63730

Виды обязательств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По передаче имущества: в зависимости от того передается ли имущество в собственность как в случаях с хозяйственным ведением и оперативным управлением делится на возмездные купля-продажа рента мена поставка и безвозмездные дарение если имущество...

Русский

2014-06-23

15.58 KB

0 чел.

43.Виды обязательств.

а) по передаче имущества:

- в зависимости от того передается ли имущество в собственность (как в случаях с хозяйственным ведением и оперативным управлением) делится на возмездные (купля-продажа, рента, мена, поставка) и безвозмездные (дарение)

- если имущество передается в пользование, также возмездные (аренда, лизинг, найм) и безвозмездные (ссуды)

б) связанные с выполнением работ (подряд, выполнение НИОКР)

в) оказание услуг (страхование, кредитные обязательства, факторинг, коммерческая концессия (франчайзинг))

Различные виды  обязательств отграничиваются друг от друга  прежде всего по содержанию, т.е. по характеру  правомочий  и  обязанностей  сторон.

Учитываются также специфические черты  объектов,  характеристики  субъектов, оснований  возникновения  обязательств,  взаимосвязи  обязательств  друг   с другом. С учетом  этого  в  гражданском  праве  различаются  следующие  виды обязательств:

  1) Односторонние и взаимные;

  2)  Обязательства,  в  которых  должники  выполняют  точно   определенные действия и обязательства альтернативные;

  3) Обязательства, обладающие строго личным характером, и обязательства, в которых личность их субъектов не влияет на возникновение, изменение  и прекращение правоотношения;

  4)  Обязательства   договорные,   внедоговорные    и   обязательства   из односторонних волевых актов;

  5) Главные и дополнительные обязательства.

     В том случае, когда одной  стороне  обязательства  принадлежит  только право (права), а другой – только  обязанность  (обязанности),  обязательства являются односторонними. Если же каждая сторона имеет права  и  обязанности, то обязательство будет взаимным.

     Как  правило,  в  обязательстве  кредитор  имеет  право  требовать  от должника совершения одного строго  определенного  действия  (или  нескольких действий). Но встречаются обязательства, содержанием которых является  право требования  и  соответствующая  ему   обязанность   совершения   одного   из нескольких действий на выбор, причем совершение  одного  из  них  составляет исполнение обязательства. Такие обязательства называют альтернативными.

     С учетом различия в  основании  возникновения  обязательств  их  можно подразделить на договорные, внедоговорные и обязательства  из  односторонних волевых  актов.   Договорными  называют   обязательства,   возникающие   из договоров, внедоговорные обязательства возникают не по соглашению сторон,  а  в результате причинения вреда личности  гражданина  либо  имуществу  любого субъекта гражданского права.

     Некоторые обязательства тесно взаимосвязаны и  с  учетом  их  значения друг  для  друга  подразделяются  на  главные  (основные)  и  дополнительные (акцессорные). Первые могут существовать самостоятельно без  дополнительного обязательства.  Вторые   –   только   при   наличии   главного   (основного)

обязательства в неразрывной связи с ним.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15125. Асан қайғы - жырау, данышпан ойшыл 58 KB
  Мәлім де беймәлім асан абыз Сәбитұлы Асан қайғы 14 15 ғғ. жырау философ қоғам қайреткері. Еділ бойында дүниеге келген. Құрбанғали Халидұлы өзінің Тауарих хамса атты еңбегінде әйгілі Майқы биді Асан қайғының арғы атасы еді дейді. Берке хан дүниеден қайтқан соң...
15126. Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметі 47 KB
  А. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметі Кезінде репрессияға ұшырап мерт болған боздақтар қайта тірілді сөнген жанып жоғалған табылды. Алыптар қайта оралды. Тұтас буынның төлбасы кешегі Абай Ыбырай Шоқан салған ағартушылық демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ір...
15127. Б. Адамбаев - фольклортанушы 37.5 KB
  ӘОК 8219 Қ64 Б. АДАМБАЕВ ФОЛЬКЛОРТАНУШЫ М.Б. Қоңқашова ӘулиеАта университеті Тараз қ. Қазақ ауыз әдебиеті туралы ғылыми зерттеулер он тоғызыншы ғасырда өз бастауын алды. Бұған дейінгі уақытта қазақ фольклоры жайында жекелеген пікірлер ғана айтылып т
15128. Баймырзаұлы Балуан Шолақ 41.5 KB
  Баймырзаұлы Балуан Шолақ 1864-1916 қазақтың халық композиторы ат ойынының түрлі тәсілін меңгерген өнерпазы күш өнерін көрсеткен спортшысы жауырыны жерге тимеген балуаны. Оның есімін де халық осы соңғы өнеріне сүйсінгендіктен еркелет
15129. Балалардың сүйікті жыршысы - Мұзафар Әлімбай 320 KB
  Балалардың сүйікті жыршысы М.Әлімбаевтың шығармашылығына арналған әдістемелік құрал Ол алуан қырлы талантты ақын Д.Әбілов Кіріспе орнына Қымбатты достым қалай ойлайсыз қазіргі қазақ әдебиеті мен поэ
15130. Батыр жырау - Қожаберген 173.5 KB
  Ел тарихын ұмыттырмаған ән Қожаберген жыраудың шығармаларын сұрыптап толықтырылған жинағын баспаға дайындап жатыр едiк соған сiз алғы соз жазсаңыз деп Қызылжардан телефон шалғанда уәдемдi берiп қалып едiм. Өзiң атқарар iстi бiреу жарқыратып атқарып жатса құдайды...
15131. Бейімбет Майлин 89.5 KB
  Бейімбет Майлин Майлин Бейімбет 1894-1938 Бейімбет поэзия проза драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол Садақ қолжазба журналында Айқап журналында Қазақ газетінде жарияланған алғашқы өлеңдерінен бастапақ ел өмірінің сансала көкейкесті мәсе...
15132. Бұқар жырау Қалқаманұлы 39.5 KB
  Қалқаманұлы Бұқар жырау Қалқаманұлы Бұқар жырау 1668 1781 қазақтың ұлы жырауы 18 ғ. жоңғар басқыншыларына қарсы қазақтың азаттық соғысын бастаушысы әрі ұйымдастырушысы атақты Абылай ханның ақылшысы. Шыққан тегі Арғын тайпасының қаржас руынан. Заманындағы сыншылар о
15133. Ғабиден Мұстафин 104.5 KB
  ҒАБИДЕН МҰСТАФИН 1902-1985 Мен әрдайым бүгінгіні шамам келгенше ертеңгіні жаздым. Жазушы алдымен өз дәуірінің жаршысы. Мен өз бойымдағы бүкіл дарыным мен күшқуатымды халық мүддесіне қалтқысыз алаңсыз бағыштаған жазушымын. Менің творчествомның өзегі а...