63730

Виды обязательств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По передаче имущества: в зависимости от того передается ли имущество в собственность как в случаях с хозяйственным ведением и оперативным управлением делится на возмездные купля-продажа рента мена поставка и безвозмездные дарение если имущество...

Русский

2014-06-23

15.58 KB

0 чел.

43.Виды обязательств.

а) по передаче имущества:

- в зависимости от того передается ли имущество в собственность (как в случаях с хозяйственным ведением и оперативным управлением) делится на возмездные (купля-продажа, рента, мена, поставка) и безвозмездные (дарение)

- если имущество передается в пользование, также возмездные (аренда, лизинг, найм) и безвозмездные (ссуды)

б) связанные с выполнением работ (подряд, выполнение НИОКР)

в) оказание услуг (страхование, кредитные обязательства, факторинг, коммерческая концессия (франчайзинг))

Различные виды  обязательств отграничиваются друг от друга  прежде всего по содержанию, т.е. по характеру  правомочий  и  обязанностей  сторон.

Учитываются также специфические черты  объектов,  характеристики  субъектов, оснований  возникновения  обязательств,  взаимосвязи  обязательств  друг   с другом. С учетом  этого  в  гражданском  праве  различаются  следующие  виды обязательств:

  1) Односторонние и взаимные;

  2)  Обязательства,  в  которых  должники  выполняют  точно   определенные действия и обязательства альтернативные;

  3) Обязательства, обладающие строго личным характером, и обязательства, в которых личность их субъектов не влияет на возникновение, изменение  и прекращение правоотношения;

  4)  Обязательства   договорные,   внедоговорные    и   обязательства   из односторонних волевых актов;

  5) Главные и дополнительные обязательства.

     В том случае, когда одной  стороне  обязательства  принадлежит  только право (права), а другой – только  обязанность  (обязанности),  обязательства являются односторонними. Если же каждая сторона имеет права  и  обязанности, то обязательство будет взаимным.

     Как  правило,  в  обязательстве  кредитор  имеет  право  требовать  от должника совершения одного строго  определенного  действия  (или  нескольких действий). Но встречаются обязательства, содержанием которых является  право требования  и  соответствующая  ему   обязанность   совершения   одного   из нескольких действий на выбор, причем совершение  одного  из  них  составляет исполнение обязательства. Такие обязательства называют альтернативными.

     С учетом различия в  основании  возникновения  обязательств  их  можно подразделить на договорные, внедоговорные и обязательства  из  односторонних волевых  актов.   Договорными  называют   обязательства,   возникающие   из договоров, внедоговорные обязательства возникают не по соглашению сторон,  а  в результате причинения вреда личности  гражданина  либо  имуществу  любого субъекта гражданского права.

     Некоторые обязательства тесно взаимосвязаны и  с  учетом  их  значения друг  для  друга  подразделяются  на  главные  (основные)  и  дополнительные (акцессорные). Первые могут существовать самостоятельно без  дополнительного обязательства.  Вторые   –   только   при   наличии   главного   (основного)

обязательства в неразрывной связи с ним.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53263. Свято гумору і здоров’я 50.5 KB
  Ведучий 1. Добрий день шановні учні вчителі та гості нашого свята Ведучий 2. Вітаємо Ведучий 1. Ми раді новій зустрічі і вітаємо всіх вас на святі гумору Ведучий 2.
53264. Розробка заняття гуртка по темі: Птахи прилетіли 75 KB
  Розширити знання дітей про птахів; ознайомити із сезонними явищами в їхньому житті та особливостями гніздування; вчити дітей вдумливо дбайливо уважно ставитися до оточуючого середовища замислюватись над наслідками своїх дій; Розвиваюча. розвивати уміння порівнювати птахів різних екологічних груп та рядів розпізнавати їх у природі; уміння спостерігати і використовувати набуті знання у повсякденному житті; розвивати цікавість до фауни країни; Виховна. виховувати бережливе ставлення до птахів дикої природи та тих які...
53265. Заняття гуртка математики на тему «Михайло Васильович Остроградський – видатний український математик» 244.5 KB
  Спочатку юний Остроградський вчився неохоче. Поступово Остроградський починає вчитися з величезним захопленням і невдовзі вже дивує свого вчителя успіхами. університет Остроградський рік живе у батька.
53266. Душа – се конвалія ніжна… 89 KB
  Додаток 12 Виступи супроводжуються демонстрацією зображень квітки а також виробів в різних техніках конвалії 2. Обговорення компонентів виробу Дітям пропонується розглянути ілюстрації обговорити в групах та відповісти на питання: Із яких частин складається квітка конвалії Матеріали яких кольорів знадобляться нам для виготовлення квітки 2. Самостійна робота виготовлення панно Конвалія Кожній групі необхідно розподілити обов’язки для виконання роботи: Підібрати паперові смужки та фон; Виготовити елементи квітів;...
53269. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 165 KB
  План занятия: Разминка Решение задач Физкультминутка Решение практических задач Самостоятельное решение задач Итог занятия Ход занятия: Разминка проводится в виде устных упражнений на отгадывание чисел. Решение задач Задачи с логическим содержанием требуют систематизации данных в условии. с помощью таблицы с помощью графов На этом занятии мы рассмотрим решение задач с помощью таблиц.
53270. Програма гуртка «Домашні улюбленці» 154.5 KB
  Як правило, діти люблять домашніх тваринок, сприймають їх як своїх друзів. Проте не завжди відчувають відповідальність за своїх маленьких улюбленців, не мають необхідних знань і навчичок правильного догляду за ними. Є категорія дітей, які не мають домашніх тваринок, проте цікавляться тваринним світом, мріють про маленького друга.
53271. Пори року 248.5 KB
  Тема: Пори року. Мета: Навчальна: вчити дітей називати пори року англійською мовою ознайомити з лексичнограматичною структурою Wht seson is it Розвивальна: розвивати фонематичний слух формувати вміння використовувати міміку жести емоційне забарвлення голоса. Про що Про пори року. Вірно пори року англійською мовою Sesons.