторонних волевых  актов.   Договорными  называют   обязательства,   возникающие   из договоров, внедоговорные обязательства возникают не по соглашению сторон,  а  в результате причинения вреда личности  гражданина  либо  имуществу  любого субъекта гражданского права.

     Некоторые обязательства тесно взаимосвязаны и  с  учетом  их  значения друг  для  друга  подразделяются  на  главные  (основные)  и  дополнительные (акцессорные). Первые могут существовать самостоятельно без  дополнительного обязательства.  Вторые   –   только   при   наличии   главного   (основного)

обязательства в неразрывной связи с ним.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38198. Воєнна політологія як наука 134.5 KB
  Воєнна політика – частина загальної політики певних соціальних сил і спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і використання (навмисне або змушене, військове або невійськове) засобів збройного насильства для досягнення тих або інших класових, національних або загальнолюдських інтересів, мети; для ведення війни або протидії.
38199. Аерократія та ефірократія 36.03 KB
  Мондіалістські центри мали своїх кореспондентів і в Москві. Ключовою постаттю був академік Гвішіані, директор Інституту Системних Досліджень, який був чимось подібним до філіалу “Трілатераля”
38200. Міграційні процеси і екологічний імператив як фактор світової політики 27.04 KB
  З врахуванням триваючої тенденції до росту чисельності населення можна припустити можливість своєрідного демографічного «перевантаження» нашої планети...
38201. Конфлікти та війни сучасності 55.19 KB
  Терміном «Близькосхідний конфлікт» (конфлікт на Близькому Сході) позначається серія міжнародних конфліктів, що протікають із 1940-х років в цьому регіоні. В цих конфліктах брали та досі беруть участь численні арабські держави, Ізраїль, Іран, Туреччина, зовнішні актори – США, СРСР, Росія, ЄС, міжнародні організації. Важливість Близькосхідного конфлікту завжди обумовлюється стратегічним значенням регіону – на Близький Схід
38202. Структура воєнної політики сучасної України 30.84 KB
  Сьогодні українсько-російські відносини перебувають у досить складному, якщо не сказати критичному стані, про що свідчать оцінки експертів (і з російського, і з українського боку). Останнім часом спостерігалося зростання конфліктності в багатьох сферах співробітництва
38204. Актуальні проблеми воєнної політології 108.5 KB
  За такого підходу до предмета âВійськової політологіїâ відносять військові аспекти окремих галузей знань: філософії політики політичної історії політичної соціології та економіки та ін. Звідси âвійськову політологіюâ пропонують вважати не самостійною наукою а комплексною науковою дисципліною на зразок теорії безпеки окремі галузі якої відповідали б різновидам військової політики; 3 третя група політологів зазначає що âВійськова політологіяâ має свій специфічний предмет. Їхня думка зводиться до того що...
38205. Обороноздатність держави: сутність, зміст 105.5 KB
  Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Проблеми повязані із забезпеченням воєнної безпеки нашої держави були актуальними з перших днів незалежності України. Однією з вихідних категорій що застосовується для розкриття сутності та змісту процесів забезпечення оборони нашої країни і які часто зустрічаються у...