63740

Прекращение трудового договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Перевод работника с его соглашения к другому нанимателю или на выборную должность Расторжение трудового договора заключенного не определённый срок по желанию работника Расторжение контракта по требованию работника...

Русский

2017-02-21

25 KB

0 чел.

53.Прекращение трудового договора.

1 ) Соглашение сторон статья 37 труд. договора.

2) Истечение срока труд договора пункт 2 статья 35.

3) Перевод работника с его соглашения к другому нанимателю или на выборную должность п4 ст35.

4) Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон ст. 44 трудового кодекса.

5) Расторжение трудового договора, заключенного не определённый срок по желанию работника ст. 44

6) Расторжение контракта по требованию работника ст. 41

7) Расторжение по инициативе нанимателя ст. 42:

а) ликвидация организации, сокращение численности, штата работников;

б) несоответствие работника занимаемой должности;

в) несоответствие должности вследствие недостатка квалификации по трудовой аттестации;

г) системное неисполнение работника обязанностей, возложенных на него труд. договором, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. Дисциплинарными являются взыскания, наложенные нанимателем за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. За один проступок взимаю только одно взыскание. Дисциплинарное взыскание применяется после обнаружения проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или отпуска.

д) Прогул. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня либо отсутствие его на его на работе более 3-х часов в течение рабочего дня непрерывно.

е) Неявка на работу в течении более 4-х месяцев в связи в с временной нетрудоспособностью (кроме беременности)

ж) Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также распивание спиртных напитков, употребление токсичных наркотических средств во время работы на рабочем месте. Факт проявления должен быть зафиксирован.

З) Совершение хищения по месту работу. Хищение должно быть установлено, вступившим в силу приговором решение суда;

К) Однократно грубые нарушения ОХТ повлекшие увечья или смерть работников


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69420. Шпальта: введення та редагування тексту. Вікно діалогу “Колонки” 147.35 KB
  Word дає змогу створювати документи двома способами: або з допомогою шаблону Обычный (Normal.dot), або з допомогою шаблону, який укаже користувач. На початковій стадії оволодіння технологією роботи з Word користувач, звичайно, створює документи, які задовольняє шаблон...
69421. Вставка в текст спеціальних символів. Створення і вставка автотексту. Вставка в документ Word діаграм 49.84 KB
  Для вставлення тих символів, аналогів яких нема на клавіатурі потрібно вибрати пункт меню Вставка, Символ. У таблиці символів вибираємо потрібний символ і натискаємо Вставить. Над таблицею символів розташована таблиця шрифтів.
69422. Друк документів в Word. Стилі документів 99.29 KB
  Для отримання твердої копії можна скористатись кнопкою піктографічного меню яка забезпечує швидкий спосіб друкування але має суттєвий недолік друкується увесь документ або виконати команду File Файл Print Печать.
69423. Робота з об’єктами в текстовому редакторі Word. Форматування об’єктів 113.32 KB
  У Word передбачені опції для форматування різноманітних елементів документа символів абзаців сторінок і розділів. При форматуванні символа будьякі типи форматування будуть застосовуватися до всіх символів виділеної частини тексту чи до всіх символів що будуть введені після...
69424. Сортування і фільтрація даних в Excel 181.22 KB
  Сортування може відбуватися за двома напрямками: за збільшенням значення ключової ознаки; за зменшенням значення ключової ознаки. Сортування даних по одній графі Наприклад необхідно впорядкувати список студентів за алфавітом.
69425. Послуги комп’ютерних мереж. Світова глобальна комп’ютерна мережа Internet 30.77 KB
  Internet утворює немовби ядро яке забезпечує взаємодію інформаційних мереж що належать різним установам у всьому світі. Таким чином Internet можна розглядати як деякий глобальний інформаційний простір.
69426. Загальна схема ПЗ. Операційні системи 17.36 KB
  Команди всіх операційних систем призначені для створення знищення копіювання переміщення файлів тощо. Операційна система стежить щоб ці помилки не були фатальними ні для файлів користувача ні для комп’ютерної системи вцілому.
69427. Структура MS-DOS. Особливості організації файлової системи 18.85 KB
  Операційна система виконує такі функції: керування пам’яттю введенням-виведенням файловою системою взаємодією процесів; захист інформації; облік використання ресурсів оброблення командної мови; виявлення різних моментів що виникають у процесі роботи і відповідну реакцію...
69428. Команди для роботи з файлами та каталогами в MS-DOS 20.09 KB
  Існує два типи команд операційної системи MS DOS: внутрішні та зовнішні. Внутрішні команди – це найпростіші та найчастіше використовувані команди системи. Вони є частиною командного процесора COMMAND.COM і завантажуються...