63740

Прекращение трудового договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Перевод работника с его соглашения к другому нанимателю или на выборную должность Расторжение трудового договора заключенного не определённый срок по желанию работника Расторжение контракта по требованию работника...

Русский

2017-02-21

25 KB

0 чел.

53.Прекращение трудового договора.

1 ) Соглашение сторон статья 37 труд. договора.

2) Истечение срока труд договора пункт 2 статья 35.

3) Перевод работника с его соглашения к другому нанимателю или на выборную должность п4 ст35.

4) Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон ст. 44 трудового кодекса.

5) Расторжение трудового договора, заключенного не определённый срок по желанию работника ст. 44

6) Расторжение контракта по требованию работника ст. 41

7) Расторжение по инициативе нанимателя ст. 42:

а) ликвидация организации, сокращение численности, штата работников;

б) несоответствие работника занимаемой должности;

в) несоответствие должности вследствие недостатка квалификации по трудовой аттестации;

г) системное неисполнение работника обязанностей, возложенных на него труд. договором, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. Дисциплинарными являются взыскания, наложенные нанимателем за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. За один проступок взимаю только одно взыскание. Дисциплинарное взыскание применяется после обнаружения проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или отпуска.

д) Прогул. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня либо отсутствие его на его на работе более 3-х часов в течение рабочего дня непрерывно.

е) Неявка на работу в течении более 4-х месяцев в связи в с временной нетрудоспособностью (кроме беременности)

ж) Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также распивание спиртных напитков, употребление токсичных наркотических средств во время работы на рабочем месте. Факт проявления должен быть зафиксирован.

З) Совершение хищения по месту работу. Хищение должно быть установлено, вступившим в силу приговором решение суда;

К) Однократно грубые нарушения ОХТ повлекшие увечья или смерть работников


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69262. Методика навчання моделювання. Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування 294 KB
  Таким чином вирішальне значення має не об’єкт роботи а ті завдання які учні розв’язують у процесі його виготовлення. Отже під технічним моделюванням у школі слід розуміти діяльність учнів пов’язану з виготовленням різних виробів у тому числі моделей якщо при цьому виконуються такі основні умови...
69263. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи 156.5 KB
  Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя вдосконаленню процесу передачі ним знань а не учінню діям учня із засвоєння цих знань. Ці сходинки етапи процесу навчання: цілеутворення мотивація зміст форми і методи результат.
69264. Методика вивчення об’єктів технологічної діяльності 338 KB
  Методика ознайомлення учнів п’ятого класу з використанням знарядь праці у процесі технологічної діяльності та об’єктами технологічної діяльності: машини, книги, меблі тощо. Вибір об’єкту технологічної діяльності залежно від потреб людини.
69265. Методи проектно-технологічної діяльності. Методика навчання учнів проектуванню та виготовленню об’єктів технологічної діяльності 180.5 KB
  Отже сьогодні мова очевидно буде йти не лише про ті методи які традиційно застосовував учитель і якими володів лише учитель але й про методи та прийоми активної та інтерактивної діяльності якими мають також володіти учні. Враховуючи інтереси учнів учитель складає банк навчальних...
69266. Методика вивчення в основній школі конструкційних матеріалів 58.5 KB
  Методика вивчення у п’ятому класі видів конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів: деревина, метал, пластмаса, резина тощо; способів вибору конструкційних матеріалів для виготовлення виробів; формування в учнів поняття про 5х властивості.
69267. Створення меню 55.5 KB
  Як і решта всіх ресурсів додатку, ресурс меню розташований у файлі опису ресурсів з розширенням - гс (resource script). Для доступу до файлу ресурсу перейдіть до на вкладку Resources View (Ресурси), розташовану в нижній частина вікна представлення проекту.
69268. Створення обробників подій меню 30.5 KB
  Після того, як ресурс меню буде створений, можна переходити до розробки коди, пов’язаної з подіями пунктів меню. Щоб побачити цей процес у дії, досить клацнути правою кнопкою миші на пункті меню ID_SPEAK_BEFORMAL і в контекстному меню, що з’явилося, вибрати пункт Add Event Handler...
69269. Контекстні меню 33.5 KB
  З моменту дебюту Windows 95 корпорація Microsoft забезпечує застосування контекстних меню. Контекстне меню (context menu), іноді зване спливаючим меню (popup menu), ніяк не сполучене з рядком меню. Воно відображається у тому випадку, коли користувач, вибравши об’єкт, клацає правою кнопкою миші.
69270. Обробка подій миші 43 KB
  У цьому розділі розглядаються способи організації введення даних за допомогою миші і клавіатури. У першому розділі описується стандартна система введення даних, використовувана операційною системою Windows для контролю стану введення (input state).